10/17/2557

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบรีโมทด้วย TeamViewer

โปรแกรม TeamViewer เป็นโปรแกรมสำหรับการใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากระยะไกลตัวหนึ่งที่น่า สนใจ เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่ดีและมีระบบความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ขนาดโปรแกรมไม่ใหญ่มาก สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง และมีทั้งเวอร์ชันที่สามารถใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เวอร์ชัน personal /non-commercial use) และเวอร์ชันเชิงพาณิชย์ ท่านใดสนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.teamviewer.com/download/index.aspx ครับ
TeamViewer เป็นโปรแกรม Remote Desktop แบบ One-Stop คือ นอกจากใช้งานในแบบ Remote Support ได้แล้ว ยังสามารถใช้งานในลักษณะ Remote presentation และ Remote administration ได้อีกด้วย ที่สำคัญอีกอย่างคือสามารถใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องทำการคอน ฟิกไฟร์วอลล์ใหม่ นอกจากนี้มีทั้งเวอร์ชันสำหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติ การวินโดวส์และเวอร์ชันสำหรับใช้งานบนแม็คอินทอช

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ TeamViewer
TeamViewer มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
• Remote Support สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลจากที่ใดก็ได้ผ่านทางแลนหรืออินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องทั้งด้านเครื่องต้นทางและเครื่อง ปลายทาง และในขณะที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ยูสเซอร์ที่ทำงานหน้าเครื่องยังสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ
• Remote presentation สามารถนำเสนองานต่างๆ จากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทางได้
• Works behind firewalls สามารถใช้งานข้ามเครือข่ายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องทำการคอนฟิก ไฟร์วอลล์ใหม่ เนื่องจากโปรแกรม TeamViewer จะทำการค้นหาเครื่องปลายทางและปรับพอร์ตการทำงานโดยอัตโนมัติ
• File transfer สามารถทำการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่องปลายทางกับเครื่องต้นทาง ถึงแม้ว่าจะมีไฟร์วอลล์กั้นอยู่ก็ตาม โดยที่ไม่ต้องทำการคอนฟิกไฟร์วอลล์ใหม่
• High security standard โปรแกรม TeamViewer ทุกเวอร์ชันจะใช้มาตรฐานการเข้ารหัสแบบ RC4
• Flexible use for a variety of applications สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การซัพพอร์ตยูสเซอร์แบบออนไลน์ การนำเสนอผลงาน การรับ-ส่งไฟล์ เป็นต้น
• No installation required โปรแกรม TeamViewer สามารถใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องทั้งด้านเครื่องต้นทาง และเครื่องปลายทาง ทำให้สามารถพกพาไปใช้งานได้สะดวก

รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแรกม TeamViewer
เวอร์ชัน: 3.5.4437
ขนาดไฟล์: 1.318 MB
ภาษา: อังกฤษ
ประเภทไลเซนส์: personal /non-commercial use
ผู้พัฒนา: TeamViewer (เว็บไซต์ http://www.teamviewer.com/)

การติดตั้ง TeamViewer
การติดตั้ง TeamViewer นั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ TeamViewer_Setup.exe (หากโปแกรมป้องกันไวรัสถามแจ้งเตือนให้คลิก Skip หรือ Permit)
2. ในหน้า Welcome to TeamViewer ให้เลือก Install และเลือกเช็คบ็อกซ์ Show Advanced settings เสร็จแล้วคลิก Next3. ในหน้า Environment ให้เลือกเป็น personal /non-commercial use เสร็จแล้วคลิก Next4. ในหน้า License Agreement ให้เลือกลือกเช็คบ็อกซ์ I accept the terms in the License Agreement และเช็คบ็อกซ์ I agree thw I will only use TeamViewer for non-commercial and private use เสร็จแล้วคลิก Next5. ในหน้า Choose installation type แนะนำให้เลือกเป็น Start automatically with Windows และให้ใส่รหัสผ่านในกล่อง Password: และ Confirm password: เหมือนกัน 2 ครั้ง เสร็จแล้วคลิก Next6. ในหน้า Install VPN adapter ให้คลิก Next
7. ในหน้า Choose Installation Location ให้คลิก Next เพื่อใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดให้ หากต้องการกำหนดเองให้ใส่พาธเต็มของโฟลเดอร์ที่จะใช้ในการติดตั้งหรือคลิ กปุ่ม Browse แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก Next8. ในหน้า Choose Start menu Folder ให้คลิก Next เพื่อใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดให้ แล้วคลิก Install9. ในหน้า Completeing the TeamViewer 3 Setup Wizard ให้คลิก Finishการตั้งค่าบนเครื่อง TeamViewer
หลัง จากทำการติดตั้งเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคอนฟิกการเชื่อมต่อ ซึ่งจะมีอยู่ 2 กรณี คือ การใช้งานผ่านทางแลนและการใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต

• การใช้งานผ่านทางแลน
โดยดีฟอลท์ TeamViewer จะไม่เปิดการใช้งานผ่านทางแลน โดยจะต้องทำการคอนฟิก ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เปิดโปรแกรม TeamViewer โดยการดับเบิลคลิดไอคอนโปรแรกมบนเดสก์ท็อปหรือคลิกที่ไอคอนที่แอยู่บนถาดระบบ
2. ในหน้าต่างโปรแกรม TeamViewer คลิก Extra แล้วคลิก Options3. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ TeamViewer Options ในส่วน Connection คลิกเลือกเช็คบ็อกซ์ Accept incoming LAN connections เสร็จแล้วคลิก OK4. ในหน้าต่างโปรแกรม TeamViewer ให้คลิกปุ่ม Minimize เพื่อจบการทำงาน

• การใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดย ดีฟอลท์ TeamViewer จะเปิดการใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ และคอนฟิกให้ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของเว็บบราวเซอร์ อย่างไรก็ตามสำหรับในองค์กรที่การออกอินเทอร์เน็ตผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทำ การออเท็นติเคชัน จะต้องทำการคอนฟิกเพิ่มเติมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม TeamViewer โดยการดับเบิลคลิดไอคอนโปรแรกมบนเดสก์ท็อปหรือคลิกที่ไอคอนที่แอยู่บนถาดระบบ
2. ในหน้าต่างโปรแกรม TeamViewer คลิก Extra แล้วคลิก Options
3. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ TeamViewer Options ในส่วน Connection คลิกปุ่ม Proxy settings...
4. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Proxy Settings ให้เลือกเป็น Use mannual proxy: แล้วใส่หมายเลขไอพีของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในกล่อง Proxy IP: ใส่หมายเลขพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในกล่อง Port: และใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในช่อง Username และ Password ตามลำดับ เสร็จแล้วคลิก OK5. เสร็จแล้วคลิก OK
6. ในหน้าต่างโปรแกรม TeamViewer ให้คลิกปุ่ม Minimize เพื่อจบการทำงาน

เริ่มต้นใช้งาน TeamViewer
หลังจากทำการคอนฟิกเครื่อง TeamViewer ต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว บนเครื่องปลายทางให้รันโปรแกรม TeamViewer ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ TeamViewer_Setup.exe
2. ในหน้า Welcome to TeamViewer ให้เลือก Run เสร็จแล้วคลิก Next3. ในหน้า License Agreement ให้เลือกลือกเช็คบ็อกซ์ I accept the terms in the License Agreement เสร็จแล้วคลิก Next4. ในหน้าต่างโปรแกรม TeamViewer ในส่วน Create Session ให้ใส่หมายเลขไอพีของเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อโดย Remote Desktop แล้วคลิกปุ่ม Connect to partner5. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ TeamViewer Authentication ให้ใส่รหัสผ่านที่กำหนดในขั้นตอน "การใช้งานผ่านทางแลน" ด้านบน แล้วคลิกปุ่ม Log On6. หลังจากทำการ Log On เสร็จก็สามารถใช้งานต่างๆ เหมือนกับการนั่งทำงานหน้าเครื่อง
7. หากไม่ต้องการใช้งานต่อให้ Disconnect โดยการคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายกากบาท

• ที่มา: Thai Windows Administrator Blog

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น