3/09/2554

ดาวน์โหลด PowerPoint 2010 Viewer

ดาวน์โหลด PowerPoint 2010 Viewer


ไมโครซอฟท์ เปิดให้ดาวน์โหลด PowerPoint 2010 Viewer ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับใช้เปิดไฟล์นำเสนอ (Presentation) ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมตั้งแต่ PowerPoint 97 จนถึง PowerPoint 2010 โดยที่ไม่ต้องมีโปรแกรม PowerPoint ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และนอกจากเปิดไฟล์แล้วยังสามารถสั่งพิมพ์ไฟล์นำเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกด้วย

PowerPoint 2010 Viewer นั้นรองรับเปิดดูเปิดไฟล์นำเสนอได้หลากหลายฟอร์แมต และยังสามารถเปิดไฟล์นำเสนอที่สร้างขึ้นจาก PowerPoint 2010 ได้อย่างเต็มรูปแบบ นั้นคือ สามารถรองรับการเปลี่ยนหน้าสไลด์รูปแบบใหม่ (New Transition), วิดีโอ (Video), และเทคนิคพิเศษ (Effect) ได้เหมือนกับการเปิดด้วย PowerPoint 2010 ทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ต้องตระหนักว่า PowerPoint 2010 Viewer นั้นสามารถใช้ทำการเปิดดูไฟล์นำเสนอได้เท่านั้นโดยที่ไม่สามารถทำการแก้ไข ข้อมูลได้ สำหรับชนิดของไฟล์นำเสนอที่สามารถเปิดด้วย PowerPoint 2010 Viewer ประกอบด้วย .ppt, .pptx, .pptm, .pot, .potx, .potm, .pps, .ppsx และ .ppsm

การดาวน์โหลด PowerPoint 2010 Viewer
ไมโครซอฟท์เปิดให้ดาวน์โหลด PowerPoint 2010 Viewer ได้ฟรีที่เว็บไซต์ Download PowerPoint 2010 Viewer

System Requirements
PowerPoint 2010 Viewer สามารถรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows Server 2003 R2 (x86/x64), Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1/Service Pack 2, และ Windows XP Service Pack 3
• Memory: 256 MB RAM or more
• Disk space: 270 MB of available hard disk space

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น