ใช้ SOLVENT ล้างครับ เป็นน้ำยาลางแผงวงจรอิเลคทรอนิคโดยตรงครับ ใช้สำหรับงานช่อมมือถือ เอาไว้ล้างบอร์ดมือถือ
ที่โดนน้ำเพื่อไล่ความชื้น ใช้ทำความสะอาดวงจรอิเลคทรอนิคทุกชนิด โดยที่ไม่ทำให้วงจรเสียหายหรือกัดกร่อนวงจร ไม่ทำ
ปฏิกริยากับยางหรือโฟม อย่าใช้ทินเนอร์ หรือ น้ำมันสนนะครับ SOLVENT สามารถหาซื้อได้ตาร้านขายอะไหร่มือถือ ราคา
กิลอนละประมาณ 280 บาทครับ