2/02/2554

การติดตั้ง Linux OS: Cent Version 5.5 (Server)

สำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS Server เพี่อให้บริการในส่วนของ Apache web server SSL-capable, MySQL server, Firewall, etc. จะมีลำดับขั้นตอนการติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- ขั้นตอนที่ 1 ให้ตั้ง Bios ให้บูต (Boot) โดยผ่าน CD ROM หรือ DVD ROM โดยระบบบูตขึ้นมาจะขึ้นหน้าจอ ให้กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่การติดตั้งในขึ้นต่อไป


- ขั้นตอนที่ 2 เมื่อบูตเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าจอสีฟ้าก่อนเข้าสู่โหมดการติดตั้งแบบ GUI โดยในขึ้นตอนนี้จะเป็นการตรวจเช็คสภาพของแผ่นติดตั้งทั้ง CD และ DVD ถ้าแน่ใจในคุณภาพของแผ่นก็สามารถ Skip ผ่านขึ้นตอนนี้เพื่อเข้าสู่หน้าจอติดตั้งแบบ GUI ได้เลย

- ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่ Skip ไม่ตรวจสอบแผ่นแล้ว เครื่องจะทำการรัน (Run) โปรแกรมติดตั้ง Anaconda GUI ซึ่งเป็นโปรแกรมติดตั้ง CentOS โดยหน้าจอแรกจะเป็นหน้าจอ Welcome Screen ให้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปสู่ขั้นตอนการติดตั้งหน้าจอการติดตั้งถัดไป

- ขั้นตอนที่ 4 เป็นการเลือกภาษาในการติดตั้ง ให้เลือกใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการติดตั้ง (เนื่องจากไม่มีชุดติดตั้งภาษาไทย)

- ขั้นตอนที่ 5 เป็นการกำหนดค่าของ Keyboard Layout ให้เลือกเป็น U.S.English
- เมื่อเราคลิกตอบตกลงเลือกภาษาที่ต้องการแล้ว ชุดติดตั้งจะขึ้นข้อความเกี่ยวกับการแบ่ง Partition Hard disk ในที่นี้ให้ตอบ No เนื่องจากเราจะไม่ให้ชุดติดตั้งทำการแบ่ง Partition และลบข้อมูลต่าง ๆ ในฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) เราอัตโนมัติ
- ขั้นตอนที่ 6 เมื่อชุดติดตั้งเข้าสู่หน้าจอแสดง Partition ที่มีอยู่ในระบบซึ่งได้ทดสอบการติดตั้งระบบลงบน Vmware โดยได้จำลอง Hard disk เพื่อใช้ในการติดตั้ง CentOS ไว้ 20 GB ดังนั้นจึงให้ชุดติดตั้งทำการแบ่ง Partition ต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ

- เมื่อคลิกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อระบบจะถามว่าคุณต้องการให้ระบบแบ่ง Partition และลบข้อมูลใน Hard disk ทั้งหมดหรือไม่ในขั้นนี้ถ้าตอบ Yes ระบบจะทำการลบและแบ่งพื้นที่ ในฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) อัตโนมัติ
- ขั้นตอนที่ 7 จะเป็นส่วนของการตั้งค่าเน็ตเวิร์คเพื่อใช้งานร่วมกับเครือข่าย ให้ใช้ DHCP ในองค์กรเพื่อใช้งานในการเชื่อมต่อเครือข่าย ดังนั้นจึ้งเลือกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู้หน้าจอการติดตั้งถัดไป

- ขั้นตอนที่ 8 จะเป็นส่วนของการกำหนดตั้งค่าของโซนเวลา (Time Zone) ให้เลือก Asia/Bangkok

- ขั้นตอนที่ 9 เป็นการตั้งค่า Password สำหรับ root (ผู้ดูแลระบบ)

ภาพประกอบที่ ข-9 กำหนด Password Root
- ขั้นตอนที่ 10 ระบบ ติดตั้งเข้าสู่หน้าจอบริหารจัดการ Package ในการติดตั้งสำหรับในขั้นตอนนี้ให้เลือก Customize Now เพื่อเลือก Group Package ต่าง ๆ ให้เหมาะสม


- ขั้นตอนที่ 11 หลังจากเลือก Customize Now แล้วจะเข้าสู่หน้าจอของ Package Group ต่างๆ โดยในที่นี้เราจะเลือก Package ที่เกี่ยวข้องกับ Server และ Package ที่เกี่ยวข้องกับ GUI บางส่วนเพื่อให้สามารถใช้งาน Xwindows ได้ (หมายเหตุ แต่สำหรับ Admin ที่ไม่ต้องการระบบ GUI ก็สามารถเลือกออกได้จากขั้นตอนนี้)

- ส่วนของ Package ด้าน Server ในตัวอย่างทำการติดตั้งสำหรับ Database Server, Print Server และ Web Server

- ขั้นตอนที่ 12 เมื่อทำการเลือก Package ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราแล้ว ชุดการติดตั้งก็จะทำการเช็คความเข้ากันได้ของ Package ต่างๆ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาขณะติดตั้ง

- ขั้นตอนที่ 13 คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง
- ขั้นตอนที่ 14 ชุดติดตั้งจะเริ่มต้นการ Format hard drive

- ขั้นตอนที่ 15 ชุดติดตั้งจะเริ่มการติดตั้ง CentOS 5.2 ไปยัง Hard drive

- ขั้นตอนที่ 16 เมื่อชุดติดตั้งทำการติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะให้ทำการ Reboot เพื่อนำแผ่นติดตั้งที่เป็น DVD หรือ CD ออก


- ในขณะที่บูตระบบสามารถกดปุ่ม Esc เพื่อดู Service ต่าง ๆ ของ CentOS ว่าสามารถทำงานได้อย่างปกติหรือไม่

- เมื่อบูตระบบขึ้นมาแล้วจะเข้าสู่หน้าจอต้อนรับของ CentOS 5.5 ให้คลิกที่ปุ่ม Forward เพื่อตั้งค่าต่างๆ ต่อไป และจะมีการตั้งค่า Firewall ในที่นี้เลือก Disabled เพื่อปิด Firewall

- ต่อไปเป็นการตั้งค่า SELinux ในที่นี้เลือก Disabled เพื่อปิด SELinux แล้วคลิก ผ่านไป

- ต่อไปเป็นการตั้งค่า Kdump ให้คลิก ผ่านไปได้เลย

- ต่อไปเป็นการตั้งค่า วันที่ และเวลา หลังจากที่ตั้งเสร็จคลิก ไปขั้นตอนต่อไป

- ต่อไปเป็นการสร้าง User เพื่อใช้งานในระบบ

- ต่อไปเป็นการกำหนดค่า Sound Card ของระบบ ให้คลิก ผ่านไปได้

- ต่อไปเป็นการกำหนดค่า Additional CDs เพื่อใช้ในการ Update Package ต่าง ๆ ของ CentOS ให้คลิก ได้เลย เพื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

- หลังจากกำหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้วก็จะมาถึงหน้าจอ Login ระบบ

- หลังจากที่ทำการ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ก็จะเข้าสู้หน้าจอ CentOS ในโหมดของXwindows เป็นครั้งแรก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น