1/10/2557

การคอนฟิกระบบ DISA บน Elastix VoIP

1. DISA คือ อะไร?

DISA ย่อมาจาก Direct Inward System Access หมายถึงระบบที่ยอมให้เราโทรจากภายนอก
เข้าสู่ Elastix แล้วได้ dialtone จาก Elastix จากนั้นสามารถโทรไปปลายทางผ่าน trunk ที่มีค่าใช้จ่าย
ถูก (เช่น VoIP SIP trunk เป็นต้น) เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ยกตัวอย่างเช่น เราอยู่นอกออฟฟิซ แล้วต้องติดต่อไปเบอร์ต่างประเทศ เราก็โทรเข้าออฟฟิซ ก็จะได้
เสียงตอยรับจากระบบ IVR หลังจากนั้นเรากดเบอร์ที่กำหนดเพื่อเข้าระบบ DISA เราจะได้ dialtone
จาก Elastix เรากด 8 + ระหัสประเทศ + เบอร์ปลายทาง เราก็สามารถติดต่อต่างประเทศผ่าน SIP trunk
(ในตอนที่แล้วเรากำหนด ตัด 8 เพื่อโทรออกผ่าน SIP trunk)

2. เริ่มคอนฟิก

     ขั้นแรกสร้าง voice menu สำหรับ IVR
     ขั้นที่สองคอนฟิก DISA
     ขั้นที่สามคอนฟิก IVR
     ขั้นที่สี่คอนฟิก Inbound Route ใหม่ เพื่อให้สายเข้าวิ่งมาที่ IVR
     ขั้นที่สี่ทดสอบระบบขั้น แรกสร้าง voice menu สำหรับ IVR ไปที่ PBX -> PBX Configuration -> System Recordings เราสามารถ upload .wav file หรือจะอัดเสียงผ่านเบอร์
ภา นในเบอร์ใดเบอร์หนึ่งก็ได้ เสียงที่เราอัดก็จะประมาณนี้ "บริษัท xyz ยินดีต้อนรับ กด 0 เพื่อติดต่อ operator หรือ กดเลขหมายภายในที่ท่านทราบ" สำหรับ
เลขหหมายที่จะเข้าสู่ระบบ DISA ไม่ต้องประกาศเพราะให้รู้กันเป็นการภายในเท่านั้น หลังจากอัดเสียงจนพอใจแล้วก็ให้ save ในชื่อ mainmenu

ขั้นที่สองคอนฟิก DISA ไปที่ PBX -> PBX Configuration -> DISA -> Add DISA
DISA Name = DISA-1 (ตั้งตามต้องการ)
PIN = 6789 (ตั้งตามต้องการ หรือ จะไม่ใช้ PIN ก็ได้)
Allow Hangup ถ้าเลือก option นี้ เราสามารถกด ** เพื่อวางหูจากเบอร์ที่คุยอยู่ แล้วจะได้ dialtone อีกครั้งเพื่อโทรไปหา
เบอร์ตามต้องการ
options ที่เหลือตาม default ก็ OK

ขั้นที่สามคอนฟิก IVR ไปที่ PBX -> PBX Configuration -> IVR -> Add IVR
Name = firstIVR
Announcement = mainmenu (เสียงที่เราบันทึกไว้)


กด 0 เพื่อติดต่อเบอร์ 1000 (กำหนดให้เป็น operator)
กด 9 เพื่อเข้าระบบ DISA
หลังจากนั้นก็ให้คอนฟิก Inbound Route ใหม่ เพื่อให้สายเข้าวิ่งมาที่ IVR
เราก้พร้อมที่จะทดสอบและใช้งานจริง

1 ความคิดเห็น:

  1. Are you looking for free Facebook Followers?
    Did you know you can get them AUTOMATICALLY & TOTALLY FOR FREE by getting an account on Like 4 Like?

    ตอบลบ