1/10/2557

การติดตั้ง Install Elastix VoIP

1. แนะนำ Elastix

Elastix เป็นซอฟท์แวร์ IP-PBX ที่รวมซอฟท์แวร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ทำงานได้หลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ Elastix version 1.5.2 ประกอบด้วย
     - Asterisk 1.4.x ซอฟท์แวร์ PBX ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
     - VTigerCRM ซอฟท์แวร์ CRM
     - A2Billing บิลลิ่งสำหรับ Asterisk
     - Hylafax แฟกซ์เซิฟเวอร์

     - FreePBX เว็บอินเตอร์เฟสสำหรับ Asterisk
     - OSLEC ซอท์ฟแวร์ตัดเสียงเอคโค่
     - Postfix/Round Cube webmail
     - CentOS 5.2
     - Etc
2. Hardware Sizing
ข้อมูล hardware sizing และ ตัวอย่างระบบที่ติดตั้งใช้งานได้ ดูได้จาก www.voip-info.org
ในกรณีที่ต้องการติดตั้งเพื่อทดสอบซอฟท์แวร์ หรือใช้งานในออฟฟิสเล็กๆ มีพนักงาน 10-15 คน spec
ต่อไปนี้ก็สามารถรองรับได้
     - CPU speed > 1 GHz
     - RAM 512 - 1024 MB
     - HD 40 - 80 GB
     - LAN 100 Mbps
     - Telephone cards, X100P, X410P
3. Elasrix 1.5.2
ดาวน์โหลดได้ที่ www.elastix.org
ซอฟท์แวร์ที่ดาวน์โหลดมาจะเป็น .iso สามารถใช้โปรแกรม เช่น Nero
เขียนลงแผ่น CD ได้เลย
4. การติดตั้ง Elastix 1.5.2
หลังจากได้ CD มาแล้ว เซ็ต bios ของ PC ที่จะติดตั้งให้ boot จาก CD
reboot เครื่อง แล้วทำตามขั้นตอนได้เลยพิมพ์ linux text แล้ว enter

เลือกภาษาในการติดตั้ง

เลือก keyboard

ข้อความต้อนรับ


คำเตือน !!!ลบ partitions ทั้งหมด (ระวังข้อมูลเดิมใน disk จะถูกลบทั้งหมด)ยืนยันเลือกดู partition layoutเลือก OK กด enterเลือก GRUB Boot LoaderJust enter


Just enterJust enterเลือก MBRเซ็ต Time Zoneเซ็ต passwordเลือก Package GroupJust enterระบบกำลังติดตั้ง Packages 10 - 20 นาทีก็เสร็จ แล้วระบบจะ reboot
ให้เรากำหนด ip address, netmask, gateway โดยใช้คำสั่ง setup (ทำที่ command prompt ของ centos)
ในกรณีของเรา กำหนด
     - ip = 192.168.1.100
     - netmask = 255.255.255.0
     - gateway = 192.168.1.1
ถึงตอนนี้เราก็พร้อมที่จะคอนฟิก Elastix 1.5.2 ได้แล้ว

1 ความคิดเห็น:

  1. การติดตั้ง Elastix ต้องใช้ server spec ขั้นต่ำขนาดไหน คับ

    ตอบลบ