5/04/2554

การ Forwardport ของ BILLION Router Cat Telecom

    
Router Billion BiPAC 5102QR2
1. ทำการ Login เข้าไปยัง Router โดยการใส่ไอพีเข้าไปใน Internet Explorer เช่นรุ่นนี้ผู้ใช้เซ็ตเป็น 192.168.2.1 ซึ่งแต่ล่ะรุ่น
อาจไม่เหมือนกันในที่นี้ขอใช้ Modem Router รุ่น BiPAC 5102QR2 ของ Billion ซึ่งการเซ็ตแต่รุ่นสามารถหาดูได้ใน
อินเตอร์เน็ต
Connect

2. เข้าไปเซ็ตในส่วนของการ Forword port โดยการนำไอพีของกล้องมาใส่ตรง Modem router ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ Advanced Setup เข้าไป NAT
Advanced Setup

3. เลือกตรง Virtual Server เพื่อเข้าไปทำการ Forward port ของแต่ล่ะเครื่องซึ่งไอพีที่ใส่คือไอพีของ DVR พร้อมทั้งใส่ Port ให้ตรงกับ DVR


4. ถ้ามี DVR หลายตัวก็ต้องไม่ซ้ำกัน


 
5. การเซ็ต DDNS คือการโดยเข้าไปใน Access Management จากนั้นเลือก DDNS การเซ็ตดังภาพด้านล่าง โดยการนำเอา
Host ที่เราสมัครไว้ตอนแรกมาใส่ซึ่งมีดังนี้

ซึ่งช่องแรกให้เปิด Active ไว้
Provider : DynDNS.org
My Host Name : คือ Dynamic host ที่เรา Add ไว้
E-mail Address : อีเมลล์ที่เราใช้สมัคร DDNS
Username : ที่ใช้ล็อคอินใน www.dyndns.com
Password : ที่ใช้ล็อคอินใน www.dyndns.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น