9/11/2558

ประเภทของ Active Directory Domain Controller และการนำไปใช้งาน

image.png

รู้จักประเภทของ โดเมนและการเลือกใช้งานกันครับ
จากรูปด้านล่างแสดงถึง Enterprise Admins Group ที่สมาชิกใน Groups นี้สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ทุก Domain ใน Forest เดียวกัน
ประเภทของ Active Directory Domain Controller และการนำไปใช้งาน,Additional Domain Controller,Child Domain,Domain Tree
· Additional Domain Controller
เป็นการเพิ่ม Domain Controller เข้าไปใน Domain ที่มีอยู่แล้ว เพื่อแบ่งเบาภาระการทำงานของ Domain Controller ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้และเพิ่มการรองรับการทำงานในกรณีที่ Domain Controller ทีมีอยู่ก่อนหน้านี้อาจไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว (เรียกการทำงานแบบนี้ว่า Multi – Master) คือสามารถทำงานทดแทนกันได้
จากรูปด้านบน dc01.demo.local เป็น Domain Controller ตัวแรกที่เราได้สร้างขึ้นจาก LAB ที่ผ่านมา และ dc02.demo.local เป็น Additional Domain Controller ของ Domain demo.local
· Child Domain
เป็นการสร้าง Domain ไว้ในกรณีที่ เราต้องการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ แต่ ….. ต้องการแยกขอบเขตการบริหารจัดการกัน
ยกตัวอย่างเช่น
สำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพ ต้องการตั้งสำนักงานสาขาที่เชียงใหม่ จึงตั้งระบบ Child Domain ขึ้นมาโดยใช้ชือ cm.demo.local
และมี Server 2 ตัวสำหรับ Domain cm.demo.local คือ dc03 และ dc04 การตั้งค่าแบบนี้จะทำให้การปรับแต่งได ๆ ที่ demo.local ไม่มีผลกระทบมายัง cm.demo.local และเช่นกันครับ การปรับแต่งค่าได ๆ ที่ cm.demo.local ก็จะไม่มีผลกระทบกับ demo.local แต่……ผู้ดูแลระบบที่ demo.local ถือว่าเป็น Administrator Account ในระดับ Enterprise Admin Groups จะสามารถเข้ามาปรับแต่ง Child Domain และ Domain Tree ได้เช่นกัน
· Domain Tree
เป็นการสร้าง Domain ไว้ในกรณีที่ เราต้องการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ แต่ใช้ชือ Domain ที่แตกต่างกัน เช่นตามรูปตัวอย่างเรามี Root Domain ชื่อ demo.local แต่เราขยายกิจการใหม่ จำเป็นต้องตั้งสาขาใหม่และชื่อของกิจการไม่เหมือนเดิม จึงทำการตั้ง Domain สำหรับกิจการใหม่นี้ว่า abc.com โดยที่เลือกตั้งค่าเป็น Domain Tree
วิธีการตั้งค่าแบบนี้จะมีประโยชน์คือช่วยให้การบริหารจัดการยังเป็นแบบรวมศูนย์อยู่เหมือนเดิม โดยที่ ผู้ดูแลระบบที่ demo.local ถือว่าเป็น Administrator Account ในระดับ Enterprise Admin Groups จะสามารถเข้ามาปรับแต่ง Child Domain และ Domain Tree ได้เช่นกัน
ประเภทของ Active Directory Domain Controller และการนำไปใช้งาน,Additional Domain Controller,Child Domain,Domain Tree
คำอธิบายรูปแรกบนหน้าปกของวิชานี้ (แบบสั้น ๆ ) ถึงการใช้งานตามสถานการณ์ของแต่ละประเภท

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น