11/08/2561

NetSupport Manager 12 0 0 1000

NetSupport Manager 12.0.0.1000

ข้อมูลโปรแกรม
โปรแกรม : Net Support Manager
เวอร์ชั่น : 12.0.0.1000
เว็บไซต์ : http://www.netsupportmanager.com
การใช้งานแบบเวอร์ชั่นเต็ม

รายละเอียดโปรแกรม : Net Support Manager เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการเครื่องภายระยะไกล หรือ Remote รองรับหลากหลายอุปกรณ์ และหลากหลายแพลทฟอร์ม ทำให้การจัดการอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเรื่องง่าย เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลาย

บันทึกการเปลี่ยนแปลง เวอร์ชั่น : 12.0.0.1000
คลิกลิงค์ : http://www.netsupportmanager.com/v12page.asp

วิธีติดตั้ง :
Step 1: ขั้นที่ 1: ถอนการติดตั้งรุ่นก่อนหน้าออก (หากเคยติดตั้งโปแกรมนี้ในเวอร์ชัั่นอื่นมาก่อน)

Step 2: ติดตั้งโปรแกรมโดยเลือก 30 days evalution ในขณะติดตั้ง.

Step 3: หลังจากติดตั้งเสร็จให้รันโปรแกรมดู เพื่อตรวจดูว่าไม่มีปัญหาใด.

Step 4: หลังจากนั้นปิดโปรแกรมออก.

Step 5: ปิด client process (โดยคลิกขวาที่ taskbar, เลือก taskmanager, ในแท็บ process เลือก all nsm instances และคลิกขวาเลือก "End Process" เพื่อปิดการทำงานของโปรแกรม)

Step 6: หยุดการทำงาน nsm service ถ้ามันยังรันอยู่ พิมพ์ services.msc ในสตาร์ตเมนู ช่องรันแล้วกด Enter. ค้นหาไฟล์ชื่อ nsm service. ถ้าเจอ, ให้คลิกแล้วเลือกปุ่ม Stop)

Step 7: คัดลอกไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ Crack ไปวางในโฟลเดรอ์ที่ติดตั้งโปรแกรม โดยปกติจะอยู่ที่ C:Program FilesNetSupportNetSupport Manager (เว้นแต่ตอนติดตั้งได้เลือกติดตั้งไว้ที่อื่น)

Step 8: รันโปรแกรม. แล้วคลิกที่เมนู Help เลือก About.

Step 9: ในหน้า About ให้คลิกแท็บที่ชื่อ licence.

Step 10: จากนั้นรันโปรแกรม Keygen ใส่ Licence และจำนวน Client (จำนวนเครื่องลูก) ตามต้องการ.

Step 11: คลิกปุ่ม generate แล้วคัดลอก Licence, Serial, Max Clients และ Auth code จาก โปรแกรม keygen ไปวางใส่ในแท็บ licence.

Step 12: กดปุ่ม OK

Step 13: ปิด nsm

Step 14: รัน nsm อีกครั้ง. จะเจอหน้าต่างถามให้ Active

Step 15: คลิก the licence name แล้วเลือก OK

Step 16: คัดลอก Auth Code จาก activation window ไปวางในโปรแกรม keygen แล้วคลิกปุ่ม Generate.

Step 17: คัดลอก Activate codeจากโปรแกรม Keygen ไปวางใส่ใน activation window แล้วคลิก OK

Step 18: ปิด nsm

Step 19: เปิด nsm แล้วคลิกเมนู help ---> about , แล้วไปที่แท็บ licence . แล้วจะเห็นคำว่า activated ซึ่งแสดงว่า Active สำเร็จแล้ว.

Step 20: หากต้องการสนับสนุนเจ้าของผลิตภัณฑ์ โปรดใช้ของแท้!


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น