12/19/2555

วิธีการตรวจสอบเมนบอร์ดเสียด้วย Debug Card

POST CODE การใช้งานนั้นให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน จากนั้นเสียบการ์ดตรวจสอบเมนบอร์ดลงช่อง PCI ที่ว่าง โดยต้องแน่ใจว่าแน่นหรือยังจากนั้นจึงเปิดเครื่องแล้วสังเกตุค่าที่แสดงบน 7-segment 2 หลัก จะเป็นรหัสที่ไบออสส่งออกมาโดยถ้าฮาร์ดแวร์ ทำงานถูกต้อง

ตัวเลขที่เสดงและมีการหยุดที่ค่าค่าหนึ่ง เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มบู๊ตเครื่อง อย่างเช่น 00 ของ AMI BIOS และ FF ของ AWARD BIOS แต่ถ้ามีส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ ทำงานผิดพลาด ตัวเลขที่แสดงบน 7-segment จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง(ติดค้างที่ตัวเลขค่าใดค่าหนึ่ง) ซึ่งผู้ใชงานสามารถนำรหัสไปเปรียบเทียบเพื่อหาความหมายตามยี่ห้อหรือ เวอร์ชันต่อไป
 ลักษณะ Debug Card ที่ใช้สำหรับตรวจสอบเมนบอร์ดเสีย


ไบออสนั้นจะแสดงข้อผิดพลาดออกมาทาง 7-segment หรือหน้าจอดิจิตอลเพียง 2 หลักเท่านั้นก็สามารถวิเคราะห์ส่วนที่บกพร่องได้แล้ว
ใน ท้องตลาดยังมีที่เป็นชนิด 4 หลักซึ่งราคาจะสูงกว่า 2 หลัก ในทางปฏิบัติแล้วเลข 4 หลักนั้นไม่มีความจำเป็นเพราะ2 หลักเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วครับ

เพื่อความแม่นยำรายละเอียด ของความหมาย Code ท่านสมารถดูได้ที่ www.bioscentral.com ตัวอย่าง Code ที่แสดงออกมาและความหมายของ Code อาการที่เห็นทั่วๆ ไปของ บอร์ดที่ซ่อมประจำ


อาการเสียของเมนบอร์ด
เปิด ไม่ติดมีหลายสาเหตุ เปิดไม่ติด เกิดจาก ไม่มีไฟ 5v (สายซัพพลายสีม่วง) ไม่มีไฟ 5v PowerON (สายซัพพลายสีเขียว) ลองตรวจสอบง่ายๆ ดังนี้

1. ลองเปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลายใหม่ ดูว่าไฟมาหรือเปล่า ถ้ามาก็ใช้ได้ ถ้าไม่มาแสดงว่าต้องมีอุปกรณ์ใดๆ ในบอร์ด Shot
แต่ถ้า ไม่มีไฟ 5v(สายซัพพลายสีม่วง) มาปกติ แต่ไม่มีไฟ 5v PowerON(สายซัพพลายสีเขียว) มาแสดงว่า
ต้องลองเช็คเฟต ที่ เป็น ไฟ CPU บริเวณ ข้าง Socket CPU ดูน่าจะมี ตัว Shot อยู่ บางตัว
2. แต่ถ้า ไม่มี ไฟไรช๊อตเลย ลองเปลี่ยน Crystal 32.768 KHz ดูก่อนเลย อาจจะเปิดติด ได้
ถ้ามี Scope ก็ลองวัดสัญญาณ ดูว่า มีสัญญาณ Clock มา ครบ 32.768 KHz หรือเปล่าแล้วอีกอย่าง
ที่เป็นเทคนิคพิเศษ ลองเช็ค I/O ว่า ร้อนเกินปกติ มือ จับได้หรือเปล่า ถ้าร้อนเปลี่ยนได้เลย ถ้าไม่ร้อน
ต้องเช็ค ตาม Manual ดูว่า I/O ปกติหรือเปล่า ลองเช็คที่ขา I/O ตรง 5v ดูถ้า Shot ก็เปลี่ยนได้เลย
ถ้าลองเปลี่ยนทุกอย่าแล้ว ไม่หาย ลองจับ South Brige ดูว่าร้อนหรือเปล่า ถ้าร้อน
ก็ต้องเปลี่ยน South Brige แต่ถ้าไม่ร้อน ลองเช็ค ที่ Panal PowerOn ตรงที่เราทริกเปิด
เครื่องนั่นแหละว่ามีไฟ 5v หรือบางรุ่นบอร์ด จะมี 3.3v ถ้าไฟมา ไม่ถึง หรือมาแค่ 1v กว่าๆ
ลองเช็ค ไฟ Regulator จาก 5v เป็น 3.3v ถ้าเปลี่ยน Regulartor แล้วไม่หาย แสดงว่า South Brige
เสียแน่นอน หรือไม่ก็เปลี่ยน Regulator จาก 5v เป็น 3.3v แล้ว South Brige
ร้อนขึ้นมาเลย ก็แสดงว่า South Brige เสียได้เหมือนกัน


3. อาการดีบัคขึ้น 00 หรือ
FF คืออาการไม่บู๊ต บางรุ่นขึ้น D0 อาการดีบักขึ้น 00 หรือ FF
แล้วไม่วิ่งไปใหนเลย มีได้หลายสาเหตุ ได้แก่ คือไบออสเสีย หรือไฟล์ในไบอสเสียหาย ก็สามารถ
แฟลชไบออส ได้จากเครื่องแฟต หรือไม่ก็งัดไบออส จาก บอร์ดรุ่นเดียวกัน มาลองเปลี่ยนดู ถ้าติดปกติ
ก็ต้องแฟลชไบออสใหม่ การแฟตไบออสมีหลายวิธี แล้วก็มีสอนหลายเว็บไซต์ หรือร้านบางแห่งใช้เครื่องแฟต
คือ ถอดไบออสมาแฟต กับเครื่องแล้ว ใส่กลับเข้าไปใหม่ได้เลย ไม่ต้องกลัวว่าจะแฟตผิด แฟตซ้ำได้ตลอด

4. I/O เสีย เป็นสาเหตุหนึ่ง ในการ ทำให้ ดีบึคขึ้น 00 หรือ FF ส่วนมาก I/O มีหลาย รุ่น
แต่ส่วนมากมี 2 ยี่ห้อคือ WinBond กับ ITE ส่วนมาก I/O เสีย หาได้ง่ายๆเพราะ จะร้อนมาก่อนเลย
แต่ถ้าไม่บูต ต้องเช็คที่ขา ดาต้า ว่าดาต้าเข้า แล้วดาต้าไม่ออก แต่ Clock ไฟต่างๆ 5v 3.3v 12v
เข้าปกติ ก็แสดงว่า I/O เสียได้เหมือนกัน แต่ที่ร้าน B.B.Com มีการ์ด Test ว่า I/O เสียหรือเปล่า ได้เลย

โดยไม่ต้องวัดให้เสียเวลา โดยการเสียบการ์ด แทน I/O โดยมีไบออส อยู่ในการ์ดเรียบร้อย
ถ้าทุกอย่างปกติ แต่ต้องใส่ไบออส ที่ตรงรุ่นกับ บอร์ดนั้นๆ ไว้ในการ์ด I/O จะสามาถบู๊ตเข้าวินโดวส์ได้เลย
โดยการตัดการทำงานของไบออสในบอร์ดออก แล้วไปทำงานที่ ไบออสในการ์ด แทน แต่ถ้าเปลี่ยน I/O
ที่ บอร์ด ก็จะทำงานได้ปกติ

5. อาการบอร์ดดีบักขึ้น
D0 ส่วนมาก สาเหตุเป็นเพราะ ระบบ Data หรือ Address ของ North Bridge
กับ Socket CPU ขาดหรือไม่ต่อกัน อาการแก้ง่ายๆ โดยการ เปลี่ยน Socket CPU ใหม่ หรือลองขยับ
ดูว่า ล๊อก CPU กับไม่ล๊อก CPU จะทำให้บอร์ดติดหรือเปล่า ถ้า ไม่ล๊อกแล้วติด ก็แสดงว่า Socket CPU
เสียหรือเปล่าหรือ ถ้ากด North Bridge แล้วทำงานได้ ก็แสดว่า North Bridge หลวม
ต้องเปลี่ยนหรือไม่ก็ Re Built North Bridge ใหม่ เผื่อ บอล ตะกั่วใน North Bridge ไม่เชื่อประสานกัน
บางจังหวะ หรือไม่ก็ สัญญาณไฟ CPU ไม่เรียบพอ ก็ต้องลองเปลี่ยน Regulartor
โดยต้องมีมิเตอร์วัด Ripple ว่า ได้มาตรฐานหรือเปล่า ก่อนจะเปลี่ยน Regulartor CPU

6. อาการระบบ
Ram เสีย ง่ายๆมีหลายสาเหตุ เช่น ดีบัคขึ้น C0-C5 D3-D7 E0-ED
หรือไม่ก็ 90 แล้วดับ เปิดอีกที ติดแต่ค้างที่ AD แยกไว้ตามประเภทกว้างๆ ไว้ดังนี้

อาการ
C0-C5 ส่วนมากเป็นได้ที่ Clock ของระบบแรมไม่มา หรือมาน้อย ไม่สามารถทำงานได้
ถ้าเป็น DDR ต้องดูที่ขา 7-8 นับมาจาก ด้านบน ทางด้านร่องกว้าง จะมี Clock ตั้งแต่ 100-133-166-200
แต่แรมมันเอามาคูณ 2 อีกที หรือไม่ก็ Capacitor บวม บริเวณแรม ทำให้ Clock มา แต่ไม่เรียบ
หรือเป็นลูกไม่สวยทำให้แรมรับไม่ได้ ถ้ามี Scope ก็สามารถดูลูก คลื่นได้ โดยตรง ถ้าไม่มีก็
ต้องเปลี่ยน Clock Buffer ดู ก็จะหาย

อาการ D3-D7 ส่วนมาก มาจาก ไฟ เลี้ยงแรม มาไม่พอ หรือมาน้อย หรือมี Ripple มามากเกินไป
ต้องดูหรือวัดที่ Regulartor ที่เป็นแฟต ส่วนมากจะมี เบอร์ 9916H B1202 3055LD 45N02 A2039
และอีกหลายเบอร์ แต่ถ้ามีรอยใหม้เปลี่ยนได้เลย เสียแน่ๆ แต่ถ้าไม่มีรอยใหม้ ต้องเช็ค ว่า Shot หรือเปล่า
หรือ ลองวัดดู ต้องมีไฟ เข้า 3.3v แล้วไฟทริกต้องมีประมาณ 3.5-4.5v ถ้าไม่มีไฟทริกต้องมองหา ออฟแอม
ว่ามีรอยใหม้หรือเปล่าถ้าทุกอย่างมาครบ แต่ไฟไม่ออก 2.5-2.8V ก็เปลี่ยน แฟตแรมได้เลย
อาการ E0-ED ลองขัด Slot แรมดู โดยใช้ น้ำยาพิเศษ แห้งเร็ว ทำให้ Slot Ram สะอาด ทำให้บู๊ตได้ปกติ
ถ้าไม่ได้จริง ๆต้องเปลี่ยน North Bridge เพราะ สายData หรือ Address ของ Ram ต่ออยู่กับ North Bridg
หรือไม่ก็ Re Built North Bridge เผื่อบอลตะกั่วไม่ต่อกันจริงๆ ระหว่างบอร์ดกับ North Bridge


อาการดีบัก ค้างที่ 2
A ส่วนมากจะเป็นอาการของบอร์ด ไม่แสดงผลภาพ หรือ การ์ดจอไม่ทำงาน ให้ลองหา
ทรานซิสเตอร์เล็กๆ ข้าง Slot AGP/PCI-E จะมีอยู่ 2 ตัวไว้ Detect ว่ามี VGA เสียบอยู่หรือเปล่า ถ้าตัวนี้เสียหรือ
ปริ้นร่อนก็ไม่สามารถมองเห็นการ์ดจอ VGA ที่เสียบอยู่กับบอร์ดได้ หรือไม่ก็ Slot AGP/PCI-E บนบอร์ดเสีย
หรือเข็ม ใน Slot AGP/PCI-E หักหรืองอ ก็ต้องเปลี่ยน Slot AGP/PCI-E ก็จะหายเป็นปกติ

การแจ้งข้อผิดพลาดของความหมาย Code ต่างๆ ท่านสามารถดูได้ที่ www.bioscentral.com
ตัวอย่าง Code ที่แสดงออกมาและความหมายของ Code อาการที่เห็นทั่วๆไปของ บอร์ดที่ซ่อมประจำ
CODEความหมาย
C0-C7ลองแฟลชไบออสดู ไม่ก็ แล้วลองตรวจสอบระบบอีกครั้ง บางครั้งแรมอาจติดต่อกับ N/B ไม่ได้
D0ลองตรวจสอบไฟ CPU ว่าปกติหรือเปล่า หรือไม่ก็ซ็อกเก็ต CPU ว่าต่อกับ CPU จริงหรือเปล่า
D1-D7ลองตรวจเช็คแรม ไม่ก็ ไฟแรม สล็อตเสียบแรมแน่นหรือไม่
90-AD
สลับกัน แล้ว 90 จะดับ แต่จะค้างที่ AD แสดงว่า Data ของแรมไม่สามารถติดต่อกับ N/B ได้ แนะลองใช้แปรงทาสีทำขาความสะอาด
ทีช่องสัญญาณของสล็อกตแรมดู ถ้ายังไม่หายก็แสดงว่า Address บางขาของ Ram เกิดการซ็อต ต้องเปลี่ยน N/B
2Aส่วนมากเป็นที่สล็อต AGP/PCI-E เสียไม่ก็ หรือตัวทรานซิสเตอร์ข้างๆ AGP/PCI-E เสีย แนะนำเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ก็น่าจะหาย
75-85เข้าไบออสไปแล้วตั้งค่าเป็น Set Default ที่มาจากโรงงาน
00 หรือ FFถ้าปรากฏเลขฐานสิบหกตัวนี้ถือว่าเมนบอร์ดปกติ

อาการเสียของไบออส Pheonix
วิเคราะห์อาการเสียของเมนบอร์ดจากเสียงปี๊บไบออส Peonix

จำนวนเสียง ความหมาย
1-1-2CPU เสีย
1-1-3กระบวนการ อ่าน/เขียนไบออส มีปัญหา
1-1-4ไบออสเสีย
1-2-1วงจร RTC มีปัญหา
1-2-3กระบวนการอ่าน /เขียน Ram มีปัญหา
1-3-1รีเฟรซ RAM ไม่ผ่าน
1-3-3แรม 64 KB มีปัญหา
1-3-4แรม 64 KB เสีย
1-4-1แรม 64 KB เสีย
1-4-2มี RAM บางแถวผิดพลาด
2-x-xคอนโทรลเลอร์ DMA เสีย
3-1-1คอนโทรลเลอร์ DMA เสีย
3-1-2คอนโทรลเลอร์ DMA เสีย
3-1-3คอนโทรลเลอร์ DMA เสีย
3-1-4ชิปควบคุมคีย์บอร์ดเสีย
3-2-4การ์ดจอมีปัญหา
3-3-4สัญญาณจอมีปัญหา
4-2-1ชิปบางตัวบนเมนบอร์ดเสีย
4-2-2คีย์บอร์ดมีปัญหา
4-3-4วงจร RTC เสีย
4-4-1พอร์ตอนุกรมเสีย
4-4-2พอร์ตขนานเสีย

อาการเสียของไบออส Award
วิเคราะห์อาการเสียเมนบอร์ดจาก beep code ของไบออส Award

จำนวนเสียงความหมาย
สั้น 1 ครั้งผ่านทุกอย่างไม่มีอะไรมีปัญหาครับ
สั้น 2 ครั้งPOST ไม่ผ่าน
เสียงดังต่อเนื่องแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) มีปัญหา
ยาว 1 สั้น 1เมนบอร์ดเสีย ไบออส มีปัญหา แฟลชใหม่
ยาว 1 สั้น 2การ์ดจอ มีปัญหา
ยาว 1 สั้น 3การ์ดจอ มีปัญหา
ยาวต่อเนื่องระบบแรมมีปัญหา

อาการเสียของไบออส AMI
วิเคราะห์อาการเสียของเมนบอร์ดจากเสียงปี๊บไบออส AMI


จำนวนเสียงความหมาย
1การรีเฟซ DRAM มีปัญหา
2MEMORY PARITY มีปัญหา เกิดความผิดพลาดใน RAM 64 KB เสีย
3หน่วยความจำ 64 KB เสีย
4วงจร TIMER เสีย ให้เช็ควงจร RTC ตัวคริสตอลอาจเสีย
5CPU เสียเปลี่ยน CPU ใหม่จบปัญหา
6คอนโทรลเลอร์ คีย์บอร์ดเสีย ไฟอาจไม่จ่ายให้เช็คไฟเลี้ยง
7CPU ไม่ซัพพอร์ตเมนบอร์ด
8การ์ดจอมีปัญหาแน่ครับลองเปลี่ยนดู
9Bios Cheaksum แจ้งข้อผิดพลาด เนื้อหาไม่ตรงกับค่า Cheaksum หรือ Rom เสีย

4 ความคิดเห็น:

 1. YoBit lets you to claim FREE COINS from over 100 different crypto-currencies, you complete a captcha once and claim as much as coins you need from the available offers.

  After you make about 20-30 claims, you complete the captcha and continue claiming.

  You can press claim as much as 50 times per one captcha.

  The coins will held in your account, and you can exchange them to Bitcoins or Dollars.

  ตอบลบ
 2. Ever try to automate your free satoshi collections with a BTC FAUCET ROTATOR?

  ตอบลบ
 3. If you are looking to BUY bitcoins online, Paxful is the ultimate source for bitcoins as it allows buying bitcoins by 100's of different payment methods, such as MoneyGram, Western Union, PayPal, Credit Cards and even converting your gift cards for bitcoins.

  ตอบลบ
 4. From my experience the most recommended Bitcoin exchange company is YoBit.

  ตอบลบ