ผมเคย blog ถึง http post app. โดย php ไปแล้วครั้งหนึ่ง ที่นี่ คราวนั้นเขียนเพราะอัดอั้นตันใจ หลงทางเสียเวลากันอยู่นาน แต่ก็มาเจอสาเหตุที่เส้นผมบังภูเขานี่เอง แต่ว่ามันก็เป็นเส้นผมที่เส้นใหญ่อยู่
เท่าที่ผมสังเกตุดู ปัญหาที่ผมเคยเจอ แบบว่า ไม่รู้จะปิด content ด้วย '\r\n' หรือ '\n' กี่ตัวกันแน่ สำหรับ Apache web  server นั้นไม่เคยเจอปัญหาเลย คือให้ปิด 2 ตัว (ตาม protocol ของ http) แต่ที่เจอปัญหาคือกับ Web server ที่ based on Java เข้าใจว่าเป็น Tomcat ที่พบว่า บางครั้งต้องปิด conent ด้วย '\r\n' หรือ '\n' เพียง 1 ตัว
แต่ก่อนผมจะเขียน http client app. ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

1. แบบ Low-level

เช่น
   $request    = "\"1.0\">...";
   $hostName    = "www.example.com";
   $apiName    = "/someServices";
   $contentType  = "text/xml";
   $extHeaderArr  = array(     "Authorization" => "Basic ".base64_encode("authen_user:authen_pwd")
     ,"User-agent"  => "PHPZealots HTTP Client"
   );

   $s = fsockopen ($hostName, $port, $errNo, $errStr, 60);
   if (!$s)   {     echo "$errstr ($errno)
\n";
   }   else   {     fputs($s, "POST ".$apiName." HTTP/1.1\n");
     fputs($s, "Host: ".$hostName."\n");

     if($extHeaderArr && is_array($extHeaderArr))      foreach($extHeaderArr as $k=>$v)      {        fputs($s, "$k: ".$v."\n");
      }
     fputs($s, "Content-type: ".$contentType."\n");
     fputs($s, "Content-length: " . strLen($request) . "\n");
     fputs($s, "Connection: Close\n");
     fputs($s, "\n");
     fputs($s, $request."\n");
     fputs($s, "\n");
     flush($s);

     while(!feof($s))
    {      $response .= fgetc($s);
    }   }   fclose($s);
   echo $response;
?>

2. ใช้ lib สำเร็จที่ชาวบ้านเขาทำไว้

ได้ลองใช้ Advanced HTTP Client  ก็ใช้งานง่ายดีน้ะครับ เช่น
  require_once 'http.inc.php';

  $host  = "www.example.com";
  $port  = "80";
  $uri   = "/someServices";
  $request = "\"1.0\">...";

  $http_client = new http( HTTP_V11, false, array('auth_user', 'auth_pwd') );
  $http_client->host = $host;
  $http_client->port = $port;
  $responseStatus = $http_client->post_xml( $uri, $request, '' );
  $responseBody  = $http_client->get_response_body();
  $http_client->disconnect();
  unset( $http_client );

  echo $responseBody;
?>

3. ใช้ HTTP_Client ของ PEAR

อันนี้ก็ใช้ง่ายมากๆ เช่น
  require_once "HTTP/Client.php";

  $serviceUrl = "http://www.example.com:80/someServices";
  $request = "\"1.0\">...";

  $h = new HTTP_Client();
  $h->setDefaultHeader(    array(      "Content-type" => "text/xml"      ,"Authorization" => "Basic ".base64_encode("authen_user:authen_pwd")
    )  );
  $responseStatus = $h->post($serviceUrl, $request);
  $responseArr  = $h->currentResponse();
  $responseBody  = $responseArr['body'];

  echo $responseBody;
?>
โดย ส่วนตัว ผมค่อนข้างเชื่อมั่นใน PEAR แต่ว่า app. ของผมมันก็ยังทำงานไม่ถูกต้องอยู่ดี จริงๆ อยากจะโทษเจ้าของ service ที่ผมเรียกใช้งาน ไม่รู้เขาเขียน app ยังงัย แต่โทษไปก็เท่านั้น คงจะยากที่เขาจะมาแก้ปัญหาให้เรา (หรือแค่ดู log แล้วบอกว่า ปัญหามันอยู่ตรงไหน ก็ใช้เวลานานมักๆ ไม่ได้ซักที)
ทั้ง 3 วิธี ผมเจอปัญหากับงานผมหมดเลย ก็เลยต้องมาใช้อีกวิธีต่อมา

4. ใช้ CURL, Client URL Library Functions

ใช้งานง่ายมากเช่นกัน เช่น

  $urlWithoutProtocol = "www.example.com:80/someServices";
  $request     = "";
  $isRequestHeader = false;

  $exHeaderInfoArr  = array();
  $exHeaderInfoArr[] = "Content-type: text/xml";
  $exHeaderInfoArr[] = "Authorization: "."Basic ".base64_encode("authen_user:authen_pwd");

  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $urlWithoutProtocol);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, (($isRequestHeader) ? 1 : 0));
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  if( is_array($exHeaderInfo) && !empty($exHeaderInfo) )
  {    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $exHeaderInfo);
  }
  $response = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);

  echo $response;
?>
แล้วก็มาจบที่ CURL นี้ ใช้ได้ดี ไม่มีปัญหาเลย เข้าได้กับทุก server ไม่ต้องมากังวลเรื่องปิด content ด้วย '\r\n' หรือ '\n' กี่ตัวกันแน่ ...

เลยอยากมา blog เป็นข้อมูลไว้ให้สำหรับใครที่จะเขียน app. ในลักษณะเป็น http client ลองใช้ CURL นี้ดู จะได้ไม่เสียเวลามาแก้ bug แบบเรื่องไม่เป็นเรื่อง :P (ทั้งๆที่จริงๆ มันเป็นเรื่อง - เอ๊ะยังงัย ... งง??) หรือจริงๆ คงจะมีหลายๆทั่นที่ใช้กันอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องงง อ่ะน้ะครับ ว่าไม roteee มันเพิ่งรู้หรือว่ะ ... :) พอดีไม่ค่อยเก่ง :D
แต่ว่า ก่อนที่จะใช้ CURL นี้ได้ ก็ต้อง config ให้ php มัน enabled lib ชุดนี้ด้วยน้ะครับ เพราะรู้สึกว่ามันจะไม่ default ไว้ให้ตั้งแต่แรก ... จะดูว่า server เราใช้ได้หรือไม่ได้ ลอง phpinfo() ดู แล้วลองค้นหาคำว่า CURL ดูว่ามีหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็แปลว่ายังใช้ไม่ได้