9/05/2554

การทดสอบระบบเครือข่าย

    การทดสอบระบบว่าสามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายได้หรือไม่ วิธีง่ายๆคือ ให้คุณดับเบิลคลิกที่ไอคอน My Network Places จากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Entire Network หากสามารถใช้งานได้
คุณจะเห็น Workgroup หรือเครื่องของคนอื่นที่อยู่ในระบบ
     หากดับเบิลคลิกเข้าไม่ได้หรือเข้าได้แต่ไม่เห็นเครื่องอื่นๆแสดงว่าการ เชื่อมต่อระบบมีปัญหาอยู่ สำหรับวิธีแก้ไขให้ดูที่หัวข้อ ปัญหาในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายและวิธีแก้ไข
     อีกวิธีหนึ่งในการทดสอบระบบ คือ การใช้คำสั่ง PING ไปยังเครื่องที่ต้องการตรวจสอบ แล้วดูว่ามีการตอบกลับมาหรือไม่ แต่วิธีนี้คุณจะต้องทราบ IP Address ของเครื่องการตรวจสอบก่อน
โดยมีวิธีการดู IP Address ของแต่ละเครื่องดังนี้
    1.  การใช้คำสั่ง ipconfig คำสั่งนี้จะแสดงหมายเลข IP Address , Subnet Mask และ Default Gateway ของเครื่องที่คุณใช้การคำสั่งนี้สามารถทำได้โดยคลิกปุ่ม Start>Programs>
Accesories>MS-DOS  Prompt
จากนั้นพิมพ์คำสั่ง ipconfig แล้ว กด Enter โปรแกรมก็จะแสดง IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway ของเครื่องที่คุณใช้ให้ทราบ

    2.  การใช้คำสั่ง winipcfg คำสั่งนี้จะแสดง Adapter Address, IP Address , Subnet Mask และ Default Gateway ของเครื่องที่คุณใช้ เช่นเดียวกับคำสั่ง ipconfig แต่คำสั่งนี้จะทำงานบนวินโดวส์ การใช้คำสั่งนี้ให้คุณคลิกปุ่ม Start > Run... ในช่อง Open: ให้พิมพ์ winipcfg แล้วคลิกปุ่ม OK จะมีหน้าต่าง IP Configuration ปรากฏขึ้นมาแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Adapter Address, IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway ของเครื่องที่คุณใช้ หากต้องการดูรายละเอียดอื่นๆอีกให้คลิกที่ปุ่ม More Info >> ก็จะมีรายละเอียดอื่นๆแสดงขึ้นมาอีก รวมทั้งข้อมูลในส่วนของ Host Information ด้วย
    3.  การใช้คำสั่ง tracert คำสั่งนี้เป็นคำสั่งสำหรับหาเส้นทางบนเครือข่ายไปยังเครื่องที่คุณต้องการติดต่อด้วย คุณสามารถใช้คำสั่งนี้หา IP Address ของเครื่องที่คุณต้องการตรวจสอบได้  โดยวิธีการใช้คำสั่งนี้ให้คุณพิมพ์คำสั่ง tracert ตามด้วย Host name ของเครื่องที่ต้องการทราบในหน้าต่าง MS-DOS Prompt เช่น tracert surasak.mshome.net แล้วกด Enter
โปรแกรมก็จะแสดง IP Address ของเครื่องคุณสุรศักดิ์ให้ทราบ 

    เมื่อทราบ IP Address ของเครื่องที่ต้องการตรวจสอบแล้วให้คุณใช้คำสั่ง PING โดยทำดังนี้
    1.  ที่หน้าต่าง MS-DOS Prompt ให้คุณพิมพ์คำสั่ง PING ตามด้วยหมายเลข IP Address ของเครื่องที่ต้องการทดสอบ  เช่น PING 192.168.0.23 แล้วกด Enter โปรแกรม จะทำการส่งสัญญาณไปยังเครื่องที่กำหนด หากสามารถติดต่อกับเครื่องที่กำหนดได้  จะมีการตอบรับสัญญาณกลับมา แต่ถ้าไม่มีสัญญาณตอบกลับมาแสดงว่าเครื่องนั้นกำลังปิดอยู่หรือเครื่องนั้น มีปัญหา
    2.  คุณสามารถใช้คำสั่ง PING ไปที่ IP Address ของเครื่องคุณเอง เพื่อตรวจสอบการกำหนดค่า IRQ หรือ IP Address ของเครื่องคุณเองก็ได้ หากไม่มีการตอบกลับก็แสดงว่าเครื่องของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่า IRQ  หรือ IP Address
    3.  คุณสามารถใช้คำสั่ง PING ไปที่ IP Address ของเครื่องที่เป็น Gateway เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถติดต่อกับระบบเครือข่ายได้หรือไม่ หากไม่มีปัญหาก็แสดงว่าคุณสามารถติดต่อกับระบบเครือข่ายได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น