3/30/2553

NetSupport Manager 2

มาดูความสามาร๔ของโปรแกรมกัน
สามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายที่เป็น Linux , Pocket PC , MAC* ทำให้ผู้ดูแลระบบในองค์กรที่มีการใช้ Linux ,pocket PC หรือ MAC* สามารถควบคุมทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น


Audio Support
สามารถพูดคุยผ่านระบบเครือค่ายได้ทุกฟังก์ชั่น

Remote Control:
สามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายได้ทั้งในลักษณะของการ Share, Control หรือ Watch ซึ่งจะเป็นลักษณะของการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด

Scan:
ฟังก์ชัน Scan สามารถ Monitor เครื่องลูกข่ายได้สูงสุด 16 เครื่องพร้อมกันในลักษณะของ Real Time และเมื่อพบปัญหาที่เครื่องลูกข่ายสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันที่

Show Function:
ฟังก์ชัน Show เหมาะสำหรับการอบรมที่สามารถนำมาทดแทนโปรเจคเตอร์ โดยการนำหน้าจอของเครื่องควบคุม ไปแสดงบนหน้าจอเครื่องลูกข่าย

Monitoring:
ฟังก์ชัน monitoring คือการดูเครื่องที่กำลัง connecct แบบ Thumbnail

Hardware & Software Inventory:
เครื่อง ควบคุมสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้ง Hardware และ Software ของเครื่องลูกข่ายโดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆรวมทั้ง การดู Service การเปิดปิด Service และสามารถดู Process ต่างๆรวมถึงการดูว่าเครื่องลูกข่ายเปิดโปรแกรมอะไรอยู่บ้าง

Linux Client Inventory:
เครื่อง ควบคุมสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้ง Hardware และ Software Inventury ของเครื่องลูกข่ายที่เป็น Linux OS ได้ในรายละเอียดเดียวกันกับ Windows

Internet Gateway :
Internet Gateway เป็นฟังก์ชันที่ใช่ในการ connect ผ่าน Firewall โดยให้ Firewall เปิด port เพียง port ให้เครื่องที่เป็น Gateway ก็จะสามารถ Connect เครื่องที่อยู่หลัง Gateway ได้ทุกเครื่อง

Scripting & Scheduling:
ด้วย ความสามารถที่โดดเด่นทางด้านการเขียนโปรแกรม ทำให้ NetSupport Manager ไม่เหมื่อนกับโปรแกรม Remote ทั่วไป เพราะสามารถเขียนโปรแกรมได้โดย NetSupport Manager มีเครื่องมือในการเขียน และยังสามารถทำการตั้งเวลาในการทำงานตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้แล้ว

HelpRequest :
ใน กรณีที่ user ต้องการแจ้งปัญหาให้กับ ผู้ดูแลระบบก็จะสาสมารถทำได้โดย การคลิกขาวที่ไอคอนของ NetSupport มุมขวาล่าง แล้วเลือก Request Help ใส่ชื่อและปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาก็จะถูกส่งไปที่ผู้ดูแลระบบ


Remote Deployment:
สำหรับ ฟังก์ชันนี้เป็นความสามารถทางด้านการติดตั้งโปรแกรม NetSupport Manager สำหรับเครื่องลูกข่ายผ่านทางด้านเน็ตเวิร์คโดยเฉพาะ ทำให้รวดเร็วไม่ต้องไปติดตั้งที่เครื่องลูกข่ายด้วยตัวเอง และทำให้ประหยัดเวลารวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

File Distribution:
เหมาะ อย่างยิงกับการส่งข้อมูลจากเครื่องควบคุมไปยังเครื่องลูกข่าย โดยสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องลูกข่ายได้ทั้งหมด หรือเลือกได้ว่าจะข้อมูลไปยังเครื่องลูกข่ายใดบ้างโดยทำงานเพียงครั้งเดียว ด้วยคำสั่
ง File Distribution

File Transfer:
ด้วยการส่ง ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ทำให้ NetSupport Manager มีความสามารถที่เหนือกว่าโปรแกรม Remote โดยทั่วไป และฟังก์ชัน File Transfer นี้จะเป็นการส่งข้องมูลระหว่างเครื่องควบคุมกับเครื่องลูกข่าย ด้วยวิธีง่ายๆเพียงแค่ Drag and Drop เท่านั้น

Comprehensive Security:
ด้วย การเข้าระหัสสำหรับความปลอดภัยของข้อมูลถึง 256 bit รวมถึงใช้รวมกันกับ Windows NT ทำให้มีความปลอดภัยสูงสุด และมีการทำ Log Files ทั้งในลักษณะที่เป็นข้อความกับลักษณะที่เป็นไฟล์ Screen Cam ทำให้สามารถเห็นการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดี


Active X Web Browser Support:
สามารถใช้รวมกับ Web Browser ได้ ทำให้สามารถติดต่อกันได้ไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหน อีกทั้งยังรวดเร็ว


Power Management:
สามารถสั่งเปิด ปิดเครื่องลูกข่ายได้ เพียงแค่เครื่องลูกข่ายสนับสนุน Wake On Lan เท่านั้น

NetSupport Manager 10.0.2

NetSupport Manager 10.0.2NetSupport Manager 10.0.2.rar

Download : http://www.mediafire.com/?uqmjimizgyu
เป็นซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ในระบบ เป็นซอฟต์แวร์ในการบริหารห้องประชุม สำหรับห้องอบรมcomputer
เหมาะสำหรับการอบรมที่สามารถนำมาทดแทนโปรเจคเตอร์ โดยการนำหน้าจอของเครื่องควบคุม ไปแสดงบนหน้าจอเครื่องลูกข่าย และทำให้ผู้ดูแลระบบในองค์กรสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องลูกข่ายได้อย่าง สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

หมายเหตุ
วิธีการใส่ keygen มีภาพตัวอย่างให้ดู อยู่ในไฟล์แล้วครับ (ลงโปรแกรมเหมือนกับ NetSupport School)
และผมTestดูแล้วก็รู้สึกว่าทำงานได้รวดเร็วดีครับ แต่เครื่องลูกข่ายก็ต้องลง NetSupport Manager10.0.2
เป็นแบบ Client Only ด้วยนะครับ

ความต้องการของระบบ

Hardware
Dos สำหรับเครื่องควบคุม
IBM compatible, 8088 หรือสูงกว่า พร้อมด้วย Ram 200 KB
Dos สำหรับเครื่องลูกข่าย
IBM compatible, 8088 หรือสูงกว่า พร้อมด้วย Ram 25 KB

Windows 3.x สำหรับเครื่องควบคุม
IBM compatible, 80386SX หรือสูงกว่า
Windows 3.x สำหรับเครื่องลูกข่าย
IBM compatible, 80386SX หรือสูงกว่า

Windows 95/98/2000/2003/Millennium/XP และ Windows NT สำหรับเครื่องควบคุม
Pentium หรือดีกว่า
Windows 95/98/2000/2003/Millennium/XP และ Windows NT สำหรับเครื่องลูกข่าย
Pentium หรือดีกว่า

OS/2 สำหรับเครื่องลูกข่าย
Pentium หรือดีกว่า


Software
Dos สำหรับเครื่อง ควบคุม และเครื่องลูกข่าย
Dos 5.0 หรือต่ำกว่า
IPXODI version 2 หรือ IBM Lan Support Program 1.1
NetBIOS

Windows 32-bit สำหรับเครื่องควบคุม และเครื่องลูกข่าย
Windows Millennium (Me)
Windows 95/98
Windows 2000
Windows 2003
Windows NT 3.51 หรือ NT 4
Windows XP
NetBIOS/NetBEUI, IPX หรือ TCP/IP

Windows 16-bit สำหรับเครื่องควบคุม และเครื่องลูกข่าย
Dos 5.00 หรือสูงกว่า
NetBIOS/NetBEUI, IPX หรือ TCP/IP (Windows sockets)
Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11 หรือสูงกว่า
สำหรับเครื่องลูกข่ายจะต้องอยู่ใน enhanced mode

OS/2 สำหรับเครื่องลูกข่าย
OS/2 Warp 3 หรือสูงกว่า พร้อมด้วย Presentation Manager installed
NetBIOS/NetBEUI, IPX หรือ TCP/IP
สำหรับเครื่อง ควบคุม จะต้องมี WINOS2

Linux , Pocket PC , MAC*


ฟังก์ชั่นการทำงานหลักของNetSupport Manager10.0.2
สามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายที่เป็น Linux , Pocket PC , MAC*
ทำให้ผู้ดูแลระบบในองค์กรที่มีการใช้ Linux ,pocket PC หรือ MAC*
สามารถควบคุมทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Audio Support
สามารถพูดคุยผ่านระบบเครือค่ายได้ทุกฟังก์ชั่น

Remote Control
สามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายได้ทั้งในลักษณะของการ Share, Control หรือ Watch
ซึ่งจะเป็นลักษณะของการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด

Scan
ฟังก์ชัน Scan สามารถ Monitor เครื่องลูกข่ายได้สูงสุด 16 เครื่องพร้อมกันในลักษณะของ Real Time
และเมื่อพบปัญหาที่เครื่องลูกข่ายสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันที่

Show Function
ฟังก์ชัน Show เหมาะสำหรับการอบรมที่สามารถนำมาทดแทนโปรเจคเตอร์ โดยการนำหน้าจอของเครื่องควบคุม
ไปแสดงบนหน้าจอเครื่องลูกข่าย

Monitoring
ฟังก์ชัน monitoring คือการดูเครื่องที่กำลัง connecct แบบ Thumbnail

Hardware & Software Inventory
เครื่องควบคุมสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้ง Hardware และ Software ของเครื่องลูกข่าย
โดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆรวมทั้ง การดู Service การเปิดปิด Service และสามารถดู Process ต่างๆ
รวมถึงการดูว่าเครื่องลูกข่ายเปิดโปรแกรมอะไรอยู่บ้าง

Linux Client Inventory
เครื่องควบคุมสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้ง Hardware และ Software Inventury ของเครื่องลูกข่าย
ที่เป็น Linux OS ได้ในรายละเอียดเดียวกันกับ Windows

Internet Gateway
Internet Gateway เป็นฟังก์ชันที่ใช่ในการ connect ผ่าน Firewall โดยให้ Firewall เปิด port
เพียง port ให้เครื่องที่เป็น Gateway ก็จะสามารถ Connect เครื่องที่อยู่หลัง Gateway ได้ทุกเครื่อง

Scripting & Scheduling
ด้วยความสามารถที่โดดเด่นทางด้านการเขียนโปรแกรม ทำให้ NetSupport Manager ไม่เหมื่อนกับโปรแกรม Remote ทั่วไป
เพราะสามารถเขียนโปรแกรมได้โดย NetSupport Manager มีเครื่องมือในการเขียน และยังสามารถทำการตั้งเวลาในการทำงานตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้แล้ว

HelpRequest
ในกรณีที่ user ต้องการแจ้งปัญหาให้กับ ผู้ดูแลระบบก็จะสาสมารถทำได้โดย การคลิกขาวที่ไอคอนของ NetSupport มุมขวาล่าง
แล้วเลือก Request Help ใส่ชื่อและปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาก็จะถูกส่งไปที่ผู้ดูแลระบบ

Remote Deployment
สำหรับฟังก์ชันนี้เป็นความสามารถทางด้านการติดตั้งโปรแกรม NetSupport Manager สำหรับ เครื่องลูกข่ายผ่านทางด้านเน็ตเวิร์ค
โดยเฉพาะ ทำให้รวดเร็วไม่ต้องไปติดตั้งที่เครื่องลูกข่ายด้วยตัวเอง และทำให้ประหยัดเวลารวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

File Distribution
เหมาะอย่างยิงกับการส่งข้อมูลจากเครื่องควบคุมไปยังเครื่องลูกข่าย โดยสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องลูกข่ายได้ทั้งหมด หรือเลือกได้ว่าจะข้อมูลไปยังเครื่องลูกข่าย
ใดบ้างโดยทำงานเพียงครั้งเดียวด้วยคำสั่ง File Distribution

File Transfer
ด้วยการส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ทำให้ NetSupport Manager มีความสามารถที่เหนือกว่าโปรแกรม Remote โดยทั่วไป
และฟังก์ชัน File Transfer นี้จะเป็นการส่งข้องมูลระหว่างเครื่องควบคุมกับเครื่องลูกข่าย ด้วยวิธีง่ายๆเพียงแค่ Drag and Drop เท่านั้น

Comprehensive Security
ด้วยการเข้าระหัสสำหรับความปลอดภัยของข้อมูลถึง 256 bit รวมถึงใช้รวมกันกับ Windows NT ทำให้มีความปลอดภัยสูงสุด
และมีการทำ Log Files ทั้งในลักษณะที่เป็นข้อความกับลักษณะที่เป็นไฟล์ Screen Cam ทำให้สามารถเห็นการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

Active X Web Browser Support
สามารถใช้รวมกับ Web Browser ได้ ทำให้สามารถติดต่อกันได้ไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหน อีกทั้งยังรวดเร็ว

Power Management
สามารถสั่งเปิด ปิดเครื่องลูกข่ายได้ เพียงแค่เครื่องลูกข่ายสนับสนุน Wake On Lan เท่านั้น

Credit : http://www.hits4teen.com/redirect.php?tid=799&goto=lastpost


Download : http://www.mediafire.com/?uqmjimizgyu

3/18/2553

3Com Switch 4210 26-Port

3Com Switch 4210 26-Port
3Com Switch 4210 26-Port เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในสำนักงานหรือออฟฟิศที่ต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย เพื่อในการแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล ไฟล์ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ ไฟล์รูปภาพ และการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทมม์

คนที่กำลังมองหาสวิตช์สักเครื่อง ที่ราคาไม่แพงนักแต่ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ถ้าคุณต้องการสวิตช์ลอง 3Com Switch 4210 26-Port มีความสามารถในการบริหารการจัดการและความปลอดภัยได้อย่างดีเยี่ยม มีการรองรับมาตรฐาน IEEE 802.1X ที่มีมาตรฐานการควบคุมพื้นฐาน กับการรับรอง RADIUS สามารถทำคลัสเตอร์ร่วมกันได้มากถึง 32 เครื่อง ซึ่งจะง่ายต่อการดูแล ด้วยการจัดการจากไอพีเดียว สำหรับสวิตช์ในรุ่นนี้ยังมีความสามารถในการทำกิกะบิตอัพลิงค์ โดยที่พอร์ตแบบรวมสามารถปฏิบัติงานได้ 1 ใน 2 โหมด คือ การเชื่อมต่อด้วยความเร็ว 10/100/1000 เมกะบิตต่อวินาทีบนเคเบิลคอปเปอร์อีเธอเน็ต หรือที่ระดับ 100 หรือ 1000 เมกะบิตต่อวินาทีบนไฟเบอร์เคเบิลที่ใช้เทคโนโลยี SFP mini-GBIC

3Com Switch 4210 26-Port ให้ความเร็วระดับ Wirespeed และ การทำงานแบบ non-blocking มีลักษณะการออกแบบที่มีโครงร่างสามารถเกะกล่องใช้ได้เลย สามารถจัดรวมกันได้มากกว่า 32 เครื่อง นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนมาตรฐานอุตสาหกรรม(CLI) การจัดการเว็บพื้นฐาน และการจัดการ SNMP


คุณสมบัติทั่วไป

พอร์ตที่ใช้งานได้ทั้งหมด

26 total available ports, comprised of:

 • 24 10BASE-T/100BASE-TX ports
 • 2 dual-personality 10/100/1000 or SFP ports

ประสิทธิภาพ

8.8 Gbps switching capacity with 6.6 Mpps forwarding rate (maximum)

Layer 2 switching

full-rate non-blocking on all ports, full-/half-duplex autonegotiation, flow control,
multicast filtering, IEEE 802.1Q VLAN support,
IEEE 802.1p traffic prioritization, IEEE 802.3ad
Link Aggregation Control Protocol, IGMP snooping; more

ความปลอดภัย

IEEE 802.1X network login, RADIUS server authentication,
RADIUS Authenticated Device Access (RADA); more

3Com management

3Com Network Supervisor, Network Director, Enterprise Management Suite


ขนาดและน้ำหนัก

สูง: 45 มม.
กว้าง: 440 มม.
ลึก: 160 มม.
น้ำหนัก: 2.14 กิโลกรัม

Comment

ใช้งานง่ายสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพในการทำงาน ง่ายต่อการดูแลมีการรองรับมาตรฐาน IEEE 802 มีความเร็วในระดับ Wirespeed

คะแนน

7.5/10

ติดต่อ

3COM (Thailand) Co.,Ltd.

โทรศัพท์

3COM Marketing Call Center: 0-2231-8151

เว็บไซต์

http://www.3com.com/

3/16/2553

เทคโนโลยี สารสนเทศ

เทคโนโลยี สารสนเทศ
 • นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อ สารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา
พัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก ลองย้อนไปในอดีตโลกมีกำเนินมาประมาณ 4600 ล้านปี เชื่อกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกำเนินบนโลกประมาณ 500 ล้านปีที่แล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ค่อย ๆ พัฒนามา คาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อ สารระหว่างกันและพัฒนามาเป็นภาษา มนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนึกถ้ำ เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่ามนุษย์ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการพัฒนาตัวหนังสือที่ใช้แทนภาษาพูด และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่าฐานทางประวัติ ศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปีที่แล้ว เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกัน โดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น ในปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แ ละสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่าในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลา

รูปแสดงการติดต่อสื่อ สารผ่านดาวเทียม

นักเรียนลองจินตนาการดูว่า นักเรียนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านใดบ้างจากตัวอย่างต่อไปนี้ เมื่อตื่นนอนนักเรียนอาจได้ยินเสียงจากวิทยุ ซึ่งกระจายเสียงข่าวสารหรือเพลงไปทั่ว นักเรียนใช้โทรศัพท์สื่อสารกับเพื่อน ดูรายการทีวี วีดีโอเมื่อมาโรงเรียนเดินทางผ่านถนนที่มีระบบไฟสัญญาณที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าไปศูนย์การค้า ขึ้นลิฟต์ ขึ้นบันไดเลื่อนซึ่งควบคุมการทำ งานด้วยคอมพิวเตอร์ ที่บ้านนักเรียน นักเรียนอาจอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ คุณแม่ทำอาหารด้วยเตาอบซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า จะเห็นว่าชีวิตในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นอันมาก อุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบในการทำ งาน
รูปแสดงเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน
ในอดีตยุคที่มนุษย์ยังเร่ร่อน มีอาชีพเกษตรกรรม ล่าสัตว์ ต่อมามีการรวมตัวกันสร้างเมือง และสังคมเมืองทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิต การผลิตทำให้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตจำนวนมาก สังคมจึงเป็นสังคมเมืองที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่หลังจากปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ระบบสื่อสารโทร คมนาคมและคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ ชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก การสื่อสารโทรคมนาคมกระจายทั่วถึง ทำให้ข่าวสารแพร่กระจ่ายไปอย่างรวดเร็ว สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมไร้พรมแดนเพราะเรื่องราวของประเทศหนึ่งสามารถกระจายแพร่ออกไปยังประเทศต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำว่าเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยา ศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นค้าที่มีความหมายกว้างไกล เป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา
ลองนึกดูว่าทรายที่เราเห็นอยู่บนพื้นดิน ตามชายหาด ชายทะเลเป็นสารประกอบของซิลิกอน ทรายเหล่านั้นมีราคาต่ำและเรามองข้ามไป ครั้งมีบางคนที่เรียนรู้วิธีการแยกสกัดเอาสารซิลิกอให้บริสุทธิ์ และเจือสารบางอย่างให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารกึ่งตัวนำ นำมาผลิตเป็นทรานซิสเตอร์ และไอซี (Integrated Circuit : IC) ไอซีนี้เป็นอุปกรณ์ที่รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไว้ด้วยกัน ใช้เป็นชิซึ่งเป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ สารซิลิกอดังกล่าวเมื่อผ่านกรรมวิธีทางเทคโนโลยีแล้วจะมีราคาสูงสามารถนำมาขายได้เงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นหัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพราะเรานำเอาวัตถุดิบมาผ่านเทคนิ คการดำเนินการ จะได้วัตถุสำเร็จรูป สินค้าเหล่านี้จะมีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบนั้นมาก ประเทศใดมีเทคโนโลยีมากมักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีจึงเป็นหาทางที่จะช่วยในการพัฒนาให้สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทุกประเทศจึงให้ความสำคัญของการใช้วิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานด้านต่าง ๆ
ส่วนคำว่าสารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ

รูปแสดงสื่อที่ช่วยในการรับส่งข้อมูล

ภายในสมองมนุษย์ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลไว้มากมายจะมีข้อจำกัดในการจัดเก็บ การเรียกใช้ การประมวลผล และการคิดคำนวณ ดังนั้นจึงมีผู้พยายามสร้างเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำได้มาก สามารถให้ข้อมูลได้แม่นยำและถูกต้องเมื่อมีการเรียกค้นหา ทำงานได้ตลอดวันไม่เหน็ดเหนื่อย และยังส่งข้อมูลไปได้ไกลและรวดเร็วมาก เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศนั้นมีมากมายตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ ทำให้เกิดงานบริการที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การฝากถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM) การจองตั๋วดูภาพยนตร์ การลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน
เมื่อรวมคำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อ สารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายที่กว้างขวางมาก นักเรียนจะได้พบกับสิ่งรอบ ๆ ตัวที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอยู่มาก ดังนี้
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ นักเรียนอาจเห็นพนักงานการไฟฟ้าไปที่บ้านพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ในการสอบแข่งขันที่มีผู้สอบจำนวนมาก ก็มีการใช้ดินสอระบายตามช่องที่เลือกตอบ เพื่อให้เครื่องอ่านเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เมื่อไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าก็มีการใช้รหัสแท่ง (bar code) พนักงานจะนำสินค้าผ่านการตรวจของเครื่องเพื่ออ่านข้อมูลการซื้อสินค้าที่บรรจุในรหัสแท่ง เมื่อไปที่ห้องสมุดก็พบว่าหนังสือมีรหัสแท่งเช่นเดียวกันการใช้รหัสแท่งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมwbr>wb
 • การประมวลผล ข้อมูลที่เก็บมาได้มักจะเก็บในสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นบันทึก แผ่นซีดี หรือเทป เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประมวลผลตามต้องการ เช่น แยกแยะข้อมูลเป็นกลุ่ม เรียงลำดับข้อมูล คำนวณ หรือจัดการคัดแยกข้อมุที่จัดเก็บนั้น

  รูปแสดง การประมวลผลให้ออกมาในรูปเอกสาร

 • การแสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลลัพธ์มีมาก สามารถแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นรูปภาพ ตลอดจนพิมพ์ออกมาที่กระดาษ การแสดงผลลัพธ์มีทั้งที่แสดงเป็นภาพ เป็นเสียง เป็นวีดิทัศน์ เป็นต้น

  รูปแสดง การแสดงผลลัพท์ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

 • การทำสำเนา เมื่อมีข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การทำสำเนาจะทำได้ง่าย และทำได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นอุปกรณ์ช่วยในการทำสำเนา จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เรามีเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์การเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จานบันทึก ซีดีรอม ซึ่งสามารถทำสำเนาได้เป็นจำนวนมาก
 • การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นวิธีการที่จะส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือกระจายออกไปยังปลายทางครั้งละมาก ๆ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแต่โทรเลข โทรศัพท์ เส้นใยนำแสง เคเบิลใต้น้ำ คลื่นวิทยุไมโครเวฟ ดาวเทียม เป็นต้น

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้
 • เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม จำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ งานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยทำให้เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถให้บริการได้ดีขึ้น ทำให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการและการตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการทำ งาน เช่น ใช้ในระบบจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมุผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำ เป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใข้ในองค์การประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดทำด้วยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี ในองค์การทุกระดับเห็นความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จาก การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคำนวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้น

ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกำเนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ยุคสารสนเทศ ในช่วงแรกมีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องคำนวณ แต่ต่อมาได้มีความพยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการจัดการข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใช้งานจึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมจึงมีมาก มีการเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมกล่าวได้ดังนี้
 • การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อ สารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น
 • เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการกระจายไปทั่วทุก หนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีการกระจายโอการการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้ในปัจจุบันมีความพยายามที่ใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อ สาร
 • สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น
 • เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำ เป็นต้องใช้สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับ ปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่ น้ำต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่าโทรมาตร เป็นต้น
 • เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำ งาน
 • การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจำ เป็นต้องหาวิธีการในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การดำเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

3/11/2553

สิ่งที่ควรรู้ก่อนบิดรูบิค

ก่อนอื่นที่เราจะมาบิดเจ้ารูบิคเราต้องมาทำความรู้จักกับมันก่อนนะครับ

ส่วนประกอบ โดยรูบิค นี้จะประกอบไปด้วย

 • ชิ้นขอบ 12 ชิ้น (ส่วนที่มี 2 สี)
 • ชิ้นมุม 8 ชิ้น (ส่วนที่มี 3 สี)
 • ชิ้นกลาง 6 ชิ้น (ส่วนที่มี 1 สี)

เรียกชื่อแต่ละด้าน

 • F – ด้านหน้า
 • B – ด้านหลัง
 • R – ด้านขวา
 • L – ด้านซ้าย
 • U – ด้านบน
 • D – ด้านล่าง

image

การหมุนแต่ละด้านนั้นเราจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสากลนะครับเค้าเรียกกันว่า

Notation

อักษรตัวใหญ่ คือ หมุนทิศตามเข็มนาฬิกา
คือ หมุนทิศทวนเข็มนาฬิกา
2 คือ หมุน 2 ครั้ง
อักษรตัวเล็ก คือ หมุนด้านนั้น ๆ 2 ชั้นพร้อมกัน

สัญลักษณ์

ก่อนหมุน

ไม่มีอักษรเพิ่ม

2

อักษรตัวเล็ก

U

clip_image002 clip_image004 clip_image006 clip_image008 clip_image010

F

clip_image002[1] clip_image012 clip_image014 clip_image016 clip_image018

R

clip_image002[2] clip_image020 clip_image022 clip_image024 clip_image026

B

clip_image002[3] clip_image028 clip_image030 clip_image032 clip_image034

L

clip_image002[4] clip_image036 clip_image038 clip_image040 clip_image042

D

clip_image002[5] clip_image044 clip_image046 clip_image048 clip_image050

M

clip_image002[6] clip_image052 clip_image054 clip_image056

E

clip_image002[7] clip_image058 clip_image060 clip_image062

S

clip_image002[8] clip_image064 clip_image066 clip_image068

x

(หมุนทั้งลูก)

clip_image002[9] clip_image070 clip_image072 clip_image074

y

(หมุนทั้งลูก)

clip_image002[10] clip_image076 clip_image078 clip_image080

z

(หมุนทั้งลูก)

clip_image002[11] clip_image082 clip_image084 clip_image086