10/05/2554

ค่าพื้นฐานในการติดตั้ง ADSL ของ CS Loxinfo

ข้อมูลสำคัญ สำหรับผู้ใช้งาน?CSLoxinfo Internet

สำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของ?CSLoxinfo ทุกท่าน และสำหรับหลายๆ คนที่ทำการ setup หรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยตัวเอง ข้อมูลด้านล่างเชื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ของ CSLoxinfo และหรือมีปัญหาอยู่ ให้ลองศึกษาค่าพื้นฐานในการติดตั้ง ADSL ของ CSLoxinfo ดังนี้

ค่าพื้นฐานในการติดตั้ง ADSL ของ CSLoxinfo

ค่าที่ต้องกำหนด ความหมาย ค่าพื้นฐานของ TOT
?Incoming Mail ?ช่องทางในการรับ mail เข้า (ปกติเราสามารถตั้งค่าเป็นชื่อของ web site ของเราได้ เช่น mail.it-guides.com เป็นต้น ?pop3.csloxinfo.com
?Outgoing Mail ?ช่องทางในการส่ง?mail ออก?(ตัว ปัญหาหลักของการส่งเมลออก??ถ้าเรามีการใช้งานอินเตอร์เน็ตต่าง ISP เราจำเป็นต้องเปลี่ยนค่านี้เป็นของบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เรา เชื่อมต่ออยู่) ?smtp.csloxinfo.com
?Primary Domain Name? Server
?Server ที่แปลงค่า URL มาเป็น IP Address
203.146.237.237
?Secondary Domain Name Server
?Server ที่แปลงค่า URL มาเป็น IP Address (ตัวสำรอง)
203.146.237.222
?Mode ?ค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่เหมือนกัน) ?Routing
?Encapsulation ?ค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่ เหมือนกัน) ?PPPoE
?VPI ?ค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่เหมือนกัน) ?0
?VCI ?ค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่เหมือนกัน) ?35

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับr Static IP ในอุปกรณ์ Router

แนะนำให้กำหนดค่าเพิ่มเติมใน Router ในส่วนของ Static IP ในอุปกรณ์ Router ดังนี้
  • IP Address: ?0.0.0.0
  • Subnet Mask: 0.0.0.0
  • Gateway: 0.0.0.0.
ถ้ามีปัญหาเพิ่มเติมให้ติดต่อที่หมายเลข 02-263-8222
?
Last Updated (Thursday, 03 December 2009 11:06)

1 ความคิดเห็น: