5/26/2559

การติดตั้ง Java Web Server บน Ubuntu Server

ใน Ubuntu Linux Server นอกจากจะสามารถใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา Web Server ก็ยังสามารถทำ Web Server ที่พัฒนาด้วยภาษา Java ได้ด้วยครับ เรามักจะเรียกว่า Apache Tomcat
โดยเราสามารถใช้คำสั่งดังนี้
sudo apt-get install tomcat7
จากนั้นก็ติดตั้งชุดคำสั่งสำหรับ Java โดยสั่ง
sudo apt-get install default-jdk
จากนั้นก็ Restart เครื่องโดยใช้คำสั่ง
sudo shutdown now -r
จากนั้นก็ให้เราพิมพ์หมายเลข IP ของเครื่อง Server ของเราตามด้วย port 8080 ก็จะปรากฎว่ามีข้อความปรากฎดังรูป ก็แสดงว่าเราสามารถสร้าง Apache Tomcat สำเร็จแล้ว
ซึ่ง IP เครื่อง Server นั้นอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง ก็ขอให้เราตรวจว่า IP ของเราหมายเลขอะไร ยกตัวอย่างเช่นเครื่องผมใช้ IP 192.168.1.65 ก็จะต้องพิมพ์
http://192.168.1.65:8080/

หลังจากนั้น ถ้าหากเราจะต้องการทดสอบว่า Web Application ของเราใช้ได้จริงให้เราทดลองโหลดโปรแกรมตัวอย่างมาติดตั้งโดยสั่ง ดังนี้
cd /var/lib/tomcat7/webapps
wget https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/appdev/sample/sample.war
จากนั้นถ้าหากเราเรียกหน้าเว็บของตัว sample ซึ่งเครื่องผมจะต้องสั่ง http://192.168.1.65:8080/sample ก็จะปรากฎดังรูปด้านล่าง หรือถ้ายังไม่ขึ้นก็ให้พยายามกด Refresh ก็จะปรากฎมาเช่นกัน

ซึ่งถ้าหากเราสามารถหาไฟล์ที่เป็นนามสกุล .war ที่ compile ด้วย Java ตัวอื่นๆ มาติดตั้งลงบน Apache Tomcat ที่เป็น Java Web Server ของเรา มันก็สามารถทำงานได้เช่นกันครับ
อ้างอิงจาก
http://www.jguru.com/faq/view.jsp?EID=123229
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-apache-t...

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น