1/10/2557

การติดตั้ง ClearOSวิธีการติดตั้ง ClearOS

1. เปิดเครื่องโดยสั่งให้บูตจาก CD-Rom หรือ USB (แก้ไขใน BIOS)
2. เมื่อมาถึงหน้าต่างหลักของ ClearOS ให้กด Enter ตามรูป
3. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน (English)
4. เลือกภาษาของคีย์บอร์ด (US)
5. เลือกอุปกรณ์ติดตั้ง ถ้าใช้ CD-Rom ให้เลือก Local CDROM ถ้าใช้ USB ให้เลือก FTP
6. เลือกประเภทของการติดตั้ง ให้เลือก Install
7. พิมพ์ ClearOS เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป ตามรูป
8. เลือกประเภทของ Server ให้เลือก Gateway Mode
9. เลือกประเภทของ Network ให้เลือก Ethernet ตามรูป
10. ตั้งค่า Network ให้เลือก Dynamic IP (DHCP) ตามรูป
11. เลือก Nameserver IP ให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องใส่ก็ได้
12. เลือก IP Address ของ Server โดยตั้งค่าให้อยู่ในวง LAN และต้องไม่ชนกับ IP เครื่องอื่น ตามรูป
13. ตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ(Admin)
14. ตั้งค่า Partition ให้เลือก Use default ตามรูป
15. เลือก Module หน้าที่หนึ่ง ตามรูป (แนะนำให้เลือกแค่ Graphical Console กับ DHCP and Local DNS Servers ก็พอ) ** สามารถติดตั้ง Module อื่นๆ ภายหลังได้ **
16. เลือก Module หน้าที่สอง ตามรูป (แนะนำให้เลือกแค่ Web Proxy ก็พอ) ** สามารถติดตั้ง Module อื่นๆ ภายหลังได้ **
17. ยืนยันการติดตั้ง ตามรูป
18. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จ ให้นำ CD หรือ USB ออกจากเครื่อง แล้วเลือก Reboot ตามรูป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น