3/27/2560

คำถามทั่วไป: การกำหนดสิทธิ์ให้กับ user และ การกำหนด policy

หากต้องการให้สิทธิ user ในเครื่อง มีสิทธิ์ full control ใน local drive D:\
ต้องเซ็ตยังไงใน policy
เนื่องจากตอนนี้มีปัญหาต้องมาเพิ่มสิทธิ์แบบ manual ตลอด ซึ่งเสียเวลามาก
เลยอยากขอคำแนะนำครับ


สามารถทำเป็น group ได้ครับ  ให้ตั้ง permission เป็น group แล้วเวลา add user ก็ add เข้าไปใน group ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม:
Active Directory Users, Computers, and Groups 
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727067.aspx
Active Directory How To: Create a new group
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc783256(WS.10).aspx

หากคุณใช้งานระบบ Active Directory อยู่ จะสามารถใช้ Feature ของ Group Policy ในส่วนของ
Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > File System
คุณสามารถนำจุดนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ครับโดยสร้าง Default Permission ของ D:\ ตามที่ต้องการ จะได้ไม่ต้องสร้าง Permission ทีละครั้งให้กับเครื่อง client

สามารถทำเป็น group ได้ครับ  ให้ตั้ง permission เป็น group แล้วเวลา add user ก็ add เข้าไปใน group ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม:
Active Directory Users, Computers, and Groups 
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727067.aspx
Active Directory How To: Create a new group
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc783256(WS.10).aspx

หากคุณใช้งานระบบ Active Directory อยู่ จะสามารถใช้ Feature ของ Group Policy ในส่วนของ
Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > File System
คุณสามารถนำจุดนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ครับโดยสร้าง Default Permission ของ D:\ ตามที่ต้องการ จะได้ไม่ต้องสร้าง Permission ทีละครั้งให้กับเครื่อง client0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น