7/11/2554

พื้นฐานการ Config 3Com Switch

บทความนี้เป็นการปูพื้นฐานการ Config 3Com Switch โดยผ่านทาง Command line Interface ซึ่งจะอธิบาย รูปแบบการใช้คำสั่ง คำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน สำหรับท่านที่เคย Config อุปกรณ์ของ Cisco มาแล้ว ในการ Config อุปกรณ์ของ 3Com จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับ เนื่องจากมีรูปแบบการ Config คล้ายกันแต่คำสั่งแตกต่างกันบ้าง
หลังจากที่เราเชื่อมต่อสาย Console แล้วล็อกอินผ่านเข้ามาด้วยโปรแกรม Hyper Terminal เราจะเจอกับหน้าให้ใส่ Username Password ซึ่ง Switch ที่ผมใช้ทดสอบเป็นรุ่น 5500-EI ซึ่งค่า Default ของ Switch รุ่นนี้ username : admin ไม่มี password หลังจาก Login ผ่านเข้ามาแล้วเราจะเจอกับเครื่องหมาย Prompt  <5500-EI>
รู้จักกับโหมดการเข้าใช้งาน
โหมดการใช้งานของ Switch 3Com จะมีโหมดหลักๆอยู่สองส่วนคือ
- User  View
หลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเจอเครื่องหมาย Prompt  <5500-EI> สังเกตเครื่องหมาย < > เครื่องหมายนี้จะแสดงว่าเราอยู่ในส่วนของ User View ซึ่งในส่วนของ User View นี้เราจะไม่สามารถทำการ Config อุปกรณ์ Switch ได้แต่จะสามารถใช้งานคำสั่งพื้นฐานต่างได้เช่น display Ping
- System View
ในส่วนของ System View นี้จะเป็นส่วนที่ให้เราสามารถทำการ Config ค่าต่างของตัวอุปกรณ์ได้ โดยใช้คำสั่ง system-view สัญลักษณ์การใช้งานจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย [ ] ตัวอย่างเช่น
<5500-EI>                             อยู่ใน User View สังเกตสัญลักษณ์ < >
<5500-EI>system-view           พิมคำสั่ง system-view เพื่อเข้าสู่ System View
[5500-EI]                               สังเกตสัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็น [ ] เมื่อเข้าสู่ System View

แผนผังตัวอย่างการใช้คำสั่งต่างบนอุปกรณ์ Switch 3Com
ในส่วนของการ Config นี้ขอให้จำง่ายๆว่าเราจะ Config อะไรเราต้องอยู่ในส่วนของ System View ก่อน จากนั้นเราจะ Config ค่าใดๆให้เราอยู่ใน View นั้นๆเช่น ต้องการ Config VLAN ให้เราอยู่ในส่วนของ VLAN View ถ้าต้องการ Config Access-List ให้เราอยู่ใน ACL View จะสังเกตได้จากสัญลักษณ์เช่น เมื่อเราอยู่ใน system view จะมีเครื่องหมายเป็น [5500] เพื่อแสดงว่าเราอยู่ในส่วนของ system view แต่ถ้าเราอยู่ในส่วนของ VLAN View เครื่องหมายจะเปลี่ยนไปเป็น [5500-vlan1]
แผนผังตัวอย่างการใช้คำสั่งต่างบนอุปกรณ์ Switch 3Com
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
              <5500-EI>system-view               
               [5500-EI]vlan  1
               [5500-EI-vlan1]interface vlan 1
               [5500-EI-vlan-interface1]quit
               [5500-EI]quit
   <5500-EI>
ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง Help
เราสามารถใช้งานคำสั่ง Help ช่วยในการ Config ค่าต่างๆให้กับตัวอุปกรณ์โดยใช้สัญลักษณ์ ? โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
- ใช้เครื่องหมาย ? เพื่อแสดงคำสั่งที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
- ใช้เครื่องหมาย ? ต่อจากคำสั่งที่พิมไปก่อนหน้าเพื่อดูว่ามีคำสั่งอะไรที่สามารถใช้ต่อได้จากคำสั่งที่พิมไปก่อนหน้า
เช่น <5500-EI>interface ? เพื่อดูว่าสามารถพิมคำสั่งอะไรต่อท้ายคำสั่ง interface ได้อีก
- พิมตัวอักษรแล้วตามด้วยเครื่องหมาย ? เพื่อดูว่ามีคำสั่งอะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้นๆ
เช่น <5500-EI>p?
- พิมตัวอักษาขึ้นต้นแล้วกดปุ่ม เพื่อเป็นการเติมเต็มคำสั่ง
เช่น <5500-EI>int จากนั้นกดปุ่ม จะเป็นคำว่า interface ขึ้นโดยอัตโนมัติ
แต่ในกรณีที่ตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไปแล้วเกิดมีคำสั่งที่มีตัวอักษานำหน้าซ้ำกัน แล้วกดปุ่ม จะเป็นการแสดงคำสั่งที่มีคำขึ้นต้นเหมือนกันไปเรื่อยๆ

          คำสั่งพื้นฐาน
           

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น