5/04/2554

การทำ Port Forward ที่ Router "TP-Link"

การทำให้ DVR ดูทางอินเตอร์เน็ทได้นั้น ต้องทำ
1.สมัครและสร้าง Host name กับ DynDNS.com (ดูขั้นตอนลงทะเบียนฯ)
อย่าลืมจดชื่อโฮส ชื่อผู้ใช้ และระหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนกับ DynDNS ด้วย
2.เซ็ท DVR แต่ละตัว แต่ละรุ่น วิธีการจะคล้ายๆกัน (ดูการเซ็ท DVRฯ)
อย่าลืมจดเลขไอพี และเลขพอร์ทของดีวีอาร์ มาด้วย
3.การทำ Port Forwarding และทำ DDNS ที่ Router

อุปกรณ์และบริการ ที่ต้องใช้
1.อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง
2.Router และอุปกรณ์ครบชุด
3.คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ทแลน


ก่อนอื่นคุณต้องต่อสายแลนจาก Router เข้ากับ Computer ที่คุณใช้ตั้งค่า
เปิดเราเตอร์ และเปิดคอมฯ พอคอมฯ ขึ้นหน้าจอพร้อมใช้งานแล้ว
เปิด My Computer (ดะเบิ้ลคล็กที่ My Computer)
ตรงช่อง Address ให้พิมพ์เลขไอพีของ Router
ถ้ายังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเลขอื่น จะเป็นเลข
192.168.1.1 แล้วกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard


จะให้ใส่ User กับ Password ของ Router
User = admin
Password = admin
Remember my password = ให้จำระหัสผ่านหรือไม่ (คลิ๊กถูกให้จำ ว่างไว้ไม่จำ)
คลิ๊ก OK


หลังจากคลิ๊ก OK จะปรากฏหน้าต่าง บอกสถานะของเราเตอร์ ดังรูป


ถ้าเราเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ทได้อยู่แล้วก็ข้ามไป
ถ้ายังใช้อินเตอร์เน็ทไม่ได้ ยังไม่ได้ตั้งค่า
คลิ๊ก Quick Setup
หน้านี้จะให้คุณตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้

คุณต้องรู้ หรือโทรถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท
1.ใช้อินเตอร์เน็ทของค่ายไหน TOT, True, TT&T เป็นต้น
2.VPI, VCI
(อาจเป็นเลขอื่นๆ โทรถามผู้ใหบริการอินเตอร์เน็ท หรือดูจากตัวเก่าแล้วจดไว้)
VPI = เลขอะไร (True, TOT, TT&T, CAT, Samart, CSLox = 0)
VCI = เลขอะไร (True=100, TOT=32, TT&T=33, CAT,Samart,CSLox = 35)
ตัวอย่างใช้ Internet ของ CAT, VPI = 0, VCI = 35
แล้วคลิ๊ก Next


3.ใช้ PPPoE หรือ PPPoA
ใช้ LLC หรือ VC
แล้วคลิ๊ก Next


4.User name และ Password สำหรับใช้อินเตอร์เน็ท
PPP Username: = ชื่อผู้ใช้ ได้มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท
PPP Password: = ระหัสผ่าน ได้มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท
PPPoE Service Name: = ชื่อผู้ให้บริการ เช่น True, TOT, CAT เป็นต้น
แล้วคลิ๊ก Next
อย่าลืม Save/Apply

หลังจากตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้แล้ว (ถ้ายังไม่มีโฮสเนม ลองสมัคร DynDNS)


ทำ Port Forward
คลิ๊ก Advanced Setup > NAT > Virtual Servers
จะปรากฏดังรูป

เลือก Custom Server: = ช่องว่างใส่ชื่อการตั้งค่านี้ (เช่น CCTV, DVR เป็นต้น)
Server IP Address: = ไอพีของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 192.168.1.10
External Port Start = พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ ตัวอย่าง = 85
External Port End = พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ ตัวอย่าง = 85
Protocol = รูปแบบการสื่อสาร ใช้ TCP
Internal Port Start = พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ ตัวอย่าง = 85
Internal Port End = พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ ตัวอย่าง = 85
อย่าลืม Save/Apply


หลังจากคลิ๊ก Save/Apply
จะปรากฏดังรูป

ทำ DMZ
คลิ๊ก Advanced Setup > NAT > DMZ Host
จะปรากฏดังรูป
DMZ Host IP Address: = เลขไอพีของ DVR ตัวอย่าง 192.168.1.10
แล้วคลิ๊ก Save/Apply


ทำ DDNS
คลิ๊กแทบ Advanced Setup > DNS > Dynamic DNS
จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
D-DNS provider = ใช้บริการ DDNS ของใคร = DynDNS.org
Hostname = ชื่อโฮส ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com ของคุณชื่ออะไรก็ใส่ไปตามนั้น
Interface = ใช้ค่าเดิมที่ปรากฏ
Userame = ชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
Password = ระหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
อย่าลืม Save/Apply


หลังจากคลิ๊ก Save/Apply
จะปรากฏดังรูป


Save and Reboot
คลิ๊กแทบ Managment > Save/Reboot
คลิ๊ก Save/Reboot ที่อยู่ตรงกลาง

รอให้ไฟแสดง DSL ทีเราเตอร์ติดค้าง
ให้คนที่อยู่ Internet คนละ Account ลองเข้ามาดู

ที่คอมฯเครื่องที่จะดูทางอินเตอร์เน็ท
เปิดอินเตอร์เน็ท 
ตรงช่อง Address ให้ใส่
http://hostname.dyndns.org:85
แล้ว Enter
(hostname.dyndns.org = ชื่อโฮส ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)
(:85 = เลขพอร์ทของ DVR ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)
(DVR รุ่นเก่า คอมฯที่ใช้ดูต้องมี JAVA ดูการเซ็ท DVR รุ่นเก่าให้ดูทางแลนและอินเตอร์เน็ท2,3)
(DVR รุ่นใหม่ คอมฯที่ใช้ดูต้องโหลด ActiveX ดูการเซ็ท DVR รุ่นใหม่ให้ดูทางแลนและอินเตอร์เน็ท2,3)

จบ ถ้ามีปัญหากรุณาตั้งกระทู้ใหม่ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น