1/31/2553

สุดยอดเทคนิคการปรับแต่ง - Windows Vista 2007 (3)

Vista Tip #21:Reliability and Performance Monitor

Windows Vista ได้ปรับปรุง Performance Monitor เพื่อจะดูการทำงานส่วนต่างของ Vista ได้ง่ายขึ้นและละเอียดมากกว่า WindowsXP วิธีเรียกมาดูผมจะบอกแบบง่ายไม่ต้องไปตามขั้นตอนปกติ

-คลิกที่ Start ที่ช่อง Start Search พิมพ์คำสั่ง Performance Monitor แล้ว Enter เท่านี้ก็จะได้ Performance Monitor มันมีอะไรให้ดูเยอะครับ
ลองดูนะครับ
Vista Tip #22:สร้าง shortcut เพื่อ clear...history และ Temporary Internet Files ใน IE7


ปกติ ผมเป็นคนที่ไม่ใช้ Browser IE เพราะไม่ได้ท่องเน็ตด้วย IE มานานแล้วก็ตั้งแต่เวอร์ชั้น 5 มาเลยครับ แต่ก็ไม่ใช่ไม่รู้เรื่อง IE เลยนะครับก็ศึกษาอยู่
ใน Vista จะให้ Browser IE7 เวอร์ชั่นล่าสุดมาให้ ก็เลยหาทิปสำหรับ IE7 มาให้อ่านบ้าง

เมื่อ คุณใช้ IE ท่องเน็ตมันจะเก็บค่าต่างๆ ไว้ ได้แก่ Temporary Internet Files Cookies History Form Data และ Passwords ที่คุณกรอก ด้วยปกติ
คุณ สามารถลบไฟลืพวกนี้ที่ตัว IE ได้อยู่แล้ว แต่สิ่งผมจะนำเสนอก็คือ คุณสามารถทำ Shortcut ลบเป็นอย่างๆ หรือทุกอย่างได้ตามความต้องการของคุณ

1.คลิกขวาที่ desktop เลือก new และ Shortcut

2. ที่ช่อง Type the ;ocation of the item: ก็ให้ใส่ คำสั่งแต่ละตัวตามความต้องการของคุณว่าจะลบอะไรบ้าง (ใส่ได้คำสั่งเดียวนะครับเลือกเอา)

# Clear Temporary Internet Files:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ : RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 8

# Clear Cookies:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 2

# Clear History:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 13.คลิก Next แล้วใส่ชื่อตามใจคุณ ที่ช่อง Type aname for this shortcut คลิก Finish
การ ใช้งานคุณต้องใช้ตัวไหนก็ดับเบิลที่ตัวนั้น เอามันเก็บไว้ที่ Quick Launch หรือ จะเอาไปไว้ที่ Startup Folder เพื่อให้ ทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่
วินโดวส์ Startup ครับ


# Clear Form Data:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 16

# Clear Saved Passwords:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 32

# Delete All:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 255

# Delete All และ Clear Add-ons Settings:
คำสั่งที่ต้องพิมพ์ :RunDll32.exe InetCpl.cpl ClearMyTracksByProcess 4351
Vista Tip #23: เพิ่ม "Open with Notepad" ที่เมนูคลิกขวา

ถ้า คุณเป็นคนที่ชอบเปิดไฟล์ Text หรือไฟล์ที่ไม่รู้จักด้วย Notepad เพิ่ทความสะดวกทำเป็นเมนูคลิกขวาใช้เลยครับ เพียงแค่เอา mouse คลิกขวาที่ไฟล์ก็มีเมนู
เปิดด้วย Notepad ครับ .....ให้คุณก็อป script ข้างล่างไปปะที่ notepad แล้วเซฟไฟล์ .REG ตัวอย่างชื่อ NotePadRight.REG แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ตอบ
yes และ ok เท่านี้คุณก็จะได้เมนูคลิกขวาด้วย Notepad เพิ่มมาหนึ่งตัว

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Open with Notepad]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Open with Notepad\command]
@="notepad.exe %1"
Vista Tip #24:Shortcut เปิด Task manager

ถ้า คุณที่ใช้ XP การเปิด Task manager คุณจะใช้ CTRL + ALT +DEL เปิดสะดวก แต่สำหรับ Vista ใช้ไม่ได้ครับ ถ้ากดคีย์นี้มันจะเปิดหน้าต่างให้คลิกอีก
ซึ่งช้าครับ ผมให้คุณเปลื่ยนคีย์กดใหม่ให้คุณใช้ CTRL + Shift + ESC ก็เรียก Task manager โดยตรงไม่ต้องผ่านเมนูหรือคลิกที่ไหนอีก
Vista Tip #25: มาทำ OEM Logo ของตัวเองสำหรับ Vista


เมื่อ กล่าวถึง OEM Logo คนที่ใช้ XP จะรู้อยู่แล้วที่มันอยู่ properties ของ my computer ถ้าเป็นของ XP นั้นง่ายมากครับ จะทำเองหรือมีใช้โปรแกรมที่เขียนมาเพื่อการนี้ช่วยก็ ได้
แต่ สำหรับ vista ยังไม่มีโปรแกรมครับ และวิธีทำก็ไม่เหมื่อน XP ด้วย ผมพยายามหาวิธีอยู่นานเหมื่อนกัน...ทดลองแก้ registry อยู่นานก็ประสพความสำเร็จ
เมื่อทำได้แล้วไม่ห่วงวิชา เอามบอกเพื่อนๆ ทำบ้าง ตามมาเลย1.ให้คุณเตรียมรูปที่คุณต้องการทำ รูปนั้นต้องมีขนาดไม่เกิน 120 X 120 Pix เป็น bmp format และให้ชื่อว่า oemlogo.bmp

2.เอารูปที่ทำไว้แล้วไปไว้ที่ C:Windows\System32

3.เปิด registry ขึ้นมา (พิมพ์คำว่า regedit ที่ start search แล้ว enter) แล้วไปตามเส้นทางนี้

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\OEMInformation

เมือมาถึง OEMInformation ให้คุณดูที่ขวามือของหน้าต่าง ทำการสร้างคีย์ต่างตามนี้

Logo
Manufacturer
Model
SupportHours
SupportPhone
SupportURL

วิธีสร้างก็ให้คลิดขวาที่ว่างๆด้านขวาเลือก New > String Values (ไม่จำเป็นต้องสร้างทุกคีย์ อยู่ที่ความต้องการของคุณ)

4. เมื่อสร้างครับทุกคีย์แล้ว ก็มาถึงการใส่ข้อมูลครับ ให้คุณดับเบิลที่คีย์จะมี่หน้าต่าง Edit String ให้คุณกรอกข้อมูลที่ช่อง Value DataLogo :ข้อมูลที่กรอก: C:\Windows\system32\oemlogo.bmp (ตำแหน่งที่คุณเก็บ logo ตามข้อ 2)
Manufacturer :ข้อมูลที่กรอก: ตามความต้องการของคุณ
Model :ข้อมูลที่กรอก: ตามความต้องการของคุณ
SupportHours :ข้อมูลที่กรอก: ตามความต้องการของคุณ
SupportPhone :ข้อมูลที่กรอก: ตามความต้องการของคุณ
SupportURL :ข้อมูลที่กรอก: ตามความต้องการของคุณ

5.ปิด regedit แล้ว Logoff หรือ restart เครื่อง

6.มาดูผลงานของคุณ ให้ไปที่ คลิกที่ปุ่ม start แล้วคลิกขวาที่ Computer เลือก PropertiesVista Tip #26:สร้างเมนู Copy To / Move To ที่เมนูคลิกขวา


เพื่อ ความสะดวกในการที่คุณๆจะ copy หรือ move file สำหรับ vista เลยเอาวิธีทำมาบอก ให้คุณก็อป script ข้างล่างไปปะที่ notepad แล้วเซฟเป็นไฟล์
ที่มีตระกูลเป็น ***.REG แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ตอบyes และ ok เท่านี้คุณก็จะได้เมนูคลิกขวา


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\Copy To]
@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\Move To]
@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
Vista tip #27: มาตั้ง Limit จำนวนของหน้าต่างที่แสดงผล Flip3D

คุณสมบัติ Flip3D มันสวยและดูเท้ แต่ถ้าคุณๆเปิดหน้าต่างหลายๆ หน้าต่าง คุณจะรู้สึกได้ว่าเครื่องทำงานช้าลง ยิ่งถ้าการ์ดจอต่ำๆ ยิ่งเป็นมากขึ้น ทิปนี้ผมเอาวิธี กำหนด
หน้าต่างที่จะแสดงผลแบบ Flip3D เพื่อไม่ให้เครื่องทำงานหนักเกินไป

1.เปิด registry editor ขึ้นมา (พิมพ์ Regedit ที่ start search แล้ว enter)

2.ไปตามเส้นทางนี้ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsDWM

3.ให้คุณสร้างคีย์ใหม่โดยคลิกขวาที่ว่งของด้านขวาของ หน้าต่าง เลือก New>DWORD (32-bit) Value ตั้งชื่อว่า Max3DWindows4. ให้ดับเบิลคลิกที่คีย์นี้ เพื่อตั้งค่า ให้คุณติ๊กที่ Decimal แล้วใส่ค่าตัวเลขที่ Valve data โดยค่าที่แนะนำคือ 5 สำหรับการ์ดจอคุณภาพต่ำ และ 10 สำหรับการ์ดจอคุณภาพสูง
เสร็จแล้วปิด registry บูตเครื่องใหม่
Vista Tip #28: เอาคำสั่งของ NVDIA Display ที่เมนูคลิกขวาออก

สำหรับ คนที่ใช้การ์ดจอของ NVDia เมื่อติดตั้งไดรเวอร์ มันจะสร้างเมนูให้เรียกทำงานเมื่อคลิกขวาที่ desktop แต่บ้างท่านไม่ได้ใช้หรือเห็นว่ามันเกะกะลูกตาจะเอาม ันออก
ก็ได้ครับ ทำตามนี้

1.เปิด registry editor ขึ้นมา (พิมพ์ Regedit ที่ start search แล้ว enter)

2.ไปตามเส้นทางนี้ HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\Con textMenuHandlers\NvCplDesktopContext

3.คลิกขวาที่คีย์ NvCplDesktopContext แล้วเลือก delete ทิ้งครับ.....ออกจาก regedit แล้วมาดูผลงาน
Vista Tip #29: สร้าง Shortcut ของ Dial-up connection ไว้ที่ Deasktop

คุณ ที่ใช้ Vista แลใช้การต่อเน็ตแบบ Dial-up จะเจอกับปัญหาการต่อแต่ละครั้งขั้นตอนมากคือต้องไปที ่ Start>Connect to และต้องคลิกเม้าส์อีกหลายที่ คราวจะหาทางเอา
มันมาอยู่ที่ Desktop ก็หาทางไม่ได้ (สำหรับมือใหม่) มันยาก ไม่เหมื่อน XP มันง่ายมาก ผมเอาวิธีมาบอก

1.ให้คุณเปิด Control Panel (ในรูปแบบ Classic View) ออกมา2.คลิกที่ Network and Sharing Center แล้วให้คุณดูที่ด้านซ้ายมือ คลิกที่ Manage network connections3. คุณจะเห็นไอคอน Dial-up ของคุณ ในตัวอย่างผมใช้ของ TOT ให้คลิกขวาที่ไอคอนนี้เลือก Create Shorcut จะมีหน้าต่างถามว่าจะเอา Shortcut ไว้ที่ Desktop
ตอบ Yes ครับ Shortcut ที่คุณต้องการก็จะอยู่ที่ Desktop แล้วครับ
Vista Tip #30: มาตั้งให้ Vista ใช้ความสามารถของ L2 Cache memory ให้ถูกต้อง

โดย ปกติ CPU จะมี Cache menory หรือ L2 ติดมาด้วยทุกตัวไม่ว่าจะเป็น AMD หรือ Intel และจะมีมากมีน้อยต่างกัน แล้วเจ้า L2 มันมีประโยชน์อะไรหรือ
L2 มันก็คือ หน่วยความจำแรม (RAM) ที่อยู่ที่ตัว core หรือแกนของ CPU มันทำหน้าที่เหมือนกับแรมที่อยู่ที่เมนบอร์ด คือเก็บข้อมูลเพื่อส่งให้ CPU ประมวลผล
แต่ที่มันดีกว่าแรมที่อยู่ที่บอร์ดเพราะมันอยู่ที่แก นเดียวกับ CPU ทำให้ส่งข้อมูลได้เร็วกว่ามาก สรุปง่ายๆ การที่CPU ตัวไหนมี L2 มากๆ จะทำให้ระบบสามารถเก็บ
ข้อมูลที่ CPU ต้องใช้ในการประมวลผลได้มากขึ้น ทำให้ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบดีขึ้นด้วย

แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ vista มันไม่ได้ใช้ L2 ให้เป็นประโยชน์เลย ผมจะมาบอกวิธีที่ทำให้ Vista ได้ใช้ประโยชน์ของ CPU ให้คุ้มค่า

1. ให้คุณพิมพ์คำว่า Regedit ที่ Start Search แล้ว Enter เพื่อเรียก Registry editor มาทำงาน

2. ให้คุณไปหาคีย์ตามเส้นทางนี้ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management

3. ให้คุณมองทางขวาของหน้าต่างหาคีย์ SecondLevelDataCache ให้สังเกตดูมันจะมีค่าเป็น 0 (0x00000000 (0) ซึ่งแสดงว่า Vista ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของ L2
(เสียดายครับ CPU ราคาก็แพง.....ใช้ไม่คุ้มค่า) ให้คุณดับเบิลที่คีย์นี้เพื่อกำหนดค่า Cache หรือ L2 ให้ถูกต้อง โดยใส่ค่าตัวเลขที่ช่อง Value data: ตามที่ CPU ของคุณ
มี L2 อยู่เท่าใด

4. ค่าที่ใส่จะเป็นแบบ Hexadecimal ตามนี้
256 KB : 100 hex
512 KB : 200 hex
1024 KB : 400 hex
2048 KB : 800 hexสำหรับคุณๆ ที่ไม่รู้ว่า CPU ของตัวเองมี L2 เท่าไร ให้ไปดาวน์โหลดโปแกรมที่ชื่อ CPU-Z มาใช้ได้ที่นี่ http://www.cpuid.com/

ตัวอย่าง CPU ของผม Notebook ใช้ AMD


ที่มา: http://music.songtoday.com/showthread.php?p=22721#post22721

1 ความคิดเห็น: