5/01/2557

การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Office Publisher

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การเปิดโปรแกรม

1. เราสามารถเปิดโปรแกรม Microsoft Publisher 2007 ได้ โดยคลิกที่ Start > Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Publisher 2007


2. คลิกเลือกภาระงานจากแถบงานด้านซ้ายมือ แล้วคลิก สร้าง                                       รู้จักวัตถุ (Object)
หลังจากสร้างงานขึ้นมาแล้วเราจะพบว่า ผลงานสําเร็จรูปที่สร้างขึ้นจากคําสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมจะประกอบไปด้วยรูปภาพและตัวอักษรต่างๆ
เราเรียกส่วนประกอบเหล่านั้นว่า “Object”

รู้จักแถบเครื่องมือ (Toolbar Options)


Toolbar Options คือ    แถบเครื่องมือที่ใช้สําหรับสร้างและจัดการกับวัตถุต่างๆ (Object) ที่่ี่อยู่ในงานสิ่งพิมพ์ที่เราสร้างโดยจะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของหน้า จอ     ซึ่งในหน้าต่างแถบเครื่องมือนี้ จะประกอบด้วยวัตถุ (Object) ต่าง ๆ ดังนี้การทํางานกับวัตถุ (Object)


เมื่อเลือกรูปแบบของงานได้ตามที่ ต้องการแล้ว เราอาจต้องการตกแต่งผลงานเพิ่มเติมเพื่อให้ผลงานของเรามีความสวยงามและน่า สนใจมากขึ้น ซึ่งสามารถทําได้ดังนี้การทํางานกับกล่องข้อความ

การสร้างกล่องข้อความ (Insert Text Box)

เราสามารถใส่ข้อความเพิ่มเติมลงในผลงาน ได้โดยสร้างกล่องข้อความขึ้นมา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม กล่องข้อความ
2. คลิกเมาส์ลงบนพื้นที่งานที่ต้องการสร้างข้อความ
3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป
4. กดแป้น Enter

คลิกที่ปุ่มแทรกตาราง จะปรากฏรูปแบบตารางให้เลือกตามความเหมาะสมของภาระงาน เมื่อเลือกได้แล้วคลิก ตกลง แถบข้อความหรือตัวเลขเปลี่ยนได้

การแก้ไขข้อความ (Edit Text)


เราสามารถเปลี่ยนข้อความที่โปรแกรมมีมาให้ได้โดย

1. คลิกที่กล่องข้อความที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏจุดแฮนเดิล (Handle) วงกลมสีขาวรอบกล่องข้อความ
2. คลิกที่ข้อความในกล่องข้อความหรือลากเมาส์ระบายข้อความ
3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแก้ไข

คลิกเลือกปุ่มอักษรศิลป์ จะปรากฏรูปร่างอักษรศิลป์ให้เลือก    

การใช้งานเฟรมรูปภาพ                                 
  การค้นหาภาพ

จะปรากฏแหล่งภาพให้เลือก 3 แหล่ง ได้แก่ ภาพาจากกลุ่มภาพตัดปะที่มีมาพร้อมกับโปรแกรม รูปภาพจากแฟ้ม เป็นแหล่งเก็บภาพที่ผู้จัดทำรวบรวมไว้ และจากสแกนเนอร์หรือกล้อง เลือกจากสแกนเนอร์หรือกล้องที่ต่อเชื่อมขณะทำงาน

การใช้งาน เส้น  

 

การใช้งานลูกศร   

     

การเปลี่ยนขนาดเส้น คลิกขวาที่เส้น จะปรากฏแถบเครื่องมือ คลิกที่ จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

การใช้งาน วงรี สี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปร่างอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นวงรี สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือรูปร่างอัตโนมัติ เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเติมสี  และเติมลักษณะพิเศษต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดหรือ เพาเวอร์พอยท์ตามปกติ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น