4/16/2557

Firebird เป็นฐานข้อมูล Free OpenSource RDBMS ตัวนึงที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

Firebird

Firebird เป็นฐานข้อมูล Free OpenSource RDBMS ตัวนึงที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยมีขนาดรวมของระบบเล็กมาก (น้อยกว่า 10 MB) ถือว่าเป็น RDBMS ที่สามารถติดตั้งและใช้งานจริงบนเครื่องจนๆ RAM ประมาณ 256 MB ได้อย่างสบาย
Firebird สนับสนุนลูกเล่นของ RDBMS ครบถ้วนทั้ง Trigger, Stored Procedure โดย Firebird สามารถติดตั้งได้บน Platform ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Windows, Linux, Unix และ Mac OS X จึงทำให้ Firebird มีความยืดหยุ่นเพราะสามารถประยุกต์ใช้กับระบบทั้งเล็กและใหญ่ได้
แต่คงต้องยอมรับว่าถ้าเปรียบเทียบความ Friendly ในการใช้งานและความง่ายในการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งหัด ใช้งาน RDBMS ก็คงยังสู้เจ้า Microsoft SQL Server ไม่ได้ แต่ถ้าเอาประสิทธิภาพมาเป็นตัวตั้ง และ ความยืดหยุ่นในการ Scale ไปสู่ Platform ที่ใหญ่ขึ้น Firebird คุ้มค้าต่อการเรียนรู้แน่นอนครับ

Download Firebird

Firebird สามารถ Download ได้ฟรีจาก http://www.firebirdsql.org

การติดตั้ง Firebird

การติดตั้ง Firebird บน Windows ถือเป็นเรื่องง่าย แต่สิ่งที่ทำให้ผู้ที่ไม่คุ้นุคยกับ Firebird มาก่อน(รวมทั้งผมด้วย)จะต้อง “งง” ในระหว่างการติดตั้งก็คือ Architecture ของ Firebird ซึ่งมี 2 แบบคือ Classic และ Supper Server สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับ Firebird และ ติดตั้งบน Platform ของ Windows ขอแนะนำให้เลือกแบบ Supper Server เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะเกิด Service ขึ้นมา 2 ตัว ชื่อ Firebird Guardian และ Firebird Server โดยตัวที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านฐานข้อมูลก็คือ Firebird Server ส่วน Firebird Guardian นั้นจะเป็น Service ที่คอยตรวจสอบดูว่า Firebird Server นั้นมีการ Crash หรือไม่ หากมีการ Crash ก็จะได้ทำหน้าที่ Start Firebird Server ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นในช่วงของการพัฒนาโปรแกรมเราอาจจะประหยัดทรัพยาการของเครื่องโดยการ Stop Firebird Guardian ก็ได้ (แต่การเปิด Service ไว้ก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรของเครื่องมากมายอะไร

GUI Tool สำหรับ Firebird

Firebird มากับ Command Line Tools ที่สามารถจัดการกับฐานข้อมูล Firebird ได้ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามผมขอแนะนำ Free GUI Tool ที่ใช้งานร่วมกับ Firebird ได้เป็นอย่างดีชื่อ FlameRobin โดยสามารถ Download ได้จาก http://www.flamerobin.org/

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ Firebird จะเป็นการระบุชื่อไฟล์ซึ่งมีนามสกุล fdb (นามสกุล gdb สำหรับเวอร์ชั่นต่ำกว่า 1.5) แต่การให้บริการที่แท้จริงจะเป็นการทำผ่าน Firebird Server Service ทั้งหมด โดย Client API จะส่ง Request ต่างๆไปยัง Server API (Firebird Server Service) เมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้ว Server API ก้จะส่งข้อมูลกลับมาที่ Client API เพื่อผ่านไปยัง Application ต่อไป
การติดตั้ง Firebird จะมีไฟล์ฐานข้อมูลตัวอย่างชื่อ employee.fdb ติดตั้งมาให้การใช้งานไฟล์ฐานข้อมูลดังกล่าว ก็สามารถใช้ FlameRobin เชื่อมต่อโดยการระบุชื่อและ Path ของไฟล์เพื่อเชื่อมต่อได้ทันที (User: SYSDBA, Password: masterkey)

Charset และ Collation

Firebird ต่ำกว่าเวอร์ชั่น 2.0 นั้นยังไม่รองรับการ Sorting ภาษาไทยตามหลักพจนานุกรม แต่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน ปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขแล้ว โดยการสร้างฐานข้อมูลใหม่ให้ระบุ Charset=TIS620 และ Collation=TIS620_UNICODE ก็จะทำให้ฐานข้อมูลนั้นรองรับการ Sorting ภาษาไทยทันทีครับ

Firebird Client DLL

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Firebird นั้นผู้พัฒนาควรจะมีความเข้าใจใน Client DLL ของ Firebird ในระดับนึงเพื่อนำไปใช้ในการ Deployment ใน Firebird เวอร์ชั่นเก่ากว่า 1.5 จะมีการใช้งาน DLL ชุดเก่าซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับของ InterBase ชื่อว่า gds32.dll โดยจะถูกติดตั้งไว้ที่ SYSTEM32 ส่วนตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.5 เป็นต้นไปจะใช้ fbclient.dll ซึ่งจะติดตั้งไว้ที่ bin Directory ของ Firebird

1 ความคิดเห็น: