1/22/2553

ยกเลิกการควบคุมสิทธิ์การใช้งานของ Windows Vista

ยกเลิกการควบคุมสิทธิ์การใช้งานของ Windows Vista

Easy turn user to admin for install and manage windows vista with UAC.

how to set user to easy install softwareในการใช้งาน Windows Vista เรา(ผู้ใช้งาน) จะถูกกำหนดสิทธิ์ของเราเป็นเพียง User ปกติ คือไม่อนุญาติให้ทำหลายอย่าง เช่นการลงโปรแกรม, การแก้ไข system ไฟล์ แต่ Windows Vista เองก็มีการอนุญาติให้ user ปกติสามารถ Run ไฟล์ ในฐานะ Admin ได้ง่าย ด้วยคำสั่ง Run as Administrator เช่นเวลาเราจะติดตั้งโปรแกรม แทนที่เราจะ double คลิก ที่ไฟล์นั้นๆ เปลี่ยนเป็น คลิกขวา แล้วเลือกคำสั่ง Run as Administrator แทน เท่านี้โปรแกรมนั้นๆ ก็จะถูกติดตั้งในฐานะ administrator ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา

แต่หากท่านใดไม่อยาก คลิกขวาทุกครั้ง หรืออยากกำหนดให้ตัวเองเป็น Admin สามารถติดตั้ง โปรแกรมในฐานะ Admin ได้ทุกครั้ง เราสามารถเข้าไปยกเลิก การควบคุมผู้ใช้งาน ( User Acount Control) ได้ โดยการ

1. คลิกที่ Start > Control Panel > User Accounts > User Accounts >

Setting Windows Vista User Accounts Control (UAC)

2. คลิกที่ Turn User Accounts On or Off เอาเครื่องหมายถูกหน้า Use User Accounts Control (UAC) … ออก

Setting Windows Vista User Accounts Control (UAC)

เพียงเท่านี้ ต่อไปเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิ์อีก เราสามารถติดตั้งโปรแกรมได้อย่างไม่มีปัญหาแล้ว

2 ความคิดเห็น: