3/30/2553

NetSupport Manager 10.0.2

NetSupport Manager 10.0.2NetSupport Manager 10.0.2.rar

Download : http://www.mediafire.com/?uqmjimizgyu
เป็นซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ในระบบ เป็นซอฟต์แวร์ในการบริหารห้องประชุม สำหรับห้องอบรมcomputer
เหมาะสำหรับการอบรมที่สามารถนำมาทดแทนโปรเจคเตอร์ โดยการนำหน้าจอของเครื่องควบคุม ไปแสดงบนหน้าจอเครื่องลูกข่าย และทำให้ผู้ดูแลระบบในองค์กรสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องลูกข่ายได้อย่าง สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

หมายเหตุ
วิธีการใส่ keygen มีภาพตัวอย่างให้ดู อยู่ในไฟล์แล้วครับ (ลงโปรแกรมเหมือนกับ NetSupport School)
และผมTestดูแล้วก็รู้สึกว่าทำงานได้รวดเร็วดีครับ แต่เครื่องลูกข่ายก็ต้องลง NetSupport Manager10.0.2
เป็นแบบ Client Only ด้วยนะครับ

ความต้องการของระบบ

Hardware
Dos สำหรับเครื่องควบคุม
IBM compatible, 8088 หรือสูงกว่า พร้อมด้วย Ram 200 KB
Dos สำหรับเครื่องลูกข่าย
IBM compatible, 8088 หรือสูงกว่า พร้อมด้วย Ram 25 KB

Windows 3.x สำหรับเครื่องควบคุม
IBM compatible, 80386SX หรือสูงกว่า
Windows 3.x สำหรับเครื่องลูกข่าย
IBM compatible, 80386SX หรือสูงกว่า

Windows 95/98/2000/2003/Millennium/XP และ Windows NT สำหรับเครื่องควบคุม
Pentium หรือดีกว่า
Windows 95/98/2000/2003/Millennium/XP และ Windows NT สำหรับเครื่องลูกข่าย
Pentium หรือดีกว่า

OS/2 สำหรับเครื่องลูกข่าย
Pentium หรือดีกว่า


Software
Dos สำหรับเครื่อง ควบคุม และเครื่องลูกข่าย
Dos 5.0 หรือต่ำกว่า
IPXODI version 2 หรือ IBM Lan Support Program 1.1
NetBIOS

Windows 32-bit สำหรับเครื่องควบคุม และเครื่องลูกข่าย
Windows Millennium (Me)
Windows 95/98
Windows 2000
Windows 2003
Windows NT 3.51 หรือ NT 4
Windows XP
NetBIOS/NetBEUI, IPX หรือ TCP/IP

Windows 16-bit สำหรับเครื่องควบคุม และเครื่องลูกข่าย
Dos 5.00 หรือสูงกว่า
NetBIOS/NetBEUI, IPX หรือ TCP/IP (Windows sockets)
Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11 หรือสูงกว่า
สำหรับเครื่องลูกข่ายจะต้องอยู่ใน enhanced mode

OS/2 สำหรับเครื่องลูกข่าย
OS/2 Warp 3 หรือสูงกว่า พร้อมด้วย Presentation Manager installed
NetBIOS/NetBEUI, IPX หรือ TCP/IP
สำหรับเครื่อง ควบคุม จะต้องมี WINOS2

Linux , Pocket PC , MAC*


ฟังก์ชั่นการทำงานหลักของNetSupport Manager10.0.2
สามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายที่เป็น Linux , Pocket PC , MAC*
ทำให้ผู้ดูแลระบบในองค์กรที่มีการใช้ Linux ,pocket PC หรือ MAC*
สามารถควบคุมทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Audio Support
สามารถพูดคุยผ่านระบบเครือค่ายได้ทุกฟังก์ชั่น

Remote Control
สามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายได้ทั้งในลักษณะของการ Share, Control หรือ Watch
ซึ่งจะเป็นลักษณะของการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด

Scan
ฟังก์ชัน Scan สามารถ Monitor เครื่องลูกข่ายได้สูงสุด 16 เครื่องพร้อมกันในลักษณะของ Real Time
และเมื่อพบปัญหาที่เครื่องลูกข่ายสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันที่

Show Function
ฟังก์ชัน Show เหมาะสำหรับการอบรมที่สามารถนำมาทดแทนโปรเจคเตอร์ โดยการนำหน้าจอของเครื่องควบคุม
ไปแสดงบนหน้าจอเครื่องลูกข่าย

Monitoring
ฟังก์ชัน monitoring คือการดูเครื่องที่กำลัง connecct แบบ Thumbnail

Hardware & Software Inventory
เครื่องควบคุมสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้ง Hardware และ Software ของเครื่องลูกข่าย
โดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆรวมทั้ง การดู Service การเปิดปิด Service และสามารถดู Process ต่างๆ
รวมถึงการดูว่าเครื่องลูกข่ายเปิดโปรแกรมอะไรอยู่บ้าง

Linux Client Inventory
เครื่องควบคุมสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้ง Hardware และ Software Inventury ของเครื่องลูกข่าย
ที่เป็น Linux OS ได้ในรายละเอียดเดียวกันกับ Windows

Internet Gateway
Internet Gateway เป็นฟังก์ชันที่ใช่ในการ connect ผ่าน Firewall โดยให้ Firewall เปิด port
เพียง port ให้เครื่องที่เป็น Gateway ก็จะสามารถ Connect เครื่องที่อยู่หลัง Gateway ได้ทุกเครื่อง

Scripting & Scheduling
ด้วยความสามารถที่โดดเด่นทางด้านการเขียนโปรแกรม ทำให้ NetSupport Manager ไม่เหมื่อนกับโปรแกรม Remote ทั่วไป
เพราะสามารถเขียนโปรแกรมได้โดย NetSupport Manager มีเครื่องมือในการเขียน และยังสามารถทำการตั้งเวลาในการทำงานตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้แล้ว

HelpRequest
ในกรณีที่ user ต้องการแจ้งปัญหาให้กับ ผู้ดูแลระบบก็จะสาสมารถทำได้โดย การคลิกขาวที่ไอคอนของ NetSupport มุมขวาล่าง
แล้วเลือก Request Help ใส่ชื่อและปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาก็จะถูกส่งไปที่ผู้ดูแลระบบ

Remote Deployment
สำหรับฟังก์ชันนี้เป็นความสามารถทางด้านการติดตั้งโปรแกรม NetSupport Manager สำหรับ เครื่องลูกข่ายผ่านทางด้านเน็ตเวิร์ค
โดยเฉพาะ ทำให้รวดเร็วไม่ต้องไปติดตั้งที่เครื่องลูกข่ายด้วยตัวเอง และทำให้ประหยัดเวลารวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

File Distribution
เหมาะอย่างยิงกับการส่งข้อมูลจากเครื่องควบคุมไปยังเครื่องลูกข่าย โดยสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องลูกข่ายได้ทั้งหมด หรือเลือกได้ว่าจะข้อมูลไปยังเครื่องลูกข่าย
ใดบ้างโดยทำงานเพียงครั้งเดียวด้วยคำสั่ง File Distribution

File Transfer
ด้วยการส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ทำให้ NetSupport Manager มีความสามารถที่เหนือกว่าโปรแกรม Remote โดยทั่วไป
และฟังก์ชัน File Transfer นี้จะเป็นการส่งข้องมูลระหว่างเครื่องควบคุมกับเครื่องลูกข่าย ด้วยวิธีง่ายๆเพียงแค่ Drag and Drop เท่านั้น

Comprehensive Security
ด้วยการเข้าระหัสสำหรับความปลอดภัยของข้อมูลถึง 256 bit รวมถึงใช้รวมกันกับ Windows NT ทำให้มีความปลอดภัยสูงสุด
และมีการทำ Log Files ทั้งในลักษณะที่เป็นข้อความกับลักษณะที่เป็นไฟล์ Screen Cam ทำให้สามารถเห็นการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

Active X Web Browser Support
สามารถใช้รวมกับ Web Browser ได้ ทำให้สามารถติดต่อกันได้ไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหน อีกทั้งยังรวดเร็ว

Power Management
สามารถสั่งเปิด ปิดเครื่องลูกข่ายได้ เพียงแค่เครื่องลูกข่ายสนับสนุน Wake On Lan เท่านั้น

Credit : http://www.hits4teen.com/redirect.php?tid=799&goto=lastpost


Download : http://www.mediafire.com/?uqmjimizgyu

1 ความคิดเห็น:

  1. If you need your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (no matter why you broke up) you got to watch this video
    right away...

    (VIDEO) Why your ex will NEVER get back...

    ตอบลบ