11/08/2561

โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ขั้นตอนติดตั้งบน Windows 8.1

โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29-10-2558
เขียนครั้งแรกโดย วิภัทร ศรุติพรหม
ดูแลโดย WIBOON

 • เป็นซอฟต์แวร์ชนิดโอเพนซอร์ส มีทั้งรุ่นใช้บนวินโดวส์และลินุกซ์
 • เป็นโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ต้นฉบับจาก http://italc.sourceforge.net
 • คำแนะนำการใช้งาน http://italc.sf.net/wiki
 • ยังไม่ได้ทดสอบว่าใช้งานได้สูงสุดกี่เครื่อง และเงื่อนไขที่ทำได้คืออะไร
 • เวอร์ชั่น 2.0.2 ทดสอบแล้วบนวินโดวส์ 7 หรือ วินโดวส์ 8.1
  แบบ 32 bit ดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/italc/italc-2.0.2-win32-setup.exe
  แบบ 64 bit ดาวน์โหลดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/italc/italc-2.0.2-win64-setup.exe
 • เวอร์ชั่น 2.0.1 ทดสอบแล้วบน Linux Mint 17.1 คลิกเพื่ออ่าน

ตัวอย่างขั้นตอนติดตั้งบน Windows 8.1
 1. วิธีติดตั้งสำหรับเครื่องผู้สอน (เครื่องแม่) การติดตั้งต้องเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิระดับเดียวกับ Administrator
  ติดตั้งด้วยโปรแกรม iTALC 2.0.2
  ได้หน้าต่าง Welcome to the iTALC Setup Wizard ให้คลิกปุ่ม Next >
  ได้หน้าต่าง License Agreement ให้คลิกปุ่ม I agree
  ได้หน้าต่าง Choose Install Location ยังคงเดิมเป็น C:\Program Files\iTALC แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ได้หน้าต่าง Choose Components ยังคงเดิมเลือกทั้ง iTALC Service และ iTALC Master แล้วคลิกปุ่ม Next >
  แล้วคลิกปุ่ม Install
  โปรแกรมจะติดตั้งไปเรื่อยๆ จนเสร็จได้หน้าต่างว่า Completing the iTALC Setup Wizard
  โปรแกรมติดตั้งจะสร้างไอคอนไว้ในหน้า Apps ชื่อ iTALC และ iTALC Management Console ของ Windows ให้ด้วย
  ยังคงเลือก Run iTALC Management Console now แล้วคลิกปุ่ม Finish

  โปรแกรมเปลี่ยนไปได้หน้าต่าง iTALC Management Console
  ช่องด้านซ้าย รายการ iTALC Server ให้เลือก Demo server Backend เป็น iTALC 1 demo server
  รายการ Paths ไม่เปลี่ยนแปลง
  ต่อไปให้เลือกหัวข้อ Authentication
  แล้วไปดูช่องด้านขวา ให้ยกเลิกไม่ติ๊ก ACL-based logon authentication
  ต่อไปคลิกปุ่ม Launch key file assistant
  ได้หน้าต่าง Create/Import iTALC access keys ให้คลิกปุ่ม Next >
  ได้หน้าต่าง Assistant mode ให้คลิกเลือกเป็น Create new access keys (master computer) แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ได้หน้าต่าง Select user role ให้ยังคงเลือกเป็น Teacher แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ได้หน้าต่าง Directories ให้ยังคงติ๊กหัวข้อ Export public key part (master computer) และระบุ path ที่จะวางไฟล์ที่จะนำไปใช้กับเครื่องผู้เรียน
  แล้วคลิกปุ่ม Summary ไปเลือกพื้นที่เป็น C:\ แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ได้หน้าต่าง Key directories ไม่ต้องแก้ไขอะไรให้คงค่าเดิม แล้วคลิกปุ่ม Finish
  ตอนนี้ก็จะได้ public key เป็นแฟ้มอยู่ที่ path:\italc_public_key.key.txt
  ให้คัดลอกแฟ้ม italc_public_key.key.txt นี้เก็บไว้ เพื่อเอาไปใส่ที่เครื่องลูกข่าย
 2. วิธีติดตั้งสำหรับเครื่องผู้เรียน (เครื่องลูก) การติดตั้งต้องเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิระดับเดียวกับ Administrator
  เตรียม public key แฟ้ม italc_public_key.key.txt ให้พร้อม
  ติดตั้งด้วยโปรแกรม iTALC 2.0.2
  ได้หน้าต่าง Welcome to the iTALC Setup Wizard ให้คลิกปุ่ม Next >
  ได้หน้าต่าง License Agreement ให้คลิกปุ่ม I agree
  ได้หน้าต่าง Choose Install Location ยังคงเดิมเป็น C:\Program Files\iTALC แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ได้หน้าต่าง Choose Components ให้ยกเลิกไม่ต้องติ๊ก iTALC Master แล้วคลิกปุ่ม Next >
  แล้วคลิกปุ่ม Install
  โปรแกรมจะติดตั้งไปเรื่อย ๆ จนเสร็จได้หน้าต่างว่า Completing the iTALC Setup Wizard
  ยังคงเลือก Run iTALC Management Console now แล้วคลิกปุ่ม Finish

  โปรแกรมเปลี่ยนไปได้หน้าต่าง iTALC Management Console
  ช่องด้านซ้าย รายการ General เลือก Hide tray icon
  ช่องด้านซ้าย รายการ iTALC Server ให้เลือก Demo server Backend เป็น iTALC 1 demo server
  รายการ Paths ไม่เปลี่ยนแปลง
  ต่อไปให้เลือกหัวข้อ Authentication
  แล้วไปดูช่องด้านขวา ให้ยกเลิกไม่ติ๊ก ACL-based logon authentication
  ต่อไปให้คลิกปุ่ม Launch key file assistant
  ได้หน้าต่าง Create/Import iTALC access keys ให้คลิกปุ่ม Next >
  ได้หน้าต่าง Assistant mode ให้คลิกเลือกเป็น Import public key (client computer) แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ได้หน้าต่าง Select user role ให้ยังคงเลือกเป็น Teacher แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ที่ช่อง please scpecify the location of the public access key to be imported.
  ให้เลือกไปยังพื้นที่ที่เก็บแฟ้ม italc_public_key.key.txt ที่เตรียมไว้ แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ได้หน้าต่าง Summary ให้คลิกปุ่ม Finish

การตั้งค่าครั้งแรกก่อนใช้งาน (ที่เครื่องผู้สอน)
 1. ก่อนใช้งานต้องเพิ่ม classroom และเพิ่ม computer เข้าไปก่อน
  ให้ไปเปิดโปรแกรม iTALC แม่ข่าย ไปที่แถบเมนูด้านซ้าย(แนวดิ่ง) ปุ่มที่ 2 หัวข้อ Classroom-Manager
  ให้คลิกขวา Add Classroom และ Add Computer ใส่แต่เลข ip ของเครื่องลูกข่ายก็พอ

  วิธีสร้าง class room ขึ้นมา 1 ชื่อ มีขั้นตอนอย่างละเอียดดังนี้
  คลิกที่ไอคอนอันที่สองที่แถบด้านซ้าย Classroom-Manager
  คลิกขวาเลือก Add classroom
  หัวข้อ New classroom ตั้งชื่อ classroom ตามต้องการ แล้วคลิก OK
  คลิกขวาเลือก Add computer
  หัวข้อ Add computer ตั้งค่า Client settings ดังนี้
  IP/hostname: ใส่ IP ที่ถูกต้อง
  Name: ตั้งชื่อตามต้องการ
  MAC address: ใส่ในรูปแบบ xx:xx:xx:xx:xx:xx (เผื่อต้องการใช้งานเรื่อง Wake on LAN หรือ Power On)
  Classroom: เลือกชื่อ classroom ที่สร้างไว้
  Type: เลือกเป็นชนิด Student computer

การใช้งาน (ที่เครื่องผู้สอน)
 1. ถ้ายังไม่ได้เปิดโปรแกรม ให้ไปเปิดโปรแกรม iTALC
 2. การใช้งานต้องไปที่เมนูด้านบน(แนวนอน) คลิกหัวข้อ Classroom แล้วเลือก classroom ที่ต้องการควบคุมพร้อมกันทุกเครื่อง
  จะได้จอเล็กของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแต่ละเครื่องออกมาใช้งาน
 3. เราสามารถควบคุมเฉพาะเครื่องได้ โดยการคลิกขวาที่เครื่องที่ต้องการ แล้วเลือกคำสั่งที่ต้องการ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น