2/10/2554

วิธี ปิดการ comment wordpress วิธีการ ปิดการแสดงความเห็น

 วิธี ปิดการ comment ใน wordpress

การปิดการแสดงความเห็นหรือคอมเม้นต์นั้น ใน WordPress เราสามารถทำได้ด้วยการปิดเฉพาะบางบทความ โดยนำเครื่องหมายถูกออกจากหน้ารายการ Allow comments on this post ในบทความที่เราไม่ต้องการให้ผู้ชมแสดงความเห็น
หรือเฉพาะบทความที่จะเขียนในอนาคต กล่าวคือ เราสามารถปิดการแสดงความเห็นได้โดยไปที่เมนู Settings->Discussion แล้วนำเครื่องหมายถูกหน้า Allow people to post comments on the article ออก จะเป็นการปิดการแสดงความเห็นในบทความที่เราจะเขียนในอนาคต คือหลังจากที่เรากำหนดค่านี้แล้ว ต่อไปหากเขียนบทความ ในส่วนการกำหนดการแสดงความเห็นตรง Allow comments on this post หน้ารายการนี้จะไม่มีเครื่องหมายถูกอีกต่อไป หากเราต้องการให้แสดงความเห็นได้ ก็เพียงทำเครื่องหมายถูกหน้า Allow comments on this post ในบทความที่เราเขียน ผู้ชมก็สามารถแสดงความเห็นได้ตามปกติ ซึ่งการกำหนดค่านี้จะมีสิทธิ์เหนือกว่าการกำหนดค่าใน Settings->Discussion
แต่หากมีความต้องการที่จะปิดการแสดงความเห็นทั้งหมดในคราวเดียวกันล่ะ เช่น ในกรณีที่มีผู้แสดงความเห็นที่เป็นขยะอยู่บ่อย ๆ อยากจะปิดแสดงความเห็นสักระยะหนึ่ง หรือในกรณีที่เราต้องการจะย้ายโฮสต์ไปยังที่ใหม่ หลังจากที่เราสำรองข้อมูลไปแล้ว บล็อกก็ยังแสดงข้อมูลในโฮสต์เดิมอยู่ ผู้ชมอาจจะแสดงความเห็นเข้ามาได้ เมื่อระบบบล็อกย้ายไปสู่โฮสต์ใหม่ จะทำให้ความเห็นที่ผู้ชมแสดงไว้ในโฮสต์เก่านั้นหายไป เราจึงจำเป็นต้องปิดการแสดงความเห็นไว้เป็นการชั่วคราว เป็นต้น

สำหรับการปิดแสดงความเห็นทุกบทความนั้น เราจะปิดโดยการใช้คำสั่ง SQL ในฐานข้อมูลโดยตรง ก่อนที่จะใช้คำสั่งนี้ ให้เข้าไปที่ phpMyAdmin แล้วคลิกชื่อฐานข้อมูลที่คุณใช้สำหรับเก็บข้อมูล WordPress ที่ด้านซ้ายมือของหน้าต่าง phpMyAdmin แล้วคลิกที่ SQL ป้อนคำสั่งที่จะกล่าวต่อไปด้านล่าง ลงไปแล้วคลิก “ลงมือ”

UPDATE wp_posts SET comment_status = ‘closed’, ping_status = ‘closed’ WHERE comment_status = ‘open’;
คำสั่งนี้เป็นการปิดการแสดงความเห็นและปิดการ ping ทั้งหมด ในส่วนของข้อมูลหลัง UPDATE นั้นคือชื่อตารางฐานข้อมูล ให้เปลี่ยนไปตามคำนำหน้าตารางฐานข้อมูลที่คุณได้กำหนดไว้ในไฟล์ wp-config.php
UPDATE wp_posts SET comment_status = ‘open’, ping_status = ‘open’ WHERE comment_status = ‘closed’;
เป็นการเปิดการแสดงความเห็นและ ping ทั้งหมดที่ถูกปิดเอาไว้
แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายบล็อก WordPress ไปยังโฮสต์แห่งใหม่ว่า หลังจากที่ท่านได้ทำการสำรองข้อมูลจาก phpMyAdmin เสร็จแล้ว ให้ทำการปิดการแสดงความเห็นและ ping ทั้งหมดทันที เพื่อป้องกันผู้ชมแสดงความเห็นไว้ในโฮสต์เก่า โดยข้อมูลที่ได้สำรองไปแล้วนั้น ไม่ได้มีการปิดการแสดงความเห็น เมื่อระบบ Name Server ของโดเมนปรับปรุงเสร็จแล้ว และชี้โดเมนไปยังโฮสต์แห่งใหม่ ผู้ชมก็สามารถแสดงความเห็นได้ตามปกติ โดยที่ไม่มีความเห็นใหม่ใด ๆ หลังจากที่ได้สำรองข้อมูลมาแล้ว ตกค้างไว้ที่โฮสต์เก่า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น