6/05/2557

การ copy file ขนาด มากกว่า 4 gb ลง Flash Drive

    หลายๆ ท่านที่ใช้ flash drive,thumb drive, handdy drive สุดแล้วแต่จะเรียกกัน มีจำหน่ายในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ 4GB ขึ้นไปมาใช้งานตอน format โดยผ่าน windows มีให้เลือกแต่ FAT32  ทำให้ copy file ขนาดเกิน 4GB ไม่ได้ซึ่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกิน 4 GB ขึ้นไปนั้นรูปแบบไฟล์จะต้องอยู่ใน Format NTFS เท่านั้น หากตั้งการทำให้เป็น NTFS นั้นทำได้ง่ายๆ ผ่าน เครื่องมือของ Windows

โดยมีวิธีดังนี้
*ก่อนที่จะ format นั้นให้แน่ใจก่อนว่าใน flash drives ไม่มีข้อมูล ไม่เช่นนั้นข้อมูลหายไปทั้งหมด
เมื่อ complate คลิก close ปิดไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น