7/27/2552

ยกเลิกฟีเจอร์ "รหัสผ่านหมดอายุ" บน Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยกเลิกฟีเจอร์ "รหัสผ่านหมดอายุ" บน Windows Server 2008 และ Windows Vista


ยกเลิกฟีเจอร์มีผลทุกบัญชี

1) Load Group Policy Editor ( Start --> Run --> gpedit.msc )

2) Expand sections as follows -

Computer Configuration --> Windows Settings --> Security Settings --> Account Policies --> Password Policy

Set 'Maximum password age' to 0 to totally disable expiry.


กำหนดเฉพาะรายบัญชี

1) Load Local Users and Groups ( Start --> Run --> lusrmgr.msc )

2) Click Users in the left column and then double click your username in the main window.

3) Tick the Password Never Expires box followed by OK.


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น