3/02/2552

วิธีการแชร์ Internet เพื่อให้เครื่องลูกในวง Lan สามารถใช้ Internet ได้

คุณจะต้องต่อระบบ Lan หรือระบบ Network ให้แต่ละเครื่องมองเห็นกันให้ได้เสียก่อน จากนั้นที่เครื่องที่จะเป็นแม่ หรือเครื่องที่เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับต่อ Internet นั้น ก็ให้คุณทำการติดตั้งโปรแกรม WinRoute Pro และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในที่นี้ IP Address ของเครื่องแม่นั้น จะกำหนดเป็น 192.168.1.1 มีชื่อเครื่องว่า ko ซึ่งตรงนี้ในการ Set ค่าต่างๆ นั้น ก็ขอให้คุณทำการเปลี่ยนค่า IP Address และชื่อเครื่องให้สอดคล้องกับเครื่องของคุณ
ในระหว่างการติดตั้งบางเครื่อง อาจจะต้องมีการ restart เครื่องใหม่ด้วย และเมื่อติดตั้งตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้สังเกตตรงมุมขวาล่างของหน้าจอของคุณ จะเห็น Icon ของโปรแกรมอยู่ก็ให้ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมา ซึ่งเมื่อเปิดขึ้นมาจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้คุณใส่ Password แต่ในการเปิดใช้งานแรกนั้น จะยังไม่มี Password ดังนั้นคุณสามารถกด OK ได้ทันทีดังรูปด้านล่างนี้
ให้ไปที่เมนู Settings -> DHCP Server จากนั้น ให้ติ๊กถูกที่ DHCP Server enabled ดังรูปด้านล่างนี้แล้วกดปุ่ม New Scope...
กำหนดค่า Address Scope ในช่อง Form: นั้นให้ใส่ IP Address ที่เป็นเลขถัดต่อจากเครื่องแม่ เช่นในที่นี้เครื่องแม่เป็น 192.168.1.1 ดังนั้นในช่องนี้ก็ต้องกำหนดเป็น 192.168.1.2 ดังภาพด้านล่างนี้ ส่วนช่อง To: นั้นก็จะ IP Address ตัวสุดท้ายซึ่งก็คือ IP ที่จบด้วย 254 นั่นเอง ส่วน Mask: ก็ให้ใส่ตามรูปได้เลย และเีรียบร้อยแล้วให้ติ๊กถูกที่ Default Gateway แล้วใส่ IP Address เครื่องแม่ที่ช่อง Specify value: ดังภาพด้านล่าง
ติ๊กถูกหน้า DNS Server แล้วพิมพ์ IP Address เครื่องแม่ในช่อง Specify value: ดังภาพ
ติ๊กถูกหน้า Lease Time แล้วกำหนดค่าเป็น 10 วันดังภาพด้านล่างนี้ แล้วกด OK ได้เลย
จากนั้นกดปุ่ม Advanced... แล้วกำหนดค่าดังภาพ เรียบร้อยแล้วกด OK ปิดไปให้หมดเลย
คราวนี้ไปที่เมนู Settings -> DNS Forwarder แล้วให้กำหนดค่าให้เหมือนกับภาพด้านล่างนี้เลย
จากนั้นให้กดปุ่ม Edit file... แล้วให้คุณแก้ IP Address และชื่อเครื่องบริเวณที่วงกลมเอาไว้ ให้เป็น IP Address และชื่อเครื่องที่จะใช้สำหรับต่อ Internet ที่เป็นเครื่องแม่ของคุณ เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Save ไฟล์นี้ด้วย แล้วปิดหน้าต่าง Notepad นี้และกด OK ปิดไปให้หมด
ไปที่เมนู Settings -> Interface Table แล้วในหน้าต่างนี้ให้คลิกที่ RAS แล้วกดปุ่ม Properties... ดังภาพด้านล่าง
ที่ Tab ชื่อ NAT ให้กำหนดค่าดังภาพด้านล่างนี้ ส่วนชื่อในช่อง Name นั้นเป็นชื่อที่ให้สำหรับอ้างถึงตัว Connect ตัวนี้ ตรงนี้ไม่สำคัญ ใส่เป็นอะไรก็ได้
ที่ Tab ชื่อ RAS ที่ช่อง RAS Entry ตรงนี้สำคัญมาก ต้องเลือกเป็นตัว Connection ที่คุณใ้ช้สำหรับเชื่อมต่อ Internet ตัวปัจจุบันเสมอ ไม่อย่างนั้นเน็ตจะไม่วิ่ง ถ้าหากว่าคุณเปิดใช้ WinRoute แล้วเน็ตไม่วิ่งแสดงว่าคุณไม่ได้เลือก RAS Entry เป็นตัว Connection ที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบัน ดังนั้นอย่าลืมเปลี่ยนให้เรียบร้อย (บางคนมีตัว Connection ที่ใช้ต่อเน็ตหลายตัว ใช้ตัวนั้นก็อย่าลืมเข้ามาเปลี่ยนให้เป็นตัวที่ใช้ Connection อยู่ปัจจุบันด้วย) ส่วนค่าอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ก็ให้กำหนดค่าตามรูปด้านล่างนี้ เรียบร้อยแล้วกด OK ปิดไปให้หมดเลย
ต่อไปเข้าไปที่ Settings -> Proxy Server แล้วที่ Tab ชื่อ General กับ Cache นั้นกำหนดค่าดังภาพด้านล่างนี้ได้เลย
ส่วนที่ Tab ชื่อ Time-to-Live ตรงนี้ เราจะให้มีการเก็บไฟล์พวกรูปภาพเป็น Proxy เอาไว้ ดังนั้นให้กดปุ่ม Add แล้วช่อง URL: ให้ http://*.gif แล้วกำหนด TTL เป็น 10 วันดังรูปด้านล่างแล้วกด OK ครับ จากนั้นก็ให้ทำซ้ำวิธีเดิม แต่คราวนี้ให้เปลี่ยน URL: เป็น http://*.jpg และ http://*.png ดังภาพด้านล่าง
ส่วนอีก 2 Tab ที่เหลือก็ไม่ต้องมีการ set อะไรไว้ัดังรูปด้านล่างนี้ เรียบร้อยแล้วก็ให้กด OK ปิดไปให้หมดทุกหน้าต่างเลย ก็เป็นอันว่าการ set ค่าต่างๆ ของ WinRoute ที่เครื่องแม่นั้นพร้อมใช้งานแล้ว เหลือแต่การ set ที่เครื่องลูกๆ ในวง Lan
คราวนี้เรามา set ค่าให้กับเครื่องลูกในวง Lan ให้สามารถเล่น Internet ได้กัน เริ่มต้นให้คุณคลิกขวาที่ My Network Place แล้วเลือกไปที่ Properties ดังภาพด้านล่างนี้
จากนั้นให้คลิกที่ Local Area Connection แล้วเลือก Properties อีกที ดังภาพด้านล่างนี้
คลิกที่ Internet Protocol (TCP/IP) แล้วกดปุ่ม Properties ดังภาพด้านล่างนี้
จากนั้นที่ช่อง Default gateway: และ Preferred DNS server: ให้ใส่ IP Address ของเครื่องแม่ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้ว
ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับการ Set ค่า Winroute Pro เพื่อให้สามารถแชร์ Internet เล่นในวง Lan ได้