4/16/2557

เริ่มต้นกับฐานข้อมูล Firebird (เจ้านกไฟ ของฟรีที่ไม่กระจอก)(2/3)


ตอนนี้ผู้เขียนจะสาธิตการใช้ Firebird ด้วยโปรแกรมจัดการฟรีอีกเช่นกัน
เนื่องจากตัวของเจ้า Firebird เองก็เป็นฐานข้อมูลในแนวไร้หน้าตา ไร้ GUI เช่นเดียวกับ MySQL จึงต้องพึ่งโปรแกรมในการจัดการ (Database Management) ตัวอื่นๆ เพราะกลุ่มผู้พัฒนา Firebird ไม่พัฒนาออกมาให้ด้วย (MySQL มี Oracle จัดให้)
ผู้เขียนเสนอโปรแกรมตัวที่ฟรี และก็ใช้งานได้สะดวกพอสมควร คือ EMS SQL Manager for InterBase/Firebirdการใช้งาน EMS SQL Manager
เมื่อติดตั้งเสร็จ เปิดโปรแกรมครั้งแรกจะมีหน้าต่างถามถึงรูปแบบในการแสดงผล

ผู้เขียนใช้ค่าเริ่มต้น แล้วกด OK เพื่อใช้งาน

  • Environment style > MDI environment : จะแสดงเป็นหน้าต่างย่อยๆภายในเหมือนกับ Microsoft Office หรือ SQL Server 2000 นั่นเอง
  • Floating windows environment : จะแสดงเหมือนกับ Conponent pirate ของ Delphi หรือเหมือนกับ SQL Server 2008 นั่นเอง

จะพบกับหน้าต่างแสดง Version ของ EMS SQL Manager ซึ่งหากต้องการใช้งานแบบ Full Option จะสามารถใช้งานได้แค่ 30 วันเท่านั้น ให้กดปุ่ม Close

หากต้องการใช้งาน แบบ Full ให้คลิ๊กเลือก 30 days left หรือดูรายละเอียดก่อนที่ Link ตามลูกศร หากต้องการใช้แบบ Free version ให้กด Close
ขั้นตอนแรกจะต้องทำการ Register Host และ Register Database ก่อน โดยใช้ปุ่มด้านบนของ Tools bar หรือคลิ๊กเมาส์ขวาในช่อง Databases ก็ได้
ปุ่ม Register Database และ ปุ่ม Register Host
Register Host
ผู้เขียนใช้ Firebird ที่เครื่องตัวเอง จึงใส่ Host name เป็น localhost หรือจะใช้ 127.0.0.1 ก็ได้
เลือก Protocal เป็น Local หากไม่ทราบ Port ให้ปล่อยว่างไว้ จากนั้นให้ใส่ User name และ Password เป็นค่าเริ่มต้นของ Firebird คือ User name = SYSDBA และ Password = MASTERKEY
จากนั้นใช้ค่า Preferences ของ Firebird ด้วยการกดที่ Get Server Preferences โปรแกรมจะกำหนดค่า Port และ Client Library ด้านล่างให้อัตโนมัติ

จะพบหน้าต่างการตั้งค่าต่างๆสำหรับการเข้าใช้ Host

Path to database utilities ให้เลือกที่อยู่ของ Utilities ต่างๆ จะใช้ค่าเริ่มต้นก็ได้ เสร็จแล้วกด Finish
หากไม่มีข้อผิดพลาด จะสามารถเชื่อมต่อกับ Host ได้ทันที จะเห็นได้จาก Tab Databases
Create Database
กดปุ่ม Create Database ใน Tools bar ด้านบน


เลือก Host ที่เพิ่ง Register ไป
เลือกที่อยู่ของ Database File (ไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูล) ใส่ User/Password ของ Host ให้เรียบร้อย อย่าลืมกำหนด Charset เป็น "UTF8"
โปรแกรมจะสร้าง SQL เพื่อสร้าง Database บน Host นี้ และเมื่อติ๊กเครื่องหมายที่ Register the database after creating จะนำทางไปสู่ขั้นตอนการ Register Database
ตรวจสอบข้อมูลให้ถุกต้อง อย่าลืมเปลี่ยน Font charset เป็น "THAI_CHARSET" ด้วย จากนั้นกด OK
Database ชื่อ TEST ถูกสร้างขึ้นพร้อมใช้งาน
Register Database
ในตอนนี้ผู้เขียนจะแนะนำการ Register Database หากมี Database File ที่สร้างไว้แล้ว
ขั้นตอนแรกให้ใช้ปุ่ม Register Database ที่อยู่ใน Tools bar ด้านบน จะพบหน้าต่าง Register Database

ผู้เขียนเลือก localhost:3050 ที่เพิ่ง Register ไป ตัวเลข 3050 คือ Port ในการรับส่งข้อมูลนั่นเอง

  • Database is located on the host already registered in SQL Manager : เลือก Register Database บน Host ที่มีอยู่แล้ว
  • Database is located on a newhost : ต้องการ Register Database กับ Host ใหม่

ใส่ User name และ Password ของ Host แล้วกด Next
ขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิม ตรวสอบเสร็จอย่าลืมตั้งค่า Font charset เป็น "THAI_CHARSET" ด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น