1/30/2556

10 อันดับธุรกิจเงินดี ปี 2556

ธุรกิจทำเงิน, 2556, 2013, ธุรกิจน่าทำ, ทำธุรกิจ,อะไรดี
.
ในยุคเศรษฐกิจที่จะค้าจะขายอะไรก็ดูจะยากไป เสียหมด หลายคนคงกำลังมองหาธุรกิจที่จะอยู่รอดและทำเงินได้ดีเป็นอย่างแน่ๆ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำใทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องออกมาวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ต่างๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านต่างๆ จนในที่สุดก็ออกมาเป็น 10 อันดับธุรกิจน่าสนใจ ในปี 2556 ดังนี้จร้าาาาา^0^


อันดับ 10
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (โดยเฉพาะแนวดิ่ง) และธุรกิจด้าน Logistic

อันดับ10,ธุรกิจทำเงิน, 2556, 2013, ธุรกิจน่าทำ, ทำธุรกิจ,อะไรดี

.

อันดับ 9
ธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และธุรกิจสถาบันการเงิน

อันดับ9,ธุรกิจทำเงิน, 2556, 2013, ธุรกิจน่าทำ, ทำธุรกิจ,อะไรดี

ใ.

อันดับ 8
ธุรกิจด้านการศึกษา และธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์

อันดับ9,ธุรกิจทำเงิน, 2556, 2013, ธุรกิจน่าทำ, ทำธุรกิจ,อะไรดี

.

อันดับ 7
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา บุหรี่

อันดับ7,ธุรกิจทำเงิน, 2556, 2013, ธุรกิจน่าทำ, ทำธุรกิจ,อะไรดี
.

อันดับ 6
ธุรกิจด้านอาหาร

อันดับ6,ธุรกิจทำเงิน, 2556, 2013, ธุรกิจน่าทำ, ทำธุรกิจ,อะไรดี
 .
.

อันดับ 5
ธุรกิจพลังงาน และพลังงานทดแทน

อันดับ5,ธุรกิจทำเงิน, 2556, 2013, ธุรกิจน่าทำ, ทำธุรกิจ,อะไรดี

.

.

อันดับ 4
ธุรกิจบริการ จำหน่ายน้ำมัน ก๊าซ NGV LPG

อันดับ4,ธุรกิจทำเงิน, 2556, 2013, ธุรกิจน่าทำ, ทำธุรกิจ,อะไรดี

.

.

อันดับ 3
ธุรกิจด้านสื่อโทรทัศน์

อันดับ3,ธุรกิจทำเงิน, 2556, 2013, ธุรกิจน่าทำ, ทำธุรกิจ,อะไรดี

.

.


อันดับ 2
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสื่อสาร

อันดับ2,ธุรกิจทำเงิน, 2556, 2013, ธุรกิจน่าทำ, ทำธุรกิจ,อะไรดี

.

.

อันดับ 1
ธุรกิจทางการแพทย์ และความงาม

อันดับ1,ธุรกิจทำเงิน, 2556, 2013, ธุรกิจน่าทำ, ทำธุรกิจ,อะไรดี

นอกจากนี้ ผลวิจัยจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยบั่นทอน ในการดำเนินธุรกิจในปี 2556

ปัจจัยสนับสนุน
- เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวและเศรษฐกิจเอเซียยังคงขยายตัวได้ดี
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลไทย
- การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- อัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (บาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น)
- แนวโน้มราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวดีขึ้น และการดูแลราคาสินค้าของภาครัฐ
- ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ดีขึ้น

ปัจจัยบั่นทอน
- ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
- สถานการณ์ทางด้านการเมืองไทย
- ระดับราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
- ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เช่น ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท และราคาวัตถุดิบต่างๆ
- ภัยธรรมชาติ

ขอขอบคุณ
http://money.sanook.com

1 ความคิดเห็น:

  1. Quantum Binary Signals

    Professional trading signals delivered to your cell phone every day.

    Follow our signals NOW & gain up to 270% per day.

    ตอบลบ