12/19/2555

คู่มือการใช้งานการ์ดตรวจสอบ Mainboard

คู่มือการใช้งานการ์ดตรวจสอบ Mainboardความหมายของ ERROR Code ต่าง ๆ ที่ปรากฏหน้าจอภาพ
ปกติเครื่อง DVR จะสื่อสารกับผู้ใช้เครื่องอยู่เสมอ บอกว่าสบายดี หรือป่วย/ไม่สบาย
จะสื่อสารได้ 2ทาง คือทางเสียงเช่น ถ้าสบายดี ภาพครบ ฮาร์ดดิสค์ OK จะมีเสียงแค่ปิ๊บเดียว
เมื่อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดเสีย แต่ยังแสดงภาพได้ นอกจากเสียงแล้ว ยังแสดง ERROR Code ด้วย
ต่อไปนี้จะเป็น ERROR Code และความหมาย อาจจะช่วยช่างค้นหาอุปกรณ์ที่เสียได้บ้าง

จำนวนคนเปิดอ่าน : 3833


POST CODE คือรหัสที่ BIOS ได้ส่งออกมาระหว่างที่เครื่องกำลังทดสอบระบบ (POWER-ON SELF-TEST หรือ POST เมื่อเราเริ่มเปิดเครื่อง และจะหยุดทำงาน
เมื่อ เราปิดเครื่องหรือ รีเซ็ทเครื่อง ในขณะที่เครื่องทำการตรวจสอบ Hardware นั้นเช่น CPU,RAM,VGA หรือส่วนต่าง ๆ ของ MAINBOARD นั้นการ์ดตรวจสอบ
Mainboard ก็จะตรวจสอบและแสดงเป็นเลขฐานสิหก ออกมาทางพอร์ต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหมายเลข 0080h และอาจจะเป็นหมายเลข 008h ในเคื่องคอมพิวเตอร์
บางรุ่นหรือบางยี่ห้อรหัสที่ bios ส่งออกมาจะมีค่าไม่ตรงเมื่อ bios ต่างยี่ห้อหรือต่างเวอร์ชั่นกัน
      จากหลักการข้างต้นจะเห็นได้ว่า การ์าดตรวจสอบ Mainboard จะนำเอารหัสที่ bios ส่งออกมาแสดงผลบน 7- Segment 2 หลัก ทำให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อผิด
พลาดของ Hardwaer ของคอมพิวเตอร์ได้ โดยนำรหัสไปเทียบกับคู่มืออ้างอิง
      การใช้งานนั้นให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน จากนั้นเสียบการ์ดตรวจสอบ Mainboard ลงช่อง PCI ที่ว่าง โดยต้องแน่ใจว่าแน่นหรือยังจากนั้นจึงเปิดเครื่อง
แล้วสังเกตุค่าที่แสดง บน 7-segment 2 หลัก จะเป็นรหัสที่ bios ส่งออกมาโดยถ้า hardware ทำงานถูกต้องตัวเลขที่เสดงและมีการหยุดที่ค่าค่าหนึ่ง เมื่อคอมพิวเตอร์
เริ่ม boot ระบบ เช่น 00 ของ AMI BIOS และ FF ของ AWARD BIOS แต่ถ้ามีส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง ของ Hardware ทำงานผิดพลาด ตัวเลขที่แสดงบน
ึ7-segment จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง(ติดค้างที่ตัวเลขค่าใดค่าหนึ่ง) ซึ่งผู้ใชงานสามารถนำรหัสไปเปรียบเทียบเพื่อหาความหมาย ตามยี่ห้อหรือเวอร์ชั่นต่อไป
    การแจ้งข้อผิดพลาดของ bios นั้นจะแสดงข้อผิดพลาดออกมาทาง 7-segment หรือหน้าจอดิจิตอลเพียง 2 หลักเท่านั้นก็สามารถวิเคราะห์ส่วนที่บกพร่องได้แล้ว
ในท้องตลาดยังมีที่ เป็นชนิด 4 หลักซึ่งราคาจะสูงกว่า 2 หลัก ในทางปฏิบัติแล้วเลข 4 หลักนั้นไม่มีความจำเป็นเพราะ2 หลักเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วครับ
เพื่อความแม่นยำรายละเอียดของความหมาย code ท่านสมารถดูได้ที่     www.bioscentral.com
ตัวอย่าง code ที่แสดงออกมาและความหมายของ code
อาการที่เห็นทั่วๆไปของ บอร์ดที่ซ่อมประจำ


CODE ความหมาย
00ไม่ก็ FF บางรุ่นจะไม่มีไฟออกมาเลยไม่มีตัวเลข ไม่มีการส่งสัญญาณออกมา ตรวจสอบ CPU IO หรือไม่ก็ไฟต่างๆที่บอร์ดให้มาปกติเสียก่อน
C0-C7 ลองแฟตไบออสดู ไม่ก็ ลองเช็ค ระบบ แรมไม่ก็  R ที่แรมต่อกับ N/B
D0 ลองตรวจสอบ ไฟ CPU ว่าปกติหรือเปล่า ไม่ก็ Socket CPU ว่าต่อกับ CPU จริงหรือเปล่า
D1-D7 ลองเช็ค ระบบแรม ไม่ก็ ไฟแรม สล๊อตแรมว่าปกติหรือเปล่า
90-AD สลับกัน แล้ว 90 จะดับ แต่จะค้างที่ AD แสดงว่าData ของแรมไม่ต่อ กับ N/B ลองขัด Slot แรมดูถ้าไม่หายก็แสดงว่า Address บางขาของ Ram Shot ต้องเปลี่ยน N/B
2A ส่วนมากเป็นที่ Slot AGP เสียไม่ก็ ทรานซิสเตอร์ข้างๆ AGP เสีย เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ก็น่าจะหาย
75-85 เข้าไบออสไปแล้ว
00หรือ FF หลังจากนั้นน่าจะเข้าวินโดวส์ไปแล้วถือว่าปกติแล้ว FF BOOT ปรกติ 
****ส่วนเพิ่มเติมสำหรับ Code Test  Mainboard
CODE : ความหมายของรหัส Code
00 : ไม่มีการส่งสัญญาณออกมา ตรวจสอบ CPU
01 : กระบวนการทดสอบ CPU รอบที่ 1
02 : กระบวนการทดสอบ CPU รอบที่ 2
04 : ทดสอบการรีเฟชของ Memmory ต่าง ๆ
05 : กระบวนการวิเคราะห์ Keyboard controler
07 : เช็คระบบการจ่ายไฟ bios battery backup
0B : ทดสอบ cmos checksum
0C : ระบบค้นการการเชื่อมต่อของ Keyboard
0D : ค้นหาการเชื่อมต่อ VGA CARD
0E : ทดสอบหน่วยความจำบน VGA CARD
0F : ทดสอบ DMA controller,bios checksum,keyboard detect
11 : ทดสอบระบบ DMA controller
12-13 : Reserved[สำรอง]
14 : ทดสอบวงจร timer
40 : ทดสอบระบบป้องกันไวรัส
41 : วิเคราะห์ FLOPPY
42 : วิเคราะห์ HARD DRIVE
43 : DETECT และวิเคราะห์ serial และ parallel ports
45 : ทดสอบการเข้ากันได้ของ cpu กับ Mainboard
4F : ป้องกันพาสเวิดร์
FF : BOOT ปรกติ
*Code อื่นๆ ตามคู่มือ

(ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำท่านสามารถตรวจสอบ CODE และรายละเอียด รุ่น bios เวอร์ชั่น และเปรียบเทียบ CODE ได้ที่ http://www.bioscentral.com)

Code ยอดนิยมที่ขึ้นประจำเวลาใช้งาน
C0-C7
ลองแฟลชไบออสดู ไม่ก็ แล้วลองตรวจสอบระบบอีกครั้ง บางครั้งแรมอาจติดต่อกับ N/B ไม่ได้
D0
ลองตรวจสอบไฟ CPU ว่าปกติหรือเปล่า หรือไม่ก็ซ็อกเก็ต CPU ว่าต่อกับ CPU จริงหรือเปล่า
D1-D7
ลองตรวจเช็คแรม ไม่ก็ ไฟแรม สล็อตเสียบแรมแน่นหรือไม่
90-AD
สลับกัน แล้ว 90 จะดับ แต่จะค้างที่ AD แสดงว่า Data ของแรมไม่สามารถติดต่อกับ N/B ได้ แนะลองใช้แปรงทาสีทำความสะอาด
ทีช่องสัญญาณของสล็อกแรมดู ถ้ายังไม่หายก็แสดงว่า Address บางขาของ Ram เกิดการซ็อต ต้องเปลี่ยน N/B
2A
ส่วนมากเป็นที่สล็อต AGP/PCI-E เสีย ไม่ก็ หรือตัวทรานซิสเตอร์ข้างๆ AGP/PCI-E เสีย แนะนำเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ก็น่าจะหาย
75-85
เข้าไบออสไปแล้วตั้งค่าเป็น Set Default ที่มาจากโรงงาน
00(แล้วแต่ยี่ห้อBios) หรือ FF
ถ้าปรากฏเลขฐานสิบหกตัวนี้ถือว่าเมนบอร์ดปกติ

ประโยชน์และคุณสมบัติ
? ใช้วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเมนบอร์ดได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 10 วินาที ทำให้ประหยัดเวลาทำงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย
? ใช้ได้กับเมนบอร์ดทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เช่น ASUS, GIGABYTE, ECS, ABIT, MSI เป็นต้น หรือเมนบอร์ดที่ใช้ CPU ตระกูล Pentium, AMD, VIA Cyrix
? เป็น interface แบบ PCI 32 Bit ใช้ได้กับ Mainboard ทั่วไปที่มี Slot PCI
? แสดงผลด้วย 7- segment 2 หลัก ด้านหน้าและด้านหลัง
? LED แสดงสถานะ การทำงานของแรงดันไฟ +5V,+3.3V,+12V,-12V
? LED แสดงสถานะ Standby ของเมนบอร์ด

??สำหรับนักคอมพิวเตอร์มือสมัครเล่น??
? ช่วยให้คุณทราบว่าหลังจากที่คุณเปิดสวิทซ์เพาเวอร์แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรบ้าง
? ช่วยให้คุณแก้ไขอาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ให้กลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้งด้วยตนเองได้
? ช่วยทำให้คุณมีโอกาสพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
? ช่วยทำให้คุณประหยัดเวลาและเงินในกระเป๋าคุณ

??สำหรับนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพ??
? ช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหาสาเหตุอาการเสียอันแท้จริงของคอมพิวเตอร์
? ช่วยในการวิเคราะห์อาการเสียของเมนบอร์ดแบบเจาะจงอาการเสียได้ว่าเสียที่จุดใด
? ช่วยในการแยกประเภทความรุนแรงของอาการเสียว่าอยู่ในระดับใด
? ใช้ในการวิเคราะห์อาการเสียในระดับ Professional ด้วยการอ่านลักษณะสัญญาณต่างๆ
? ช่วยในการซ่อมเมนบอร์ดแบบเจาะลึกถึงระดับสามารถเปลี่ยน Component ต่างๆ ได้

อาการเสีย ของ mainboard

อาการเสีย ของ mainboard


1. เปิดไม่ติดมีหลายสาเหตุ
    เปิดไม่ติด เกิดจาก ไม่มีไฟ 5Vsb(สายซัพพลายสีม่วง) ไม่มีไฟ 5V PowerON(สายซัพพลายสีเขียว)
     วิธีแก้ ลองเปลี่ยนซัพพลาย ใหม่ดูว่าไฟมาหรือเปล่า ถ้ามาก็ ใช้ได้ ถ้าไม่มา แสดงว่า ต้องมี อุปกรณ์ใดๆในบอร์ด Shot แต่ถ้า ไม่มีไฟ 5Vsb(สายซัพพลายสีม่วง)มาปกติ แต่
ไม่มีไฟ 5V PowerON(สายซัพพลายสีเขียว) มาแสดงว่า ต้องลองเช็คเฟต ที่ เป็น ไฟ CPU บริเวณ ข้าง Socket CPU ดูน่าจะมี ตัว Shot อยู่ บางตัว
แต่ถ้า ไม่มี ไฟไรช๊อตเลย ลองเปลี่ยน Crystal 32.768 KHz ดูก่อนเลย อาจจะเปิดติด ได้ ถ้ามี Scope ก็ลองวัดสัญญาณ ดูว่า มีสัญญาณ Clock มา ครบ 32.768 KHz หรือเปล่า
แล้วอีกอย่าง ที่ เป็นเทคนิคพิเศษ ลอง เช็ค IO ว่า ร้อนเกินปกติ มือ จับได้หรือเปล่า ถ้าร้อนเปลี่ยนได้เลย ถ้าไม่รอน ต้องเช็ค ตาม Manual ดูว่า IO ปกติหรือเปล่า ลองเช็คที่ขา IO ตรง 5Vsb ดูถ้า Shot ก็เปลี่ยนได้เลย
ถ้า ลองเปลี่ยนทุกอย่าแล้ว ไม่หาย ลองจับ South Brige ดูว่าร้อนหรือเปล่า ถ้าร้อน ก็ต้องเปลี่ยน South Brige แต่ถ้าไม่ร้อน ลองเช็ค ที่ Panal PowerOn ตรงที่เรา ทริกเปิดเครื่องนั่นแหละ ว่ามีไฟ 5V
หรือ บางรุ่น บอร์ด จะมี 3.3 V ถ้าไฟมา ไม่ถึง หรือมาแค่ 1V กว่า ๆลองเช็ค ไฟ Regulator จาก 5V เป็น 3.3V ถ้าเปลี่ยน Regulartor แล้วไม่หาย แสดงว่าSouth Brige
เสียแน่นอน หรือไม่ก็เปลี่ยน  Regulator จาก 5V เป็น 3.3V แล้ว South Brige ร้อนขึ้นมาเลย ก็แสดงว่า South Brige เสียได้เหมือนกัน

2. อาการ ดีบัคขึ้น 00 หรือ FF คืออาการไม่บูต บางรุ่นขึ้น D0

      อาการดีบัคขึ้น 00 หรือ FF แล้วไม่วิ่งไปใหนเลย มีได้หลายสาเหตุ

2.1 คือ Bios เสีย หรือไฟล์ใน Bios เสียหาย ก็สามารถแฟตไบออส ได้จากเครื่องแฟต หรือ ไม่ก็งัดไบออส จาก บอร์ดรุ่นเดียวกัน มาลองเปลี่ยนดู ถ้าติดปกติ ก็ต้องแฟตไบออสใหม่

การแฟตไบออสมีหลายวิธี แล้วก็มีสอนหลายเว็ป ลองเข้าไปดูกันได้คับ แต่ร้านของเรา ใช้เครื่องแฟต คือ ถอดไบออสมาแฟต กับเครื่องแล้ว ใส่กลับเข้าไปใหม่ได้เลย ไม่ต้องกลัวว่าจะแฟตผิด แฟตซ้ำได้ตลอด

2.2 IO เสีย เป็นสาเหตุหนึ่ง ในการ ทำให้ ดีบึคขึ้น 00 หรือ FF ส่วนมาก IO มีหลาย รุ่น แต่ส่วนมากมี 2 ยี่ห้อ คือ WinBond กับ ITE ส่วนมาก IO เสีย หาได้ง่ายๆเพราะ จะร้อนมาก่อนเลย
แต่ถ้าไม่บูต ต้องเช็คที่ขา ดาต้า ว่าดาต้าเข้า แล้วดาต้าไม่ออก แต่ Clock ไฟต่างๆ  5V 3.3V 12 V เข้าปกติ ก็แสดงว่า IO เสียได้เหมือนกัน แต่ที่ร้าน B.B.Com มีการ์ด Test ว่า IO เสียหรือเปล่า ได้เลย
โดยไม่ต้องวัดให้เสียเวลา โดยการเสียบการ์ด แทน IO โดยมีไบออส อยู่ในการ์ดเรียบร้อย ถ้า ทุกอย่างปกติ แต่ ต้อง ใส่ Bios ที่ตรงรุ่นกับ บอร์ดนั้นๆ ไว้ในการ์ด IO จะสามาถบูตเข้าวินโดวส์ได้เลยโดยการตัดการทำงานของไบออส ในบอร์ดออก แล้วไปทำงานที่ ไบออสในการ์ด แทน แต่
ถ้าเปลี่ยน IO ที่ บอร์ด ก็จะทำงานได้ปกติ

2.3 อาการ บอร์ด ดีบัคขึ้น D0 ส่วนมาก

      สาเหตุเป็นเพราะ ระบบ Data หรือ Address ของ  North Bridge กับ Socket CPU ขาดหรือไม่ต่อกัน
อาการ แก้ง่ายๆ โดยการ เปลี่ยน Socket CPU ใหม่ หรือลองขยับ ดูว่า ล๊อก CPU กับไม่ล๊อก CPU จะทำให้บอร์ดติดหรือเปล่า ถ้า ไม่ล๊อกแล้วติด ก็แสดงว่า Socket CPU เสียหรือเปล่าหรือ ถ้ากด North Bridge แล้วทำงานได้ ก็แสดว่า North Bridge หลวม ต้องเปลี่ยน
หรือไม่ก็ Re Built North Bridge ใหม่ เผื่อ บอล ตะกั่วใน North Bridge ไม่เชื่อประสานกัน บางจังหวะ หรือไม่ก็ สัญญาณไฟ CPU ไม่เรียบพอ ก็ต้องลองเปลี่ยน Regulartor โดยต้องมี มิเตอร์วัด Ripple ว่า ได้มาตรฐานหรือเปล่า ก่อนจะเปลี่ยน Regulartor CPU

3.อาการ ระบบ Ram เสีย ง่ายๆมีหลายสาเหตุ เช่น ดีบัคขึ้น C0-C5 D3-D7 E0-ED  หรือไม่ก็ 90แล้วดับ เปิดอีกที ติดแต่ค้างที่ AD แยกไว้ตามประเภทกว่างๆไว้ดังนี้

  3.1 อาการ C0-C5 ส่วนมาก เป็นได้ ที่ Clock ของระบบแรมไม่มา หรือมาน้อย ไม่สามารถทำงานได้ ถ้าเป็น DDR ต้องดูที่ขา 7-8 นับมาจาก ด้านบน ทางด้านร่องกว้าง จะมี Clock ตั้งแต่ 100-133-166-200 แต่ แรมมันเอามาคูณ 2 อีกที
หรือไม่ก็ Capacitor บวม บริเวณแรม ทำให้ Clock มา แต่ไม่เรียบ หรือ เป็นลูกไม่สวยทำให้แรมรับไม่ได้ ถ้ามี Scope ก็สามารถดูลูก คลื่นได้ โดยตรง ถ้าไม่มีก็ ต้องเปลี่ยน Clock Buffer ดู ก็จะหาย

  3.2 D3-D7 ส่วนมาก มาจาก ไฟ เลี้ยงแรม มาไม่พอ หรือมาน้อย หรือมี Ripple มามากเกินไปต้องดูหรือวัดที่ Regulartor ที่เป็นแฟต ส่วนมากจะมี เบอร์ 9916H B1202 3055LD 45N02 A2039 และอีกหลายเบอร์ แต่ถ้ามีรอยใหม้เปลี่ยนได้เลย เสียแน่ๆ
แต่ถ้าไม่มีรอย ใหม้ ต้องเช็ค ว่า Shot หรือเปล่า หรือ ลองวัดดู ต้องมีไฟ เข้า 3.3V แล้วไฟทริกต้องมีประมาณ 3.5-4.5 V ถ้าไม่มีไฟทริกต้องมองหา ออฟแอม ว่ามีรอยใหม้หรือเปล่าถ้าทุกอย่างมาครบ แต่ไฟไม่ออก 2.5-2.8V ก็เปลี่ยน แฟตแรมได้เลย

  3.3 อาการ E0-ED ลองขัด Slot แรมดู โดยใช้ น้ำยาพิเศษ แห้งเร็ว ทำให้ Slot Ram สะอาด ทำให้บูตได้ปกติ ถ้าไม่ได้จริง ๆต้องเปลี่ยน North Bridge เพราะ สายData หรือ Address ของ Ram ต่ออยู่กับ North Bridg หรือไม่ก็ Re Built North Bridge เผื่อ บอลตะกั่วไม่ต่อกันจริงๆ
ระหว่าง บอร์ดกับ  North Bridge

4. อาการ ดีบัค ค้างที่ 2A ส่วนมาก จะเป็นอาการของบอร์ด ไม่แสดงผลภาพ หรือ การ์ดจอไม่ทำงาน ให้ลองหา ทรานซิสเตอร์เล็กๆ ข้าง Slot AGP จะมีอยู่ 2 ตัวไว้ ดีเทค ว่ามี VGA เสียบอยู่หรือเปล่า ถ้าตัวนี้เสียหรือ ปริ้นล่อนก็ไม่สามารถมองเห็นการ์ด จอ VGA ที่เสียบอยู่กับบอร์ดได้ หรือไม่ก็ Slot AGP บนบอร์ด เสีย หรือเข็ม ใน Slot AGP หักหรืองอ
ก็ต้องเปลี่ยน Slot AGP ก็จะหายเป็นปกติ

การซ่อม Mainboard อาการเปิดไม่ติด

Mainboard ที่มีอาการเปิดไม่ติดเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับตอนนี้ผมจะเสนอวิธีการเช็ค เบื้องต้นให้ได้ทราบกันก่อน อย่างแรกสุดที่เราต้องทำคือตรวจดูก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์ใดบนMainboardแตก หรือไหม้หรือเปล่านะครับเจอก็ง่ายหน่อย จัดการเปลี่ยนได้ทันทีส่วนมากจะเป็นพวก Capacitorที่มันปูดบวมบางทีปริออกมาให้เห็นกันเลยหรือIcRecgulateที่มันยัง ไหม้ หรือว่าช็อตอยู่ ส่วนมากจะเป็นไฟ แปลงจาก 5V มาเป็น 3.3ไม่ก็เราวัดที่PanalPowerก็ได้คับ

      ลำดับต่อมาถ้าไม่มีอะไรที่เสียหายแตกหักไหม้ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วให้ เราทำการสตาร์ท  Mainboardtick ดูว่าพัดลมหมุนหรือไม่ถ้าพัดลมไม่หมุนก็จะแสดงว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ยัง ช็อตอยู่ส่วนมากจะเป็นตัว IC-Recgulate นี่แหละครับตัวเจ้าปัญหา(ศึกษาหลักการทำงานได้จากหัวข้อการทำงานของIC- Recgulate)ส่วนมากไอซีพวกนี้จะช็อตอยู่ทำให้Mainboard ทริกไม่ติดครับ ถ้าหากเราเช็คดูแล้วว่าไฟเข้าแล้วพัดลมหมุนปรกติทดลองเอามือแตะๆบริเวณ พัดลมcpuว่าอุ่นหรือไม่ ถ้าเย็นเฉียบแน่นอนครับว่าไม่มีไฟจ่ายให้  cpu แต่นี้เป็นการซ่อมแบบลูกทุ่งนะครับโดยหลักการแล้วเราต้องใช้มิเตอรวัดไฟ ที่outputของRegulatorดูก่อนวิธีการวัดคือนำสายดำแตะที่ Goundส่วนใหนก็ได้ของMainboardแนะนำให้แต่บริเวณของส่วน port printer แล้วนำสายแดง แตะที่คอยด์ output (ลักษณะสีทองๆเป็นขดลวด)ดูว่ามีไฟออกมาหรือไม่ถ้าตัวใหนไม่มีไฟออกมาก็ไปวัด ที่ตัวไอซีrecgulatได้เลยครับโดยปิด powersuppy ก่อนแล้วใช้โอมมิเตอร์วัดดูครับส่วนมากเข็มจะขึ้นทุกขาที่วัดหรือช็อตนั่น เองครับ


เรื่องน่ารู้และวิธีตรวจเช็คเมนบอร์ด

ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไร เป็นเพียงแค่ช่างคอมพ์และเจ้าของร้านเกมส์เล้กๆเท่านั่น แต่เมื่อคอมพ์มีปัญหาได้ทำการค้นหาข้อมูลและสามารถหาวิธีแก้ไขได้ ก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลและวิธีแก้ไข มาแบ่งปั่นกันเพื่อเป็นประโยนช์ต่อท่านอื่นที่อาจจะบังเอิญเจอปัญญาหรือต้อง การความรู้นี้   ดังเช่นครั้งนี้ เนื่องจากบอรืดและคอมพ์ที่ร้านมีปัญหาบ่อยๆและบางครั้งก็ยากแก้การตรวจสอบ ด้วยการมองเห็นโดยทั่วไป ผมจะทดลองใช้การ์ดตรวจสอบเมนบอร์ด(ไม่ขอระบุชื่อนะครับเดี๋ยวจะออกเชิง พาณิชย์) ซึ่งสามารถหาซื้อได้ในหลายยี่ห้อ หลายราคา สำหรับผมซื้อจากร้านแอดวาร์ด ราคา100บาท มีคู่มือเป็นภาษาจีนทั้งหมดให้มา1เล่ม งงไปแปดตลบเพราะอ่านไม่ออกแปลไม่ได้ ก็เลยต้องอาศัยGoogleช่วยหาแหล่งข้อมูลต่างๆและเป็นที่มาของการรวบรวมบทความ เกี่ยวกับเมนบอร์ดในครั้งนี้ขอขอบคุณและขออนุญาตินำข้อมูลของท่านมา ณ.ที่นี้

http://www.bbcomleader.com
http://www.overclockzone.com

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ mainboard
เมนบอร์ด (Mainboard)เป็นแผงวงจรหลักในคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นแผ่นเซอร์กิตPCB(PrintCircuitBoard)ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์
อิเล็กโทรนิคต่างๆรวมทั้งซีพียู,หน่วยความจำหรือRAMและแคช(Cache)ซึ่งหน่วยความจำความเร็วสูงสำหรับพักข้อมูลระหว่างซีพียูและแรม
อุปกรณ์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่บนเมนบอร์ดได้แก่ชิปเซ็ต (Chipset) ภายในประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กจำนวนหลายล้านตัวผลิตด้วย
เทคโนโลยี การทำงานระหว่างอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให ้เมนบอร์ดแต่ละยีห้อและแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติต่างกันนอกจากนี้บนเมนบอร์ด
ยัง มีช่องสำหรับเสียบการ์ดเพิ่มเติมที่เรียกว่า สล็อต(Slot)ซึ่งการ์ดจอ, การ์ดเสียง ฯลฯ ต่างก็เสียบอยู่บนสล็อต นอกจากนี้เมนบอร์ดในปัจจุบันยังได้
รวม เอาส่วนควบคุมการ ทำงานต่าง ๆ ไว้บนตัวเมนบอร์ดอีกด้วย ได้แก่ ส่วนควบคุมฮาร์ดดิสก์ (Harddisk Controller),พอร์ตอนุกรม (Serial Port)
พอร์ต ขนานหรือพอร์ตเครื่องพิมพ์ (Printer Port), พอร์ต PS/2,USB(Universal Serial Bus) รวมทั้ง Keyboard Controller
สำหรับอุปกรณ์ อื่นที่มีมาตั้งแต่เริ่มกำเนิดเมนบอร์ดได้แก่ ROM BIOS และ Real-Time Clock เป็นต้น
อาการเสียที่มักจะเกิดบ่อยที่ผู้ใช้ควรรับรู้และสามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น        
1.รู้ได้อย่างไรว่าเมนบอร์ดที่ใช้อยู่ รองรับอุปกรณ์ Onboard อะไรบ้าง
            หากอยากรู้ว่าคอมพิวเตอร์หรือเมนบอร์ดที่ใช้อยู่มีอุปกรณ์ Onboard อะไรแถมมาด้วยก็ไม่ยาก โดยให้ดูที่ด้านท้ายเคสซึ่งจะมีพอร์ตสำหรับ
ต่อ เมาส์ และคีย์บอร์ด ถ้าหากเมนบอร์ดมีอุปกรณ ์ Onboard อื่นให้มาด้วยก็จะมีพอร์ตสำหรับอุปกรณ์นั้นเช่น พอร์ต Modem, Lan, VGA, Sound คือถ้าพบมีพอร์ตดังกล่าวอยู่ท้ายเคสก็ให้เสียบใช้งานได้ทันที
2. การ์ดจอ Onboard เสียจะทำอย่างไร
            ปัญหานี้จะแสดงอาการออกมาในลักษณะเปิดเครื่องได้เห็นไฟเข้าเครื่องทำงานปรก ติต่หน้าจอจะไม่มีภาพอะไรเลยผู้ใช้หลายคนนึกว่าเมนบอร์ดเสีย
จึงไปหาซื้อ เมนบอร์ดมาเปลี่ยนใหม่ทำให้สูญเสียเงินไปโดยใช่เหตุสาเหตุ เป็นเพราะระบบแสดงผลของชิปเซ็ตบนเมนบอร์ดเสีย ทำให้ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ
วิธี แก้  ให้ทำการ เปิดเครื่องแล้ว กลับถ่าน ประมาณ 1 นาที โดยการถอดอุปกรณ์ ออกจากคอมของท่านให้หมดก่อน เช่น สาย Power ไฟ AC หรือไม่ก็ จะมี จัมเปอร์ด เคลีย CMOS ให้ กลับไปจัมป์ เป็น Clear ซัก นาที แล้วเปลี่ยนกลับมาที่เดิม แล้วลองเสียบสาย เปิดดูอีกครั้ง ถ้า ยังไม่ขึ้นภาพอีก ก็นำการ์ดจอมาติดตั้ง
ลงในสล็อต AGP แทน หากเป็นรุ่นที่ไม่มีสล็อต AGP ก็คงต้องหาซื้อการ์ด PCI มาติดตั้งแทน ถ้าอยากใช้ การ์ดจอ Onboard จริงๆ ก็ ส่งบอร์ดมาที่ เรา BBcomleader เราจะจัดซ่อมให้ ท่าน
3. เมนบอร์ดมีการ์ดเสียง Onboard ไม่ทำงาน
ปัญหานี้มีลักษณะคล้ายกับปัญหาการ์ดจอ Onboard แต่ส่วนใหญ่การ์ดเสียง Onboardที่มีปัญหาใช้งานไม่ได้  
 สาเหตุ
1. ยังไม่ได้กำหนดให้ใช้งานวงจรเสียงได้จากไบออส
2. ยังไม่ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับวงจรเสียงดังกล่าว
3. อาจเป็นส่วนของวงจรเสียงในชิปเซ็ตเสีย
วิธีแก้
1. กำหนดค่าในไบออสโดยเลือกหัวข้อ Integrated Peripherals
2. เลือกหัวข้อ Onboard Hardware Audio และกำหนดค่าเป็น Enabled
3. Save ค่าไว้และออกจากไบออสบู๊ตเครื่องใหม่
4. ใช้แผ่นไดรเวอร์เมนบอร์ดติดตั้งไดรเวอร์เสียงลงใน Windows
. หากติดตั้งแล้วใช้การไม่ได้แสดงว่าส่วนวงจรเสียงเสีย ส่งมาให้ทางเราซ่อม เราจะหา CHIP Sound ใหม่เปลี่ยนให้ใช้งานได้ปกติ

4. จะติดตั้งพอร์ต USB ของตัวเครื่องเข้ากับเมนบอร์ดได้อย่างไร ุ  
       เมนบอร์ดทั้วไปมักจะมีพอร์ต USB ติดตั้งมาให้จำนวน 2 พอร์ต โดยจะมีขั้วพอร์ต USB ให้อีก 1 ช่องสำหรับต่อพอร์ต USB ได้อีก 2 พอร์ต
ซึ่ง พอร์ตต่อเพิ่มพอร์ต USB มักเป็น Options เสริมที่ต้องซื้อเพิ่มเอาเองแต่ในตัวเคสรุ่นใหม่ที่ด้านหน้าหรือด้านข้างมัก จะมีพอร์ตเสริม USB มาให้อีก 2 พอร์ต
วิธีแก้ การติดตั้งพอร์ตเสริม USB ของตัวเคสจำนวน 2 พอร์ต เพื่อให้ใช้งานได้จะต้องนำสาย สัญญาณและสายจ่ายไฟจำนวน 8 เส้นมาเสียบต่อเข้ากับช่องต่อพอร์ต
USB บนเมนบอร์ด โดยจะต้องดูคู่มือเมนบอร์ดประกอบด้ยอย่าเสียบผิดสายเพระสาย USB จะมีไฟเลี้ยงอยู่ด้วย จะทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วงเสียหายได้ สำหรับขั้นตอนการติดตั้งพอร์ต USB ตัวเครื่องเข้ากับเมนบอร์ดดังนี้
1. เปิดฝาเครื่องออกมาและหาตำแหน่งขั้วต่อพอร์ต USB บนเมนบอร์ด โดยที่ขา 1 จะมีเส้นทึบ สีขาวขีดคร่อมอยู่ 2.นำสายสัญญาณและสายจ่ายไฟพอร์ต USB จากเมนบอร์ดมาเรียงไว้ โดยสายจะมี 2 ชุด ๆ ละ 4 เส้น    
3. นำสายทั้ง 2 ชุดเสียบเข้ากับขั้วต่อพอร์ต USB บนเมนบอร์ดโดยดูจากคู่มือเมนบอร์ดประกอบ กันด้วยอย่าสลับสายกันเป็นอันขาด
5. ใช้งานพอร์ต USB 2.0 ผ่านเครื่องพิมพ์ ไม่เห็นความเร็วเพิ่มขึ้น  
      สาเหตุ พอร์ต USB 2.0 เป็นพอร์ตมาตรฐานเพิ่งออกมาใหม่ รองรับความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลได้สูงถึง 480 Mbps หรือเร็วกว่าพอร์ต USB 1.1 ถึง 40 เท่าแต่ใช่ว่าเมื่อเมนบอร์ดรองรับพอร์ต USB 2.0 แล้วจะสามารถ ใช้งานได้เลย ต้องทำการติดตั้งไดรเวอร์ของ USB 2.0 ให้ถูกต้องเสียก่อน วิธีแก้ สำหรับวิธีการตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของเรา ได้ติดตั้งและใช้ความสามารถของพอร์ต USB 2.0 แล้วหรือยังมีดังนี้
1. ใน Windows XP ให้คลิกปุ่ม Start>Control Panel>Switch to classic view 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน system
3. คลิกแท็ป Hardware
4. คลิกปุ่ม Device Manager
5. คลิกเครื่องหมาย + หน้า Universal Serial Bus controllers จะพบว่ามีแต่ไดรเวอร์ของ USB 1.1 ติดตั้งไว้เท่านั้น สำหรับ USB 2.0 ยังไม่ได้ติดตั้ง (มีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองหน้าตัว Universal Serial Bus (USB) Controller
6. ให้ติดตั้งไดรเวอร์ USB 2.0 โดยการคลิกเมาส์ขวาที่ตัว Universal Serial Bus (USB) Controller และเลือกUpdate Driver…
7. เมื่อปรากฏหน้าจอให้ Update Driver ให้ใส่แผ่นซีดีรอมไดรเวอร์ของเมนบอร์ดเข้าเครื่องและคลิกเลือกหัวข้อ Install the software automatically และดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏหน้าจอต่อไป
8. ในขั้นตอนที่ 6 หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์ USB จากแผ่นไดรเวอร์เมนบอร์ดโดยตรงก็สามารถทำได้โดยใส่แผ่นไดรเวอร์เข้าไปใน เครื่องเพื่อให้รันโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรากฏหน้าจอให้เลือกข้อ VIA USB 2.0 Driverและดำเนินการไปตามข้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอไปจนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นจะบู๊ตเครื่องขึ้นมาใหม่
9. ให้เข้าไปตรวจสอบสถานะของไดรเวอร์ USB 2.0 ว่าได้รับการติดตั้งแล้วหรือไม่โดยเข้าไปที่ Control Panel ซึ่งจะพบว่ามีไดรเวอร์ของ USB 2.0 ได้รับการติดตั้งแล้วคือ USB 2.0 Root Hub และ VIA USB 2.0 Enchanced Host Controller เพียงเท่านี้เมื่อมีการใช้งานพอร์ต USB 2.0 เช่น สั่งพิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องพิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ผ่านพอร์ต USB 2.0 งานพิมพ์แทบจะวิ่งออกมาทีเดียว
6. เปิดสวิทซ์แล้วเครื่องไม่ทำงานใด ๆ เลยไฟก็ไม่ติด ไม่มีเสียงร้อง
            สาเหตุที่1ปลั๊กPower Supply หลวม วิธีแก้ ให้ลองขยับปลั๊ก Power Supply ทั้งทางด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เต้าเสียบให้แน่น - สาเหตุที่ 2 อาจเป็นที่ Power Supply เสีย วิธีแก้ ให้ลองตรวจเช็คว่ามีไฟฟ้าออกจาก Power Supply ถูกต้องหรือไม่วิธีสังเกต ถ้าเป็นสายไฟสีแดงจะมีค่า +5 Volt ถ้าเป็นสายสีเหลืองจะมีค่า +12 Volt หรืออาจสังเกตง่าย ๆ ขั้นต้นว่าเมื่อเปิดสวิทซ์นั้นพัดลมที่ติดอยู่กับ Power Supply หมุนหรือไม่ และเป็นไปได้ที่บางครั้ง Power Supply อาจจะเสียแต่พัดลมยังหมุนอยู่ เราอาจจะลองนำ Power Supply ตัวอื่นที่ไม่เสียมาลองเปลี่ยนดูก็ได้ ถ้าเสียก็ซื้ออันใหม่มาเปลี่ยน เอาแบบ
วัตต์สูง ๆ ก็จะดี - สาเหตุที่ 3 เป็นที่เมนบอร์ดเสีย วิธีแก้ ถ้า Power Supply ไม่เสียมีไฟเลี้ยงเข้าเมนบอร์ดตามปกติ ให้ลองเช็คโดยการถอดการ์ดต่าง ๆ และ RAM ออกหมด ถ้าเปิดเครื่องแล้วไม่มีเสียงร้องแสดงว่าเมนบอร์ดหรือ CPU เสีย แต่ถ้ามีเสียงร้องแสดงว่าอุปกรณ์บางตัวที่ถอดออกไปเสีย และถ้าหากเมนบอร์ดเสียให้ส่งที่ร้านซ่อมหรือซื้อเมนบอร์ดใหม่ - สาเหตุที่ 4 CPU หลวม วิธีแก้ ส่วนใหญ่เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นกับซีพียูประเภทซ็อคเก็ตสล็อตวัน (Slot 1) และซ็อคเก็ตสล็อตทู (Slot 2) เช่น เพนเทียมทู เป็นต้น ให้เราปิดฝาเครื่องและลองขยับซีพียูที่ดูเหมือนแน่นอยู่แล้วให้แน่นขึ้นไป อีก - สาเหตุที่ 5 CPU เสีย วิธีแก้ ลองหา CPU ตัวใหม่มาลองเปลี่ยนแทน ถ้าใช้ได้ละก็แสดงว่าตัวเก่าเสียแน่นอน - สาเหตุที่ 6 เป็นที่อุปกรณ์บางตัวเสียทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร วิธีแก้ ให้ลองใส่ตรวจเช็คทีละตัว  
7. เปิดเครื่องแล้วมีเสียงร้องแต่ไม่ยอมทำงานใด
- สาเหตุที่ 1 อุปกรณ์บางตัวที่ต่อกับเมนบอร์ดหลวม
วิธี แก้ ถ้าอุปกรณ์บางตัวที่ต่อกับเมนบอร์ดหลวม จะทำให้กระบวนการเช็คค่าเริ่มต้น (POST) ของ BIOS ฟ้องค่าผิดพลาด ให้เราเปรียบเทียบค่าสัญญาณ Beep Code จากคู่มือเมนบอร์ด
- สาเหตุที่ 2 อุปกรณ์บางตัวที่อยู่บนเมนบอร์ดต่อไม่ถูกต้อง
วิธี แก้ ส่วนใหญ่มักเกิดกับ RAM ปกติเมื่อเราเปิดเครื่องแล้วมีปัญหาไม่สามารถแสดงภาพออกทาง หน้าจอในตอนเริ่มต้นได้ Bios จะพยายามแจ้งอาการเสียผ่านทางเสียงร้องออกทางลำโพงที่อยูภาย ในเครื่องคอมพ์ ให้เราเปรียบเทียบค่าสัญญาณ Beep Code จากคู่มือเมนบอร์ด
- สาเหตุที่ 3 อุปกรณ์บางตัวที่ต่อกับเมนบอร์ดเสีย
วิธีแก้ ให้เราลองเปรียบเทียบค่าสัญญาณ Beep Code จากคู่มือเมนบอร์ดดู
- สาเหตุที่ 4 Chip บนเมนบอร์ดบางตัวเสีย
วิธีแก้ ให้ลองไปดูเครื่อง Beep Code และถ้าสาเหตุมาจาก Chip บนเมนบอร์ดให้ไปส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยน Chip  
8. เครื่องทำงานพื้นฐานตามปกติได้แต่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์บางตัวได้ โดยที่อุปกรณ์ตัวนั้นไม่ได้เสีย
- สาเหตุที่ 1 Chip บางตัวบนเมนบอร์ดเสีย หรือ มีรอย R ใหม้
วิธีแก้ ให้ลองไปดูเรื่อง Beep code และถ้าสาเหตุมาจาก Chip บนเมนบอร์ดให้ไปส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยน Chip หรือเปลี่ยน R
- สาเหตุที่ 2 สล็อตหรือพอร์ตบางพอร์ตบนเมนบอร์ดเสีย
วิธีแก้ ลองเปลี่ยนการ์ดตัวนั้นไปเสียบสล็อตอื่นที่เหลือแทน แล้วลองทดสอบตามปกติ ถ้าเหมือนเดิมส่งร้านซ่อมหรือซื้อเมนบอร์ดใหม่
- สาเหตุที่ 3 เกิดการ Conflict กับอุปกรณ์ตัวอื่น
วิธี แก้ เข้าไปที่ Device Manager ให้สังเกตว่ามีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) แสดงว่าที่อุปกรณ์ตัวนั้นมีปัญหา ได้ดับเบิ้ลคลิกที่อุปกรณ์ตัวนั้น เพื่อเข้าสู่ Properties จากนั้นลองแก้ไขค่า Resources ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ำกับอุปกรณ์ตัวอื่นครับ
- สาเหตุที่ 4 ไม่ได้ลงไดรเวอร์
วิธี แก้ ให้ทำการติดตั้งไดรเวอร์ลงไป โดยไดรเวอร์มักจะแถมมากับอุปกรณ์ตัวนั้น ๆ หรือถ้าหาไม่ได้ให้ลองดาวน์โหลดไดรเวอร ์จากเว็บไซต์ผู้ผลิตดู
- สาเหตุที่ 5 ลงไดรเวอร์ผิดรุ่น
วิธี แก้ ในบางครั้งที่ระบบปฏิบัติการจะตรวจสอบชนิดและรุ่นของอุปกรณ์ตัวนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความเป็นไปได ้ที่ผลของการตรวจสอบจะคลาดเคลื่อน ทางที่ดีควรตรวจเช็คให้แน่ว่ารุ่นของอุปกรณ์ตรงกับไดรเวอร์ที่ลงหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจให้ลงไดรเวอร ์จากแผ่นโปรแกรมที่มาพร้อมกับเครื่อง      
9. คอมพิวเตอร์แฮงก์บ่อย ๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้
- สาเหตุที่ 1 อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์
วิธีแก้ ลองใช้โปรแกรม Antivirus เวอร์ชั่นอัพเดทตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด
- สาเหตุที่ 2 คุณภาพเมนบอร์ดไม่ถึงมาตรฐาน
วิธีแก้ อาจเป็นเพราะคุณภาพของเมนบอร์ดไม่ถึงมาตรฐานของโรงงาน ซึ่งโดยมากมักเกิดกับเมนบอร์ดที่เพิ่งซื้อมาใหม่ ให้เอาไปเปลี่ยน
- สาเหตุที่ 3 ไฟล์ระบบปฏิบัติการชำรุด
 วิธี แก้ ถ้ามั่นใจแล้วว่าไม่ได้เกิดจากไวรัสและสาเหตุอื่น ๆ ให้เรา Backup ข้อมูล ฟอร์แมต แล้วลงระบบปฏิบัติ การและโปรแกรมใหม่ทั้งหมด
- สาเหตุที่ 4 อุปกรณ์ ในเมนบอร์ดมีปัญหา เช่น C บวม
วิธีแก้ ถ้า แกะเครื่องออกมา มีรอย ครามน้ำสีน้ำตาล เยิ้ม หรือ C บวมก็ส่ง ร้านซ่อม เปลี่ยน แล้วตรวจสอบให้
10. เวลาบู๊ตเครื่องต้องกด F1 ทุกครั้ง
สาเหตุ พบความผิดพลาดขณะทำการตรวจสอบระบบเรียกว่า Post (Power On Self Test)
วิธี แก้ เมื่อขณะเปิดเครื่อง Bios จะทำการตรวจสอบระบบเรียกว่า Post (Power On Self Test) ถ้าพบผิดพลาดจะมีข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและหยุดรอผู้ใช้กด F1เพื่อทำงานต่อ ซึ่งข้อผิดพลาดส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่เราตั้งค่าใน Bios ว่ามีอุปกรณ์บางอย่างอยู่ในเครื่องซึ่งไม่มีอยู่จริง เมื่อ Bios ว่ามีอุปกรณ์บางอย่างอยู่ในเครื่องซึ่งไม่มีอยู่จริง เมื่อ Bios ค้นหาอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วไม่พบอุปกรณ์ดังกล่าวจึงแจ้งความผิดพลาดให้เราทราบ ซึ่งเราอาจเข้าไปแก้ค่าต่าง ๆ ใน Biosให้ตรงกับความจริง ปัญหาที่ Bios ก็จะหายไปเอง หรือวงจร RTC มีปัญหาให้ส่งซ่อมที่ร้านได้ครับ
11. หลังจากที่เปิดเครื่องแล้วมีแต่เสียงปี๊บ ยาวๆ เกิดขึ้นและเครื่องก็ไม่สามารถทำงานต่อไปได้
วิธี แก้ ตามปกติเมื่อเปิดเครื่องแล้วคุณจะได้ยินเสียงดังปี๊บสั้นๆ หนึ่งครั้ง ซึ่งเสียงนี้สื่อให้คุณรู้ว่าระบบทุกอย่างอยู่ใน สภาพปกติ ไม่มีอะไรผิดพลาด ขึ้นกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใดในเครื่องแล้ว ซึ่งกรณีนี้ส่วนใหญ่ มักเกิดจากการลืมติดตั้ง การ์ดแสดงผล หน่วยความจำติดตั้งไม่แน่นหรือไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เสียงที่เกิดขึ้นนี้มีหลากหลายรูปแบบคุณจะ ต้องแยกให้ออก ว่าเสียงนั้นดังอย่างไร จากตัวอย่างเช่น สั้นสลับยาวหรือดังยาวๆ เพียงครั้งเดียว นอกจากนี้เมนบอร์ด ที่ใช้ไบออสต่างยี่ห้อกันเสียงที่เกิดขึ้นก็จะบ่งบอกสาเหตุของปัญหาที่แตก ต่างกันไปอีกด้วย

วิธีการตรวจสอบเมนบอร์ดเสียด้วย Debug Card

POST CODE การใช้งานนั้นให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน จากนั้นเสียบการ์ดตรวจสอบเมนบอร์ดลงช่อง PCI ที่ว่าง โดยต้องแน่ใจว่าแน่นหรือยังจากนั้นจึงเปิดเครื่องแล้วสังเกตุค่าที่แสดงบน 7-segment 2 หลัก จะเป็นรหัสที่ไบออสส่งออกมาโดยถ้าฮาร์ดแวร์ ทำงานถูกต้อง

ตัวเลขที่เสดงและมีการหยุดที่ค่าค่าหนึ่ง เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มบู๊ตเครื่อง อย่างเช่น 00 ของ AMI BIOS และ FF ของ AWARD BIOS แต่ถ้ามีส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ ทำงานผิดพลาด ตัวเลขที่แสดงบน 7-segment จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง(ติดค้างที่ตัวเลขค่าใดค่าหนึ่ง) ซึ่งผู้ใชงานสามารถนำรหัสไปเปรียบเทียบเพื่อหาความหมายตามยี่ห้อหรือ เวอร์ชันต่อไป
 ลักษณะ Debug Card ที่ใช้สำหรับตรวจสอบเมนบอร์ดเสีย


ไบออสนั้นจะแสดงข้อผิดพลาดออกมาทาง 7-segment หรือหน้าจอดิจิตอลเพียง 2 หลักเท่านั้นก็สามารถวิเคราะห์ส่วนที่บกพร่องได้แล้ว
ใน ท้องตลาดยังมีที่เป็นชนิด 4 หลักซึ่งราคาจะสูงกว่า 2 หลัก ในทางปฏิบัติแล้วเลข 4 หลักนั้นไม่มีความจำเป็นเพราะ2 หลักเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วครับ

เพื่อความแม่นยำรายละเอียด ของความหมาย Code ท่านสมารถดูได้ที่ www.bioscentral.com ตัวอย่าง Code ที่แสดงออกมาและความหมายของ Code อาการที่เห็นทั่วๆ ไปของ บอร์ดที่ซ่อมประจำ


อาการเสียของเมนบอร์ด
เปิด ไม่ติดมีหลายสาเหตุ เปิดไม่ติด เกิดจาก ไม่มีไฟ 5v (สายซัพพลายสีม่วง) ไม่มีไฟ 5v PowerON (สายซัพพลายสีเขียว) ลองตรวจสอบง่ายๆ ดังนี้

1. ลองเปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลายใหม่ ดูว่าไฟมาหรือเปล่า ถ้ามาก็ใช้ได้ ถ้าไม่มาแสดงว่าต้องมีอุปกรณ์ใดๆ ในบอร์ด Shot
แต่ถ้า ไม่มีไฟ 5v(สายซัพพลายสีม่วง) มาปกติ แต่ไม่มีไฟ 5v PowerON(สายซัพพลายสีเขียว) มาแสดงว่า
ต้องลองเช็คเฟต ที่ เป็น ไฟ CPU บริเวณ ข้าง Socket CPU ดูน่าจะมี ตัว Shot อยู่ บางตัว
2. แต่ถ้า ไม่มี ไฟไรช๊อตเลย ลองเปลี่ยน Crystal 32.768 KHz ดูก่อนเลย อาจจะเปิดติด ได้
ถ้ามี Scope ก็ลองวัดสัญญาณ ดูว่า มีสัญญาณ Clock มา ครบ 32.768 KHz หรือเปล่าแล้วอีกอย่าง
ที่เป็นเทคนิคพิเศษ ลองเช็ค I/O ว่า ร้อนเกินปกติ มือ จับได้หรือเปล่า ถ้าร้อนเปลี่ยนได้เลย ถ้าไม่ร้อน
ต้องเช็ค ตาม Manual ดูว่า I/O ปกติหรือเปล่า ลองเช็คที่ขา I/O ตรง 5v ดูถ้า Shot ก็เปลี่ยนได้เลย
ถ้าลองเปลี่ยนทุกอย่าแล้ว ไม่หาย ลองจับ South Brige ดูว่าร้อนหรือเปล่า ถ้าร้อน
ก็ต้องเปลี่ยน South Brige แต่ถ้าไม่ร้อน ลองเช็ค ที่ Panal PowerOn ตรงที่เราทริกเปิด
เครื่องนั่นแหละว่ามีไฟ 5v หรือบางรุ่นบอร์ด จะมี 3.3v ถ้าไฟมา ไม่ถึง หรือมาแค่ 1v กว่าๆ
ลองเช็ค ไฟ Regulator จาก 5v เป็น 3.3v ถ้าเปลี่ยน Regulartor แล้วไม่หาย แสดงว่า South Brige
เสียแน่นอน หรือไม่ก็เปลี่ยน Regulator จาก 5v เป็น 3.3v แล้ว South Brige
ร้อนขึ้นมาเลย ก็แสดงว่า South Brige เสียได้เหมือนกัน


3. อาการดีบัคขึ้น 00 หรือ
FF คืออาการไม่บู๊ต บางรุ่นขึ้น D0 อาการดีบักขึ้น 00 หรือ FF
แล้วไม่วิ่งไปใหนเลย มีได้หลายสาเหตุ ได้แก่ คือไบออสเสีย หรือไฟล์ในไบอสเสียหาย ก็สามารถ
แฟลชไบออส ได้จากเครื่องแฟต หรือไม่ก็งัดไบออส จาก บอร์ดรุ่นเดียวกัน มาลองเปลี่ยนดู ถ้าติดปกติ
ก็ต้องแฟลชไบออสใหม่ การแฟตไบออสมีหลายวิธี แล้วก็มีสอนหลายเว็บไซต์ หรือร้านบางแห่งใช้เครื่องแฟต
คือ ถอดไบออสมาแฟต กับเครื่องแล้ว ใส่กลับเข้าไปใหม่ได้เลย ไม่ต้องกลัวว่าจะแฟตผิด แฟตซ้ำได้ตลอด

4. I/O เสีย เป็นสาเหตุหนึ่ง ในการ ทำให้ ดีบึคขึ้น 00 หรือ FF ส่วนมาก I/O มีหลาย รุ่น
แต่ส่วนมากมี 2 ยี่ห้อคือ WinBond กับ ITE ส่วนมาก I/O เสีย หาได้ง่ายๆเพราะ จะร้อนมาก่อนเลย
แต่ถ้าไม่บูต ต้องเช็คที่ขา ดาต้า ว่าดาต้าเข้า แล้วดาต้าไม่ออก แต่ Clock ไฟต่างๆ 5v 3.3v 12v
เข้าปกติ ก็แสดงว่า I/O เสียได้เหมือนกัน แต่ที่ร้าน B.B.Com มีการ์ด Test ว่า I/O เสียหรือเปล่า ได้เลย

โดยไม่ต้องวัดให้เสียเวลา โดยการเสียบการ์ด แทน I/O โดยมีไบออส อยู่ในการ์ดเรียบร้อย
ถ้าทุกอย่างปกติ แต่ต้องใส่ไบออส ที่ตรงรุ่นกับ บอร์ดนั้นๆ ไว้ในการ์ด I/O จะสามาถบู๊ตเข้าวินโดวส์ได้เลย
โดยการตัดการทำงานของไบออสในบอร์ดออก แล้วไปทำงานที่ ไบออสในการ์ด แทน แต่ถ้าเปลี่ยน I/O
ที่ บอร์ด ก็จะทำงานได้ปกติ

5. อาการบอร์ดดีบักขึ้น
D0 ส่วนมาก สาเหตุเป็นเพราะ ระบบ Data หรือ Address ของ North Bridge
กับ Socket CPU ขาดหรือไม่ต่อกัน อาการแก้ง่ายๆ โดยการ เปลี่ยน Socket CPU ใหม่ หรือลองขยับ
ดูว่า ล๊อก CPU กับไม่ล๊อก CPU จะทำให้บอร์ดติดหรือเปล่า ถ้า ไม่ล๊อกแล้วติด ก็แสดงว่า Socket CPU
เสียหรือเปล่าหรือ ถ้ากด North Bridge แล้วทำงานได้ ก็แสดว่า North Bridge หลวม
ต้องเปลี่ยนหรือไม่ก็ Re Built North Bridge ใหม่ เผื่อ บอล ตะกั่วใน North Bridge ไม่เชื่อประสานกัน
บางจังหวะ หรือไม่ก็ สัญญาณไฟ CPU ไม่เรียบพอ ก็ต้องลองเปลี่ยน Regulartor
โดยต้องมีมิเตอร์วัด Ripple ว่า ได้มาตรฐานหรือเปล่า ก่อนจะเปลี่ยน Regulartor CPU

6. อาการระบบ
Ram เสีย ง่ายๆมีหลายสาเหตุ เช่น ดีบัคขึ้น C0-C5 D3-D7 E0-ED
หรือไม่ก็ 90 แล้วดับ เปิดอีกที ติดแต่ค้างที่ AD แยกไว้ตามประเภทกว้างๆ ไว้ดังนี้

อาการ
C0-C5 ส่วนมากเป็นได้ที่ Clock ของระบบแรมไม่มา หรือมาน้อย ไม่สามารถทำงานได้
ถ้าเป็น DDR ต้องดูที่ขา 7-8 นับมาจาก ด้านบน ทางด้านร่องกว้าง จะมี Clock ตั้งแต่ 100-133-166-200
แต่แรมมันเอามาคูณ 2 อีกที หรือไม่ก็ Capacitor บวม บริเวณแรม ทำให้ Clock มา แต่ไม่เรียบ
หรือเป็นลูกไม่สวยทำให้แรมรับไม่ได้ ถ้ามี Scope ก็สามารถดูลูก คลื่นได้ โดยตรง ถ้าไม่มีก็
ต้องเปลี่ยน Clock Buffer ดู ก็จะหาย

อาการ D3-D7 ส่วนมาก มาจาก ไฟ เลี้ยงแรม มาไม่พอ หรือมาน้อย หรือมี Ripple มามากเกินไป
ต้องดูหรือวัดที่ Regulartor ที่เป็นแฟต ส่วนมากจะมี เบอร์ 9916H B1202 3055LD 45N02 A2039
และอีกหลายเบอร์ แต่ถ้ามีรอยใหม้เปลี่ยนได้เลย เสียแน่ๆ แต่ถ้าไม่มีรอยใหม้ ต้องเช็ค ว่า Shot หรือเปล่า
หรือ ลองวัดดู ต้องมีไฟ เข้า 3.3v แล้วไฟทริกต้องมีประมาณ 3.5-4.5v ถ้าไม่มีไฟทริกต้องมองหา ออฟแอม
ว่ามีรอยใหม้หรือเปล่าถ้าทุกอย่างมาครบ แต่ไฟไม่ออก 2.5-2.8V ก็เปลี่ยน แฟตแรมได้เลย
อาการ E0-ED ลองขัด Slot แรมดู โดยใช้ น้ำยาพิเศษ แห้งเร็ว ทำให้ Slot Ram สะอาด ทำให้บู๊ตได้ปกติ
ถ้าไม่ได้จริง ๆต้องเปลี่ยน North Bridge เพราะ สายData หรือ Address ของ Ram ต่ออยู่กับ North Bridg
หรือไม่ก็ Re Built North Bridge เผื่อบอลตะกั่วไม่ต่อกันจริงๆ ระหว่างบอร์ดกับ North Bridge


อาการดีบัก ค้างที่ 2
A ส่วนมากจะเป็นอาการของบอร์ด ไม่แสดงผลภาพ หรือ การ์ดจอไม่ทำงาน ให้ลองหา
ทรานซิสเตอร์เล็กๆ ข้าง Slot AGP/PCI-E จะมีอยู่ 2 ตัวไว้ Detect ว่ามี VGA เสียบอยู่หรือเปล่า ถ้าตัวนี้เสียหรือ
ปริ้นร่อนก็ไม่สามารถมองเห็นการ์ดจอ VGA ที่เสียบอยู่กับบอร์ดได้ หรือไม่ก็ Slot AGP/PCI-E บนบอร์ดเสีย
หรือเข็ม ใน Slot AGP/PCI-E หักหรืองอ ก็ต้องเปลี่ยน Slot AGP/PCI-E ก็จะหายเป็นปกติ

การแจ้งข้อผิดพลาดของความหมาย Code ต่างๆ ท่านสามารถดูได้ที่ www.bioscentral.com
ตัวอย่าง Code ที่แสดงออกมาและความหมายของ Code อาการที่เห็นทั่วๆไปของ บอร์ดที่ซ่อมประจำ
CODEความหมาย
C0-C7ลองแฟลชไบออสดู ไม่ก็ แล้วลองตรวจสอบระบบอีกครั้ง บางครั้งแรมอาจติดต่อกับ N/B ไม่ได้
D0ลองตรวจสอบไฟ CPU ว่าปกติหรือเปล่า หรือไม่ก็ซ็อกเก็ต CPU ว่าต่อกับ CPU จริงหรือเปล่า
D1-D7ลองตรวจเช็คแรม ไม่ก็ ไฟแรม สล็อตเสียบแรมแน่นหรือไม่
90-AD
สลับกัน แล้ว 90 จะดับ แต่จะค้างที่ AD แสดงว่า Data ของแรมไม่สามารถติดต่อกับ N/B ได้ แนะลองใช้แปรงทาสีทำขาความสะอาด
ทีช่องสัญญาณของสล็อกตแรมดู ถ้ายังไม่หายก็แสดงว่า Address บางขาของ Ram เกิดการซ็อต ต้องเปลี่ยน N/B
2Aส่วนมากเป็นที่สล็อต AGP/PCI-E เสียไม่ก็ หรือตัวทรานซิสเตอร์ข้างๆ AGP/PCI-E เสีย แนะนำเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ก็น่าจะหาย
75-85เข้าไบออสไปแล้วตั้งค่าเป็น Set Default ที่มาจากโรงงาน
00 หรือ FFถ้าปรากฏเลขฐานสิบหกตัวนี้ถือว่าเมนบอร์ดปกติ

อาการเสียของไบออส Pheonix
วิเคราะห์อาการเสียของเมนบอร์ดจากเสียงปี๊บไบออส Peonix

จำนวนเสียง ความหมาย
1-1-2CPU เสีย
1-1-3กระบวนการ อ่าน/เขียนไบออส มีปัญหา
1-1-4ไบออสเสีย
1-2-1วงจร RTC มีปัญหา
1-2-3กระบวนการอ่าน /เขียน Ram มีปัญหา
1-3-1รีเฟรซ RAM ไม่ผ่าน
1-3-3แรม 64 KB มีปัญหา
1-3-4แรม 64 KB เสีย
1-4-1แรม 64 KB เสีย
1-4-2มี RAM บางแถวผิดพลาด
2-x-xคอนโทรลเลอร์ DMA เสีย
3-1-1คอนโทรลเลอร์ DMA เสีย
3-1-2คอนโทรลเลอร์ DMA เสีย
3-1-3คอนโทรลเลอร์ DMA เสีย
3-1-4ชิปควบคุมคีย์บอร์ดเสีย
3-2-4การ์ดจอมีปัญหา
3-3-4สัญญาณจอมีปัญหา
4-2-1ชิปบางตัวบนเมนบอร์ดเสีย
4-2-2คีย์บอร์ดมีปัญหา
4-3-4วงจร RTC เสีย
4-4-1พอร์ตอนุกรมเสีย
4-4-2พอร์ตขนานเสีย

อาการเสียของไบออส Award
วิเคราะห์อาการเสียเมนบอร์ดจาก beep code ของไบออส Award

จำนวนเสียงความหมาย
สั้น 1 ครั้งผ่านทุกอย่างไม่มีอะไรมีปัญหาครับ
สั้น 2 ครั้งPOST ไม่ผ่าน
เสียงดังต่อเนื่องแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) มีปัญหา
ยาว 1 สั้น 1เมนบอร์ดเสีย ไบออส มีปัญหา แฟลชใหม่
ยาว 1 สั้น 2การ์ดจอ มีปัญหา
ยาว 1 สั้น 3การ์ดจอ มีปัญหา
ยาวต่อเนื่องระบบแรมมีปัญหา

อาการเสียของไบออส AMI
วิเคราะห์อาการเสียของเมนบอร์ดจากเสียงปี๊บไบออส AMI


จำนวนเสียงความหมาย
1การรีเฟซ DRAM มีปัญหา
2MEMORY PARITY มีปัญหา เกิดความผิดพลาดใน RAM 64 KB เสีย
3หน่วยความจำ 64 KB เสีย
4วงจร TIMER เสีย ให้เช็ควงจร RTC ตัวคริสตอลอาจเสีย
5CPU เสียเปลี่ยน CPU ใหม่จบปัญหา
6คอนโทรลเลอร์ คีย์บอร์ดเสีย ไฟอาจไม่จ่ายให้เช็คไฟเลี้ยง
7CPU ไม่ซัพพอร์ตเมนบอร์ด
8การ์ดจอมีปัญหาแน่ครับลองเปลี่ยนดู
9Bios Cheaksum แจ้งข้อผิดพลาด เนื้อหาไม่ตรงกับค่า Cheaksum หรือ Rom เสีย

12/16/2555

10 แอปฯ ปรุงโฉมใหม่ ใน Windows 8
หลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด Windows 8 แล้ว สิ่งที่หลายคนลงมือทำขั้นต่อไปคือการหาแอปพลิเคชันมาติดตั้งให้กับเครื่อง เพื่อเติมโปรแกรมที่รองรับการทำงานของหน้าจอใหม่ของระบบปฏิบัติการที่ได้ ชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนับตั้งแต่การเปิดตัว Windows 95 เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

  
       คำถามคือแอปพลิเคชันใดบ้างที่เป็นแอปฯ สามัญประจำเครื่อง ซึ่งผู้ใช้ Windows 8 ไม่ควรพลาดเพื่อให้คอมพิวเตอร์พีซีหรือแท็บเล็ต Windows 8 ไม่ได้เป็นเครื่อง Windows 7 ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราจึงคัดเลือก 10 แอปฯ ที่มีประโยชน์และเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบนร้าน Windows Store ของไมโครซอฟท์ ซึ่งอาจจะเปิดประสบการณ์ใหม่ที่คุณไม่เคยได้จากเครื่องระบบปฏิบัติการ วินโดวส์รุ่นเดิม หรืออาจจะช่วยให้คุ้นเคยกับ Windows 8 ได้เร็วขึ้น


1. Win8 StartButton
  
       Windows 8 นั้นปลดระวาง Start Menu ซึ่งเคยมีในปุ่ม Start ที่มุมซ้ายล่างของจอภาพมาตลอดทิ้งไป แล้วเปลี่ยนมาเป็นการแสดง Start Screen ในรูปหน้าจอพร้อมตารางสีที่ผู้ใช้จะสามารถเลือกโปรแกรมแอปฯ ที่ต้องการได้แทน จุดนี้ผู้ใช้บางรายอาจไม่ถนัดและต้องการได้ Start Menu กลับมา ซึ่งสามารถทำได้ง่ายด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่ออกแบบมาเพื่อ คืนเมนู Start Menu สไตล์ Windows 7 ให้กับหน้า Desktop ใน Windows 8
  
       หนึ่งในแอปฯ ที่แนะนำคือ Win8 StartButton แอปฯ นี้จะเปิดให้ผู้ใช้ปรับแต่ง Start Menu ได้ตามต้องการ โดยจะแสดงปุ่ม Start ไว้ที่มุมหน้าจอ Windows 8 เพื่อรอให้ผู้ใช้คลิกเลือกโปรแกรมจากหน้าเมนู 2 แถวซึ่งประกอบด้วยรายชื่อโปรแกรม แฟ้มข้อมูล และคำสั่งในการค้นหา รันคำสั่ง และศูนย์ช่วยเหลือ แถมยังมีเมนูให้ shut down, restart หรือ hibernate พีซีด้วย
  
       ดาวน์โหลด Win8 StartButton ที่ http://bit.ly/PCRCVn

2. Clock
  
       มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า Windows 8 นั้นทำให้ชาว Windows ไม่สามารถมองแถบบอกเวลาแทนนาฬิกาบริเวณมุมล่างขวาของหน้าจอได้ตลอดเวลาอีก ต่อไปแล้ว เพราะผู้ใช้จะสามารถมองเวลาที่แถบมุมขวาล่างของหน้าจอได้ตามปกติเมื่อทำงาน ในโหมด Desktop UI เท่านั้น แต่บน Start Screen นั้นแถบบอกเวลาจะหายไป
  
       วันนี้หลายบริษัทจึงเปิดให้ผู้ใช้โหลดแอปฯ นาฬิกามาติดตั้งไว้ที่ Start Screen หนึ่งในนั้นคือ Jojuba Software Clock ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ Windows 8 ดูเวลาและปฏิทินบน Start Screen ได้ ซึ่งนอกจากปฏิทินและนาฬิกา ยังสามารถจับเวลา นับถอยหลัง และตั้งนาฬิกาปลุกได้ด้วย
  
       ดาวน์โหลด Jojuba Software Clock ที่ http://bit.ly/SdApPH

3. Skype
  
       ไมโครซอฟท์นั้นซื้อ Skype บริการคุยโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2011 ที่ผ่านมาด้วยเงิน 8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ จึงไม่น่าแปลกใจที่ไมโครซอฟท์จะทุ่มทุนให้ Skype สามารถทำงานกับ Windows 8 ได้อย่างพิเศษกว่าใคร
  
       ขณะนี้ร้าน Windows Store ให้บริการ Skype เวอร์ชันใหม่ที่มีหน้าตาโปรแกรมหรือ UI รองรับ Windows 8 มากขึ้น หลังดาวน์โหลดแล้วผู้ใช้สามารถปักหมุดคอนเทคไว้ที่ Start Screen เพื่อคลิกหรือแตะที่ภาพเพื่อเริ่มโทรศัพท์หรือทำวิดีโอคอลกับคนนั้นผ่าน Skype รวมถึงการส่งข้อความแชตและ SMS ได้ จุดสำคัญคือ Skype สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มทั้ง Windows, iOS, Mac และ Android ต่างจาก iMessage และ FaceTime ของ Apple ที่จำกัดเฉพาะแพลตฟอร์มเดียว
  
       ดาวน์โหลด Skype ได้ที่ http://bit.ly/UDssH5
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
4. Lync
  
       Skype อาจจะเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้บริโภค แต่ Lync จะเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจ เวอร์ชันนี้ Lync ออกแบบใหม่ให้รองรับยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ Windows 8 UI ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารผ่านการสัมผัสหน้าจอได้อย่างสะดวกบนหน้าตา โปรแกรมที่สะอาดตามากขึ้น จุดนี้ผู้ใช้ Lync จะสามารถสื่อสารผ่านโปรแกรมแชต IM แล้วสลับกับโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านวิดีโอหรือเสียง โดยสามารถใช้งานทุกโปรแกรมได้พร้อมกันทั้งหมด
  
       ขณะนี้ Lync พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วที่ Windows Store โดยผู้ใช้สามารถเชื่อม Lync Server หรือแอ็กเคานต์ Office 365/Lync Online เพื่อทำงานร่วมกันได้ รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดโปรแกรมที่ http://bit.ly/Vt2div

5. Fhotoroom
  
       ใครที่มองหาโปรแกรมแต่งภาพพื้นฐาน Fhotoroom คือหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วที่ Windows Store ในขณะนี้ ตัวโปรแกรมมาพร้อมเครื่องมือแก้ไขภาพ 15 เครื่องมือ ได้แก่ การตัดภาพ, ปรับเอียง, ทำให้ภาพคมชัด, กลับด้าน และฟีเจอร์ mirror สะท้อนภาพในมุมตรงกันข้ามเหมือนกระจกเงา เป็นต้น
  
       Fhotoroom ยังมีกรอบภาพให้เลือกกว่า 22 รูปแบบ และสามารถปรับแต่งภาพสไตล์สำเร็จรูปอีก 21 สไตล์ แอปฯ นี้มีให้เลือกทั้งแบบฟรีและคิดค่าบริการ 1.50 เหรียญหรือประมาณ 50 บาทเท่านั้น ซึ่งผู้ซื้อจะสามารถจัดการภาพความละเอียดสูงมากกว่า 3 ล้านพิกเซล
  
       หากต้องการตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ Fhotoroom ยังมีโปรแกรมอย่าง GIMP และ Photoscape รวมถึง Pixlr Editor ของกูเกิล รายละเอียดเพิ่มเติมชมได้ที่ http://bit.ly/Tcxhmw

6. Evernote
  
       Evernote จะทำให้ชาว Windows 8 สามารถพิมพ์เอกสารแล้วแชร์ไว้บนระบบคลาวด์เพื่อนำไปเปิดบนอุปกรณ์เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตพกพาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่นหากพิมพ์โน้ตไว้บนแท็บเล็ต Windows 8 ผู้ใช้ก็จะสามารถเปิดอ่านบันทึกนั้นได้บนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์
  
       Evernote ได้รับการยกย่องว่าใช้งานง่าย ฟรี และสามารถช่วยให้ผู้ใช้จดจำบันทึกหรือโน้ตได้บนทุกอุปกรณ์ สามารถทำได้ผ่านทั้งแอปฯ และผ่านเว็บไซต์ รองรับการทำงานทุกที่ทุกเวลา ซึ่งไม่เพียงบันทึกข้อความ Evernote ยังรองรับไฟล์ทุกประเภท ทั้งที่เป็นภาพนิ่ง เสียง หรือวิดีโอ รวมถึงการติดข้อมูล GPS เพื่อให้ระบบจดจำได้ว่าบันทึกนั้นถูกสร้างขึ้นที่ใด
  
       ดาวน์โหลด Evernote ได้ที่ http://bit.ly/MG39Af

7. PC Monitor
  
       PC Monitor คือแอปฯ เข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบระบบไอทีจากระยะไกล เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบไอทีของบริษัทซึ่งต้องการความยืดหยุ่นให้สามารถทำ ภาระหน้าที่ในระบบไอทีได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ ผู้ใช้สามารถดูปริมาณการใช้งานซีพียูของเครื่อง (CPU usage) และปริมาณหน่วยความจำที่เรียกใช้ รวมถึงสถานะของพีซีในเครือข่ายของบริษัท
  
       เบื้องต้น PC Monitor จะเปิดให้ผู้ใช้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 5 เครื่องพร้อมกันได้ฟรี โดย PC Monitor รองรับอุปกรณ์พกพาแพลตฟอร์มอื่นทั้ง iOS, Android และ Windows Phone แถมยังสามารถสนับสนุนการทำงานของโปรแกรมสำหรับองค์กรอย่าง IIS, Active Directory, Exchange, SQL Server, Hyper-V และ VMware
  
       ดาวน์โหลด PC Monitor ได้ที่ http://bit.ly/O6fcSQ

8. Unit Conversion
  
       อีกแอปฯ เบ็ดเตล็ดที่จะช่วยให้ชาว Windows 8 สามารถแปลงหน่วยวัดเป็นสกุลที่คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว สามารถรองรับทั้งหน่วยข้อมูลน้ำหนัก, ความสั้นยาว, ระดับเสียง และหน่วยสกุลวัดค่าอื่นๆ
  
       ตัวแอปฯ นั้นออกแบบมาให้สามารถใช้งานกับหน้าจอทัชสกรีนได้ดี ขณะเดียวกันก็สามารถทำงานบนเมาส์และแทรกต์แพดได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับการแปลงนามสกุลที่หลากหลายและแหวกแนว เช่นการแปลงความสูงของตึก Burj Khalifa ที่สูงที่สุดในโลกนั้นเบ็ดเสร็จแล้วมีความสูง 32,598.4 นิ้ว
  
       ดาวน์โหลด Unit Conversion ได้ที่ http://bit.ly/Y1VWji

9. Endomondo
  
       นี่คือเครือข่ายสังคมนักออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ โลก ตัวเลขการันตีผู้ใช้งานขณะนี้คือ 12 ล้านราย ตัวแอปฯ จะแสดงปฏิทินแผนการออกกำลังกายของผู้ใช้แต่ละคน แถมยังมีเมนูสรุปสถิติการออกกำลังกายอย่างเป็นรูปธรรม ตัวแอปฯ ผนึกการแสดงผลผ่านแผนที่ รวมถึงการโชว์สถิติการออกกำลังกายที่ดีที่สุด
  
       นอกจากนี้ ผู้ใช้ Endomondo ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนในเครือข่ายได้ โดยสามารถติดตามสถิติการออกกำลังของเพื่อน ทั้งการวิ่ง การขี่จักรยาน การเดิน และอีกหลายกีฬาที่เน้นการใช้ระยะทางเป็นตัววัดผล
  
       ดาวน์โหลด Endomondo ได้ที่ http://bit.ly/T62Dy0

10. Taptiles
  
       เกม Taptiles คือเกมหาคู่สัญลักษณ์เหมือนกันเพื่อทลายบล็อกจนหมดเพื่อจบด่าน โดยแต่ละด่านจะมีเงื่อนไขเพิ่มความยากขึ้นไป ตัวภาพสวยงามและรองรับการสัมผัสหน้าจอครบวงจร สามารถเชื่อมโยงกับสถิติผู้เล่นบน Xbox ได้เต็มที่ ทำให้สามารถแข่งขันกับเพื่อนได้แบบไร้รอยต่อ
  
       ตัวเกมมีให้เลือกหลายโหมด หลากเงื่อนไขเวลา โหมดที่น่าสนใจคือการรับภารกิจประจำวันหรือ Daily Challenges เพื่อรับเข็มรางวัลหรือ badge ให้ครบเซต ตัวกราฟิกและเพลงของ Taptiles ได้รับการยกย่องว่าสวยงามและเพลิดเพลิน ไปร่วมทดสอบความเพลินได้ที่ http://bit.ly/TEzXtk
================
  
   

  
       ****หวั่นใจ Windows 8 ขายไม่เข้าเป้า?****
  
       นาทีนี้สื่อต่างประเทศกำลังประเมินยอดจำหน่าย Windows 8 ว่ายังเติบโตอย่างเชื่องช้าและพลาดเป้าหมายที่ไมโครซอฟท์วางไว้ทั้งกลุ่ม ตลาดค้าปลีกสำหรับผู้บริโภคและกลุ่มองค์กรธุรกิจ โดยยังลุ้นกันว่าสถานการณ์ Windows 8 จะดีขึ้นหรือไม่ในปี 2013 ที่จะถึงนี้
  
       สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในของไมโครซอฟท์ ซึ่งอ้างว่ายอดขายระยะแรกของ Windows 8 นั้นอยู่ในระดับ"น่าผิดหวัง" โดยต่ำกว่าที่ไมโครซอฟท์คาดการณ์ไว้ จุดนี้บริษัทวิจัยบางแห่งเปิดเผยว่ายอดจำหน่ายคอมพิวเตอร์พีซี Windows 8 ในแบรนด์ดังอย่างเดลล์ เอชพี และอื่นๆนั้นขยายตัวเพียง 2% ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เทียบกับที่เคยทำได้ 5% ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่มี Windows 8
  
       เบื้องต้น มีการวิเคราะห์ว่าปัญหายอดขาย Windows 8 ต่ำกว่าคาดการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าสินค้าฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในตลาดนั้นไม่มี คุณภาพเพียงพอที่จะดึงดูดผู้ใช้งาน โดยเมื่อเทียบกับช่วงการเปิดตัว Windows 7 ผู้ซื้อสินค้าไอทีในอเมริกาเหนือและยุโรปมากกว่า 49% ระบุว่าให้ความสนใจกับสินค้าระบบปฏิบัติการใหม่ แต่ในการเปิดตัว Windows 8 กลุ่มตัวอย่างเพียง 24% เท่านั้นที่ระบุว่าสนใจ
  
       นักวิเคราะห์ประเมินว่าสถานการณ์ยอดจำหน่าย Windows 8 ที่เติบโตเชื่องช้าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องถึงกลางปีหน้า ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ฮาร์ดแวร์ระบบทัชสกรีนที่รองรับ Windows 8 มากกว่าเดิม โดยเชื่อว่า Windows 8 จะขยายฐานผู้ใช้อย่างรวดเร็ว ในช่วงกลางปี 2013 เป็นต้นไป
  
       บางรายงานระบุว่า สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสำหรับไมโครซอฟท์คือหากมีกระแสข่าวยอดจำหน่าย Windows 8 ไม่ดี ชาวไอทีอาจจะมองว่า Windows 8 เป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่ดีไปด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ Windows 8 ซ้ำรอยระบบปฏิบัติการ Vista ซึ่งถือเป็นอีกบาดแผลร้ายแรงในประวัติศาสตร์ธุรกิจวินโดวส์ของไมโครซอฟท์
  
       ขณะนี้ ไมโครซอฟท์ยังไม่เคยกล่าวถึงตัวเลขยอดขาย Windows 8 อย่างเป็นทางการ ทั้งยอดขายจากการอัปเกรดจากวินโดวส์เวอร์ชันก่อน และยอดขายจากคอมพิวเตอร์พีซีเครื่องใหม่ที่ขายได้

วิธีการบำบัดโรคติดเซ็กส์


หากเพื่อนๆชาวอัพยิ้มเริ่มรู้สึกหมกหมุ่นในเรื่องทางเพศมากจนเกินไป จนทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวันแล้วล่ะก็ คุณอาจกำลังเป็นโรคติดเซ็กส์ได้ วันนี้อัพยิ้มมีวิธีการ บำบัดโรคติดเซ็กส์ มาฝากเพื่อนๆค่ะ
บำบัดโรคติดเซ็กส์
บำบัดโรคติดเซ็กส์
- พยายามระงับอารมณ์ความต้องการของตัวเองให้ได้ ซึ่งวิธีการนั้นคุณอาจลองเข้าสังคมเพื่อหากิจกรรมต่างๆทำเพื่อลดอารมณ์ความอยากและเพื่อไม่ให้จิตใจจดจ่อกับ เรื่องทางเพศ มากจนเกินไป อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อสภาพจิตใจหากอาการของโรคติดเซ็กส?นั้นยังไม่ได้ มีผลเสียต่อตัวคุณมากนัก ก็ยังไม่ควรบอกคนอื่น ลองบำบัดด้วยตัวเองหากพบว่าไม่สามารถทำได้จึงควรปรึกษาแพทย์
- หลายคนกังวลว่าคนรักจะไม่เข้าใจ เชื่อว่าหลายคนที่มีปัญหานี้ไม่กล้าที่จะเล่าให้กับคนรักฟัง เพราะกลัวว่าคนรักจะรับไม่ได้ แต่ถ้าหากอาการของคุณนั้นไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์ของคุณสองคน หรือยังไม่ได้เสื่อมเสียออกนอกหลู่นอกทางแล้วล่ะก็ลองค่อบๆพูดคุยกันดู บางทีคุณอาจพบว่าการได้พูดคุยนั้นทำให้คุณนั้นสบายใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
บำบัดโรคติดเซ็กส์
บำบัดโรคติดเซ็กส์
- ลองหากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อเบียงเบนความสนใจจากเซ็กส์ เช่นการหากิจกรรมทำรวมกับเพื่อน หรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้น เมื่อคุณไม่คิดถึงเรื่องเพศคุณก็จะไม่เกิดอารมณ์ เมื่อนานๆไปอาการต่างๆของ โรคติดเซ็กส์ ก็จะดีขึ้นเองค่ะ
- พยายามทำร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลาย ด้วยการใช้วิธีการทำสมาธิเข้าช่วย เพื่อให้จิตใจนั้นสงบขึ้นนั่นเอง
- หากคุณทดลองทุกวิธีแล้วพบว่าอาการต่างๆยังไม่ดีขึ้น แต่อย่าลืมนะคะว่าอารบำบัดนั้นต้องใช้เวลาแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วอาการของ โรคติดเซ็กส์ ยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้พบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาต่อไป

8 คุณสมบัติสุดเริ่ดใน Windows 8

อย่ามัวแต่บ่นว่า Windows 7 ยังไม่ทันได้ใช้ Windows 8 ก็แจ้งเกิดออกมาแล้ว ตามไปตรวจแถว 8 คุณสมบัติสุดเวิร์กของระบบปฏิบัติการรุ่นต่อไปของไมโครซอฟท์ที่ทำให้สื่อมวลชนและนักพัฒนาในงาน Windows Build Conference ออกอาการอึ้งและทึ่งมาแล้ว
   
       คุณสมบัติโดยรวมของ Windows 8 คือผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ 2 มุมมอง คือ "Desktop View" รูปแบบคลาสสิกสำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์พีซี และ "Metro View" รูปแบบสำหรับใช้งานบนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์หน้าจอสัมผัส ทั้งหมดนี้ ไมโครซอฟท์ยืนยันว่าวินโดวส์เวอร์ชัน 8 จะยังไม่พร้อมวางตลาดจนกว่าจะถึงปีหน้า (2012)
    
       สำหรับ 8 คุณสมบัติต่อไปนี้ถูกคัดเลือกมาจากคุณสมบัติใหม่ "หลายร้อยจุด" ซึ่งสตีฟ ไซนอฟสกี้ (Steve Sinofsky) ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์วินโดวส์และวินโดวส์ไลฟ์ระบุไว้ ทั้งหมดเป็นคุณสมบัติที่ทำให้สื่อต่างชาติลุกจากเก้าอี้เพื่อมองให้ถนัดว่าคุณสมบัตินั้นทำงานอย่างไร ถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติที่เชื่อว่าจะทำให้สาวกวินโดวส์ตื่นเต้นที่สุดในบรรดาข้อมูลของ Windows 8 ที่ถูกประกาศออกมาในขณะนี้

1. ปลดล็อกด้วยการแตะ-ปาดภาพ
    
       ทีมไมโครซอฟท์คุยฟุ้งถึงระบบป้อนรหัสผ่านแนวใหม่ที่จะทำให้ผู้ใช้มีทางเลือกอื่นในการปลดล็อกหน้าจอคอมพิวเตอร์ Windows 8 จากเดิมที่สาวกวินโดวส์จะต้องพิมพ์รหัสผ่านที่เป็นตัวอักษร แต่ Windows 8 จะทำให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านด้วยการ "ปาดและแตะ" ภาพ ซึ่งจะให้อารมณ์ที่คล้ายกับผู้ใช้อุปกรณ์พกพาแอนดรอยด์ (Android) เล็กน้อย
    
       ระบบรหัสผ่านใหม่ของ Windows 8 จะเปิดให้ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสผ่านได้ด้วยการเลือกรูปภาพ และเลือกพื้นที่ภาพที่ต้องการแตะและปาดเพื่อปลดล็อกเครื่อง จากการสาธิตของ Julie Larson-Green รองประธานกลุ่มธุรกิจองค์กร ผลิตภัณฑ์วินโดวส์ ในงานประชุม Windows Build เธอสามารถเลือกภาพลูกสาวซึ่งยืนอยู่บนเรือสำราญพร้อมแก้วน้ำมะนาวในมือ ซึ่งเมื่อเธอแตะภาพลูกสาวที่จมูก จากนั้นที่แก้วน้ำมะนาว แล้วลากนิ้วปาดจากขอบเรือมาสู่ขอบแก้ว ก็สามารถปลดล็อกได้อย่างเก๋ไก๋

2. แจ้งเตือนอีเมลใหม่บนหน้าจอล็อกเครื่อง
    
       ไมโครซอฟท์ดัดแปลงความสามารถในการแสดงข้อมูลบน Lock Screen หรือหน้าจอที่แสดงว่าเครื่องสมาร์ทโฟนถูกล็อกมาใช้อย่างฉลาด โดยแทนที่จะแสดงเป็นภาพนิ่งหรือนาฬิกาทั่วไป แต่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Windows 8 จะสามารถรับรู้ข้อมูลใหม่ทั้งปฏิทินงานที่ใกล้มาถึงและอีเมลใหม่ได้แม้จะอยู่ห่างจากคีย์บอร์ดไปนาน การดึงข้อมูลแจ้งเตือนแบบอัตโนมัตินี้เชื่อว่าจะมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์พีซี เช่นเดียวกับที่มีประโยชน์กับผู้ใช้สมาร์ทโฟนพกพามาแล้ว
    
       แม้จะเป็นการอัปเกรดที่ไม่มาก และประหยัดเวลาให้ผู้ใช้ไม่เกิน 2 วินาที แต่คุณสมบัติข้อนี้ทำให้ผู้ใช้ Windows 8 สามารถทราบได้ทันทีว่าได้พลาดอะไรไปเมื่อไม่อยู่หน้าเครื่อง ขณะเดียวกันก็ลดความจำเป็นในการปลดล็อกเครื่องลง โดยระบบสามารถอัปเดทข้อมูลใหม่ให้กับผู้ใช้พีซีที่พักเครื่องไปนานได้ สำหรับในอุปกรณ์พกพา หน้าจอ Lock Screen ของ Windows 8 สามารถแสดงข้อมูลแบตเตอรี่ เวลา และข้อความสนทนาใหม่ได้ครบถ้วน

3. เร็วจริงอะไรจริง
    
       
ความเร็วของ Windows 8 สร้างความฮือฮาเหลือเกินในงาน Build Conference ทั้งหมดกินเวลาไม่เกิน 8 วินาที

    
       

    
       หลักการทำงานของ Windows 8 ที่ทำให้สามารถเปิดการทำงานได้เร็วเช่นนี้นั้นมีลักษณะเดียวกับระบบปฏิบัติการของแอปเปิล คือการไม่ปิดการทำงานของเคอร์แนลแต่ใช้วิธีการพักชั่วคราวเพื่อให้สามารถเปิดกลับมาทำงานอีกครั้งได้แบบทันที วิดีโอสาธิตข้างบนนี้ทำให้เห็นว่าโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้เสียบไฟและไม่มีแหล่งพลังงานก็สามารถใช้เวลาเปิด Windows 8 ในเวลาพริบตาเดียว

4. ทำ System Refresh โดยไฟล์ไม่หาย
    
       คุณสมบัตินี้ไม่ได้แปลว่าสาวกวินโดวส์ไม่จำเป็นต้องสำรองไฟล์ในไดร์ฟพกพาหรือเลิกใช้บริการ Dropbox อีกต่อไป แต่ หมายถึงไมโครซอฟท์การันตีว่าผู้ใช้ Windows 8 จะสามารถรีสโตร์หรือตั้งค่าระบบใหม่โดยไม่ทำให้ไฟล์เพลง ภาพยนตร์ หรือเอกสารที่ทำไว้หายไป
    
       คุณสมบัตินี้อยู่ในรูปปุ่ม Refresh ระบบในเมนู General ภายในหน้า Control Panel ซึ่งไมโครซอฟท์ประกาศชัดเจนพร้อมกับเสนอปุ่มให้ผู้ใช้กดเพื่อเริ่มรีสโตร์ ระบบ ถือเป็นการเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ใช้พีซีทั่วไปอีกมาก

5. หน้า Task Manager ใหม่ใช้ง่าย
    
       ผู้บริหารไมโครซอฟท์นั้นกล่าวไว้ในงาน Build Conference ว่า ไมโครซอฟท์ออกแบบหน้าต่างจัดการงานหรือ task manager ใหม่ต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปีแล้ว ครั้งนี้ Windows 8 ก็ถูกออกแบบให้อีกครั้งให้มีรูปแบบการอ่านและใช้งานได้ง่ายกว่าเดิม
    
       จุดเด่นของทาสก์แมเนเจอร์ใน Windows 8 ไม่ได้อยู่ที่การจัดข้อมูลในรูปตารางที่อ่านง่ายกว่าเดิมเท่านั้น แต่อยู่ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบรายชื่อโปรแกรมที่ต้องการให้ระบบเปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อเริ่มเปิดเครื่อง จุดนี้ถือเป็นคุณสมบัติที่สามารถป้องกันมัลแวร์หรือซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายได้ มาก แถมยังประหยัดกำลังของหน่วยประมวลผลได้ทั้งในอุปกรณ์พกพาและคอมพิวเตอร์พีซี


6. คีย์บอร์ดแยกเพื่อการพิมพ์ด้วยนิ้วโป้ง
    
       ต้องปรบมือให้ความสามารถนี้ของ Windows 8 เพราะไมโครซอฟท์เข้าใจหัวอกของผู้ใช้แท็บเล็ตทั่วโลกได้ดีเหลือเกิน ซึ่งนับจากนี้ หากชาวแท็บเล็ตถือจับเครื่องด้วย 2 มือ ก็จะสามารถพิมพ์งานด้วยนิ้วโป้งได้ สะดวกกว่าการพิมพ์บนคีย์บอร์ดเดิมซึ่งต้องใช้การเคลื่อนมือทั้งมือ
    
       ไมโครซอฟท์พัฒนาให้ Windows 8 มีคีย์บอร์ดเสมือนที่แยกจากกันเป็น 2 ฝั่ง แทนที่จะติดกันเป็นแพอยู่ชิดขอบจอ คุณสมบัตินี้ถูกวิเคราะห์ว่าจะช่วยให้ชาววินโดวส์สามารถทำงานขณะเคลื่อนที่ ได้ดีกว่าเดิม ซึ่งหากไม่จำเป็น ผู้ใช้ Windows 8 ก็สามารถเลือกใช้คีย์บอร์ด QWERTY ติดกันแบบปกติได้


7. แชร์แสนสะดวก
    

       ใน 'Metro View' ผู้ใช้ Windows 8 สามารถกดที่ปุ่ม "Share Charm" เพื่อเปิดไซด์บาร์หรือแถบเมนูที่จะเลื่อนมาจากด้านข้าง ซึ่งจะเปิดทางให้ผู้ใช้เลือกแบ่งปันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที่ต่างกันได้ ความสามารถนี้สะท้อนว่าไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญเรื่องการโต้ตอบและการสื่อสาร ของผู้ใช้อย่างมาก
    
       และเมื่อโปรแกรมที่รองรับ Windows 7 สามารถทำงานบน Windows 8 ได้ ความสามารถในการแชร์ข้อมูลจึงสะท้อนว่าไมโครซอฟท์กำลังพยายามดันบริการ Windows Live สู่ระบบคลาวด์มากขึ้น ผู้ใช้ Windows 8 สามารถแบ่งปันข้อมูลที่ต้องการแก่ใครก็ได้ที่มีอีเมลแอดเดรส โดยกดปุ่ม Send ในโปรแกรม Share 

8. ใช้ RAM น้อยลง (มาก)
    
       ก่อนหน้านี้ ทุกคนอาจจะคิดว่าคุณสมบัติเริ่ดหรูของ Windows 8 ทั้งอินเทอร์เฟซสวยงาม การรองรับเทคโนโลยีสัมผัส รวมถึงการทำงานแบบเสมือน จะทำให้ Windows 8 ใช้งานหน่วยความจำสำรองหรือ RAM จำนวนมหาศาล แต่เปล่าเลย ผู้บริหารไมโครซอฟท์ยืนยันว่า Windows 8 ใช้แรมเพียง 281MB ในการเปิดทำงาน เทียบกับ 404MB ของ Windows 7
    
       อย่างไรก็ตาม ปริมาณการประหยัดแรมที่น่าประทับใจนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะคุณสมบัติทั้งหมดมาจาก Windows 8 เวอร์ชันทดสอบ ซึ่งไมโครซอฟท์ยังต้องนำเสียงตอบรับมาพัฒนาอีกในอนาคต
    
       Company Related Link :
       Microsoft

กรรมของเพชฌฆาตโรงฆ่าสัตว์

กรรมของเพชฌฆาตโรงฆ่าสัตว์
ชีวิตของคนเรานั้น เกิดมาเพื่อรอวาระสุดท้ายหรือวันตายนั่นเอง เพียงแต่ไม่มีใครหยั่งรู้วันตายของตัวเองได้ว่าจะจบสิ้นเมื่อใด
คนเราล้วนหลายอาชีพ บางคนก็สามารถเลือกทำงานได้ แต่บางคนก็ไม่สามารถเลือกทำงานได้ ความจำเป็นในการดำรงชีวิตนั้นบีบบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำ แต่ไม่มีทางเลือกจึงต้องทำด้วยภาวะจำยอมเพื่อปากท้องของตัวเองและครอบครัว
นายเบิ้มเป็นคนรูปร่างใหญ่ แต่การศึกษาไม่ค่อยสูงนัก เคยเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯมาแล้วแต่ไปไม่ไหว จึงมาประกอบอาชีพเก่าคือ เป็นมือเพชฌฆาตฆ่าหมูเถื่อนเพื่อป้อนให้กับเขียงหมูในตลาด กระทั่งวันหนึ่ง ข้างบ้านจัดงานแต่งงาน ทางเจ้าภาพจะล้มหมูล้มวัว จึงได้ไปบอกกล่าวกับนายเบิ้มเป็นเพชฌฆาตให้ นายเบิ้มไม่ปฏิเสธเพราะเขากับเจ้าภาพคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และที่รับงานนี้ก็ไม่หวังตอบแทนอะไร ปกติแล้วนายเบิ้มจะไปโรงฆ่าสัตว์ตอนตีสอง

“เกือบชั่วโมง กับ หมูเจ็ดชีวิต”
เพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้ว จากนั้นก็ช่วยลูกมือชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆ และจะกลับบ้านไม่เกินหกโมงเช้า พร้อมกับเนื้อหมูไปให้ลูกเมียประกอบอาหาร เพื่อนบ้านเขาจะล้มวัวล้มหมูประมาณตีสามตีสี่เพื่อจะให้ทันปรุงอาหารเลี้ยง แขกที่จะมาร่วมงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบสิบกว่าปีก็ว่าได้ เพราะเจ้าสาวเป็นลูกกำนัน ส่วนเจ้าบ่าวเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัด และพ่อของเจ้าบ่าวก็เป็นนักการเมืองระดับประเทศเป็นส.ส.ติดต่อกันมาแล้วหลาย สมัย
การล้มหมูล้มวัวก็เพื่อเลี้ยงคนที่มาร่วมงานในตอนเช้าเท่านั้น เพราะในช่วงเย็นจะมีการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนที่หอประชุมในตัวจังหวัด โดยมีบุคคลสำคัญๆมาร่วมงานมากมาย จะว่าเป็นงานแต่งครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดก็คงไม่ผิดนัก แล้ววันสำคัญก็มาถึง นายเบิ้มออกจากบ้านตีหนึ่งกว่า ซึ่งเร็วกว่าปกติเกือบชั่วโมง ตอนนั้นทางโรงฆ่าสัตว์เปิดแล้ว นายเบิ้มก็ลงมือเชือดหมูเคราะห์ร้ายตัวแรกทันที จากนั้นหันไปจัดการตัวอื่นๆ รวมทั้งสิ้นเจ็ดตัว โดยใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง เพราะไม่มีลูกมือช่วยจับโน่นจับนี่ใส่มือให้เหมือนทุกวัน

“กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด”
ระหว่างนั้นลูกมือที่มีเกือบสิบคนก็เริ่มทยอยมากันบ้างแล้ว และคนของกำนันก็มารอรับที่โรงฆ่าหมูรออยู่แล้วด้วย นายเบิ้มสั่งงานลูกมือเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านกำนันแม้นทันที ที่นั่นจะครึกครื้นพอสมควรเพราะมีวงเหล้า รวมทั้งเครื่องเสียงที่เปิดเพลงมาตลอดคืน ลูกมือที่กำนันแม้นจัดหาให้ก็นั่งดื่มเหล้ารอมาทั้งคืน นายเบิ้มเริ่มลงมือเชือดหมูเป็นตัวแรกก่อนจะลงมือเชือดวัวสลับกันไป จากนั้นก็บอกลูกมือที่พอจะเป็นอยู่บ้าง ชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆโดยแบ่งหน้าที่กันไป ส่วนตัวเองนั่งพักดื่มเหล้าไปพลางๆ
เพราะยังมีหมูกับวัวอย่างละตัวให้เชือดอีก นายเบิ้มดื่มเหล้าได้สองสามแก้วก็ลงมือต่อโดยเริ่มฆ่าหมูเช่นเคยเพราะตัวเอง ถนัด หมูตัวที่สองใช้เวลานานพอสมควร เพราะมันทั้งดิ้นทั้งวิ่งเหมือนจะรู้ตัวว่าถึงวาระสุดท้ายของมันแล้ว กว่าจะจับได้ก็เสียเวลาไปเยอะ แถมยังใช้คนจับมากขึ้นกว่าจะเชือดได้ จนนายเบิ้มเองยังส่ายหน้า เพราะตั้งแต่เป็นมือเพชฌฆาตมาไม่เคยใช้เวลานานถึงนี้เลย หมูเคราะห์ร้ายตัวนั้นกรีดเสียงด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวน จนบางครั้งถึงกับขนลุก และเสียงร้องของหมูตัวนั้นเองที่ปลุกชาวบ้านให้ลุกก่อนที่ขบวนขันหมากของ ฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาถึงในเวลาเจ็ดโมงเช้า

“สะดุดม้านั่งตัวเล็ก มีดได้เสียบทะลุคอ”
นายเบิ้มผละจากหมูแล้วเดินไปหาเจ้าวัวหนุ่มเหยื่อสังเวยงานแต่งตัวต่อไป อย่างใจเย็นพร้อมกับมีดแหลมคมกริบอาวุธคู่มือ แต่ด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบได้ เมื่อนายเบิ้มเดินไปสะดุดเอาม้านั่งตัวเล็กๆ ที่ใช้นั่งชำแหละเนื้อจนตัวเองเสียหลักล้ม ตัวนายเบิ้มเองถลาเป็นนกปีกหักก่อนที่จะล้มคว่ำลงกับพื้นอย่างไม่เป็นท่า และจังหวะนั้นเองที่ปลายมีดได้เสียบทะลุเข้าที่คออย่างจัง “โอ๊ยยยย…” นายเบิ้มร้องเสียงลั่นด้วยความเจ็บปวด มือกำมีดแน่น เพื่อนบ้านที่เป็นลูกมือกว่าสิบคนก็รีบกรูกันเข้าไปหา พอเห็นมีดปักคอของนายเบิ้มเช่นนั้น จึงร้องเอะอะโวยวายจนแตกตื่นไปทั้งคุ้ม
นายเบิ้มถูกหามขึ้นท้ายรถกระบะทั้งที่ยังมีมีดปักคออยู่

ระหว่างที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลนั้น นายเบิ้มทั้งดิ้นทั้งร้องด้วยความเจ็บปวดไปตลอดทาง บางครั้งก็กรีดเสียงร้องเสียงแหลมๆเหมือนหมูที่ถูกเชือดคอยังไงยังนั้น สุดท้ายแล้วนายเบิ้มก็ปิดฉากชีวิตของการเป็นมือเพชฌฆาตอย่างน่าสังเวชก่อนจะ ถึงโรงพยาบาล
คุณละ…คิดยังไงกับเรื่องนี้

ที่มาเนื้อหาและภาพประกอบ : mthai.com

ดาวน์โหลด Instagram สำหรับ Android ได้แล้วInstagram for Android เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการแล้วทั่วโลก

          หลังจากที่ผู้พัฒนา Instagram ได้เปิดให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนรับข่าวสารเกี่ยวกับ Instagram เวอร์ชั่น Android เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ล่า สุด Instagram สำหรับ Android เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการแล้วทั่วโลก โดยผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะได้รับข่าวพร้อมกับลิงก์ดาวน์โหลด Instagram สำหรับ Android ผ่านทาง Google Play Store (ชื่อเดิม Android Market) ส่วนใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ไม่ต้องตกใจสามารถดาวน์โหลด Instagram สำหรับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android โดยเข้าไปดาวน์โหลด Instagram เวอร์ชั่น Android ได้แล้วที่ Google Play Store


         
ฟีเจอร์ Instagram เวอร์ชั่น Android

ฟิลเตอร์ทุกตัวฟรี 100% พร้อมทั้งสามารถออกแบบฟิลเตอร์และกรอบภาพได้

Lux ฟีเจอร์ที่ปรับแสงให้กับรูปภาพ (มีเหมือนเวอร์ชั่น iPhone)

แชร์รูปภาพไปยังเว็บสังคมออนไลน์  Facebook, Twitter, Tumblr, และ Foursquare
(ส่วน Flickr ตามมาเร็วๆนี้)

รองรับการใช้งาน Android เวอร์ชั่น 2.2 ขึ้นไป และรองรับ OpenGL ES 2

สนับสนุนกล้องถ่ายภาพทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ Instagram เวอร์ชั่น Android ได้ที่ instagr.am/android

          สำหรับ Instagram เวอร์ชั่น Android นั้น ฟีเจอร์พื้นฐานทั่วไปไม่ได้แตกต่างเวอร์ชั่นบน iPhone ส่วนที่แตกต่างก็คือหน้าตาของแอพฯ Instagram บน Android นั้นมีการดีไซน์แตกต่างจาก iPhone เพียงเล็กน้อยและมีข้อจำกัดคือยังไม่มีฟังก์ชั่นสำหรับเบลอภาพฉากหลังและยัง ไม่สามารถใช้งานบนแอนดรอยด์แท็บเล็ตได้ คาดว่าจะมีการอัพเดทเร็ว ๆ นี้ ถ้าพร้อมแล้วไปสัมผัสกับประสบการณ์การถ่ายภาพผ่านแอพฯ Instagram และทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ ที่ใช้ Instagram บน iPhone กันครับ

คลิปวิดีโอแนะนำ Instagram เวอร์ชั่น Android

[25 มีนาคม 2555]

Instagram for Android เปิดให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนแล้ว เพื่อรับสิทธิใช้งานเป็นกลุ่มแรก

          อัพเดทข่าวล่าสุดกับแอพฯ ถ่ายภาพที่สาวกแอนดรอยด์หลายคนกำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ สำหรับ Instagram เวอร์ชั่น Android กลับมาสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ใช้งานแอนดรอยด์อีกครั้ง เมื่อ หน้าเว็บไซต์หลักของ Instagram ได้เปิดให้ผู้ใช้งานแอนดรอยด์ ให้สามารถเข้าไปลงทะเบียน เพื่อติดตามและรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ Instagram เวอร์ชั่น Android และพร้อมกับหยอดคำสั้น ๆ ว่า ต้องการจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ใช้ Instagram บนแอนดรอยด์หรือไม่? (Want to be first in line for Instagram on Android?)
          สำหรับผู้ใช้ Android ที่สนใจ สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ instagr.am/android เพียงกรอกอีเมลของเราลงไป จากนั้นคลิกปุ่ม Notify me ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย และรอลุ้นข่าวดีที่จะส่งมาให้เราทางอีเมล อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดตัวและพร้อมใช้ งานอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ แต่ที่แน่ ๆ นี้ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าอีกไม่นาน สาวกแอนดรอยด์จะได้พบกับ Instagram เวอร์ชั่น Android แน่นอน


[13 มีนาคม 2555]

          ล่าสุดยอดผู้ใช้งาน Instagram ทะลุ 27 ล้านบัญชีไปเรียบร้อย ถือว่าข่าวดีและประสบความสำเร็จอย่างสูงสำหรับแอพฯ ถ่ายภาพตัวนี้ และยังมีข่าวดีสำหรับผู้ใช้งาน Android เร็ว ๆ นี้เตรียมตัวพบกับ Instagram สำหรับ Android ได้แน่นอน

          ข้อมูล ทั้งหมดถูกเปิดเผยจากปากผู้ก่อตั้งแอพถ่ายภาพ แชร์ภาพยอดนิยมตัวนี้ ก็คือ Kevin Systrom และ Mike Krieger ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล Instagram เวอร์ชั่น Android มาจะเร็ว ๆ นี้แน่นอนและการทำงานหลาย ๆ ด้านจะมีดกว่าเวอร์ชั่นบน iPhone อีกด้วย งานนี้ทำเอาแฟน ๆ Instagram ที่ใช้ iPhone ถึงกับต้องอ้าปากค้าง แต่ถึงอย่างไร เราก็ยังไม่ได้เห็นหน้าตาของแอพพลิเคชั่นตัวนี้บน Android และผู้ก่อตั้งทั้งสองคนยังกล่าวอีกว่า กูเกิลรู้สึกยินดีกับ Instagram เวอร์ชั่น Android และยอมรับว่าการพัฒนาแอพฯ ตัวนี้ ให้ทำงานทั้งสองแพลตฟอร์มนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ นี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้แอพพลิเคชั่นตัวนี้ไม่มีบน Android สักที

          อย่างไรก็ตาม แฟน ๆ Android คงต้องติดตามกันต่อไปกับการมาของ Instagram เวอร์ชั่น Android จะเจ๋งจริงเหมือนกับคำที่กล่าวไว้หรือไม่ เร็ว ๆ นี้ได้พิสูจน์กันแน่นอน


[9 มีนาคม 2555]

          Instagram แอพฯ สำหรับถ่ายภาพ แต่งภาพยอดนิยมของผู้ใช้งาน iPhone กลายเป็นแอพฯ ยอดนิยมที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า 25 ล้านบัญชีแล้ว จุดเด่นของ Instagram  คือ มีลูกเล่นด้วยการตกแต่งภาพถ่ายด้วย Filters (ฟิลเตอร์) ต่าง ๆ ที่ให้คุณเลือกปรับภาพได้หลากหลายและสวยงาม  แนวอาร์ต ๆ ได้ตามใจชอบ และสามารถแชร์อวดรูปภาพไปให้เพื่อน ๆ ที่อยู่ในสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น Twitter และ Facebook ทำให้สังคมผู้ใช้งาน Instagram กลายเป็นสังคมออนไลน์การแบ่งปันภาพถ่ายและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการใช้ งานของเพื่อน ๆ ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นตัวนี้Instagram CEO - Kevin Systrom


หน้าตา Instagram บน iPhone

          ล่า สุดเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้งาน Android เมื่อ Kevin Systrom CEO ของ Instagram ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า เตรียมเปิดตัว Instagram เวอร์ชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในงาน SXSW 2012 (South By South West) งานประชุมสัมมนาและงานเทศกาลประจำปีของวงการเพลง ภาพยนตร์ และการสื่อสาร (Interactive) จัดเป็นประจำทุกปี และงานในปีนี้จัดตั้งแต่วันที่ 9-18 มีนาคม 2555 ที่เมือง Austin รัฐ Texas ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออก มาเกี่ยวกับ โครงการพัฒนา Instagram สำหรับ Android และตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า Instagram เวอร์ชั่น Android นั้นมีอยู่จริงและเตรียมเผยโฉมให้เราได้เห็นกันเร็ว ๆ นี้ หากมีการเปิดตัว Instagram บน Android แล้วจะส่งผลให้ผู้ใช้งาน Instagram เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัว ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟน ๆ Android ที่จะมีแอพฯ ถ่ายภาพ แต่งภาพ ที่มีลูกเล่นน่าใช้งานอีกตัวเพิ่มขึ้นมา