1/18/2555

การสร้าง User บน Windows Server 2008 Active Directory

การสร้าง User บน Windows Server 2008 Active Directory   

การสร้างยูสเซอร์ใหม่ (Create New User) มีขั้นตอนดังนี้

1.เปิด Server Manager  โดยการคลิก  Server Manager

2. ในหน้าต่าง  Server Manager ในดีเทลแพน ในส่วน  Roles Summary  ให้คลิกที่ Active Directory Domain Service


3. ในหน้าต่าง Server Manager คลิก ActiveDirectory Domain Service แล้ว ActiveDirectory Users and Computers  หรือเรียกโปรแกรม ADUC โดยคลิก Start > All Programs > AdministratorTools > ActiveDirectory Users and Computers


4. ในหน้าต่าง Active Directory Usersand Computers ในด้านคอนโซลทรีให้คลิกขวาที่คอนเทนเนอร์ Domain Controllers จากนั้นคลิก New แล้วคลิกที่  OrganizationUnit จากเมนู5. ที่หน้าต่าง New Object - Organization Unit (OU) ให้ใส่ชื่อ Organization Unit แล้วคลิกปุ่ม OK

Note : Organization Unit ( OU) เป็นออปเจ็กต์พิเศษที่สามารถบรรจุออปเจ็กต์อื่นๆไว้ภายในได้เช่น ชื่อผู้ใช้,ชื่อคอมพิวเตอร์,ชื่อกลุ่ม เป็นต้นซึ่งการเก็บออปเจ็กต์เหล่านั้นไว้ใน OU ช่วยให้คุณสามารถจัดการออปเจ็กต์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้น6. หน้าจอที่สร้าง OrganizationUnit (OU) เรียบร้อยแล้ว7. ในหน้าต่าง Active Directory Users and Computers ในด้านคอนโซลทรีให้คลิกขวาที่คอนเทนเนอร์ Organization Unit (OU) ที่สร้างแล้ว  เพิ่ม Group จากนั้นคลิก New แล้วคลิกที่ Group จากเมนู

Note : ที่ให้สร้าง Group ก็เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงโฟล์เดอร์ที่แชร์ทีล่ะหลายๆ User ถ้า User นั่นๆ อยู่ภายใต้ Group อีกที โดยไม่ต้องแอดทีละ User8. ที่หน้าต่าง NewObject - Groupให้ใส่ชื่อ Groupที่ช่อง Group name:แล้วคลิกปุ่ม OK


9. หน้าจอที่สร้าง Group เรียบร้อยแล้ว10. ในหน้าต่าง ActiveDirectory Users and Computers ในด้านคอนโซลทรีให้คลิกขวาที่คอนเทนเนอร์ Organization Unit (OU) ที่สร้างแล้ว  เพิ่ม User จากนั้นคลิก New แล้วคลิกที่ User จากเมนู11. ในไดอะล็อกบ็อกซ์New Object – User ให่ใส่ชื่อแรกของยูสเซอร์ในช่อง First name นามสกุลของยูสเซอร์ในช่องLast name สำหรับในช่อง Full Name นั้นวินโดวส์จะใส่ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ (สามารถแก้ไขได้)  ในช่อง User logon name ให้ใส่ชื่อที่ยูสเซอร์จะใช้ในการล็อกออนเสร็จแล้วคลิก Next >12. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ถัดไปในช่อง Password และ Confirm password ให้พิมพ์พาสเวิร์ดที่ยูสเซอร์ต้องใช้ในการล็อกออนจากนั้นให้เลือก Password option ตามความเหมาะสม เสร็จแล้วให้คลิก Next >

Note : ด้านล่าง จะมีตัวเลือกให้เลือก 4 ตัวเลือก คือ
     -    User must change password next logon คลิกถูกที่ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดรหัสผ่านเองเมื่อทำ การ Logon ในครั้งต่อไป แต่ผู้บริหารระบบจะต้องบอกรหัสผ่านที่ผู้บริหารระบบกำหนดให้ผู้ใช้ทราบด้วย เพื่อที่ผู้ใช้จะได้เปลี่ยนรหัสผ่านเองได้     


-     User cannot change password คลิกถูกที่ตัวเลือกนี้ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเอง     
-     Password never expires คลิกถูกที่ตัวเลือกนี้ หากคุณไม่ต้องการให้รหัสผ่านมีการหมดอายุ โดยปกติระบบจะกำหนดเวลาในการใช้ รหัสผ่านไว้เพื่อให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสเมื่อรหัสผ่านหมดอายุ ทำให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้น
          
-     Account is disabled คลิกถูกที่ตัวเลือกนี้เพื่อระงับการใช้งาน User นี้ชั่วคราว13 . หน้าที่สร้าง User เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็คลิก  Finish ก็จะแสดง Group และ User ดังภาพข้างล่าง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น