6/05/2557

วิธี การแก้ใข ปัญหา โดน ไวรัสซ่อนไฟล์

การแก้ใข ปัญหา โดน  ไวรัสซ่อนไฟล์การสั่งให้แสดงไฟล์และโฟล์เดอร์ทั้งหมดผ่านคำสั่งดอส
พิมพ์คำสั่ง attrib -s -h -r /S /D (หมายถึงสั่งยกเลิกการซ่อน File + Folder ทั้งหมด)
วิธีเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการดอสกดปุ่ม windows+r

 windows-r

cmd
พิมพ์ cmd และเอนเทอร์ตัวอย่างคำสั่งสำหรับการเข้าไปยังไดร์ต่างๆ

จากรูปด้านบนแสดงว่า อยู่ในโฟล์เดอร์ของไดร์ C:\Users\Administrator.PC2012122411but>
การออกจากโฟล์เดอร์ต่างๆของไดร์นั้น พิมพ์คำสั่ง cd \ และเอนเทอร์ เพื่อออก
การไปยังไดร์อื่นๆ เช่นจะเข้าไดร์ e: พิมพ์คำสั่ง e: และเอนเทอร์ เพื่อเข้าไปยังไดร์ e:


จากรูปด้านบนเราจะเห็นว่าไดร์ H: นั้นมีไฟล์และโฟล์เดอร์ที่ถูกซ่อนอยู่ และเราต้องการแสดงไฟล์และโฟล์เดอร์ทั้งหมด


การสั่งแสดงไฟล์และโฟล์เดอร์ทั้งหมดของไดร์ H:


เมื่อไฟล์และโฟล์เดอร์ทังหมดถูกแสดงไฟล์และโฟล์เดอร์ที่แสดงเพียงเลือนๆ กลับชัดเจนขึ้นนั่นแสดงว่าไฟล์และโฟล์เดอร์กลับมาปกติแล้วเมื่อไฟล์และโฟล์เดอร์กลับมาปกติแล้วให้ตั้งค่าคำสั่งหรับซ่อนไฟล์และสกุลไฟล์กลับไปมีค่าดังเดิมตามรูปตัวอย่างด้านบน


จบการใช้คำสั่งแสดงไฟล์และโฟล์เดอร์ด้วยคำสั่งดอส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น