1/22/2553

Windows Vista Upgrade Advisor

Windows Vista Upgrade Advisor


ก่อนลงมือปฏิบัติ

ก่อน ที่คุณจะรัน Upgrade Advisor โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังประเมินอยู่เป็นประจำ ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อสายกับเครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ภายนอก หรือเครื่องสแกน

ดาวน์โหลด Windows Vista Upgrade Advisorดาวน์โหลด Windows Vista Upgrade Advisor

Windows Vista Upgrade Advisor ทำงานได้ดีกับรุ่นระบบ 32 บิตของ Windows XP และ Windows Vista ตรวจสอบตัวเลือกการอัพเกรดที่สามารถใช้ได้กับรุ่นก่อนหน้า Windows XP

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมสำหรับการใช้งาน Windows Vista รุ่นที่คุณต้องการ

Windows Vista Upgrade Advisor จะช่วยคุณตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP สามารถใช้ Windows Vista ได้หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Upgrade Advisor ในการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista พร้อมสำหรับการอัพเกรดเป็นรุ่นของ Windows Vista ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่

เครื่อง มือซอฟต์แวร์ขนาดเล็กนี้จะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ และสร้างรายงานที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับปัญหาความเข้ากันได้ของระบบ อุปกรณ์ และโปรแกรมทั้งหมด เครื่องมือนี้ยังแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้อีกด้วย Upgrade Advisor สามารถช่วยให้คุณเลือก Windows Vista รุ่นที่เหมาะกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้มากที่สุด

เพียงดาวน์โหลด ติดตั้ง และรัน Windows Vista Upgrade Advisor

หมายเหตุ:

WVUA
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Windows Vista Upgrade Advisorขยายทั้งหมด
ขยาย/ยุบ

Windows Vista Upgrade Advisor คือ โปรแกรมประยุกต์ทางเว็บที่ดาวน์โหลดได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ Windows XP สามารถระบุได้ว่า Windows Vista รุ่นใดที่ตรงกับความต้องการ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้พร้อมสำหรับการอัพเกรดเป็น Windows Vista หรือไม่ และคุณลักษณะใดของ Windows Vista ที่สามารถรันในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ Upgrade Advisor จะสร้างรายงานที่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับรุ่นของ Windows Vista ที่จะสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังแนะนำการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งและใช้งาน Windows Vista หากคุณกำลังพิจารณาถึงการติดตั้ง Windows Vista ในคอมพิวเตอร์ของคุณ Upgrade Advisor นับเป็นทางออกที่ดีสำหรับการเริ่มต้น

นอก จากนี้ Windows Vista Upgrade Advisor ยังช่วยให้ผู้ใช้ Windows Vista สามารถระบุได้ว่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้พร้อมสำหรับการอัพเกรดเป็น Windows Vista รุ่นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่

ขยาย/ยุบ

การ ทำงานของ Windows Vista Upgrade Advisor จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่รันในคอมพิวเตอร์ที่มีรุ่นต่างๆ ของ Windows XP หรือ Windows Vista ติดตั้งอยู่เท่านั้น หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, Windows 98, Windows ME หรือ Windows 95 คุณจะต้องเปรียบเทียบความสามารถของระบบกับข้อกำหนดของระบบ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้สำหรับ Windows Vista รุ่นที่คุณต้องการใช้อย่างรอบคอบ โดยทั่วไป คอมพิวเตอร์ที่ซื้อภายในระยะเวลาสองปีจะสามารถใช้ Windows Vista ได้ หรือด้วยการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ของระบบในราคาที่ไม่แพง

ขยาย/ยุบ

1 ความคิดเห็น: