1/31/2553

สุดยอดเทคนิคการปรับแต่ง - Windows Vista 2007 (3)

Vista Tip #21:Reliability and Performance Monitor

Windows Vista ได้ปรับปรุง Performance Monitor เพื่อจะดูการทำงานส่วนต่างของ Vista ได้ง่ายขึ้นและละเอียดมากกว่า WindowsXP วิธีเรียกมาดูผมจะบอกแบบง่ายไม่ต้องไปตามขั้นตอนปกติ

-คลิกที่ Start ที่ช่อง Start Search พิมพ์คำสั่ง Performance Monitor แล้ว Enter เท่านี้ก็จะได้ Performance Monitor มันมีอะไรให้ดูเยอะครับ
ลองดูนะครับ
Vista Tip #22:สร้าง shortcut เพื่อ clear...history และ Temporary Internet Files ใน IE7


ปกติ ผมเป็นคนที่ไม่ใช้ Browser IE เพราะไม่ได้ท่องเน็ตด้วย IE มานานแล้วก็ตั้งแต่เวอร์ชั้น 5 มาเลยครับ แต่ก็ไม่ใช่ไม่รู้เรื่อง IE เลยนะครับก็ศึกษาอยู่
ใน Vista จะให้ Browser IE7 เวอร์ชั่นล่าสุดมาให้ ก็เลยหาทิปสำหรับ IE7 มาให้อ่านบ้าง

เมื่อ คุณใช้ IE ท่องเน็ตมันจะเก็บค่าต่างๆ ไว้ ได้แก่ Temporary Internet Files Cookies History Form Data และ Passwords ที่คุณกรอก ด้วยปกติ
คุณ สามารถลบไฟลืพวกนี้ที่ตัว IE ได้อยู่แล้ว แต่สิ่งผมจะนำเสนอก็คือ คุณสามารถทำ Shortcut ลบเป็นอย่างๆ หรือทุกอย่างได้ตามความต้องการของคุณ

1.คลิกขวาที่ desktop เลือก new และ Shortcut

2. ที่ช่อง Type the ;ocation of the item: ก็ให้ใส่ คำสั่งแต่ละตัวตามความต้องการของคุณว่าจะลบอะไรบ้าง (ใส่ได้คำสั่งเดียวนะครับเลือกเอา)

# Clear Temporary Internet Files:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ : RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 8

# Clear Cookies:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 2

# Clear History:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 13.คลิก Next แล้วใส่ชื่อตามใจคุณ ที่ช่อง Type aname for this shortcut คลิก Finish
การ ใช้งานคุณต้องใช้ตัวไหนก็ดับเบิลที่ตัวนั้น เอามันเก็บไว้ที่ Quick Launch หรือ จะเอาไปไว้ที่ Startup Folder เพื่อให้ ทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่
วินโดวส์ Startup ครับ


# Clear Form Data:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 16

# Clear Saved Passwords:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 32

# Delete All:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 255

# Delete All และ Clear Add-ons Settings:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 4351
Vista Tip #23: เพิ่ม "Open with Notepad" ที่เมนูคลิกขวา

ถ้า คุณเป็นคนที่ชอบเปิดไฟล์ Text หรือไฟล์ที่ไม่รู้จักด้วย Notepad เพิ่ทความสะดวกทำเป็นเมนูคลิกขวาใช้เลยครับ เพียงแค่เอา mouse คลิกขวาที่ไฟล์ก็มีเมนู
เปิดด้วย Notepad ครับ .....ให้คุณก็อป script ข้างล่างไปปะที่ notepad แล้วเซฟไฟล์ .REG ตัวอย่างชื่อ NotePadRight.REG แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ตอบ
yes และ ok เท่านี้คุณก็จะได้เมนูคลิกขวาด้วย Notepad เพิ่มมาหนึ่งตัว

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Open with Notepad]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Open with Notepad\command]
@="notepad.exe %1"
Vista Tip #24:Shortcut เปิด Task manager

ถ้า คุณที่ใช้ XP การเปิด Task manager คุณจะใช้ CTRL + ALT +DEL เปิดสะดวก แต่สำหรับ Vista ใช้ไม่ได้ครับ ถ้ากดคีย์นี้มันจะเปิดหน้าต่างให้คลิกอีก
ซึ่งช้าครับ ผมให้คุณเปลื่ยนคีย์กดใหม่ให้คุณใช้ CTRL + Shift + ESC ก็เรียก Task manager โดยตรงไม่ต้องผ่านเมนูหรือคลิกที่ไหนอีก
Vista Tip #25: มาทำ OEM Logo ของตัวเองสำหรับ Vista


เมื่อ กล่าวถึง OEM Logo คนที่ใช้ XP จะรู้อยู่แล้วที่มันอยู่ properties ของ my computer ถ้าเป็นของ XP นั้นง่ายมากครับ จะทำเองหรือมีใช้โปรแกรมที่เขียนมาเพื่อการนี้ช่วยก็ ได้
แต่ สำหรับ vista ยังไม่มีโปรแกรมครับ และวิธีทำก็ไม่เหมื่อน XP ด้วย ผมพยายามหาวิธีอยู่นานเหมื่อนกัน...ทดลองแก้ registry อยู่นานก็ประสพความสำเร็จ
เมื่อทำได้แล้วไม่ห่วงวิชา เอามบอกเพื่อนๆ ทำบ้าง ตามมาเลย1.ให้คุณเตรียมรูปที่คุณต้องการทำ รูปนั้นต้องมีขนาดไม่เกิน 120 X 120 Pix เป็น bmp format และให้ชื่อว่า oemlogo.bmp

2.เอารูปที่ทำไว้แล้วไปไว้ที่ C:Windows\System32

3.เปิด registry ขึ้นมา (พิมพ์คำว่า regedit ที่ start search แล้ว enter) แล้วไปตามเส้นทางนี้

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\OEMInformation

เมือมาถึง OEMInformation ให้คุณดูที่ขวามือของหน้าต่าง ทำการสร้างคีย์ต่างตามนี้

Logo
Manufacturer
Model
SupportHours
SupportPhone
SupportURL

วิธีสร้างก็ให้คลิดขวาที่ว่างๆด้านขวาเลือก New > String Values (ไม่จำเป็นต้องสร้างทุกคีย์ อยู่ที่ความต้องการของคุณ)

4. เมื่อสร้างครับทุกคีย์แล้ว ก็มาถึงการใส่ข้อมูลครับ ให้คุณดับเบิลที่คีย์จะมี่หน้าต่าง Edit String ให้คุณกรอกข้อมูลที่ช่อง Value DataLogo :ข้อมูลที่กรอก: C:\Windows\system32\oemlogo.bmp (ตำแหน่งที่คุณเก็บ logo ตามข้อ 2)
Manufacturer :ข้อมูลที่กรอก: ตามความต้องการของคุณ
Model :ข้อมูลที่กรอก: ตามความต้องการของคุณ
SupportHours :ข้อมูลที่กรอก: ตามความต้องการของคุณ
SupportPhone :ข้อมูลที่กรอก: ตามความต้องการของคุณ
SupportURL :ข้อมูลที่กรอก: ตามความต้องการของคุณ

5.ปิด regedit แล้ว Logoff หรือ restart เครื่อง

6.มาดูผลงานของคุณ ให้ไปที่ คลิกที่ปุ่ม start แล้วคลิกขวาที่ Computer เลือก PropertiesVista Tip #26:สร้างเมนู Copy To / Move To ที่เมนูคลิกขวา


เพื่อ ความสะดวกในการที่คุณๆจะ copy หรือ move file สำหรับ vista เลยเอาวิธีทำมาบอก ให้คุณก็อป script ข้างล่างไปปะที่ notepad แล้วเซฟเป็นไฟล์
ที่มีตระกูลเป็น ***.REG แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ตอบyes และ ok เท่านี้คุณก็จะได้เมนูคลิกขวา


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\Copy To]
@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\Move To]
@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
Vista tip #27: มาตั้ง Limit จำนวนของหน้าต่างที่แสดงผล Flip3D

คุณสมบัติ Flip3D มันสวยและดูเท้ แต่ถ้าคุณๆเปิดหน้าต่างหลายๆ หน้าต่าง คุณจะรู้สึกได้ว่าเครื่องทำงานช้าลง ยิ่งถ้าการ์ดจอต่ำๆ ยิ่งเป็นมากขึ้น ทิปนี้ผมเอาวิธี กำหนด
หน้าต่างที่จะแสดงผลแบบ Flip3D เพื่อไม่ให้เครื่องทำงานหนักเกินไป

1.เปิด registry editor ขึ้นมา (พิมพ์ Regedit ที่ start search แล้ว enter)

2.ไปตามเส้นทางนี้ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsDWM

3.ให้คุณสร้างคีย์ใหม่โดยคลิกขวาที่ว่งของด้านขวาของ หน้าต่าง เลือก New>DWORD (32-bit) Value ตั้งชื่อว่า Max3DWindows4. ให้ดับเบิลคลิกที่คีย์นี้ เพื่อตั้งค่า ให้คุณติ๊กที่ Decimal แล้วใส่ค่าตัวเลขที่ Valve data โดยค่าที่แนะนำคือ 5 สำหรับการ์ดจอคุณภาพต่ำ และ 10 สำหรับการ์ดจอคุณภาพสูง
เสร็จแล้วปิด registry บูตเครื่องใหม่
Vista Tip #28: เอาคำสั่งของ NVDIA Display ที่เมนูคลิกขวาออก

สำหรับ คนที่ใช้การ์ดจอของ NVDia เมื่อติดตั้งไดรเวอร์ มันจะสร้างเมนูให้เรียกทำงานเมื่อคลิกขวาที่ desktop แต่บ้างท่านไม่ได้ใช้หรือเห็นว่ามันเกะกะลูกตาจะเอาม ันออก
ก็ได้ครับ ทำตามนี้

1.เปิด registry editor ขึ้นมา (พิมพ์ Regedit ที่ start search แล้ว enter)

2.ไปตามเส้นทางนี้ HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\Con textMenuHandlers\NvCplDesktopContext

3.คลิกขวาที่คีย์ NvCplDesktopContext แล้วเลือก delete ทิ้งครับ.....ออกจาก regedit แล้วมาดูผลงาน
Vista Tip #29: สร้าง Shortcut ของ Dial-up connection ไว้ที่ Deasktop

คุณ ที่ใช้ Vista แลใช้การต่อเน็ตแบบ Dial-up จะเจอกับปัญหาการต่อแต่ละครั้งขั้นตอนมากคือต้องไปที ่ Start>Connect to และต้องคลิกเม้าส์อีกหลายที่ คราวจะหาทางเอา
มันมาอยู่ที่ Desktop ก็หาทางไม่ได้ (สำหรับมือใหม่) มันยาก ไม่เหมื่อน XP มันง่ายมาก ผมเอาวิธีมาบอก

1.ให้คุณเปิด Control Panel (ในรูปแบบ Classic View) ออกมา2.คลิกที่ Network and Sharing Center แล้วให้คุณดูที่ด้านซ้ายมือ คลิกที่ Manage network connections3. คุณจะเห็นไอคอน Dial-up ของคุณ ในตัวอย่างผมใช้ของ TOT ให้คลิกขวาที่ไอคอนนี้เลือก Create Shorcut จะมีหน้าต่างถามว่าจะเอา Shortcut ไว้ที่ Desktop
ตอบ Yes ครับ Shortcut ที่คุณต้องการก็จะอยู่ที่ Desktop แล้วครับ
Vista Tip #30: มาตั้งให้ Vista ใช้ความสามารถของ L2 Cache memory ให้ถูกต้อง

โดย ปกติ CPU จะมี Cache menory หรือ L2 ติดมาด้วยทุกตัวไม่ว่าจะเป็น AMD หรือ Intel และจะมีมากมีน้อยต่างกัน แล้วเจ้า L2 มันมีประโยชน์อะไรหรือ
L2 มันก็คือ หน่วยความจำแรม (RAM) ที่อยู่ที่ตัว core หรือแกนของ CPU มันทำหน้าที่เหมือนกับแรมที่อยู่ที่เมนบอร์ด คือเก็บข้อมูลเพื่อส่งให้ CPU ประมวลผล
แต่ที่มันดีกว่าแรมที่อยู่ที่บอร์ดเพราะมันอยู่ที่แก นเดียวกับ CPU ทำให้ส่งข้อมูลได้เร็วกว่ามาก สรุปง่ายๆ การที่CPU ตัวไหนมี L2 มากๆ จะทำให้ระบบสามารถเก็บ
ข้อมูลที่ CPU ต้องใช้ในการประมวลผลได้มากขึ้น ทำให้ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบดีขึ้นด้วย

แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ vista มันไม่ได้ใช้ L2 ให้เป็นประโยชน์เลย ผมจะมาบอกวิธีที่ทำให้ Vista ได้ใช้ประโยชน์ของ CPU ให้คุ้มค่า

1. ให้คุณพิมพ์คำว่า Regedit ที่ Start Search แล้ว Enter เพื่อเรียก Registry editor มาทำงาน

2. ให้คุณไปหาคีย์ตามเส้นทางนี้ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management

3. ให้คุณมองทางขวาของหน้าต่างหาคีย์ SecondLevelDataCache ให้สังเกตดูมันจะมีค่าเป็น 0 (0x00000000 (0) ซึ่งแสดงว่า Vista ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของ L2
(เสียดายครับ CPU ราคาก็แพง.....ใช้ไม่คุ้มค่า) ให้คุณดับเบิลที่คีย์นี้เพื่อกำหนดค่า Cache หรือ L2 ให้ถูกต้อง โดยใส่ค่าตัวเลขที่ช่อง Value data: ตามที่ CPU ของคุณ
มี L2 อยู่เท่าใด

4. ค่าที่ใส่จะเป็นแบบ Hexadecimal ตามนี้
256 KB : 100 hex
512 KB : 200 hex
1024 KB : 400 hex
2048 KB : 800 hexสำหรับคุณๆ ที่ไม่รู้ว่า CPU ของตัวเองมี L2 เท่าไร ให้ไปดาวน์โหลดโปแกรมที่ชื่อ CPU-Z มาใช้ได้ที่นี่ http://www.cpuid.com/

ตัวอย่าง CPU ของผม Notebook ใช้ AMD


ที่มา: http://music.songtoday.com/showthread.php?p=22721#post22721

สุดยอดเทคนิคการปรับแต่ง - Windows Vista 2007 (2)

Vista Tip #11: ทำการ Log On อัตโนมัติ ใน Vista

ผู้ ที่ใช้ Vista แล้วไม่อยากใส่ Password ตอนเข้าวินโดวส์ เพราะใช้อยู่คนเดียวก็ไม่จำเป็นมี Password จะยกเลิกก็ทำได้ครับ ให้ทำตามนี้

1.คลิกไอคอน Start แล้วพิมพ์คำว่า netplwiz ที่ช่อง Start Search กด enter
2. ที่หน้าต่าง User Accounts ให้ติ๊กเอาเครื่องถูกที่ User must enter a user name and password to use this computer ออก คลิกที่ Apply
3. จะมีหน้าต่าง Automatically Log On ขึ้นมา ให้คุณกรอก Password คุณ 2 ครั้ง คลิก OK ......บูตเครื่องใหม่วินโดวส์จะไม่ถาม Pasword อีกครับ
Vista Tip #12: เซ็ทให้ XP บูตเป็นตัวแรกในกรณีติดตั้ง Vista แบบ Dual Boot Setup


ใน กรณีที่คุณมี XP อยู่แล้ว และมาติด Vista เพื่อทดลองใช้เป็นแบบ 2 OS ในเครื่องเดียวกัน ปกติ Vista จะตั้งตัวมันเองเป็นบูตตัวแรกเสมอ แต่ผมก็มีวิธีทำให้ XP
บูตเป็นตัวแรกได้ วิธีทำมี 2 วิธี แบบ GUI คือทำที่ Vista กับ แบบ DOS

วิธีที่ 1

1.ให้คลิกที่ Start เมนู แล้วคลิกขวาที่เมนู Computer จะมีหน้าต่างใหม่ออกมาให้คลิกที่ Advanced system settings
2.ที่หน้าต่าง System Proprties ที่แท็บ Advancd ให้คลิกที่ Setting ของหัวข้อ Startup and Recovery
3.ที่หน้าต่าง Startup and Recovery ให้คุณดูที่ Default operating system: ใช้เม้าส์คลิกเลือก Earlier Version of Windows คลิก OK
เมื่อบูตเครื่องใหม่ เครื่องก็จะบูต XP เป็นตัวแรกครับวิธีที่ 2

1.คลิกที่ Start แล้วพิมพ์คำสั่ง CMD ที่ช่อง Start Search แล้ว Enter
2.จะมีหน้าต่าง DOS ออกมา ให้คุณพิมพ์คำสั่ง bcdedit /default {ntldr} แล้ว enter
เมื่อบูตเครื่องใหม่ เครื่องก็จะบูต XP เป็นตัวแรกครับ
Vista Tip #13: วิธีกลับมาใช้ XP สำหรับผู้ที่ติดตั้งแบบ Dual Boot อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ผู้ ที่จะทดลองใช้ Vista โดยติดตั้งคู่กับ XP โดยติดตั้งแบบ Dual Boot ผมบอกไว้ก่อนจะมีปัญหาในการจะกลับมาใช้ XP โดยที่ ไอ้เมนูที่ให้เลือกการบูต มันไม่หายง่ายๆ ครับ ถึงจะ format หรือ ลบ partition ที่ลง Vista ออกแล้ว เพราะการทำเช่นนั้นมันผิดวิธี ปกติ XP ทำ dual Boot กับตัวอื่น เช่น ME หรือ 98 เมื่อจะทำให้เหลือแค่ XP นั้นทำได้ง่าย เพียงไปแก้ไฟล์ Boot.ini แล้วตามลบ Partition ของ ME หรือ 98 ได้ แต่สำหรับ Vista ไม่ได้ครับ เพราะมันไม่ได้ใช้ Boot.ini เป็นตัวกำหนดOSในการบูต....วันนีผมเอาวิธีการที่ถูกต ้องมาบอก

1.ให้คุณบูตเครื่องและเลือกทำงานที่ XP

2.เอาแผ่น Vista ใสไว้ใน cd หรือ DVD ของคุณ (แผ่น setup )

3.ไปที่ Start > Run พิมพ์คำสั่งตามนี้ X:\boot\bootsect.exe /nt52 ALL /force ( X: คือ CD ของคุณ) แล้ว Enter

4.เมื่อทำเสร็จแล้วก็บูตเครื่องใหม่ เมนูเลือก OS จะหายไปเครื่องคุณจะบูต XP แทนครับ

คราว นี้ก็จะทำอะไรกับ partition ที่ลง Vista ก็ทำได้แล้วครับ .....อ้อ...เกือบลืมให้คุณย้ายไฟล์ Boot.BAK และ Bootsect.BAK ออกจาก ไดรฟ์ C: ที่ลง XP

ไปไว้ที่อืนด้วย มันเป็น backup file ของ Bootloader เดิมครับ

>>>>ทิปเพิ่มเติม <<<<< เอา Vista กลับมา

ใน กรณีที่คุณเปลื่ยนใจอยากเอา Vista กลับมา แต่คุณต้องยังไม่ไปทำอะไรกับ Partition ที่ลง Vista นะครับก็ให้คุณทำวิธีเดิม เพียงแต่เปลื่ยน option ของคำสั่งจาก X:\boot\bootsect.exe /nt52 ALL /force มาเป็น X:\boot\bootsect.exe /nt60 ALL /force เท่านี้ Vista ก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับ

Vista Tip 14: มาทำ Boot Screen ในแบบของคุณใน Vista

คุณ ที่ใช้ Vista มาสักระยะ เคยนึกเบื่อไอ้หน้า boot screen ดำๆ และอยากจะเปลื่ยนมันให้เป็นภาพที่ถูกใจของคุณ เช่น เด็ก หรือ กิ๊ก ที่ดูน่าสดใจกว่าหรือไม่ถ้าอยากรู้ว่าทำอย่างไรตามมา เลยครับ
>>>คำเตือนก่อนทำ<<<

ทิป นี้เป็นทิปที่อันตรายนิดๆ เพราะการที่จะไปยุ่งกับไฟล์ระบบของ Vista ฉนั้นควรทำอย่างระมัดระวัง อ่านให้เขัาใจและทำตามทุกครั้งตอน...ถ้าคุณทำผลาดผมไ ม่รับ
ผิดชอบการกระทำของคุณๆ นะครับ แต่รับรองใช้ได้ผลแน่นอนเพราะได้ทดลองทำหลายครั้งแล้ ว

1.ก่อนอื่นต้องไปโหลดไฟล์ที่ช่วยในการทำได้แก่ Vista Boot Logo Generator 1.1 ไปโหลดได้ที่นี่

>>http://www.btinternet.com/~danieldsmith/VistaBootLogoGeneratorSetup.exe<<
แล้วติดตั้งตามปกติ

2. ให้คุณเตรียมรูปภาพที่คุณต้องการโดยรูปภาพนั้นต้อง มีขนาด 800x600 และ 1024x768 ทั้งสองภาพต้องมีความละเอียดของสี 24 bit และเป็นตระกูล BMP

3. ให้คุณไปที่ C:\windows\system32\en-US\ และหาไฟล์ชื่อ winload.exe.mui ซึ่งเป็นไฟล์เป้าหมายของงานนี้ ทำการก๊อปปี้เก็บไว้ที่ปลอดภัยก่อน ป้องกัน
ความผิดผลาด หรือในอนาคตคุณอาจจะทำให้กลับเหมือนเดิมก็เอาไฟล์ใช้ ได้

4. ลงมือทำกันเลย ให้คุณเรียกโปรแกรม Vista Boot Logo Generator ขึ้นมา วิธีก็ให้คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรม เลือก Run as Administrator
5. เมื่อเปิดโปรแกรมออกมาจะมีหน้าต่างมา 2 ช่อง ให้คุณคลิกที่ Browse for image เพื่อไปหาไฟล์ภาพทีคุณเตรียมไว้ก่อนแล้ว เอาให้ถูกไฟล์นะครับ800x600 หรือ 1024x768 เอาให้ถูกช่องใครช่องมัน
6. เมื่อได้รูปภาพมาแล้วทั้งสอง ให้คลิกที่เมนู File เลือก Save Boot Screen File As....จะเซฟเป็นชื่อ winload.exe.mui เก็บที่เก็บไฟล์ชั่วคราวก่อน

7. คราวเป็นส่วนสำคัญแล้วครับ คุณต้องก็อปไฟล์ที่ได้ตามข้อ 6 ทับไฟล์เดิมของวินโดวส์ แต่มีปัญหาคือไฟล์นี้เป็นไฟล์ระบบไฟล์หนึ่ง ตัววินโดสว์จะไม่ย่อมให้ไปทำอะไรกับไฟล์นี้ ฉะนั้นคุณต้องจัดการให้มันย่อมก่อน วิธีการคือ การทำ Ownership โดยเปิด Administrator command prompt
ให้คลิกที่ Start และพืมพ์คำว่า CMD ที่ช่อง Start Search และกดคีย์ Ctrl+Shift+Enter

8. ที่หน้าต่าง command prompt ให้คุณพิมพ์คำว่า takeown /f C:\Windows\System32\en-US\winload.exe.mui แล้ว Enter ถ้าถูกต้องมันจะตอบว่าSuccess และต่อด้วยตำแหน่งของไฟล์ winload.exe.mui

9. ต่อไปให้พิม์คำว่า cacls C:\Windows\System32\en-US\winload.exe.mui /G ?????:F (ตรง ????? ให้พิมพ์ชื่อ Logon ก็คือ Username ของคุณ)มันจะ Are you sure ให้ตอบ Y
10. เมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็ก็อปปี้ได้แล้วครับ ให้คุณเอาไฟล์ winload.exe.mui ที่คุณทำเก็บไว้ (ตามข้อ6) มาก็อปปี้ทับไฟล์เดิมของวินโดวส์ ที่โฟลเดอร์นี้C:\windows\system32\en-US\ ย้ำนะครับต้องก็อปทับนะครับ วินโดวส์มันถามให้คุณเลือก Copy and Replace
11. อีกขั้นตอนเดียวครับ คราวนี้ให้คุณเปิด MSconfig ขึ้นมาโดยไปที่ Start และพิมพ์ msconfig ที่ช่อง Start Search และ Enter ที่หน้าต่าง System Configurationไปที่แท็บ Bootติ๊กเครื่่องถูกที่ No GUI boot คลิก Apply และ OK แล้วก็บูตเครื่องใหม่ คุณก็จะพบ boot screen เป็นภาพที่คุณต้องการ
>>>>การแก้กลับให้เหมื่อนเดิม<<<<

ก็ทำการ Ownership แบบที่กล่าวมาแล้ว ให้เอาไฟล์ winload.exe.mui ต้นฉบับมาก๊อปทับแล้วบูตเครื่องก็ใช้ได้

Vista Tip #15:เอาลูกศรที่ shortcut ออก สำหรับ Vista


ปกติไอคอนของ Vista มันสวยมาก แต่มันมีลูกศรมาบัง ไอคอนซ๊อตคัด ทำให้หมดสวยไปบ้าง เมื่อรำคาญก็เอามันออกซะ

1.ให้คุณไปโหลดไฟล์นี้ Blacnk.zip ที่นี่
http://www.4shared.com/file/11189624/8cd58498/Blank.html เมื่อโหลดมาแล้วให้ขยายไฟล์จะได้ไฟล์ blank.ico ให้ก็อปปี้เอาที่ C:Windows

2.แก้ regedit เล็กน้อย โดยโหลดไฟล์นี่
http://www.4shared.com/file/11189623/12b1113b/HideArrow.html ขยายไฟล์แล้วจะได้ไฟล์ HideArrow.reg ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ตอบ Yes และ OK

3.บูตเครื่อง หรือ log off เครื่อง เมื่อเข้าวินโดวส์อีกครั้ง ลูกศรที่ไอคอนก็จะหายไป

Vista Tip #16:มาสร้าง Shortcut เรียก Flip 3D เพื่อความสะดวก

เอาวิธีเรียก ฟังก์ชั่น Flip 3D มาใช้งานแบบง่ายๆ

1.ให้คุณคลิกทีว่างๆ ของ desktop เลือก New และ Shortcut

2.ที่ช่อง Type the location of thr item: พิมพ์คำว่า RunDll32 DwmApi #105 คลิก next
3.ใส่ชื่อตามใจคุณที่ช่อง Type a name for this shortcat: คลิก Finish
4. คุณก็จะได้ Shortcut เอาไว้เรียก Flip 3D ได้ ดับเบิลคลิกครั้งก็เรียกขึ้นมาใช้ดับเบิลอีกครั้งก็ป ิด Flip 3D และคุณสามารถเอา Shorcut นี้ไปไว้ที่ไหนก้ได้เรียกได้ทุกที

Vista Tip #17:ซ่อน Text ใต้ไอคอนที่หน้า Desktop ของ Vista

ปกติ ไอคอนของ Vista มันสวยอย่างที่ผมเคยบอกมาแล้ว ถ้าจะให้สวยขึ้นอีกก็เอาลูกศรออก และจะให้สะอาดตาอีกก็ต้องเอาตัวอักษรใต้ไอคอนออกซะ

วิธีก็ง่ายๆ ครับ

-ให้ คุณคลิกขวาที่ไอคอนเลือก Rename แล้วให้คุณกดคีย์ Alt+160 คือกด Alt ค้างไว้แล้วกดคีย์ตัวเลขที่แป้นตัวเลขขวามือของคีย์บ อร์ด 160 มันจะมีตัวอักษรว่าง

ที่มองไม่เห็นแทน (บางตำราบอกตัวเลข 255 แต่ผมลองแล้ว 255 จะเป็นจุดแทน " . " )

-คุณจะทำได้ไอคอนเดียวครับ พอไอคอนที่ 2 มันไม่ย่อมบอกว่ามีชื่อนี้อยู่แล้ว วิธีแก้ก็ให้คุณ Alt+160 ซ้ำ สำหรับไอคอนตัวต่อไป

ตัวอย่าง

ไอคอน 1 กด Alt+160 และ enter

ไอคอน 2 กด Alt+160 ปล่อยมือแล้วกด Alt+160 แล้ว Enter ( Alt+160, Alt+160 )

ไอคอน 3 กด Alt+160 ปล่อยมือแล้วกด Alt+160 ปล่อยมือแล้วกด Alt+160 แล้ว Enter ( Alt+160,Alt+160,Alt+160 )

ไอ คอน 4 กด Alt+160 ปล่อยมือแล้วกด Alt+160 ปล่อยมือแล้วกด Alt+160 ปล่อยมือแล้วกด Alt+160 แล้ว Enter ( Alt+160,Alt+160,Alt+160,Alt+160 )

ไอคอนตัวต่อๆ ไป ก็กด Alt+160 เพิ่มไปอีก ......มีไอคอนตัวหนึ่งใช้วิธีนี้ไม่ได้ต้องแก้ที่ Registry แทน ได้แก่ Recycle Bin
Vista Tip #18:เอาเมนู RUN บน Start Menu กลับมา

Vista ตัวนี้จะทำช่อง Start Search มาให้แทนเมนู Run ซึ่งก็สะดวกดีครับ แต่่ก็มีข้อเสียเหมือนกันคือมันไม่จำค่าที่คุณกรอกเข ้าไป บางครั้งคุณต้องการจะใช้ข้อความเก่า คุณต้องพิมพ์ทั้งหมด แต่ในเมนู Run ที่อยู่ใน XP มันจำคำเก่าที่คุณพิมพ์ไปได้ทำให้สะดวกไม่ต้องพิมพ์ใ หม่ทั้งหมดถ้าคุณถนัดแบบเก่าก็เอามันออกมาใช้งานได้ค รับ Vista เอามันไปซ่อนไว้
1.ให้คลิกขวาที่ taskbar เลือก Properties

2. คลิกที่ Start Menu แท็บ คลิกที่ Customize

3.แล้ว Scroll ที่ List รายการ หา Run command ติ๊กเครื่องหมายถูก คลิก OK เมนู Run ก็จะออกมาVista Tip #19: มาเพิ่มประสิทธิภาพ Vista ด้วย ReadyBoost (ย้าย Paging File มาไว้ที่ FlashDrive)

Vista นั้นมี feature ใหม่ๆมาให้ใช้มาก หนึ่งในนั้นได้แก่ ReadyBoost .....มาทำความเข้าใจกับ Featureก่อนว่ามันคืออะไรและมีประโยชน์อะไรบ้างReady Boost....ออกแบบมาเพิ่มช่วยคอมรุ่นเก่า (ที่ยังพอลง Vistaได้....รุ่นใหม่จะใช้ก็ได้ไม่ผิดกติกา)ให้มางาน กับVistaให้เร็วขึ้นดีขึ้นโดยช่วงเร่งสปิด
ของ memory ให้เร็วขึ้นคือถ้าคอมของคุณมี RAM ที่น้อยแต่มีโปรแกรมที่ต้อง Run มาก วินโดวส์จะทำการใช้ Memory ชั่วคราวโดยใช้พื้นที่ harddisk ที่เรียกว่า paging file ตาม
ที่คนที่ใช้วินโดสว์รู้กันอยู่แล้ว คราวมาดูว่ามันจะช่วยอย่างไร ReadyBoost ต้องการผู้ช่วยในการนี้ นั้นก็คือ FlashDrive หรือ USB Drive (แล้วแต่คุณจะเรียก)โดยจะทำการเขียน paging file หรือไฟล์ชั่วคราว ไว้ที่ FlashDrive แทน เพราะตามที่ทราบอยู่แล้วว่า Flashdrive มันทำงานด้วย Electronic ไม่ได้ทำงานแบบกลไกเหมือน Harddisk มันจึงอ่านเขียนข้อมูลได้เร็วกว่าครับ ....คงเข้าใจแล้วนะครับว่าช่วยคอมได้อย่างไร และก็เป็นลดภาระการทำงานของ Harddiskด้วยช่วยยืดอายุของ harddisk ไปด้วย

>>เงื่อนไขของ FlashDrive<<

1.ต้องมีพื้นเหลือใน Flashdrive อย่างน้อย 64 MB

2.FlashDrive จะต้องเป็น 2.0 (จะแบบธรรมดาหรือ Hi-Speed ก็ได้...ถ้า Hi-Speed ยิ่งดีเห็นผลได้ชัดเจน)

3.ความเร็วอ่านข้อมูลของ Flashdrive ที่ย่อมรับได้ 3.5 MB/s

4.ความเร็วเขียนข้อมูลของ Flashdrive ที่ย่อมรับได้ 2.5 MB/s

>>วิธีทำ<<

1.เสียบ FlashDrive เข้ากับคอม

2.เปิด Windows Explorer แล้วคลิกขวาที่ FlashDrive เลือก Properties

3.ถ้า Flashdrive ของคุณ Support คุณจะเห็นแท็บ ReadyBoost ให้คลิกที่แท็บนี้
4.ให้ติ๊กเลือก Use this device ปกติวินโดวส์จะคำนวณพื้นที่ให้คุณเอง แต่คุณก็สามารถปรับแต่งได้ครับ (ดูที่รูป)


5.คลิก OK คุณก็สามารถใช้ ReadyBoost ได้เลยครับ

6. ถ้าจะยกเลิกก็ให้คลิกที่ Do not use this device วินโดวส์ก็จะลบ Paging File ทิ้ง พื้นที่ของ FlashDrive ก็จะคืนมา...และวิธีนี้ถึงปิดเครื่องแล้วบูตFeature ก็ยังอยู่ ถ้าคุณยังไม่ไปยกเลิกการใช้ที่ FlashDriveหรือลบไฟล์ชั่วคราวที่วินโดวส์เขียนไว้ที่ FlashDrive

Vista Tip #20:เพิ่มความเร็วให้ Aero

วิธีที่ 1 ปิด Transparent Glass

เจ้า Transparent Glass คุณสมบัติตัวหนึ่งที่อยู่ในเทคนิด Aero ของ Vista ซึ่งเป็นตัวทำให้ Vista ดูสวยงามดูเป็นเหมื่อนกระจกมองดูทะลุไปด้านหลัง แต่สำหรับคอมบางเครื่องที่ใช้ การ์ดจอสเปคไม่สูงนักจะเป็นงานหนักสำหรับการจอที่จะร ัน Transparent Glass ได้รวดเร็ว ซื่งทำให้การทำงานรวมของคุณสมบัติอื่นๆที่อยู่ใน Aero ช้าไปด้วย เช่น การทำ Flip 3D หรือ Taskbar Thumnails ฉะนั้นปิดมันซักดีกว่า วิธีก็ตามนี้

1.คลิกขวาที่ Desktop และเลือก Personalize

2.คลิกที่ Windows Color and Appearance

3.ติ๊กเอาเครื่องหมายถูกที่ Enable Transparency ออก คลิก OK

วิธีที่ 2 ปิด min/max animations

คุณสมบัติ Animations ก็เป็นอีกตัวหนึ่งในเทคนิด Aero แต่ก็ทำให้ช้ามาก กว่าจะ minimize และ maximize หน้าต่าง window แต่ละที อยากให้เร็วก็ปิดมันได้ครับ คุณๆจะเห็นการทำงานที่เร็วขึ้นเมื่อเรียกหน้าต่างวิน โดวส์แต่ละหน้าขึ้น

1. แบบปกติ ให้คลิกที่ Start แล้วคลิกขวาที่ Computer เลือก Ptoperties คลิกที่ Advanced system settings คลิก seting ที่หัวข้อ Perfomance
แบบเร็ว ให้คลิกที่ Start ที่ช่อง Start Search ให้พิมพ์คำว่า SystemPropertiesPerformance แล้ว Enter

2.ที่แท็บ Visual Effects ให้คุณเอาเครื่องหมายถูกออกจาก Animate windows when minimizing and maximizing

3.คลิก OK


สุดยอดเทคนิคการปรับแต่ง - Windows Vista 2007 1

Vista Tip #1: ดึงเมนูคลิกขวาที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้

เริ่ม...... ปกติเมื่อคุณทำงานกลับไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้ วย Windows explorer เมื่อคุณคลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์จะมีเมนูมาให้เลื อกทำงานตามที่
คุณ ต้องการ (ตามตัวอย่าง) แต่ความจริงมันไม่ได้มีแค่นั้น ยังมีเมนูซ่อนอยู่อีก วิธีที่จะดึงออกมาใช้ก็ให้คุณกดปู่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกขวาที่ไฟล์
หรือโฟลเดอร์นั้น ก็จะมีเมนูออกให้ใช้อีกดังนี้

สำหรับ ไฟล์

Pin to Start Menu : สร้าง ShortCut เรียกไฟล์ที่ Start Menu
Add to Quick Launch : สร้าง ShortCut เรียกไฟล์ที่ Quick Launch (บริเวณถัดมากับปุ่ม Start)
Copy as Path : ก็อปปี้ตำแหน่งและชื่อไฟล์ไว้ที่ Clipboard

สำหรับ โฟลเดอร์

Open Command Windows Here : เป็นการเปิด Command Prompt ที่โฟลเดอร์นั้น
Copy as Path : ก็อปปี้ตำแหน่งและชื่อโฟลเดอร์ไว้ที่ ClipboardVista Tip #2: ทำ Blinking cursor ให้ดูง่ายขึ้น

เจ้า Blinking cursor มันก็อะไรหรือ มันก็คือ cursor ชนิดหนึ่งที่คุณใช้ประจำก็คือ curser ที่มีรูปร่าง " | " ที่มันจะอยู่ตามที่คุณๆ พิมพ์ตัวอักษรใน Word หรือ Notepadหรือในทุกโปรแกรมที่มีการพิมพ์ตัวอักษร...... บางท่านอาจจะมีปัญหากับเพราะมันเป็นเส้นๆ ที่บางมาก โดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาด้านสายตา มันจะมองเห็นไม่ชัด ผมมีวิธีที่จะทำให้มันมองให้ชัดเหมาะกับสายตาของคุณๆ ทั้งหลาย ด้วยมาปรับให้มันหนาขึ้น วิธีการก็ทำตามนี้เลยครับ

1.ไปที่ Control Panel แล้วคลิกเปิด Ease of Access Center
2. เมื่อหน้าต่าง Make your computer easier to use ปรากฎขึ้นมา ให้คุณคลิกที่หัวขอ Make the computer easier to see....Optimize visual display
3. จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้คุณหาหัวข้อ Make thing on the screen easier to see คลิกที่ See the thickness of the blinking curser เลือกความหนา
ตามความต้องการของคุณ เสร็จแล้วก็คลิกที่ Apply และ Save เท่านี้คุณก็จะได้ลดการทรมานสายตาของคุณได้ครับ

Vista Tip #3: สร้าง Home Directory Icon ไว้ที่ Desktop ของคุณ

"Home directory" คือโฟลเดอร์ที่เป็นชื่อ account ของคุณใน XP ที่อยู่ที่ Cocuments and Settings แต่สำหรับ Vista แล้วจะย้ายมาที่ C:User ซึ่งของ Vista
จะทำการรวมงานต่างๆ ของคุณให้อยู่ที่นี่มากขึ้น เช่น Download Saved Games คราวนี้เพื่อความสะดวกถ้าเอามาไว้ที่ Desktop จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น ถ้า
เป็น XP จะมีขั้นตอนมากกว่า แต่สำหรับ Vista แล้วเป็นเรื่องที่ง่ายมาก วิธีการทำตามนี้

-คลิ กที่ไอคอน Start จะมีเมนูต่างออกมาให้คุณคลิกขวาที่ชื่อ Log in ของคุณเลือกคำสั่ง Show on Desktop เท่านี้ไอคอน Home Directory ของคุณก็มาปรากฎที่ Desktop แล้วลองดับเบิลคลิกที่ไอคอนนี้ดู ก็จะเจอโฟลเดอร์ย่อยๆ ที่เก็บงานของคุณ

Vista Tip #4: Windows Mobilty Center....ทูลเล็กๆ สำหรับผู้ใช้ Notebook

ต้อง ย่อมรับอย่างหนึ่งว่าเจ้า Vista นี้มีทูลให้เล่นเยอะมาก เรียกว่าเกินความจำเป็นเสียด้วย ...ปกติผมเป็นคนที่ใช้ notebook ทำงานเป็นประจำเมื่อตอนใช้ XP มันก็มีทูลสำหรับ notebook อยู่ แต่มันมักจะอยู่แยกๆ กันอยู่ทำให้เวลาใช้จะไม่สะดวก พอมาใช้ Vista ทำให้ผมทำงานกับ notebook ได้ง่ายขึ้นก็เจ้าทูลที่ชื่อ Windows Mobilty Center ทูลตัวนี้จะทำให้คุณเข้าถึงคำสั่งที่จะ control ค่าต่างๆ ที่ notebook ใช้ประจำ เช่น การทำงานของ Battery Speaker Wireless เป็นต้น

วิธีการเรียกทูลตัวนี้ก็มี 2 วิธี ง่ายๆ ตามนี้

1. ให้คุณคลิกขวาที่ไอคอนรูป battery ที่อยู่ด้านล่างขวามือใกล์กับนาฬิกาครับ เมื่อคลิกขวาจะมีเมนูมาให้เลือก คุณคลิกที่ Windows Mobility Center หน้าต่างของทูลตัวนี้ก็จะขึ้นมาให้คุณใช้
2. วิธีนี้ง่ายมากเพียงกดคีย์ 2 คีย์ ก็ขึ้นมาแล้ว ได้แก่คีย์ "Windows logo key+X" คือให้คุณกดคีย์ Windows logo ค้างไว้แล้วกดคีย์อักษร "X" Windows Mobilty Centerก็จะขึ้นมาให้คุณใช้
Vista Tip #5: Quick Launch Hotkeys ใน Windows Vista

ปกติ เป็นคนที่ชอบเอา Shortcut โปรแกรมที่ผมชอบมาไว้ที่ Quick Launch Bar จะได้เรียกใชได้ง่าย มาค้นเจอ Tip นี้ยิ่งชอบมาก เพราะมันทำให้ผมเรียกโปรแกรม
ได้เร็วมากขึ้น .....Windows Vista ได้ทำการ Built in ....Hot key สำหรับเรียกโปรแกรมที่อยู่ที่ Quick launch bar มาให้ถึง 10 ตัว ได้แก่

Windows key + เลข 0-9 (Windows key คือ key ที่มีรูปวินโดวส์ ที่อยู่ระหว่างคีย์ Ctrl กับ Alt ) โดยเริ่มนับตั้งแต่ 1 ถึง 9 ส่วน 0 จะให้เป็นที่ 10 เรียงจากซ้ายไปขวา

ตัวอย่างตามรูป

1.Show Desktop
2.Swith Between Windows
3.PowerDesk 6
4.Internet Explorer

คีย์ที่กด

1.Windows Key + 1 - Show Desktop
2.Windows Key + 2 - Swith Between Windows
3.Windows Key + 3 - PowerDesk 6
4.Windows Key + 4 - Internet Explorer

Vista Tip #6: เพิ่มนาฬิกาใน Vista

สำหรับ ผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องรู้เวลาอีกประเทศหนึ ่ง เช่น ผู้ที่ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ ผู้ที่ไปเรียนต่างประเทศ และต้องการรู้เวลาที่ไทยหรือที่ประเทศที่อยู่ใน Windows Vista ได้ให้ option นี้มาคือเราสามารถเพิ่มนาฬิกาบอกเวลาที่ตำแหน่งนาฬิก ามุมขวามือด้านล่างได้อีก 2 ที่ วิธีการทำ

1. ให้คุณคลิกขวาที่นาฬิกาบอกเวลามุมขวามือด้านล่าง
2. เลือกคำสั่ง Adjust Date/Time
3. จะมีหน้าต่าง Date and Time ออกมาให้คุณคลิกที่แท็บ Additional Clocks ติ๊กทำเครื่องหมายถูกที่ Show this clock แล้วไปเลือกเวลาที่ต้องการที่
Select time zone เมื่อเลือกเวเลที่ต้องการแล้วก็มาใส่ชื่อให้เมืองที่ Enter display name คลิกที่ Apply และ OK
4. มาดูผลงาน....ให้เอา mouse ไปอยู่เหนือนาฬิกา คุณก็จะเห็นเวลาอีกที่ปรากฎขึ้นมากับของเดิม
Vista Tip #7: ซ่อนคำว่า Recycle Bin ของถังขยะใน Vista

ตาม ปกติตั้งแต่วินโดวส์ 95 จะมีถังขยะของวินโดวส์หรือที่เรียกว่า Recycle Bin ใน Vista ก็มี แต่ vista นั้นผู้ใช้จะเห็นว่าไอคอนของมันจะสวยกว่าวินโดวส์อื่ นๆ บางท่านจะไม่ชอบเจ้าตัวหนังสือ Recycle Bin เห็นว่ามันเกะกะลูกตา ก็เอามันออกได้ วิธีการก็ให้ไปแก้ Registry เล็กน้อย แต่จะเป็นการเสี่ยง ถ้าไม่มีความรู้จริง และไปยุ่งกับ Registry ให้เอา script ของผมไปรันเลยดีกว่าครับ.....

วิธีก็ก็อป script ข้างล่างไปปะลงที่ Notepad แล้วเซฟเป็นชื่อ HideNameRecycle.reg
เวลา ใช้ก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้ ตอบ yes และ ok แล้ว Restart เครื่อง หรือ Log off ก็ได้ เมื่อ Vista เปิดขึ้นมาใหม่ คำว่า Recycle Bin ที่ไอคอนก็จะหายไป

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]
@=""
"LocalizedString"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]
@=""

Vista Tip #8: การเข้าถึง Temp Files Directory อย่างเร็ว

ตาม ปกติผู้ใช้วินโดสว์ส่วนใหญ่ย่อมรู้จัก Temp Files Directory อยู่แล้วมันก็คือที่เก็บไฟล์ชั่วคราวไม่ว่าจะเรียกใช ้โปรแกรมหรือติดตั้งโปรแกรมใหม่มันจะเก็บไว้ที่นี่แล ะลบออกเองโดยอัตโนมัติแต่บ้างครั้งวินโดวส์มันลบไม่ห มดยังเหลืออยู่ทำให้กินพื้นที่ Harddisk เจ้า Vista ก็ให้โปรแกรมเล็กมาจัดการคือ Disk Cleanup แต่คุณๆจะเข้าไปลบไฟล์ที่ Temp File โดยโปรแกรมนี้มันต้องคลิกเม้าส์ไปที่ Start >All Programs > Accessories > System Tools มันช้าครับ ผมหาทางให้เร็วขึ้น..

.... ให้คุณคลิกที่ Start ให้คุณพิมพ์คำว่า %TEMP% ในช่อง Start Search แล้ว enter เจ้า Vista จะเปิด Temp Files Directory ออกมา คราวนี้คุณก็ลบไฟล์ต่างๆได้เลยครับ
Vista Tip #9: ปรับขนาดไอคอนแบบเร็วใน Windows Vista Explorer

Vista มีไอคอนที่สวยมาก และสามรถปรับขนาดได้ตามใจชอบ ซึ่งปกติวิธีการก็คือให้คุณคลิกที่ Views (ตามรูป) และจะมีหน้าต่างขึ้นให้คุณเลือก ผมเอาวิธีการง่ายๆมาบอกครับ......

...คุณๆเพียงแค่กดคีย์ Ctrl ค้างไว้ แล้ว scroll ที่วงล้อของเม้าส์ของคุณไอคอนก็จะเปลื่ยนขนาดให้ครับ
Vista Tip #10: เลือกไฟล์ด้วยใช้ Check Boxes .....Feature ใหม่ของ Vista

คุณๆ เมือลบหรือก็อปปี้หรือ move ไฟล์ต่างๆcแบบหลายๆไฟล์ใน XP คุณๆ จะกดคีย์ Ctrl และคลิกเม้าส์เลือกไฟล์ไป ซึ่งบางครั้งเกิดการผิดพลาดคลิกไฟล์ผิดได้ Vista ได้เพิ่ม Feature ให้คุณคลิกที่ Check Boxes เพื่อป้องกันความผิดผลาดในการเลือกไฟล์ วิธีตามนี้

1.ก่อนอื่นต้อง ทำการเปิด Feature นี้ก่อน ให้คุณเปิด Windows Explorer ขึ้นมา คลิกไปที่ Organize menu เลือก Folder and Search Options
2. จะมีหน้าต่าง Folder Otions ไปที่แท๊บ View ให้คุณติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Use check boxes to seclect items อยู่ด้านล่างๆ ครับ และคลิก Apply > OK
3. คราวนี้มาเปิด Windows Explorer ที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้ เอาเม้าส์ไปอยู่เหนือไฟล์หรือโฟลเดอร์จะมี Checker Box แสดงออกให้คุณติ๊กเลือกได้ครับ


ที่มา: http://music.songtoday.com/showthread.php?p=22721#post22721

วิธีการติดตั้งวินโดส์เอ็กพี โดยใช้ฮาร์ดิสก์ SATA

ถ้าคุณต้องการติดตั้งวินโดส์เอ็กพีลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฮาร์ดดิสก์ SATA
วิธีทำ
ให้ทำการคัดลอกไดรเวอร์จากแผ่นซีดีของเมนบอร์ดที่แจ้งว่ารองรอบกับ SATA หรือหากคุณซื้อมาแบบเป็นการ์ด PCI ก็จะมีไดรเวอร์แถมมาให้ด้วย ให้ทำการคัดลอกไฟล์ที่น่าจะเป็นชื่อแบบนี้หรือคล้ายกับแบบนี้ *DriverDiskSATA*.* ไว้ในฮาร์ดดิสก์ที่เป็นส่วนของ Root หรือว่าฟล๊อป***ดิสก์ (ตัวอย่าง : บางทีอาจจะไว้ในโฟลเดอร์ที่คล้ายกับ pide and sata folders, txtsetup.oem, etc. files.)
หลังจากนั้นให้เข้าเริ่มเปิดเครื่องเข้าไปใน Bios เพื่อเซ็ทค่าบูตให้ทำการบูตจากแผ่นซีดี เมื่อเริ่มบูตแผ่นซีดีวินโดส์เอ็กพี ให้คุณกด F6 ซึ่งจะแสดงข้อความดังนี้ "Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver" หลังจากเข้าไปในเมนู F6 ให้คุณกด "S" เพื่อกำหนดค่าของอุปกรณ์ จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงเป็นป๊อปอัพขึ้นมา ให้คุณใส่แผ่นฟล๊อป***ที่ได้ทำการคัดลอกไดรเวอร์ไว้และกดปุ่ม Enter เพื่อดำเนินขึ้นตอนต่อไป ถ้าโปรแกรมทำการติดตั้งไดรเวอร์ได้ถูกต้อง ตัวโปรแกรมวินโดส์จะถามว่าต้องการติดตั้งวินโดส์ที่ไดรฟ์ตัวไหน ก็ให้คุณเลือก SATA ที่คุณต้องการหลังจากที่วินโดส์ได้จัดการไดรฟ์ SATA แล้วคุณสามารถที่จะดำเนินการติดตั้งต่อไปได้

IE ซ่อมได้ (ง่ายนิดเดียว)
เวลาที่ IE มีปัญหา ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะนึกถึงวิธีแก้ไขง่ายๆ โดยเข้าไปที่ Add/Remove Programs ใน Control Panel เลือกรายการ Microsoft Internet Explorer แล้วกดปุ่ม Change/Remove ...แต่นั่นเห็นจะยังไม่ใช่วิธีแก้ไขที่ถูกต้องเสียทีเดียวครับ

ก่อนอื่นคุณควรจะทราบว่า แท้จริงแล้ว Internet Explorer เป็นคอมโพเน็นต์หนึ่งของระบบปฏิบัติการ ดังนั้นมันจะถูกเก็บไว้ในเซ็คชั่น Add/Remove Windows Components ในหน้าต่าง Add or Remove Programs (อยู่ในกรอบด้านซ้ายมือ) แต่ที่คุณอาจจะยังไม่ทราบอีกด้วยก็คือ ขั้นตอนที่เกิดขึ้นเป็นแค่เพียงตัดขาดการเข้าถึง IE จากเมนู Start และ Desktop เท่านั้น

วิธีเดียวที่จะซ่อม Internet Explorer ได้ก็คือ ใช้ยูทิลิตี้ sfc ตรวจสอบไฟล์ระบบ โดยใช้คำสั่ง sfc /scannow จากหน้าต่าง Command (กดปุ่ม Windows + R พิมพ์คำสั่ง cmd ตามด้วยกดปุ่ม Enter)

ถ้าหลังจากซ่อมด้วยวิธีดังกล่าว ไม่สามารถแก้ไขได้ แนะนำให้ติดตั้ง IE ใหม่เลยจะดีกว่า ซึ่งจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะจุกจิกนิดนึงดังนี้

1. เรียกโปรแกรม Registry Editor (พิมพ์ regedit ในไดอะล็อกบ๊อกซ์ Run (กดปุ่ม Windows + R))
2. เข้าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ActiveSetup\Installed Components\ {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}
3. คลิกขวาบนไอเท็ม IsInstalled เลือกคำสั่ง Modify
4. แก้ไขค่าจาก 1 เป็น 0
5. ปิดโปรแกรม Registry Editor
6. ดาวน์โหลด และติดตั้ง Internet Explorer 6 (http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp)

ขั้นตอนข้างบนนี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตั้งคอมโพเน็นต์บราวเซอร์ของ IE 6 ได้อย่างสมบูรณ์ อ้อ...เกือบลืมไป ก่อนแก้ไขให้คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบปฏิบัติการด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เป็น administrator นะครับ

ของแถม: สำหรับการติดตั้ง OE 6 ให้แก้ไขค่าของ IsInstalled เหมือนในข้อ 3 และ 4 ก่อนที่จะเข้าไปในรีจิสทรีคีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ActiveSetup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}

จากหนังสือ คอม.ทูเดย์

Windows XP ชัตดาวน์ แต่ไม่ยอมปิดเครื่องแก้ไง

จากประสบการณ์พบว่า คอมพิวเตอร์บางเครื่องที่ดีฟอลต์ กำหนดให้ Windows XP ไม่ปิดเครื่องเอง เมื่อคุณสั่งชัตดาวน์ อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จะยอมให้ Windows XP ปิดการทำงานได้โดยอัตโนมัติ

กรณีนี้คุณสามารถเข้าไปแก้ไขได้อย่างง่าย ๆ โดยไปที่ Control Panel คลิกที่ไอคอน Performance and Maintainance เปิดหน้าต่าง Power Options ที่แท็บ APM คลิกเลือกหน้าข้อความ “Enable Advanced Power Management support” จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพียงแค่นี้ เมื่อคุณสั่งชัตดาวน์ จากเมนู Start เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะชัตดาวน์ได้อย่างสมบูรณ์ และปิดเครื่องโดยอัตโนมัติแล้วครับ

ที่มา : http://www.pantip.com/tech/basic/topic/BA1875033/BA1875033.html

สุดยอดเทคนิคการปรับแต่ง - Windows Vista 2007 4

Vista Tip #31: จัดการกับ username และ Password ด้วย Utility ที่ Vista มีอยู่

Windows Vista ออกแแบบมาให้เก็บชื่อ Password โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะ login ใช้ Messenger Live หรือ เอพพิเคชั่นต่างๆ มันจะเก็บไว้หมด แต่คุณๆ
สวนใหญ่ไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ไหนหรือจะเอามาบริหารอย่ างไร เช่น จะ remove หรือ Blackup หรือแก้ไขมันอย่างไร.....ตามผมมา

-ให้คลิกปุ่ม Start ที่ Start Search พิมพ์คำว่า Control keymgr.dll แล้ว Enter คุณก็จะเรียกมันมาใช้งานได้แล้วครับ


Vista Tip #32: เล่นเกมของ Vista แบบ Full screen

โดย ปกติเกมที่มากับ Vista ทุกเกม เวลาเรียกขึ้นมาเล่นจะแสดงผลแบบวินโดวส์ ไม่เป็นแบบ Fullscreen บ้างท่านอาจจะไม่ชอบดูแล้วไม่เต็มจอ ถ้าคุณๆ จะ
ให้ได้แบบเต็มจอทุกครั้งที่เรียกขึ้นมา ให้ทำตามนี้ครับ

1.คลิกที่ Start > All programs > Game > และคลิกขวาที่เกมที่คุณต้องการ เลือก Properties
2.ที่หน้าต่าง Properties ให้คุณดูที่ Target ให้คุณเพิ่ม -mce ต่อท้ายเข้าไป

ตามตัวอย่าง "%ProgramFiles%\Microsoft Games\chess\chess.exe" -mce

3.คลิก OK ต่อไปนี้ถ้าคุณเรียกเกมนี้จากเมนู start เกมก็จะแสดงผลแบบเต็มจอขึ้นมาทุกครั้ง


Vista Tip #33: ยกเลิกหรือซ่อน Notification ใน Vista Taskbar

Notification คืออะไรอยู่ตรงไหนหรือ......มันก็คือจุดที่รวมโปรแกร มที่วินโดวส์ run อัตโนมัติหรือโปรแกรมที่อยู่ที่ Startup เช่น พวก anti-virus , Windvd ,Battery Monitor
ที่อยู่มุมขวาติดกับนาฬิกาครับ คุณบ้างท่านไม่อยากให้มีจะด้วยมันเกะกะดูไม่สวย หรือกลัวคนอื่นรู้ว่า run โปรแกรมอะไรไว้บ้าง ก็สามารถเอาออกได้ครับ
1.ให้คุณพิมพ์คำว่า gpedit.msc ที่ช่อง Start Search แล้ว Enter เพื่อเรียก Group Policy ขึ้นมาทำงาน

2.เมื่อหน้าต่าง Group Policy ขึ้นมาแล้วให้ไปตามนี้ User Configuration> Administrative Templates> Start Menu and Taskbar

3.ให้ดูด้านขวาของหน้าต่างหาคีย์ Hide the Notification Area ดับเบิลที่คีย์นี้
4.ที่หน้าต่าง Hide the notification area Properties ให้ติ๊กเครื่องหมายที่ Enabled แล้ว คลิก OK
5.Log off ออกมา เมื่อเข้าวินโดวส์ใหม่คุณจะเห็นแต่นาฬิกาเลือกอยู่นอ กนั้นหายหมดครับ

Vista Tip #34: หยุดฟังก์ชั่น hibernation และลบ hiberfil.sys เพื่อประหยัดพื้นที่

คุณๆ ที่ใช้ XP จะรู้จัก hibernation มันก็คือฟังก์ชั่นที่เก็บข้อมูลการทำงานของโปรแกรมที ่คุณๆใช้อยู่ เมื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อคุณปิดเครื่อง พอเปิดมาใหม่มันก็จะมาในตำแหน่ง

ล่า สุดที่คุณใช้งานไม่ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรอยู่หรือเป ิดไฟล์ไหนอยู่ก็จะกลับทำงานได้ต่อเนื่องไปโดยมันจะสร ้างไฟล์ชั่งคราวชื่อ hiberfil.sys เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ ใน Vista

ก็มีครับ แต่ที่จะบอกก็คือเจ้า hiberfil.sys มันกินพื้นที่ของ HD ไม่ใช่น้อยครับ อย่าง NB ของผมอยู่นี้มันกิดพื้นที่ไป 980MB บ้างเครื่องกินพื้นที่ถึง 2 GB ก็มี (ไฟล์นี้มองไม่เห็นด้วยวิธีปกติ

มันซ่อนไว้ครับ) คงทราบแล้วนะครับทำไมผมจึงเสนอทางให้ลบมันออก (ก็เล่นเอาพื้นที่ HD ไปตั้งเยอะ...เสียดายครับ)

1. ให้คุณพิมพ์คำว่า CMD ที่ช่อง Start Search แล้วกดคีย์ Ctrl+Shift ค้างไว้ แล้วกด Enter (ที่ให้กดแบบนี้เพราะเป็นการใช้ Command prompt ในนามของ administrator)
2. เมื่อมาที่หน้า Command prompt ให้คุณพิมพ์คำสั่ง powercfg -h off แล้ว Enter วินโดวส์ก็จะปิด hibernation และลบไฟล์ hiberfil.sys ทิ้งก็จะทำให้คุณได้พื้นที่ HD ของคุณคืนมา
Vista Tip #35: เอา Bandwidth ที่ Vista กันไว้ใช้.....กลับคืนมา

ทิป นี้เอามาจาก XP เจ้า Vista ก็มีคุณสมบัตินี้ ....ปกติวินโดวส์จะมีการกันสำรอง Bandwidth ในการต่อเน็ตไว้เพื่อให้ตัวมันได้รันแบบ background ในการ updates
หรือ patches ตัวของมันเอง ด้วยจะซ่อนตัวทำงานโดยกัน Bandwidth ไว้ 20%

คุณๆ อยากจะเอาส่วนนี้คืนมาใช้งานก็ให้ทำตามนี้

1.พิมพ์คำว่า gpedit.msc แล้ว Enter เพื่อเรียก Group Policy มาทำงาน

2.ให้ดูที่หัวข้อ Computer Configuration คลิกตามเส้นทางนี้ Adminstrative Templates>Network>Qos Packet Scheduler
3.แล้วดูที่ด้านขวาจะเห็นคีย์ Limit reservable bandwidth ให้ดับเบิลที่คีย์นี้

4. คุณจะเห็นว่า Not configuered แต่บ้างเครื่องมันก็จะ set เป็น default ที่ 20% เลยครับ คราวนี้ให้คุณคลิกที่ Enabled และใส่ค่า 0 ที่ Bandwidth limit คลิก Apply > OK แล้วบูตเครื่อง

Vista Tip #36: มาเปลื่ยนชื่อ Administrator account กันดีกว่า

ผม มาให้ไอเดียความปลอดภัยของคุณได้แก่ แนะนำให้เปลื่ยนชื่อ administrtor ที่แนะนำเช่นนี้เพราะมีสาเหตุ ปกติวินโดวส์จะมี account ที่เป็นค่า default คือ administrator
เป็นตัวแรก และธรรมดาทั่วๆไปคนใช้วินโดวส์เมื่อติดตั้งวินโดวส์จ ะใส่ชือของตัวเองและ password อีก account หนึ่ง และปล่อย account ที่ชื่อ administrator ทิ้งไว้โดย
ไม่ได้ใส่ password ตรงนี้ล่ะที่พวก Hacker หรือผู้ไม่หวังดีจะเข้าเครื่องคุณได้ง่ายเพียง Log on เข้าเครื่องในนาม administrator โดยไม่ต้องใส่ password (เพราะคุณไม่ใส่ไว้ตอนติดตั้ง) หรือจะผ่านทางเน็ตที่คุณต่ออยู่

ผมก็ขอแนะนำให้เปลื่ยนชื่อเพื่อ ไม่ให้คนที่จะเข้าเคร ื่องคุณทางวิธีนี้ไม่ได้เพราะชื่อ account ถูกเปลื่ยนไปแล้ว สำหรับตัวช่วยตัวนีได้แก่ Security Editor

1.ให้พิมพ์คำว่า secpol.msc ในช่อง Start Search แล้ว Enter เพื่อเรียก Security Editor ขึ้นมา

2.ให้คุณไปตามนี้ Security Settings> Local Policies >Security Options แล้วดูด้านขวามือ

3.ให้คุณดับเบิลคลิกที่ Accounts:Rename administrator account
4. จะมีหน้าต่าง Accounts:Rename administrator account Properties ให้คุณเปลื่ยนชื่อ Administrator เป็นชื่อที่คุณต้องการแล้วคลิก ok
ใช้ยูทีลิตี้ Computer Management ดูชื่อ User ก่อนและหลังเปลื่ยนชื่อ
Vista Tip #37: บังคับ Vista ให้ reload registry เมือมีการแก้ไข registry ด้วยไม่ต้อง restart เครื่อง

ปกติ เหมือนคุณๆ ได้เปิดใช้งาน regedit เพื่อปรับแต่ง registry แล้ว และจะให้วินโดวส์ทำงานตามที่คุณได้ปรับไปนั้น คุณจะต้องทำการ Log off หรือ Restart เสมอ ซึ่งถือเป็น
เรื่องปกติของวินโดวส์ ....แต่ผมจะบอกวิธีที่ไม่ต้อง Restart เครื่อง จะขมขืนบังคับให้วินโดวส์ย่อมรับทำงานกับ registry ใหม่ด้วยไม่ต้อง restart

วิธีมีง่ายๆ ครับ แค่เขียน Batch file ครับ

1.เปิด notepad ขึ้นมา สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่โดยพิมพ์คำสั่งตามนี้ลงไป

TASKKILL /F /IM "explorer.exe"
start explorer.exe

2. เชฟไฟล์ให้เป็นตระกูล .BAT ผมให้ชื่อว่า RELOAD.BAT เอามาไว้ที่ desktop ก็ได้สะดวกดี เมื่อคุณๆมีการแก้ไข Registry เสร็จก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้ มันก็จะบังคับให้
Registry มัน Reload ตัวเองโดยไม่ต้อง Log off หรือ Restart
Vista Tip #38: มาซ่อนไฟล์สำคัญของคุณโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆ ช่วย

ทิป สำหรับคุณๆ ที่มีไฟล์ความลับที่ไม่อยากให้ใครรู้ (ถึงรู้ก็เปิดไม่ได้) โดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมใดๆ ช่วย เอาแค่ตัว Vista ก็พอ และวิธีนี้ แม้แต่
Windows Vista Search Indexer ที่ว่าแน่ๆ ก็ยังต้องย่อมถึงเจอชื่อไฟล์ก็เปิดไม่ได้ (สำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับ...ไม่นับพวกมือคอมเก๋าๆนะ )

หลักการคือ หลอกให้งง โดยเอาคีย์ชี้ตำแหน่ง Recycle Bin ใน Registry มาเป็นนามกุลของโฟลเดอร์ ถ้าใครเจอโฟลเดอร์ที่ซ่อนไฟล์ถึงแม้จะเปิดดูได้ แต่จะไปเจอไฟล์ที่
recycle bin ไม่เจอไฟล์ที่ซ่อนที่หลอกให้ไปที่นั้นเพราะเป็นที่ง่ ายและปลอดภัยถึงแม้คนที่มาเจอจะลบไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ก ็ไม่เป็นไรเพราะเป็นถังขยะที่เป็นไฟล์ที่คุณลบแล้ว

มาทำตัวอย่างให้ดูกัน

1.ให้คุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ Test ให้อยู่ที่ไดเร็คทอรีรากของ C: (C

2. ลองสร้างไฟล์ txt มาหนึ่งไฟล์ ในที่นี่ผมสร้างไฟล์ชื่อ Hidden_test.txt เมื่อสร้างเสร็จ ทดสอบ ด้วยพิมพ์ชื่อไฟล์ในช่อง Start Search จะเจอและเปิดดูไฟล์ได้
3. คราวนี้ให้คุณ Windows Explorer แล้วคลิกที่โฟลเดอร์ Test แล้วเลือก Rename โดยเปลื่ยนชื่อเป็น Test.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
4. เปลื่ยนชื่อแล้วมาทดลองครับ ให้คุณลองดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Test คุณจะแปลกใจเพราะมันจะกลายเป็นโฟลเดอร์ของ Recycle bin ไฟล์ในนั้นจะเป็นไฟล์ของ
Recycle bin จะไม่มีไฟล์ Hidden_text.txt อยู่ครับ
5. ให้ลองพิมพ์ชื่อไฟล์ Hidden_test.txt ที่ Start search คุณจะเจอไฟล์นี้ แต่เปิดไม่ได้จะมีหน้าต่าง Missing Shortcut ถึงจะ Browse.. ก็จะหาไม่เจอครับ

6.เมื่อทำให้หายได้ ก็ต้องทำกลับให้เหมื่อนเดิมเพื่อใช้งาน ให้คุณออกไปที่ Command prompt โดยพิมพ์ CMD ที่ช่อง Start search แล้ว Enter ที่หน้าต่าง
Command prompt ให้พิมพ์คำสั่ง ren test.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} test โฟลเดอร์ก็จะกลับมาเหมือนก่อนทำการซ่อน
****คำเสนอแนะ****

เพื่อ ความสะดวกผมแนะให้เขียนเป็น Batch File ไว้เลยดีกว่าเพื่อความสะดวกทั้งการซ่อนและยกเลิกการซ ่อน เวลาให้มันทำงานก็แค่ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ไม่ต้องออกไป
ที่ Command prompt แล้วพิมพ์คำสั่ง

ใน batch file ให้เขียนคำสั่งตามนี้ตามตัวอย่าง โดยใช้ Notepad เขียน เซฟเป็นไฟล์ตระกูล .BAT เก็บไว้ที่ C: ส่วนชื่อก็แล้วแต่คุณ แต่อย่าสื่อความหมายให้คนอื่นรู้ว่า
เป็นการเปิดปิดการซ่อนไฟล์ก็แล้วกัน ลองทดลองดัดแปลงดูนะครับ

การซ่อน

start ren test test.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

ยกเลิกการซ่อน

start ren test.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} test

ปล. วิธีนี้ใช้กับ XP ก็ได้ครับ เพราะคีย์ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} มันเป็นตัวเดียวกัน

Vista Tip #39: ยกเลิกการเขียนข้อมูลลง USB Drive

ทิป นี้สำหรับคนที่ใช้เครื่องแบบองค์กร เป็นการป้องกันการก็อปปี้ข้อมูลใดๆ ลงใน USB Drive ไม่ว่าคุณจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือแก้ไขไฟล์ลงใน USB Drive
มันจะไม่ให้ทำได้ ระบบจะให้ไปเซฟที่ Harddisk ของเครื่องแทน

วิธี การก็แค่ก็อปปี้ Script ไปปะที่ Notepad แล้วเซฟเป็นไฟล์ .Reg เช่น DisableUSBWrite.reg เวลาใช้ก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ แล้วตอบ Yes > OK ก็ใช้ได้แล้วครับ

>>DisableUSBWrite<<

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\StorageDevicePolicies]
"WriteProtect"=dword:00000001

เมื่อยกเลิกการเขียนได้ ก็แถม Script ให้เขียนได้เหมือนเดิมอีกตัว

>>EnableUSBWrite Script<<

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\StorageDevicePolicies]
"WriteProtect"=dword:00000000


ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เพื่อความสะดวกของเพื่อนๆ น้องๆ ขี้เกียจทำก็ไปโหลดที่นี่ (ขยายไฟล์แล้วใช้ได้เลย)

>>DisableUSBWrite<<

http://www.4shared.com/file/12521072/3931c19f/DisableUSBWrite.html


>>EnableUSBWrite<<

http://www.4shared.com/file/12521082/bea9dd50/EnableUSBWrite.htm
Vista Tip #40: ยกเลิกการการใช้ USB Storage Drive

ทิป ที่ 39 แค่ป้องกันการเขียนข้อมูลลง USB Flash Drive เท่านั้น การอ่านการเรียกไฟล์มาดูก็กระทำได้แบบว่า Block แค่เบาๆ ยังให้ใช้บ้าง มาทิปนี้จะไม่อนุญาติให้ใช้
อุปกรณ์ที่มาใช้ USB Port จำพวก External Harddisk ,Flash Drive, External DVD และพวกที่เป็น Storage device ทั้งหลาย แต่ไม่รวมพวก Mouse และ Keyboard
ครับ วิธีการเหมือนกันครับ

DisableUSBDrive Script

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\USBSTOR]
"Start"=dword:00000004

ดาวน์โหลดที่นี่
http://www.4shared.com/file/12521158/ea102034/DisableUSBDrive.html

EnableUSBDrive Script

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\USBSTOR]
"Start"=dword:00000003

ดาวน์โหลดที่นี่
http://www.4shared.com/file/12521180/5165d64b/EnableUSBDrive.html

ที่มา: http://music.songtoday.com/showthread.php?p=22721#post22721