5/27/2552

ปัญหาแอคติเวต Windows Vista (error code 0x8004FE33)

ผู้ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 บางท่านอาจจะประสบกับปัญหาในการทำแอคติเวต (Activate) โดยเมื่อพยายามทำการแอคติเวตจะประสบความล้มเหลวโดยวินโดวส์แสดงข้อความผิดผลาดอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ดังนี้

• Activation fails with error code 0x8004FE33.
โดยระบบจะทำการบันทึกเหตุการณ์ใน Application log เป็นหมายเลขเหตุการณ์ 8198 และ 1008 ดังนี้

Log Name: Application
Source: Software Licensing Service
Event ID: 8198
Level: Error Description: License Activation (SLUI.exe) failed with the following error code: 0x80004005

Log Name: Application
Source: Software Licensing Service
Event ID: 1008
Level: Error Description: Acquisition of Secure Processor Certificate failed. Status Code=hr=0x8004FE33

• Activation is not successful, and you are not prompted for credentials.

สาเหตุของความล้มเหลว
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่ทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะต้องทำการล็อกออนเพื่อตรวจสอบตัวตนผู้ใช้ (Authentication) ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ออกอินเทอร์เน็ตได้ โดยสาเหตุนั้นเกิดจากการแอคติเวตจะไม่มีการแสดงอินเทอร์เฟชให้ผู้ใช้ทำการล็อกออน ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ส่งผลให้การแอคติเวตล้มเหลว

วิธีการแก้ไข
วิธีการแก้ไขปัญหาการ แอคติเวตไม่ได้ สามารถทำได้หลายๆ วิธีดังนี้

วิธีที่ 1: ทำการแอคเซสอินเทอร์เน็ตก่อนทำการแอคติเวต โดยให้เลือกอ็อปชัน Remeber my password ในขั้นตอนการล็อกออนเพื่อตรวจสอบตัวตนก่อนออกอินเทอร์เน็ต ดังรูปด้านล่าง จากนั้นให้ทำการ แอคติเวต วินโดวส์อีกครั้ง

Remeber my password

วิธีที่ 2: ปิดการใช้งานฟีเจอร์ Basic authentication บนเครื่องพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ สำหรับวิธีการและขั้นตอนการทำนั้น จะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อและรุ่นของโปรแกรมที่ใช้ ให้ศึกษาวิธีการจากคู่มือโปรแกรม

วิธีที่ 3: คอนฟิกพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ให้ยกเว้นการทำ Basic authentication สำหรับ URLs ต่างๆ ตามรายการด้านล่าง สำหรับวิธีการและขั้นตอนการทำนั้น จะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อและรุ่นของโปรแกรมที่ใช้ ให้ศึกษาวิธีการจากคู่มือโปรแกรม ดังนี้

- http://go.microsoft.com/
- https://sls.microsoft.com/
- https://sls.microsoft.com:443
- http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftRootAuthority.crl
- http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
- http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
- http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl
- http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl

วิธีการนี้ใช้ได้กับ
วิธีการในบทความนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับระบบปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้

- Windows Vista Home Basic
- Windows Vista Home Premium
- Windows Vista Ultimate
- Windows Vista Business
- Windows Vista Enterprise
- Windows Server 2008 Datacenter
- Windows Server 2008 Enterprise
- Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
- Windows Server 2008 Standard
- Windows Web Server 2008

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
• http://support.microsoft.com/kb/921471


Activation fails error code 0x8004FE33

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น