6/05/2557

การติดตั้ง Windows 8

การติดตั้ง Windows 8

ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 8 ขออภัยกำลังจัดทำคู่มือ

comservice

comservice

comservice

comservice

comservice

comservice

comservice

image001

comservice

comservice

comservice

comservice

comservice

comservice

comservice

comservice

comservice
comservice
comservice


comservice

การ Activated  ด้วยไฟล์ .bat ทำไฟล์เองได้ง่ายๆ คือเปิด notepad แล้วคัดลอก 2 บรรทัดนี้ไปใส่ ใส่คีย์แทน xxxxx จากนั้นเซฟเป็น .bat
--------------------------------------------------------------------------------------------
slmgr.vbs -atoslmgr.vbs -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
slmgr.vbs -ato
--------------------------------------------------------------------------------------------
การ Activated ทำได้ง่ายคือนำไฟล์ .bat ไปเปิดในเครื่องที่ติดตั้ง Windows8 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น