4/16/2557

เริ่มต้นกับฐานข้อมูล Firebird (เจ้านกไฟ ของฟรีที่ไม่กระจอก)(1/3)

บางท่านที่เคยรู้จัก หรือเคยใช้งาน MySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลฟรี (Open Source) แล้ว ผู้เขียนขอแนะนำให้รู้จักกับฐานข้อมูลแบบ Open Source อีกตระกูลนึงคือ Firebird หรือเจ้านกไฟ
เจ้านกไฟเริ่มได้รับความนิยมในวงการ Delphi Developer ตั้งแต่ Firebird 1.0 โดยที่ใช้ Core Engine เดียวกับ Interbase ที่พัฒนาโดยบริษัท Borland (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) จนการพัฒนาโปรแกรมด้วย Delphi เริ่มลดความนิยมลง แต่เจ้านกไฟกลับถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันอยู่ใน Version 2.5 แล้ว

ความสามารถของเจ้านกไฟมีมากมายและได้ถูกพัฒนาขึ้นให้ใช้งานแตก ต่างจากฐานข้อมูลตระกูลอื่นๆ โดยที่เมื่อติดตั้งแล้วมันสามารถจะรันได้ในแบบ Service หรือแบบ Application ก็ได้ สามารถเป็น Database Server อย่างเต็มรูปแบบ หรือจะทำเป็นไฟล์ Database ก็ได้ เหมือนกับรวมความสามารถของ MySQL และ Microsoft Access เข้าไว้ด้วยกัน แต่ความเหนือชั้นก็คือไฟล์ Database ที่สร้างขึ้นจะอยู่ในสถานะ Read Only ตั้งแต่ต้น ฉนั้นถ้าท่านเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับนำเสนอใส่ลงใน CD/DVD ก็จะสามารถอ่านข้อมูลบนแผ่นได้เลย โดยไม่ต้องมาทำ Read Only แบบใน Microsoft Access
ในตอนนี้เจ้านกไฟได้พัฒนาให้รองรับทั้งบน Windows , Linux และ MAC OS ทั้ง 32 บิท และ 64 บิท เข้าไปดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://www.firebirdsql.org/en/downloads/

เริ่มติดตั้ง Firebird
ผู้เขียนได้ดาวน์โหลด Firebird ที่ใช้ติดตั้งบน Win32 เป็นแบบ Windows Installer ที่ติดตั้งได้ง่าย โดยที่ผู้เขียนติดตั้งลงบน Windows 7

หลังจากการเลือกภาษาที่ใช้แสดงในการติดตั้งแล้ว จะพบกับหน้าต่างต้อนรับของ Firebird กด Next ได้เลย
หน้าต่างรายละเอียดของ License เลือก I accept agreement แล้วกด Next
ถัดมาคือหน้าต่างแสดงข้อมูลต่างๆของ Firebird 2.5 เมื่ออ่านเสร็จแล้วกด Next
หน้าต่างการกำหนด ที่อยู่ในการติดตั้ง ปกติค่าเริ่มต้นจะเป็น SystemDrive > Program Files หากต้องการเปลี่ยนก็กดที่ Browse...  เปลี่ยนได้เลย (ในภาพผู้เขียนใช้ค่าเริ่มต้น แต่ System Drive ของผู้เขียนคือ Drive I)
หน้าต่างเลือก Component ในการติดตั้ง เลือกเป็น Full installation ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการติดตั้งอย่างน้อย 24 MB
หน้าต่างถัดมาคือการตั้งชื่อ Menu Folder เพื่อแสดงที่ Start Menu ของ Windows
หน้าต่างเลือกรูปแบบการติดตั้งเพิ่มเติม ผู้เขียนใช้ค่าเริ่มต้นที่ให้มา

  • Use the Guardian to control the server : เป็นการติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานของ Server เมื่อผิดปกติเมื่อ Firebird ถูกใช้ในแบบ Application
  • Run Firebird server as : ให้ทำงานในแบบ Application หรือ Service
  • Start Firebird automatically everytime you boot up : ให้ทำงานเมื่อเริ่มเปิดเครื่องเสมอ
  • Install Control Panel Applet : ให้ติดตั้งกล่องควบคุมไปที่ Windows Control Panel ด้วย
  • Copy Firebird client library to system directory : ให้คัดลอกไฟล์ lib ของ Firebird ไปไว้ที่ System Directory ด้วย
  • Generate client library as GDS32.DLL for legacy app. support : ให้สร้าง lib ไฟล์ GDS32.DLL ขึ้นมาด้วย

หน้าต่างสรุปค่าต่างๆที่จะติดตั้ง กด Install เพื่อเริ่มติดตั้งได้เลย
หากการติดตั้งสมบูรณ์จะพบหน้าต่าง Information แสดงรายละเอียดที่ติดตั้ง ตรวจสอบดูและกด Next 
การติดตั้ง Firebird สำเร็จ ให้ติ๊กเครื่องหมายที่ Start Firebird Service now เท่านั้น แล้วกด Finish ได้เลย

  • Start Firebird Service now : ให้ Service ที่ติดตั้งไปทำงานทันที
  • After installation : ให้แสดงรายละเอียดอื่นๆอีก

เมื่อติดตั้งเสร็จผู้เขียนเข้าไปตรวจสอบว่ามี Service ใหม่ติดตั้งเข้ามาหรือไม่ โดยเข้าไปที่ Control Panel >  Administrative Tools > Services


Service ชื่อ Firebird Server มีสถานะกำลังทำงานอยู่
Firebird Server Manager ถูกติดตั้งลงใน Control Panel แล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น