8/10/2553

เปลี่ยนรูปของ Logon Windows 7

เปลี่ยนรูปของ Logon Windows 7

  แบบง่ายไม่ต้องใช้โปรแกรมติดตั้ง

รูปด้านล่างเป็นรูปดั่งเดิม


รูป 3 อันด้านล่าง คือ แต่งแล้ววิธีลง


Quote:
เปิดไฟล์ "Change_Logon_Windows7_32bit-64bit.exe" แตกไฟล์ไปที่  "%windir%\system32\oobe"

ถ้า Windows เป็น 32 bit เข้าไฟล์ ส่วนใหญ่เป็น 32 bit
"Change_Logon_Win7_32bit.reg"
ตามในที่แตกไฟล์ไป ตอบ Yes, Ok ยันจบ

ถ้า Windows เป็น 64 bit เข้าไฟล์
"Change_Logon_Win7_64bit.reg"
ตามในที่แตกไฟล์ไป ตอบ Yes, Ok ยันจบ

ถ้าจะเปลี่ยนภาพไปที่ "%windir%\system32\oobe\info\backgrounds"
เปลี่ยนรูปจะต้องชื่อนี้ "backgroundDefault.jpg"
ห้ามเป็นนามสกุลรูปอื่น จะต้องเป็น JPG ส่วน JPEG และอื่นจะไม่ได้
ขนาดรูปตาม Resolution ของจอภาพที่ใช้
ขนาดเนื้อที่ภาพ ต้องไม่เกิน 256kb ตามที่เขาว่ากัน
*แต่รูปดั่งเดิมของ Windows ที่ใช้กันปกติขนาด 2.2 mb ลองดูแล้วกัน
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ก็อป folder "เปลี่ยนรูป Logon" ไปที่ Desktop หรือที่ๆ สะดวกสำหรับต้องการเข้าไปเปลี่ยน รูปลืมใส่ให้ตัวแก้ให้เป็นดั่งเดิม
อันนี้คับ ตัว ดั่งเดิม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น