4/16/2557

เริ่มต้นกับฐานข้อมูล Firebird (เจ้านกไฟ ของฟรีที่ไม่กระจอก)(3/3)

จากตอนที่แล้วผู้เขียนได้อธิบายการ Register Host และ Database ไปแล้ว ตอนนี้จะทดลองใช้ Database ตัวที่สร้างขึ้น


การสร้าง Table
 
คลิ๊กเมาส์ขวาที่ Tables แล้วเลือก New Table...
จะมีหน้าต่างให้สร้าง Table ปรากฎทางด้านขวาตามภาพ

เลือก Database Test ทางด้านซ้าย ใน Tab Table ทางด้านขวา กำหนด Table name และใส่ Description ให้เรียบร้อย
เลือก Tab Fields แล้วกดที่ new field
ตั้งชื่อ Field กำหนด Type ของข้อมูลให้เรียบร้อย ในที่นี้ผู้เขียนสร้าง Field ชื่อ EMPLOYEE_CODE เป็น Primary Key
 โดยให้ Type เป็น CHAR มีขนาด 4 และในเมื่อ Type เป็นประเภทตัวอักษรจึงตั้งค่า Character set เป็น "UTF8" 
ใส่ Description ให้เรียบร้อย จากนั้นกด OK ได้เลย
เมื่อเพิ่ม Field ทั้งหมดเรียบร้อยให้กดที่ Compile เพื่อสร้าง Table ในฐานข้อมูล
จากนั้นจะพบหน้าต่างที่ให้ตรวจสอบความถุกต้อง หากถูกต้องตามต้องการแล้ว กดปุ่ม Commit ได้เลย หรือต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม Rollback
Table "EMPLOYEE" ได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว
จากนั้นลองเพิ่มข้อมูล โดยไปที่ Tab Data เพิ่มข้อมูลลงไปในแต่ละ Field จากนั้นกด Commit
เท่านี้ก็เสร็จเรียร้อยในการทดลองการสร้าง Table ขึ้นใช้งาน
ที่ แตกต่างจากฐานข้อมูลอื่นๆก็คือการใช้ Firebird นั้นค่อนข้างจะเป็นแบบ manual เสียมาก โปรแกรมที่ช่วยให้จัดการกับฐานข้อมูลก็เป็นเพียงแค่ช่วยให้เรา Generate SQL ขึ้นมาเท่านั้น จะเป็นต้อง Commit เพื่อให้ฐานข้อมูลถูกอัพเดท หรือทำการ Rollback เองเพื่อยกเลิก Transaction
อย่างไรก็ตาม Firebird ไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานหนักมากจนเกินไป จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยทำงานกับ Firebird 1.5 มา มันสามารถรองรับการใช้งานข้อมูลได้เป็นหลักแสน Record ซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง ลงไปถึงขนาดย่อม 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น