4/24/2556

ชนิดหัวต่อต่างๆที่ใช้ในงาน Wireless Lan

หัวต่อชนิด N Connectors ส่วนมากจะใช้กับงานภายนอกอาคาร จุดต่อสายอากาศงานภายนอกอาคาร   มีขนาดใหญ่ ค่อนข้างราคาถูก ใช้กับสาย RG-213 หรือ LMR-400

ชนิดหัวต่อต่างๆที่ใช้ในงาน Wireless Lan
 
หัวต่อชนิด N-Connector
   
Male N-Connector Female N-Connector
หัวต่อชนิด Male N-Connector หัวต่อชนิด Female N-Connector
หัว ต่อชนิด N Connectors ส่วนมากจะใช้กับงานภายนอกอาคาร จุดต่อสายอากาศงานภายนอกอาคาร   มีขนาดใหญ่ ค่อนข้างราคาถูก ใช้กับสาย RG-213 หรือ LMR-400
หัวต่อชนิด RP-TNC  
   
Male RP-TNC Female RP-TNC
หัวต่อชนิด Male RP-TNC หัวต่อชนิด Female RP-TNC
RP-TNC connectors มีขนาดปานกลาง  ใช้กับอุปกรณ์ของบริษัท linksys , Cisco
หัวต่อ RP-SMA  
   
Male RP-SMA Female RP-SMA
หัวต่อชนิด Male RP-SMA หัวต่อชนิด Female RP-SMA
SMA connectors ส่วนมากจะพบใน wireless Pci Card
   
หัวต่อชนิด MC (Lucent) Connector  
Male Lucent Connector Female Lucent Connector
หัวต่อชนิด Male MC (Lucent) Connector หัวต่อชนิด Female MC (Lucent) Connector
หัวต่อชนิด MC (Lucent) Connector ส่วนมากจะพบใน PCMCIA Card , โทรศัพท์มือถือ
   
คำนำหน้า 'RP' ใน RP-TNC และ RP-SMA คือการกลับจุดต่อสัญญาน (จะแตกต่างกับ TNC , SMA ธรรมดา)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น