4/30/2555

windows server 2008 r2 วิธีเซตค่าพื้นที่การใช้งาน

ผมใช้ 2003 R2 อยู่ครับ อาจจะไม่ตรงกับ 2008 R2 แต่ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับ

Virtual Private Server (VPS)

ก่อนอื่นขอแยกจุดประสงค์ของคำถามก่อนนะครับ
1. ต้องการกำหนดสิทธิ์การใช้งานในแต่ละ Folder สำหรับแต่ละแผนก
2. ต้องการกำหนดขนาดของพื้นที่ใช้งาน สำหรับแต่ละ Folder ของแต่ละแผนก ?

สำหรับข้อ 1. นั้น วิธีที่ง่ายสุดคือการสร้าง User Group ขึ้นมา เพื่อรองรับการเอา
User เข้าไปใส่ไว้ใน User Group อีกที จากนั้นค่อยกำหนดสิทธิ์ของ Folder ที่สร้างให้
ใช้งานกับ User Group นั้น ๆ เช่น

มีพนักงาน 10 คน แบ่งเป็น
A = บัญชี
B = การเงิน
C = ธุรการ
D = สินเชื่อ
E = บัญชี
F = การเงิน
G = บัญชี
H = สินเชื่อ
I = ธุรการ
J = การเงิน

จากนั้นสร้าง User Group โดยให้มี
Account มี A , E , G เป็นสมาชิก
Finance มี B , F , J เป็นสมาชิก
CreditControl มี D , H เป็นสมาชิก
General มี C , I เป็นสมาชิก

เสร็จแล้วก็สร้าง Folder แล้วระบุไปเลยว่า แต่ละ Folder นั้น User Group ใด ได้สิทธิ์แบบไหน

วิธีการนี้จะทำให้สามารถบริหารจัดการผู้ใช้ได้ง่าย โดยเฉพาะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
ก็แค่ย้ายสมาชิกในแต่ละ Group เท่านั้น ไม่ต้องไปจัดการเรื่องสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคน (รวมถึง
กรณีมีพนักงานเข้าใหม่ก็เช่นเดียวกัน) [ แผนกที่ไม่เกี่ยวข้องให้กำหนดสิทธิ์เป็น Deny เอาไว้ ]

เท่านี้ก็จะสามารถจัดการการเข้าถึง Folder ของแต่ละแผนกได้แล้วครับ

สำหรับข้อ 2. เรื่องการจัดสรรพื้นที่นั้น ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะ แต่เอาคร่าว ๆ คือ
เราสามารถเลือกการจัดการโควต้าได้สองแบบ
1. กำหนดโควต้าแบบเจาะจงผู้ใช้ ไม่ว่าไฟล์นั้น ๆ จะอยู่ที่ใดใน Server จะถูกนับรวมเป็นของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของ
2. กำหนดโควต้าแบบเจาะจง Path ไม่สนใจว่าไฟล์นั้น ๆ ใครจะเป็นเจ้าของ เพราะนับรวมเป็นขนาดของ Folder
   (มีเฉพาะใน R2)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น