6/23/2556

สร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม XMIND เพื่อการวางแผนกลยุทธ์

Mind Map with XMindMind Map
Mind Map หรือ Mind-Map แปลตรงตัวว่า แผนที่ความคิด บางท่านอาจจะเรียกว่าแผนผังความคิดหรือแผนภาพความคิด เป็นทฤษฎีในการนำเอาสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ 

ทฤษฎีนี้คิดขึ้นโดยโทนี บูซาน (Tony Buzan) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ปัจจุบันมีผู้นำเอาทฤษฎีของบูซาน ไปใช้งานจำนวนมาก ใน ไทยเราเองส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในแวดวงการศึกษา โดยเฉพาะในการสอนให้เด็กนักเรียนฝึกใช้สมองในการเขียนแผนที่ความคิดสร้างจิต นาการต่างๆ ออกมา การ เขียนแผนที่ความคิดจะมีโครงสร้างและแนวความคิดแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ว่าเราจะนำมาเขียนแนวความคิดเกี่ยวกับอะไร Mind Map จะช่วยคุณในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้
• ช่วยในการเรียนรู้ต่างๆ ของมนุษย์ได้รวดเร็วขึ้น
• สร้างจากสิ่งที่เป็นนามธรรมสู่รูปธรรม
• ใช้แก้ปัญหาปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
• ใช้ในการทำการตัดสินใจกรณีมีทางเลือกหลายๆ ทาง 

โปรแกรม XMind 
แล้ว หากเราจะวาดภาพ Mind Map โดยใช้โปรแกรมนั้น ผมขอแนะนำโปรแกรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Xmind ซึ่งสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าโปรแกรมประเภท Mind Map โดย แนะนำเวอร์ชั่น XMind 3 เพราะเป็นเวอร์ชันที่เรานำไปใช้ได้ฟรี (แต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน XMind Pro 3 นั้น จะต้องเสียเงิน) ความสามารถของโปรแกรม XMind 3 มีดังนี้ครับ

• สามารถทำ Mind Map ได้ 
• สามารถแสดงเป็นในรูปแบบ Fishbone Diagram หรือแผนภูมิก้างปลา
• ทำเป็น Spreadsheet ได้
• ความสามารถในการทำตำแหน่งใช้ icon ทำตำแหน่ง Marker
• สามารถแทรกหมายเหตุเพิ่มเติม(Note)เข้าไปในแผนภูมิได้
• แนบไฟล์ หรือลิ้งค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราเขียนก็ได้
• สามารถ Export ออกมาเป็น Html / PNG / JPEG / BMP ได้เหมือนกัน
• สามารถนำออกไปแชร์กับผู้อื่นผ่านทางอินเตอร์เนตได้
• สามารถนำเข้าไฟล์จาก Free Mind และจาก Mind Manager ก็ได้

สำหรับวิธีใช้งานนั้น ดูได้จากศึกษาได้จาก VDO Tutorial ที่นี่ได้ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น