9/23/2554

การปรับแต่งค่าทางเครือข่าย (Network Configuration)

การปรับแต่งค่าทางเครือข่าย (Network Configuration)
ผู้ที่ต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์จริงจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลเกียวกับ IP Address โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้
o Hostname
o IP Address
o Subnet Mask
o Gateway
o DNS
สำหรับวิธีการปรับแต่งให้ผู้อ่านคลิกไปที่เมนู System > Administration > Network หลังจากนั้นให้คลิกที่แท็บ Devices แล้วคลิกปุ่ม Edit เพื่อกำหนดรายละเอียดของ LAN Card กำหนดหมายเลข IP Address, Subnet mask, Gateway, คลิกแท็ป DNS เพื่อกำหนด Name Server ของศูนย์บริการที่ใช้งานอยู่, คลิกที่แท็บ Hosts เพื่อกำหนดชื่อ Host สำหรับเครือข่ายภายใน, เสร็จแล้วให้ทำการคลิกที่แท็บ Devices แล้วคลิกที่ปุ่ม Deactivate และ Activate อีกครั้ง เพื่อปรับค่า LAN Card ใหม่โดยไม่ต้องบู๊ตระบบใหม่ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดไอพีผ่านทางหน้าต่าง Terminal โดยใช้คำสั่ง ifconfig

กำหนดรายละเอียดของ LAN Card

กำหนดรายละเอียด IP Address

กำหนดรายละเอียด DNS

กำหนดชื่อ Host
ตรวจสอบรายละเอียด IP ด้วยคำสั่ง ifconfig

============
Tips.
กรณีที่ผู้ใช้ต้องการกำหนดค่าทางเครือข่ายต่างๆ ผ่านทางหน้าต่าง Terminal โดยตรงสามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยเข้าการเข้าไปแก้ไขไฟล์ต่างๆ เหล่านี้
o /etc/hosts ไฟล์สำหรับกำหนดชื่อโฮสต์ใช้ภายในเครือข่าย
o /etc/host.conf ไฟล์สำหรับเรียกใช้เนมเซิร์ฟเวอร์
o /etc/resolv.conf ไฟล์สำหรับตั้งค่าโดเมนเนม (DNS) ที่ใช้งานอยู่
o /etc/sysconfig/network ไฟล์สำหรับปรับตั้งชื่อเครื่องสำหรับใช้นอกเครือข่าย และหมายเลขของ Gateway
o /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ไฟล์สำหรับปรับรายละเอียดของ LAN card ใบที่ 1
o /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 ไฟล์สำหรับปรับรายละเอียดของ LAN card ใบที่ 2 (กรณีมี LAN Card ติดตั้งอยู่สองใบ)
หลังจากกำหนดค่าทางเครือข่ายแล้วสามารถสั่ง Restart LAN Card ด้วยคำสั่ง
# service network restart [enter]
หรือกรณีต้องการตรวจสอบสถานะดูว่าตอนนี้เซอร์วิสอะไรถูกใช้งานอยู่บ้างสามารถใช้คำสั่ง
# service --status-all [enter]
================

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น