12/18/2559

Youtube : วิธี Link ไปยังวิดีโอแบบระบุเวลาเริ่มเล่นอาจบางครั้งถ้าเราเจอเวลาวิดีโอเช่น พวกสัมมนา หรือสารคดีที่มีความยาวมากๆ แล้วเราต้องการระบุตำแหน่งในวิดีโอ ให้คนที่มาตาม  link เราข้ามไปดูส่วนที่ต้องการได้เลย เราก็สามารถทำได้ดังนี้ขอรับ

รู้จักวิธีระบุเวลาเล่นแบบปกติใน Youtube ก่อน

ง่ายๆครับ มี 2 วิธี ตัวอย่างเช่น เราจะระบุเวลาที่ 5.05 ของวิดีโอนั้น เราจะใส่ใน comment ว่า
  • 5m05s
  • 5:05
ตัวอย่าง อยาดดูตอนจบพระเอกตาย กดดูที่ 5:05 ได้เลยครับ
ข้อสังเกตุ บ้านเรามักใช้ผิดเป็น 5.05

วิธี like ไปยังวิดีโอ แล้วให้เริ่มเล่นตรงเวลาที่ระบุ

วิธีทำคือใส่ #t เข้าต่อท้าย url ต้วอย่างเช่น จะ link ไปที่ นาทีที่ 2.16
จะได้ #t=2m16s
แล้วเอาไปต่อท้าย link จากนั้นก็นำไปใช้ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=LagNZmH16kc#t=2m16s
หนุกๆ ครับ

11/13/2559

Auto login Windows Server 2012Hey all i am hoping someone knows how to set up Server 2012 with auto logon?

I already tried:But i am unable to find the checkbox that was in 2008 server that said "Users must enter a user name and password to use this computer."

Where else can i go/do in order to do this auto login?
Try to use the registry key technique.

You will need to have an account with a password for this to work.


Run regedit.exe


Navigate toHKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogonSet or create the following keys(DWORD) AutoAdminLogon = 1 (String) DefaultUserName = Your user name (String) DefaultPassword = Your passwordRestart and let us know if it works!
25down vote


I would not manually edit the registry. Use the netplwiz.exe app that comes standard with 2012 (and 2008 as well). This opened the following User Accounts box for me.


Just search for the app through the start menu, or travel to C:\Windows\System32 to find it
Go to CMD and type "control userpasswords2". If you can see the "Users must enter a user name and password to use this computer" checkbox then uncheck it and Apply/Ok and enter your credentials.

However, Windows Server 2012/R2 does not always show the "Users must enter a user name and password to use this computer" checkbox. For instance on my DC it is not available.

If you use the full registry method, then your password will be saved in plan text, which could be a security issue. To get around this you can force the checkbox to appear in any configuration/role/whatever of 2012/R2.
Open the registry and navigate to "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon".
Create ONLY the String "AutoAdminLogon" with a value of "1".
Close the registry editor and open a CMD prompt.
Type "control userpasswords2" without the quotes.

You will now see the same dialog the OP posted but with the checkbox "Users must enter a user name and password to use this computer" and it will be unchecked.
Re-check the box and hit Apply.
Then uncheck it again and hit Apply or OK and save your UID and PWD.

The machine will auto login, without storing your credentials in the registry in plain text. If you had previously did the full registry method before with UID and PWD I would delete them before doing this, however checking the box might delete the keys for you.

If the PC is a DC or Domain member than you may need to configure the login domain registry entry before it will work properly.
You must replace or create the following keys in registry :

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogon

AutoAdminLogon = 1

DefaultUsername = currentUserName

DefaultPassword = currentPassword

Reference : http://techsultan.com/autologin-on-windows-server-2012/

if you only set "AutoAdminLogon = 1" you will get your checkbox back for "Users must enter a user name and password to use this computer.".

That way you don't have to do too much in the registry.

I think this is easiest to do from PowerShell...

Type:PS:> $RegPath = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" PS:> Set-ItemProperty $RegPath "AutoAdminLogon" -Value "1" -type String PS:> Set-ItemProperty $RegPath "DefaultUsername" -Value "YOURDOMAINNAME\Administrator" -type String PS:> Set-ItemProperty $RegPath "DefaultPassword" -Value "YOURPASSWORD" -type String


I don't know if that's easier overall, but it's something you can do from a remote PowerShell session. To my mind that makes it much more accessible.
1down vote


if you need to keep your logon password encrypted (AES256), take a look at LogonExpert autologon tool: http://www.logonexpert.com Yes, this tool is paid one, but it contains a lot of useful features, not just simple auto login at Windows start-up. Some of them I personally use:
Scheduled logon/logoff (every morning with computer auto wake-up and auto logoff with putting computer to sleep every evening)
Auto unlock and auto re-logon
Server based batch files on scheduled events (Windows scheduler) for remote logoff and logon specified user on the computers network wide (via LogonExpert command line le.exe + psexec)
ทำยังไง ให้ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดตอนเปิดเครื่อง windows server 2008 r

ทำยังไง ให้ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดตอนเปิดเครื่อง windows server 2008 r

แล้วก็ไม่ต้องใส่ comment ตอนปิดครับ

ไม่เคยใช้ 2008 นะครับ แต่ลองเทียบกับ 2003 ดูครับ

http://www.com-th.net/articles/?win2003

ช่วยเสริมครับ

การปรับแต่ง เพื่อให้เข้า Windows ได้ทันทีโดยไม่ต้อง Logon ให้เสียเวลา

ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง จะต้องทำการกด CTRL+ ALT+DEL ก่อนเสมอ และใส่ username กับ password จึงจะสามารถ Logon เข้าใช้งาน Windows 2003 ได้ หากต้องการให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว สามารถเข้าใช้งาน Windows ได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการ Logon ก็สามารถทำได้ดังนี้

เริ่มต้นจากเอาหน้าจอการ Logon ออก โดยเข้าที่ Control Panel >> Administrative Tools >> Local Security Policy ทางขวามือเลือก Interactive Logon: Do not require CTRL + ALT + DEL ดับเบิลคลิกและเปลี่ยนเป็น Enable แล้วกด OK ครับจากนั้น ปรับแต่งให้ระบบทำการ Logon เข้า Windows ทันที โดยไม่ต้องใส่ Password เริ่มต้นจาก ที่ Start Menu >> Run พิมพ์คำว่า rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll (ระวังเรื่องการเว้นวรรคให้ดีนะครับ) และกด Enter จากนั้น เอาเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Users must enter a user name and password to use this computer ออกไปและกดที่ปุ่ม Apply ด้านล่าง

จะได้หน้าต่างของการใส่ Password ของ Administrator ให้ใส่ Password ของ Admin ที่ตั้งไว้ลงไป และกดปุ่ม OK ครับ

ทดลอง Restart เครื่องใหม่ ถ้าทำถูกต้อง ก็จะเข้ามาหน้าจอของ Windows ได้เลยโดยไม่ต้องใส่ password ครับ

เครดิต http://www.com-th.net


แบทไฟล์นะ

auto logon user administrator กับ ไม่มี comment นะครับ


net user administrator /active:yes
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v "DefaultUserName" /t REG_SZ /d "administrator" /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v "DefaultPassword" /t REG_SZ /d "123456" /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v "AutoAdminLogon" /t REG_SZ /d "1" /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability" /v "ShutdownReasonOn" /t REG_DWORD /d 0x0000000 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability" /v "ShutdownReasonUI" /t REG_DWORD /d 0x0000000 /f

บรรทัดแรกเปิดใช้ administrator น่ะครับ เอาไว้ใช้กับ 7 แผ่นเดิมๆ - -"
123456 ก็เปลื่ยนเป็น password ที่พี่ตั้งไว้อ่ะครับ

2008 r2 ผมเอามาใช้งานทั่วไป+เล่นเกมส์ - -"


เอาไว้ ใช้กับ windows server 2008 ได้ด้วยไหมครับ

วิธีแก้ปัญหาการ Login ด้วย sa ล้มเหลว

มีสองเหตุผลที่ทำให้ผู้ใช้งาน sa ไม่สามารถใช้งานได้
  1. โดยค่าเริ่มต้นผู้ใช้งาน sa ถูกปิดการใช้งาน (disabled)
  2. โหมดรับรองความถูกต้อง(Authentication)
    โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นโหมด Windows (Windows Authentication)
ฉะนั้นเราต้องทำการเปิดการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน sa และกำหนด
โหมดรับรองความถูกต้องเป็น SQL Server and Windows Authentication
เพื่อให้สามารถเข้าระบบผ่าน ผู้ใช้งาน sa ได้
ดังนี้

1. เข้าระบบด้วย โหมด Windows Authentication
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano1
2. คลิกขวา=> Properties, กำหนดโหมด Authentication เป็น
SQL Server and Windows Authentication
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano3
3.เปิดการใช้งาน ผู้ใช้งาน sa
คลิกแทบ Security =>คลิกขวาผู้ใช้งาน sa => Properties
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano4
4. เลือกแทบ Status=> ในกลุ่ม Login: เลือก Enabler=> คลิก OK
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano41
5.ถ้าต้องการ เปลี่ยน password ของ sa ใหม่
ให้คลิกแทบ General แล้วป้อน password ใหม่ลงไป
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano42
6. Restart SQL Service 1 ครั้ง
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano5
7.Disconnect
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano6
8. Connect ใหม่
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano7
9. เข้าระบบโดยการเลือกโหมด SQL Server and Windows Authentication
ป้อน ผู้ใช้งาน sa และ password
SQLExpress_EnableSa_20120124_nano8

10. การ Enable sa สามารถรันผ่าน SQL Command ดังนี้
image
–:จบบริบูรณ์:–

Auto Login Windows Server 2012 โดยไม่ต้องให้ใส่พาสเวิร์ด

สำหรับใครหลายๆคนที่เคยใช้แต่ Windows XP, Windows 7 ตลอดจนถึง Windows 8.1 ถ้าต้องได้ลองใช้งาน Windows Server 2012 หรือ Windows Server เวอร์ชั่นก่อนหน้า ซึ่งพวก Windows Server อาจเป็น Windows ที่ไกลตัวเสียเหลือเกิน สำหรับคอมพิวเตอร์ยูสเซอร์ทั่วไป อาจจะทำให้ต้องประสบพบเจอกับอาการมึนงง ไปไม่เป็นก็ว่าได้ โดยเฉพาะระบบล็อกอินก่อนเข้าใช้งาน ที่มีระดับความปลอดภัยขั้นสูง กว่าจะผ่านเข้าไปถึงหน้าจอเดสก์ทอปได้ ก็ต้องเจอด่านกดปุ่ม Ctrl + Alt + Del ก่อน แล้วต้องใส่พาสเวิร์ดอักขระที่ทางไมโครซอฟท์เข้มงวดและให้ความสำคัญกับระดับ การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนั่นเอง

แต่สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ยูสเซอร์ตามบ้าน ถ้าต้องการติดตั้ง Windows Server 2012 เอาไว้ใช้งาน ถ้ารำคาญกับหน้าจอ Ctrl + Alt + Del และหน้าจอใส่รหัสผ่าน เราก็สามารถถอดออกทิ้งไปเลยก็ได้ครับ แบบว่า พอกดปุ่มเปิดเครื่องขึ้นมา ก็ให้เข้าหน้าจอเดสก์ทอปได้ทันที หรือเรียกอีกอย่างว่า Auto Login Windows Server 2012 ไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรให้ยุ่งยากอีกต่อไป
ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
โดยกดปุ่มคีย์ลัด Windows + R เพื่อเรียกหน้าต่าง Run แล้วพิมพ์คำสั่ง Regedit หรือ Regedit.exe

หน้าต่าง Registry Editor จะถูกเปิดขึ้นมา แล้วเข้าไปยังโฟลเดอร์คีย์
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogon
หาคีย์ดังต่อไปนี้ แต่ถ้าไม่มี ให้สร้างคีย์ชนิด String Value ขึ้นมาใหม่
AutoAdminLogon = 1 (ค่าปกติจะเป็น 0 (ศูนย์))
DefaultUsername = currentUserName (ชื่อ username ที่ใช้ในการล็อกอิน ค่าปกติจะเป็น Administrator)
DefaultPassword = currentPassword (รหัสผ่านที่ทางไมโครซอฟท์บังคับให้เรากำหนดตอนติดตั้ง Windows เมื่อกำหนดค่ารหัสผ่านเสร็จแล้วให้ตรวจทานให้แน่ใจ เพราะหากผิดขึ้นมา จะไม่สามารถเข้า Windows ได้นะครับ)

เสร็จแล้วให้รีสตาร์ทเครื่องใหม่ ก็จะพบว่า ไม่ต้องผ่านกระบวนการใส่รหัสผ่านหรือการกดปุ่ม Ctrl + Alt + Del อีกต่อไป
แล้วพบกันใหม่กับอีกหลายๆบทความสำหรับ Windows Server 2012 นะครับผมจะ Add Task จากโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นเองใส่ Windows Schedule Task

จะ Add Task จากโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นเองใส่ Windows Schedule Task ได้ไหมครับ
หมายถึงเพิ่มจากโปรแกรมเราสร้างเองเลยครับ ไม่ใช่ไปเพิ่มตรง Windows Schedule Task เองนะครับ

ลองวิธีนี้ครับ แบบง่ายๆ เลย (แบบยากหาไม่เจอ )

ให้โปรแกรมเราเรียก command schtasks ของ Windows ครับ คือให้โปรแกรมเรารันคำสั่งภายนอกครับ 

ส่วนนี่เป็นวิธีการใช้งานคำสั่ง schtasks ครับ สามาถเรียกดูได้จากการพิมพ์ที่ command prompt ว่า schtasks /? ครับ

** Help ตัวนี้ใช้ได้ักับ Windows XP ขึ้นไปนะครับ ของ 2000 อาจจะได้แต่น่าจะไม่เหมือนกัน

Command help
001.SCHTASKS /Create [/S system [/U username [/P password]]]
002.[/RU username [/RP password]] /SC schedule [/MO modifier] [/D day]
003.[/I idletime] /TN taskname /TR taskrun [/ST starttime] [/M months]
004.[/SD startdate] [/ED enddate]
005. 
006.Description:
007.Enables an administrator to create scheduled tasks on a local or
008.remote systems.
009. 
010.Parameter List:
011./S           system            Specifies the remote system to
012.connect to. If omitted the system
013.parameter defaults to the local
014.system.
015. 
016./U           username          Specifies the user context under
017.which the command should execute.
018. 
019./P           password          Specifies the password for the given
020.user context.
021. 
022./RU          username          Specifies the user account (user
023.context) under which the task runs.
024.For the system account, valid values
025.are """NT AUTHORITY\SYSTEM" or
026."SYSTEM".
027. 
028./RP          password          Specifies the password for the user.
029.To prompt for the password, the value
030.must be either "*" or none.
031.Password will not effect for the
032.system account.
033. 
034./SC          schedule          Specifies the schedule frequency.
035.Valid schedule types: MINUTE, HOURLY,
036.DAILY, WEEKLY, MONTHLY, ONCE,
037.ONSTART, ONLOGON, ONIDLE.
038. 
039./MO          modifier          Refines the schedule type to allow
040.finer control over schedule
041.recurrence. Valid values are listed
042.in the "Modifiers" section below.
043. 
044./D           days              Specifies the day of the week to run
045.the task. Valid values: MON, TUE,
046.WED, THU, FRI, SAT, SUN and for
047.MONTHLY schedules 1 - 31 (days of the
048.month).
049. 
050./M           months            Specifies month(s) of the year.
051.Defaults to the first day of the
052.month. Valid values: JAN, FEB, MAR,
053.APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT,
054.NOV, DEC.
055. 
056./I           idletime          Specifies the amount of idle time to
057.wait before running a scheduled
058.ONIDLE task.
059.Valid range: 1 - 999 minutes.
060. 
061./TN          taskname          Specifies a name which uniquely
062.identifies this scheduled task.
063. 
064./TR          taskrun           Specifies the path and file name of
065.the program to be run by this
066.scheduled task.
067.Example: C:\windows\system32\calc.exe
068. 
069./ST          starttime         Specifies the time to run the task.
070.The time format is HH:MM:SS (24 hour
071.time) for example, 14:30:00 for
072.2:30 PM.
073. 
074./SD          startdate         Specifies the first date on which the
075.task runs. The format is
076."mm/dd/yyyy".
077. 
078. 
079. 
080./ED          enddate           Specifies the last date when the task
081.should run. The format is
082."mm/dd/yyyy".
083. 
084. 
085. 
086./?                             Displays this help/usage.
087. 
088.Modifiers: Valid values for the /MO switch per schedule type:
089.MINUTE:  1 - 1439 minutes.
090.HOURLY:  1 - 23 hours.
091.DAILY:   1 - 365 days.
092.WEEKLY:  weeks 1 - 52.
093.ONCE:    No modifiers.
094.ONSTART: No modifiers.
095.ONLOGON: No modifiers.
096.ONIDLE:  No modifiers.
097.MONTHLY: 1 - 12, or
098.FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY.
099. 
100.Examples:
101.SCHTASKS /Create /S system /U user /P password /RU runasuser
102./RP runaspassword /SC HOURLY /TN rtest1 /TR notepad
103.SCHTASKS /Create /S system /U domain\user /P password /SC MINUTE
104./MO 5 /TN rtest2 /TR calc.exe /ST 12:00:00
105./SD 10/20/2001 /ED 10/20/2001 /RU runasuser /RP
106. 
107.SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO first /D SUN /TN game
108./TR c:\windows\system32\freecell
109.SCHTASKS /Create /S system /U user /P password /RU runasuser
110./RP runaspassword /SC WEEKLY /TN test1 /TR notepad.exe
111.SCHTASKS /Create /S system /U domain\user /P password /SC MINUTE
112./MO 5 /TN test2 /TR c:\windows\system32\notepad.exe
113./ST 18:30:00 /RU runasuser /RP *
114.SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO first /D SUN /TN cell
115./TR c:\windows\system32\freecell /RU runasuser


ตัวอย่าง

กรณีต้องการรัน ทุกวันอังคาร 8:00 เช้า ก็ให้โปรแกรมเราเรียกคำสั่งแบบนี้ครับ

1.SCHTASKS /Create /S <i>computername</i> /SC WEEKLY /D TUE /RU <i>Username</i> /RP <i>password</i>  /TN <i>OpenNotepad</i> /ST <i>08:00:00</i> /TR c:\windows\notepad.exe


กรณีต้องการรัน ทุกวัน 8:00 เช้า ก็ให้โปรแกรมเราเรียกคำสั่งแบบนี้ครับ


1.SCHTASKS /Create /S <i>computername</i> /SC DAILY /RU <i>Username</i> /RP <i>password</i>  /TN <i>OpenNotepad</i> /ST <i>08:00:00</i> /TR c:\windows\notepad.exe