10/05/2554

ค่าพื้นฐานในการติดตั้ง ADSL ของ TOT

ข้อมูลสำคัญ สำหรับผู้ใช้งาน TOT Internet

สำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของ TOT ทุกท่าน และสำหรับหลายๆ คนที่ทำการ setup หรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยตัวเอง ข้อมูลด้านล่างเชื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ของ TOT และหรือมีปัญหาอยู่ ให้ลองศึกษาค่าพื้นฐานในการติดตั้ง ADSL ของ TOT ดังนี้

ค่าพื้นฐานในการติดตั้ง ADSL ของ TOT

ค่าที่ต้องกำหนด ความหมาย ค่าพื้นฐานของ TOT
Incoming Mail ช่องทางในการรับ mail เข้า (ปกติเราสามารถตั้งค่าเป็นชื่อของ web site ของเราได้ เช่น mail.it-guides.com เป็นต้น mail.totonline.net
Outgoing Mail ช่องทางในการส่ง?mail ออก (ตัว ปัญหาหลักของการส่งเมลออก??ถ้าเรามีการใช้งานอินเตอร์เน็ตต่าง ISP เราจำเป็นต้องเปลี่ยนค่านี้เป็นของบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เรา เชื่อมต่ออยู่) smtp.totisp.net
smtp.totonline.net
Primary Domain Name Server
Server ที่แปลงค่า URL มาเป็น IP Address
203.121.130.39
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
203.155.33.2
(ภูมิภาค)
Secondary Domain Name Server
Server ที่แปลงค่า URL มาเป็น IP Address (ตัวสำรอง)
203,121,130.40
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

203.150.213.1
(ภูมิภาค)
Mode ค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่เหมือนกัน) Routing
Encapsulation ค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่เหมือนกัน) PPPoE LLC
VPI ค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่เหมือนกัน) 1
VCI ค่าของ Network ใน ADSL Modem (ถ้าต่างค่ายกัน อาจจะไม่เหมือนกัน) 32

ถ้ามีปัญหาเพิ่มเติมให้ติดต่อ 1100

1 ความคิดเห็น: