4/26/2552

การติดตั้ง Windows Server 2008 Hyper-V

การติดตั้ง Windows Server 2008 Hyper-V
การติดตั้ง Windows Server 2008 Hyper-V นั้น มีขั้นตอนเหมือนกับการติดตั้ง Role อื่นๆ อย่างไรก็ตาม Hyper-V นั้นเป็นเทคโนโลยีแบบ 64-bit ซึ่งจะมีให้เลือกติดตั้งได้เฉพาะบนระบบ Windows Server 2008 และระบบฮาร์ดแวร์แบบ 64-bit เช่นเทคโนโลยี Intel VT หรือ AMD-V เท่านั้น

ข้อควรทราบ:
ด้วยสาเหตุต่างๆ หลายประการ ทำให้ไมโครซอฟท์พัฒนา Hyper-V เสร็จช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้เวอร์ชันของ Hyper-V ที่ออกมาพร้อม Windows Server 2008 นั้นยังเป็นเวอร์ชัน Pre-Release ดังนั้น ก่อนทำการติดตั้ง Hyper-V ต้องทำการติดตั้งอัพเดทที่ชื่อ Hyper-V Update for Windows Server 2008 x64 Edition (KB950050) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://support.microsoft.com/kb/950050 และทำการดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทที่เว็บไซต์ http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F3AB3D4B-63C8-4424-A738-BADED34D24ED&displaylang=en หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการติดตั้งโดยการดับเบิลคลิกไฟล์ Windows6.0-KB950050-x64.msu เมื่อระบบทำการติดตั้งอัพเดทแล้วเสร็จให้ทำการรีสตาร์ทระบบหนึ่งครั้ง ซึ่งหลังจากระบบรีสตาร์ทเสร็จจะทำการคอนฟิกระบบและทำการรีสตาร์ทระบบเองอีกหนึ่งครั้ง เมื่อการติดตั้งอัดเดทเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการติดตั้ง Windows Server 2008 Hyper-V ตามขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนการติดตั้ง Windows Server 2008 Hyper-V
การติดตั้ง Windows Server 2008 Hyper-V ให้ทำการล็อกออนเข้าเซิร์ฟเวอร์ด้วยแอคเคาท์กลุ่ม Administrator จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Server Manager โดยการคลิก Start คลิก Server Manager ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 Server Manager

2. ในหน้าต่าง Server Manager ให้เลื่อนลงไปยังส่วน Roles Summary จากนั้นคลิก Add Roles


รูปที่ 2 Roles Summary

3. ในหน้า Berfore You Begin ให้คลิก Next
4. ในหน้า Select Server Roles ให้คลิก Hyper-V ดังรูปที่ 3 แล้วคลิก Next


รูปที่ 3 Select Server Roles

5. ในหน้า Hyper-V ให้คลิก Next
หมายเหตุ: ให้ตรวจสอบคอนฟิก BIOS ของเครื่องว่ารองรับการใช้งาน Hyper-V หรือไม่

6. ในหน้า Create Virtual Networks ให้เลือก Ethernet Card ที่ต้องการใช้เป็น Virtual Networks เสร็จแล้วคลิก Next


รูปที่ 4 Create Virtual Networks

7. ในหน้า Confirm Installation Seclection ให้ตรวจสอบการเลือกค่าต่างๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ เสร็จแล้วคลิก Install


รูปที่ 5 Confirm Installation Seclection

8. รอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ จากนั้นในหน้า Installation Results ให้คลิก Close
9. ในหน้า Do you want to restart now? ให้คลิก Yes เพื่อทำการรีสตาร์ทระบบ จากนั้นรอจนระบบพร้อมใช้งาน


รูปที่ 6 Do you want to restart now?

10. เมื่อระบบพร้อมใช้งาน ให้ทำการล็อกออนด้วยแอคเคาท์ที่ทำการติดตั้ง Hyper-V จากนั้นวินโดวส์จะทำการคอนระบบต่อ เมื่อเสร็จแล้วจะแสดงหน้า Installation Results ดังรูปที่ 7 จากนั้นให้ Close เพื่อจบการติดตั้ง Hyper-V


รูปที่ 7 Installation Results

หมายเหตุ:
ในการติดตั้ง Windows Server 2008 Hyper-V นั้น ระบบจะทำการติดตั้ง Hyper-V Manager ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการจัดการTools โดยอัตโนมัติ อ่านรายละเอียดวิธีการใช้งานได้ที่ Hyper-V Server Configuration (ThWAB)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด Microsoft Hyper-V Server 2008 (ThWAB)
โฮมเพจ Hyper-V Server 2008
โฮมเพจ Hyper-V Server 2008 FAQs
โฮมเพจ Microsoft Hyper-V Server 2008 Configuration Guide


Windows Server 2008 Hyper-V Installation

© 2008 Thai Windows Administrator, All Rights Reserved.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น