1/30/2556

Android บน Smart TV ยุคต่อไปการรับชมโทรทัศน์

Smart TV คือการหลอมรวมของเทคโนโลยี (Technology Convergence) ระหว่าง "โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต" ที่ทำให้โทรทัศน์ในรูปแบบของ Smart TV
http://www.lcdtvthailand.com/asp-bin/images-source/image/journal/2012/Provision_Android_TV/Provision_Android_TV_03.JPG


สามารถใช้งานเป็นอุปกรณ์ ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และยังสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบเดิมได้ ซึ่งเปรียบได้กับ Smartphone ที่เป็น Technology Convergence ระหว่างโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต โดยที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและยังใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้

ปัจจุบันเทคโนโลยี Smartphone ได้ถูกพัฒนาจนเกิดความชัดเจน โดยมีระบบหลักคือ Android และ iOS (Apple) ซึ่งครองส่วนแบ่งของตลาดเกินกว่า 80% และกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต Content และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ของโลกกำลังถูกเปลี่ยนเป็น Smartphone และ Smartphone กำลังจะเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ในทางกลับกัน พัฒนาการของเทคโนโลยี Smart TV กลับขาดความชัดเจน โดยไม่มีระบบหลัก ที่ประสบความสำเร็จ และสามารถชิงส่วนแบ่งของตลาดได้ ถึงแม้ว่าแนวคิดของ Smart TV อาจได้ถือกำเนิดขึ้นก่อน Smartphone เพราะโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีที่มีความแพร่หลายมาก่อนยุคของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นรากฐานของ Smartphone

ทั้งนี้ Smart TV เคยมีผู้เล่นจากหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจอินเทอร์เน็ต : MSN TV, AOL TV, Google TV ฯลฯ ธุรกิจโทรทัศน์: Samsung Smart TV, Sony Smart TV, LG Smart TV ฯลฯ ธุรกิจเกมส์: Xbox 360 ฯลฯ ธุรกิจคอมพิวเตอร์: Apple TV, Lenovo Smart TV ฯลฯ โดยที่ Smart TV อาจมีทั้งรูปแบบของ Set-Top Box เช่น Apple TV หรือ Xbox 360 และที่ผนวกเข้าเป็นโทรทัศน์เช่น Samsung Smart TV

ชัยชนะใน Smart TV ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพราะเป็นจุดหลอมรวมของเทคโนโลยีและธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก จึงมีผู้เล่นรายใหม่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแม้กระทั่ง Apple ยังมีข่าวลือว่าจะเข้าสู่ธุรกิจ Smart TV โดยจะเป็นผู้ผลิตโทรทัศน์ และมิใช่เพียงแค่ Set-Top Box ดังเช่น Apple TV

อย่างไรก็ดี แนวทางที่อาจเป็นกระแส คือการนำ Android ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเปิดที่ถูกพัฒนาโดย Google สำหรับ Smartphone มาประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีของ Smart TV  ซึ่งเริ่มถูกปฏิบัติอย่างแพร่หลาย โดยมีตัวอย่างของ Samsung Smart TV, LG Smart TV, Lenovo Smart TV ฯลฯ ถึงแม้ว่า Google จะพัฒนา Google TV เป็นเทคโนโลยีระบบเปิดสำหรับ Smart TV แต่การใช้งาน Android บน Smart TV อาจได้รับความนิยมกว่า ซึ่งอาจได้อานิสงส์จากความสำเร็จของ Android บน Smartphone ที่ทำให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่มีความแข่งแกร่ง เช่น App ที่เพิ่ม Value ให้กับการใช้งาน Smart TV

ในมุมมองหนึ่ง App บน Smart TV อาจเปรียบเสมือนจำนวนช่องของ Content ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งยังมี Interactivity ที่นำไปสู่บริการอย่าง On Demand ในรูปแบบต่างๆ แต่ถึงกระนั้นอุปสรรคที่สำคัญสำหรับการใช้งาน Android บน Smart TV คือการที่ Android ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานด้วยระบบสัมผัส เช่นเดียวกับ iOS ที่จำเป็นต้องใช้นิ้วมือในการสัมผัสจอภาพ จึงได้มีการพัฒนา Gesture เช่นตัวอย่างของ Samsung Smart TV ที่ทดแทนการสัมผัสด้วยการโบกมือให้กับกล้องที่คอยจับภาพผู้ใช้งาน และการพัฒนา Remote Control ให้ทดแทนระบบสัมผัส และกระทั่งการดัดแปลงองค์ประกอบอื่นๆ ของ Android ให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่าน Smart TV

พัฒนาการเหล่านี้ทำให้เกิดการแตกแขนง (Fork) ของระบบ Android บน Smart TV โดยผู้เล่นแต่ละรายต่างมีพัฒนาการของตัวเองที่แตกต่างกับรายอื่น ซึ่งต่างกับ Android บน Smartphone ที่มีความคล้ายคลึงอย่างเป็นระบบระหว่างผู้เล่น แต่ถึงกระนั้น Android บน Smart TV นับเป็นครั้งแรก ที่เทคโนโลยีของ Smart TV เริ่มมีความชัดเจน แม้ว่าแนวทางนี้จะเริ่มมีปรากฎในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา แต่กลับมีการยอมรับของเทคโนโลยี (Technology Adoption) ที่รวดเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

Android บน Smart TV จึงเป็นเทคโนโลยีที่ควรติดตาม และอาจสร้างความแตกต่างในยุคต่อไปของการรับชมโทรทัศน์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น