6/27/2553

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Visio

Visio

Visio เป็นโปรแกรมที่ถูก สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้างFlow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้าง Flow Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรมพื้นฐานต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้
ข้อดีของโปรแกรม Visio คือ เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างให้สนับสนุนการทำงานกับโปรแกรมออฟฟิศอื่นๆ ได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Ms Office

เริ่มต้นกับโปรแกรม
ทันทีที่เปิดโปรแกรม ขึ้นมาก็จะพบกับ Template ต่างๆ  -> ให้เลือก Template ต้องการออกแบบ
ส่วนประกอบต่างๆ ของการทำ งาน

Stencils
Shape
1.                    เริ่ม ต้นการสร้าง Flow Chart Diagram

·     ให้เลือก Shape ใน Stencils แล้วลาก Shape มาวางไว้ใน Drawing


è Shape
เมื่อคลิกซ้ายที่ Shape จะพบว่ามี 4 เหลี่ยมเล็กๆ ขึ้นตามมุมของ Shape ที่เลือก เราสามารถปรับขนาดของ Shape ได้ตามที่ต้องการด้วยการเลื่อนเมาส์ ไปที่ 4เหลี่ยม เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป       
เมื่อคลิกซ้ายที่เชพ จะพบว่ามี วงกลมเหนือเชพ เราสามารถปรับองศาของเชพได้ตามที่ต้องการด้วยการเลื่อน เมาส์ ไปที่ วงกลม เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป       


è การเชื่อม ต่อ Shape ด้วย Connector

     

·     ให้คลิกที่ปุ่ม         แล้ว คลิกที่ Shape รูปสี่เหลี่ยม1ครั้ง จะพบว่ากรอบรูปสี่เหลี่ยมเป็นสีแดง
·     จากนั้นให้ทำการคลิกซ้ายอีก หนึ่งครั้ง (ค้างไว้) แล้วลากมายัง จุดที่ต้องการเชื่อมต่อของ Shape รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด


                                 
è ตัวอย่าง ภาพประกอบการใช้ Connector

             

            


è ตัวอย่างภาพประกอบการใช้ Connector

                        


è การเพิ่ม ข้อความลงใน Shape Connector

       

·     คลิกซ้ายที่ Connector จากนั้น ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ


è การเพิ่มข้อความลงใน Shape ต่างๆ

·     วิธีการเดียวกันกับการเพิ่มข้อความลงใน Connector
               คือคลิกซ้ายที่ Shape         
               จากนั้น ให้พิมพ์ข้อความที่
               ต้องการ

è ตัวอย่างภาพ Flow Chart Diagram2. เริ่มต้นการสร้าง Floor Plan

è สิ่งแรกที่ต้องทำสำหรับ Floor Plan

พื้นที่กำหนดสัดส่วน

·     การตั้งค่าหน้ากระดาษให้เหมาะสมกับ ขนาดของห้องที่ต้องการออกแบบ โดย
·     ไปที่ File -> Page Setup
·     จากนั้นให้ทำการ กำหนดสัดส่วนพื้นที่กระดาษ ต่อ พื้นที่ห้อง ดังตัวอย่างè ห้องประชุมขนาดเล็ก


·     เลือก Shape สำหรับทำห้องประชุม ในที่นี่ คือ Shape Room
·     คลิกซ้ายที่ Shape ค้างไว้แล้วลากมาวางที่พื้นที่ Drawing
·     จากนั้นให้ทำการขยาย Shape Room จนเท่ากับพื้นที่

è         การเชื่อม Shape กับ Shape·     ให้ลาก Shape ที่ต้องการมาวางบน ตำแหน่งที่ต้องการ
·     ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างประตูให้กับห้องประชุม ให้ทำการลาก Shape Door มาวางทับบน Shape Room

è การจัดวาง Shape
1
2·    การจัดวาง Shape เราสามารถปรับทิศ ทาง ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้โดยการ คลิกซ้ายที่   ค้างไว้แล้วลากไปทิศ ที่ต้องการ
                                                                                       

è รูปแบบในการจัดวาง

·     การปรับเปลี่ยนรูปแบบการวาง Shape ด้วยการคลิ กขวา
             


è         การ นำ Shape มาต่อเชื่อมกันเพื่อสร้างรูป ใหม่

                  

·     การต่อเชื่อมระหว่าง Shape 2 Shape ทำให้ได้รูปแบบที่ต้องการ เช่นการห้องขนาดเล็ก เพื่อจัดเก็บสิ่งของต่างๆ
·     วิธีทำ  ให้ลาก Shapeที่1 มาต่อกับ Shapeที่2 โดยให้วางต่อกัน ถ้าวางติดแบบถูกต้องจะพบว่ามี กรอบสี่เหลี่ยมเล็กสีแดง ณ จุดเชื่อมต่อ เกิดขึ้น
è         ตัวอย่าง ภาพประกอบการสร้าง Shape รูปแบบใหม่


             
= จุดสังเกตè         ตัวอย่าง ภาพประกอบการสร้าง Shape รูปแบบใหม่

       

วิธีทำ
-                  เลือกที่ File -> Shapes -> กลุ่มงานต่างๆ
-                  เราจะพบกับ Stencils มากมาย
-                  ในภาพตัวอย่าง เราต้องการเพิ่ม Stencils Furniture
        


è         ตัวอย่างภาพประกอบของห้องประชุมขนาดเล็ก

       0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น